ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2008 VT - Hållfasthetslära och maskinelement Z2, TME016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-18 - 2008-04-06
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

32 svarande

Ja»21 95%
Nej»1 4%
Vet ej»10

Genomsnitt: 1.04

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

31 svarande

Ja»20 71%
Nej»8 28%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.28

3. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»21 65%
Mycket bra»7 21%

Genomsnitt: 3.06

4. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 50%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 15%

Genomsnitt: 2.09

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 85%
Nej, målen är för högt ställda»4 14%

Genomsnitt: 2.14

6. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Lennart Josefson engagerat sig i kursen?

31 svarande

Mycket engagerat»1 3%
Engagerat»20 64%
Mindre engagerat»9 29%
Inget alls»1 3%

Genomsnitt: 2.32

7. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Bra, det gick att byta labbtider om man ville, överhuvudtaget fungerade kommunikationen bra.»
- Lösningsförslag på uppgifter vore bra att ha»
- Varit helt okej... »
- Inlämningsuppgifterna: Varför göra uppgifter som är så svåra att handledare måste förklara allting i detalj på övningar? Det är omöjligt för oss med jobb att kunna gå på alla övningar, ifall ni har tänkt lösa vissa delar av uppgifter för eleverna så lägg in det i inlämningsuppgiftens PM! Jag satt personligen fyra nätter med en detalj som ni har gett på en övning som krockade med mitt arbete. Varför? am.chalmers.se går så fort det vankas tentor eller duggor. Sluta använda den för att sprida viktig information (typ gamla tentor).»
- Skönt att fredags-deadlinen för maskinelementsinlämningarna inte var jättestrikt»
- Fungerat bra»
- All information borde läggas upp på hemsidan. Alla inlämningsuppgifter osv.»
- KURSHEMSIDAN FÅR INTE CRASHA DAGARNA INNAN TENTAN!!! Samma sak hände med mekaniken innan jul! Helt oacceptabelt att applied mechanics ska få använda sin egen server om de inte ens kan hålla den igång.»
- Maskininlämningsuppgifterna tar för mycket tid.»


Lärande

8. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Linjär algebra, Mekanik, envariabel matematik.»
- mekanik»
- mekanik»
- Mekanik och alla matte-kurser.»
- Mekanik»
- Mekanik»
- Mekanik»
- Mekanik och mattekurser»
- Mekaniken hjälpte en del...»
- Mekanik»
- Mekanik»
- Mekanik»
- mekanik»
- Mekanik»
- mekanik»
- mekanik»
- Främst Mekanik, (sekundärt matematikkurserna)»
- Mekanik.»
- Mekanik»
- mekanuk, samtliga mattekurser...»
- Mekanik, Mattekurserna»
- mekanik»

9. Vad tyckte du om maskinelement-delen av kursen?

32 svarande

Mycket svår»4 12%
Svår»18 56%
Medel»9 28%
Lätt»1 3%
Mycket lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.21

- Obalanserade uppgifter i svårighetsgrad som kräver närvaro på övningar för att förstå teorin i. Är övningarna obligatoriska för att klara hemuppgifter bör det skrivas i Kurs PM eller på schemat. Helst, lämna med ledtrådarna redan med inlämningsuppgiften.» (Mycket svår)
- Föreläsaren skrev ofta upp ett gäng formler som man "bara skulle använda" utan någon härledning, och eftersom boken var likadan och i vissa fall t.om hade andra formler för samma typ av uträkning var det väldigt svårt att förstå hur- och varför man gjorde vissa uträkningar. Första uppgiften(skruven) var på tok för svår medans de andra hade normal svårighetsgrad.» (Mycket svår)
- Svårt om man missade Brännares genomgångar.» (Svår)
- Helt obegripligt hur man kan ha så många inlämningar i den här delen för att sedan motivera dålig och orättvis rättning med att rättaren inte har tid. Helt oacceptabelt.» (Svår)
- Rolig men ganska klurig, men med handledning gick det bra! Stora problemet med inlämningsuppgifter (och labbrapporter m.m. i s3n) löpande hela tiden var att man inte hann räkna varken hållf- eller s3-uppgifter.» (Svår)
- Relativt svåra...» (Svår)
- Blev mycket lättare ju längre man hållt på med det men detvar som sagt svårt.» (Svår)
- Vi borde ha börjat helt med hållf-delen innan maskinelement delades ut.» (Svår)
- Tog mycket tid.» (Medel)
- intressant» (Medel)
- Fungerade bra med en stor förstauppgift så man kom in i "tänket". Sista uppgiften var lite för svår» (Medel)
- Tidskrävande» (Medel)
- Inlämningsuppgifterna tog för mycket tid. » (Medel)
- Roligt» (Lätt)

10. Vad tyckte du om hållfasthetslära-delen av kursen?

31 svarande

Mycket svår»4 12%
Svår»15 48%
Medel»12 38%
Lätt»0 0%
Mycket lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- ett mycket spritt område» (Mycket svår)
- Mycket approximationer och ofullständiga svar. Fel i facit på tentorna. Svårt att förstå hur man skulle tänka.» (Svår)
- Måste lägga ner mycket tid på denna del» (Svår)
- Lagom svårighet på kursen» (Medel)

11. Vad kändes svårt respektive lätt i kursen?

- Maskinelement, då rättningen av inlämningarna verkade mer eller mindre slumpmässig på grund av tidsbrist enligt Görans utsago. Samt att vissa saker som man behövde kunna till inlämningarna inte togs upp i kursboken.»
- Ha tid för att hinna med både maskinelementsinlämningarna och samtidigt göra hemuppgifter»
- Vissa hemuppgifter var kluriga. Spänningar var lite svåra»
- det svåra var att hinna med allting, sen blir tentan svårare om man säger att man inte ska ha några maskinelementsuppgifter på tentan och sedan har det.»
- Svårt och tungt med alla inlämningsuppgifter. fanns nog inget lätt.»
- Elementarfall var lätt att förstå och kändes relevant. Hade lite svårt för slutna behållare med tryck.»
- Många räkneuppgifter var väldigt tidskrävande.»
- Spännings- och töjningstillstånd i ett kontinum, kap nio i Gröna Lundh»

12. Skulle något annat lärts ut istället? Kommentera

- Se över mängden inlämningsuppgifter.»
- Frågan är hur mycket maskinelementsdelen faktiskt ger... kan väl nu i efterhand konstatera att man har fått viss insikt i hur det funkar och kan gå till men i övrigt...»
- mer maskinelement mindre balkar o skit»

13. Anser du att kunskapen om töjning var tillräcklig vid tidpunkten för töjningslabben i mäteknik?

32 svarande

Ja»15 50%
Nej»15 50%
Vet ej/Har inte gjort labben»2

Genomsnitt: 1.5

- men den gick inte så bra när vi gjorde den. Men kl 4 eller så på natten efter labben vaknade jag jag till o kom på vad som gått snett :-)» (Ja)
- Kanske lägga labbarna ett par dagar senare» (Ja)
- Bra att det passade så bra mellan s3 och hållf. Dock kunde det dröjt nån vecka till. Allt om poisson och elasticitet var inte helt hundra.» (Ja)
- laboarionen gick att genomföra med det skulle tagit midre tid med mer kunskap om töjning» (Nej)
- Det gick ju bra ändå.» (Nej)
- Det stressades fram information så att man skulle klara labben, vilket gjorde att man eg inte visste ett skit. Labben tog onödigt lång tid, vilket i sin tur tog tid från hållfasthetsläran och maskinelement.» (Nej)
- Labben låg för tidigt!» (Nej)
- Töjningslabben borde kommit senare.» (Nej)


Föreläsningar

14. Vad tyckte du om föreläsningarna?

- Jag tyckte föreläsningarna kunde varit mer engagerade och föreläsaren kunde haft bättre dialog med studenterna.»
- Vore trevligt om Lennart skuille kunna sluta stirra in i tavlan iaf en gång per föreläsning. Är man såpass blyg borde man kanske inte vara föreläsare?»
- Bra»
- Rita MYCKET större figurer. Pilar och annat i figurerna syntes sällan. Möjligen göra fler räkneexempel istället för att måla en massa figurer som man kan läsa om i boken.»
- helt okej»
- Tyvärr var de väldigt tråkiga och svåra att följa.»
- Inte så bra. Kändes som om det kom direkt från boken allt han sade. Hade velat ha mera förklaringar»
- Svårt att hänga med, det skrevs och ritades ofta för smått och kluddigt så att det ibland var omöjligt att hänga med.»
- Svårt att hänga med. Mer om praktiska tillämpningar och mindre av att Lennart skriver av sina egna anteckningar på tavlan.»
- Ganska bra. Bra att han oftast började med en snabb repetition av föregående föreläsning»
- Högläsning ur gröna lund är inte särkilt givande»
- Bra i allmänhet»
- i princip helt värdelösa, hade varit bättre att skita i dom och bara räknat uppgifter istället så här i efterhand.»
- Passade inte mig»
- Oinspirerande. Hållf-delen var direkt högläsning ur boken. Maskinelement bättre, men svår. Mycket snabba ryck med tabeller och värden, inte alltid man hann med.»
- Inte särskilt engagerad föreläsare.»
- Det var svårt att förstå och hinna med, han gick för fort fram. Gick lättare att läsa boken på egen hand istället.»
- Föreläsningarna var i vissa fall lite svåra att hänga med på då de ibland va små plottriga bilder vilket ledde till att det blev lite rörigt»
- Ganska intetsägande, kunde lika gärna läst i boken»

15. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»1 3%
25%»3 9%
50%»8 25%
75%»11 34%
100%»9 28%

Genomsnitt: 3.75

16. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»17 53%
Ganska stor»10 31%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.25

17. Finns det något föreläsaren kunde gjort bättre?

- Föreläsaren kunde frågat oss vad vi förstår/inte förstår och vad som skulle gåtts igenom nogrannare.»
- Pedagogik. SLuta stirra in i tavlan och undvika ens råka titta på eleverna när han pratar. »
- Inte stå och prata mot tavlan samtidigt som han skriver.»
- Målat större figurer och gjort fler räkneexempel! Hoppat över repetitionen i början av varje föreläsning.»
- Förberätt sig bättre och pratat lugnare. Ritat större.»
- Ha mera kontakt med publiken och vara mer demonstrativ»
- Skrivit tydligare och ritata tydligare bilder. Blanda inte ihop bokstäver.»
- Föreläst. Mer inlevelse/berättande.»
- Följt bokens kapitel, varit bättre förberedd»
- Räknat mer exempel, använda ett enklare språk och inte gå på så hårt.»
- det mesta. Man upplevde att han talade med en jämbördig på sitt område istället för att prata på ett sådant sätt så att en student kunde förstå.»
- Egentligen försöka tänka pedagogiskt genom hela upplägget, men det kanske han anser att han gjorde. Försöka att bara använda sig av stora tydliga figurer när han målar på tavlan.»
- Allt var över lag väldigt luddigt på föreläsningarna. Mer struktur!»
- Förklarat hur man verkligen ska tänka.»
- Tagit det lite lugnare och förklarat lite bättre istället för att bara hinna få ner alla formler och bevis på tavlan som ändå står i boken»
- tänk på att rita stora tydliga bilder, va noga med att visa alla när något ändras i det som skrivits»
- Ta det lite lugnare, rita större. Gå ignom mer noggrannt vissa grejer och sedan överlämna resten till självstudier.»

18. Kommentarer på föreläsningarna

- znark»
- Bra»
- Som sagt, mycket större figurer och fler räkneexempel. Hoppat över repetitionen i början av varje föreläsning.»
- Va bra... frågan är hur man rent generellt ska lägga upp föreläsningarna... konstaterade ganska sent att det mesta som sas nästan eller delvis va copy/paste från boken (kändes om inte annat så) och då känns det som att det hade varit bättre om föreläsaren hade försökt förklara på andra sätt eller försökt ge mer förståelse för det som redan står i boken... inte bara ange boken och "skriva" av denna... »
- intet sägande»
- Kändes meningslösa, förstod faktiskt bättre av att läsa i boken och då går man gärna inte... Plus för skumgummifiguren han använde...»


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 18%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»8 25%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.12

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»21 65%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.65

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 6%
Hög»17 53%
För hög»13 40%

Genomsnitt: 4.34

22. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 9%
Hög»7 21%
För hög»22 68%

Genomsnitt: 4.59


Övningar

23. Vad tyckte du om övningarna?

32 svarande

Mycket bra»4 12%
Bra»21 65%
Dåliga»7 21%
Mycket dåliga»0 0%

Genomsnitt: 2.09

24. Hur många övningar var du på?

32 svarande

0%»2 6%
25%»3 9%
50%»1 3%
75%»14 43%
100%»12 37%

Genomsnitt: 3.96

25. Skulle du vilja ha mer demonstrationsräkning under övningarna?

- Nej.»
- Nej, var bra som det var.»
- Nej, det var ju demo hela övningarna.»
- Tyckte det va lagom...»
- Det skulle vara svårt att ta in mer tror jag...»
- Gjorde väl inget annat?»
- Nej. Att bara skriva av övningsledares demotal är helt meningslöst för mig. Jag vill isf få chansen att hinna räkna det själv, och sen få svaren.»
- Nej»
- Övningarna var demonstrationsräkningar. Räknestugan var okej.»
- Nej»
- Nej»
- Nej»

26. Kommentarer på övningar och övningsledare:

- Torr och svår att höra ibland.»
- Brännare är grym!»
- Göran Brännare var bra! Lennart var okej på övningarna, men kunde varit mycket bättre på föreläsningarna.»
- Bra...»
- Brännare borde försöka skriva tydligare. Även Lennart.»
- Tycker att det var intressant när han svävade iväg o berättade tex om hur han varit med o gjort beräkningar för nånting i angeredsbron.»
- Brännare gjorde ett superbra jobb, han räknar väldigt metodiskt och det gör det lätt att hänga med.»
- inte så mycke förklaring på uppgifterna som han gick igenom.»
- Funkade okej»
- Förklara hur man tänker! Facit finns att hitta ändå. Att bara skriva upp ett svar på tavlan är inte pedagogik!»
- Kunde tagit det lite lugnare och förklarat lite mer»
- Båda två är ju lite speciella och Göran Brännare bör väl ses som ett orginal, kanske inte allra mest lämpad att vara övningsledare men en skön kille»


Laborationer/Inlämningsuppgifter

27. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

1. Åtdragningsmoment för skruvar till en manlucka på ett tryckkäl
2. Tolerans för ett nav i ett krympförband
3. Rullningslager
4. Skruvfjäder
5. Propelleraxel

- 1. Den var för svår för att vara en första. 2. OK. 3. Intressant, den bästa av de alla. 4. Helt ok. Men kunde förklarat mer vad som vi skulle göra på uppgiften. 5. Bra.»
- För svår första uppgift. Lagom nivå på resten. »
- Bra»
- Rättningen av dem! Helt oacceptabelt (som sagts 2 gånger tidigare i utvärderingen).»
- Varierande svårighetsgrad... Men det var roliga uppgifter! Problemet var att all tid man fick lägga på dessa uppgifter (och andra inlämningsuppgifter/rapporter i hållf och s3) gjorde att man inte hann räkna uppgifter inför tentan.»
- första var väldigt svår och tog lång tid, dom andra lätta och lärorika»
- Den första var väldigt svår och konstig, men sedan blev det bättre.»
- Hyffsat svåra och tunga. Hela läsperioden i sig har varit MKT tung. Anser inte att man har hunnit räkna allt det som krävs för att klara kursen. Då främst för att man faktiskt vill gå på alla föreläsningar och i stort sett alla räkneövningar. Men om man gjorde detta i båda kurserna denna läsperioden hade man endast tid över för att hinna med inlämningsuppgifterna och det som krävdes av en i S3:an... känns lite tokigt... när är det tänkt att man ska hinna räkna liksom?»
- 1. Alldeles för stor och svår 2-4 var lagom svåra och tog lagom lång tid»
- Dom var bra och det var skönt att kunna anknyta det man räknat till något man kan ta på.»
- Man är väldigt ovan i början.»
- De tog mycket tid.»
- De var bra. Alltid bra o få lite mer verklighetsnära räkneexempel o inte bara tillrättalagda räkneexempel. Men jag tycker den första uppgiften var svårast. Kanske för att jag inte lärt mej tillräckligt än eller för att den var just svårast. Jag tycker att första uppgiften kanske kunde bytt plats med tex kullageruppgiften.»
- 1. Väldigt flummig/rörig, krävde övningsdeltagande. Övrigt, se tidigare svar.»
- Inlämningsuppgift 1 känndes lite väl mastig.»
- Schyssta extrapoäng till tentan»
- Bra med en lite klurigare 1a uppgift för att få upp tempot. 5an var dock lite för svår för min smak, tog lite för lång tid i förhållande till antal poäng»
- den sista va lite väl jobbig, men dom andra var bra»
- 1:a tog mycket tid, men annars bra 2-5»
- 1. Mkt svår - tog oceaner med tid 2,3,4. Ganska lätta»
- Väldigt svårt i början. Svårt att veta vad man skulle komma fram till.»
- 1. För svår 2. Svår 3. Bra 4. Lätt 5. Svår»
- Intressanta men blev nästan lite för mycket att göra.»
- Svåra men smorda!»
- Kanske skulle börja med en lite snällare så att man inte blir så uppskrämd i början, första tog lång tid!»
- Bra, roligt. Tyckte att det gavs för mycket ledtrådar, man borde fått anstränga sig mer själv för att räkna ut grejerna»

28. Kommentarer på laborationer / lab-PM / inlämningsuppgifter:

- Jag tyckte inlämningsuppgifterna var för tunga rent arbetsmässigt. Lagt mer tyngd på hållfastheten.»
- Bra, intressanta laborationer. Tydliga instruktioner.»
- Bra och givande om än att det kanske är lite onödigt. Som sagt innan så ger det ju förståelse men det kanske är lite för mycket i denna kursen. Kanske skulle varit ett annat typ av moment i kursen...»
- Mer handledning vid de första uppgifterna. (Handledning, inte vad som är rätt) Det var väldigt tydliga genomgångar, men ändå tog de en massa tid.»
- Rapporten to jättemycket tid»
- Har redan skrivit om det tidigare.»
- Tycker inlämningsuppgifterna tog lite för mycket tid.»


Kurslitteratur

29. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 18%
Ganska stor»17 53%
Mycket stor»9 28%

Genomsnitt: 3.09

30. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Grundläggande hållfasthetslära, Hans Lundh, KTH, Stockholm
Utdrag (dela A) ur Lärobok i maskinelement, Mägi & Melkersson, Göteborg, 2005
Exempelsamling i hållfasthetslära U77, Peter Möller, Tillämpad mekanik, Chalmers
Formelsamling i hållfasthetslära, Ekh & Hansbo, Tillämpad mekanik, Chalmers

- Lärobok i maskinelement var onödig tyckte jag, kunde ha gjorts ett kompendie på de delar ur boken som behövdes i inlämningsuppgifterna.»
- Formelsamlingen suger.»
- Bra»
- Grundläggande hållfasthetslära: För allmän för oss egentligen, så deras exempel krånglade ofta till det för mkt. Exempelsamling i hållfasthetslära U77: Bra, men lösningsförslag på ALLA uppgifter är ett MÅSTE.»
- bra Grundläggande hållfasthetslära var lättläst och förklarade bra»
- Gröna Lundh var inte alls bra. Svårförstodd, dåligt register.»
- Allt var ok men som vanligt skiljde sig räkneuppgifter i häftet sig stort från typen av frågor som skulle komma på tentan och därmed var det som vanligt att man började med "ett nytt ämne" till tentaperioden.»
- bra»
- Grundläggande hållfasthetslära, hade jättedåligt register, man kan inte ens slå upp Von mises, under all kritik. Samma gäller för Utdrag (dela A) ur Lärobok i maskinelement. annars ok. »
- Dålig formelsamling. En mer omfattande vore bättre»
- Har använt allt ganska flitigt i underkursens gång och tycker att de har förklarat saker och ting bra.»
- Gröna Lundh: Rätt dålig, men användbar. Maskinelement: Rätt dålig, men användbar i dom senare inlämningsuppgifterna. Ettan var dock helt rörig.»
- Överlag bra.»
- Funkade bra, skönt att man fick ha med boken på tentan»
- ganska bra, hade varit bra med lite mer förklarande exempel»
- Det kändes som om Gröna Lundh kunnat fungera bättre med U77. Kanske borde man ha uppgifter och teori i samma bok? Eller separat fast med samma författare? Formelsamlingen kunde antingen varit mer komplett eller inte varit med alls. Maskinelementboken var bra, dock lite mycket som inte var med på köpet.»
- Gröna Lund - Bra som "formelsamling" nu när man kan den men kass som lärobok. Maskinelement - Svår att förstå. U77 - Bra. Jag saknade de grundläggande formlerna i formelsamlingen. Visst, det är bra att lära sig dem utantill men i början av kursen »
- Grundläggande hållfasthetslära var väl sådär Maskinelementsboken var okej/bra»
- Bra och lättläst»

31. Kommentarer på kurslitteraturen

- Ganska ok.»
- Man behöver fler lösningar till övningsuppgifter.»
- Se fråga 30.»
- Utdrag (dela A) ur Lärobok i maskinelement, Mägi & Melkersson, Göteborg, 2005 var undermålig. Det gick inte klara maskinelementsdelen enbart med boken. Vissa delar av momentet fick vi bara på föreläsningarna.»
- Som sagt dåligt register i böckerna»
- För mycket formler och ekvationer och för lite förklarningar.»

32. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

- Lärobok i maskinelement nej.»
- ja, med en reviderad formelsamling»
- Ja»
- Inte maskinelementsboken.»
- Grundläggande hållfasthetslära: För allmän för oss egentligen, så byt ut den om det finns bättre böcker... Exempelsamling i hållfasthetslära U77: Fixa lösningsförslag till ALLA uppgifter så är den bra.»
- ja»
- Nej, inte Gröna Lundh.»
- ja»
- ja»
- ja»
- Ja»
- Antagligen finns det bättre böcker för hållfasthetslära. Frågan är om fördelarna med nya litteraturer är ekonomiskt försvarbart för studenter, Gröna Lundh har användts så länge att nästan alla kan få tag på begagnat.»
- Ja.»
- Ja»
- Mycket tveksam»
- Bara U77, inte de andra.»
- Ja»
- Introduktion till hållfasthetslära : enaxliga tillstånd ISBN10: 914404898X + Hållfasthetslära : allmänna tillstånd ISBN10: 9144050321»
- Ja»


Tid

33. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 12%
Cirka 25 timmar»10 32%
Cirka 30 timmar»11 35%
Minst 35 timmar»6 19%

Genomsnitt: 3.61

34. Kommentarer på tiden

- Mycket tid lagts på inlämningsuppgifterna. Kändes som att det tog för mycket tid. Hade velat ha mer tid för hållfasthetsdelen.»
- för mycket. Man hinner inte med att plugga något av det som berör tentor med alla inlämingar och annat som händer denna period»
- mycket tid gick åt att hinna klart med maskinelement»
- För mkt... vi läser ju en kurs jämte denna också... Hinna räkna i båda och labba och ha inlämningsuppgifter i båda samtidigt går inte... annat upplägg skulle vara att föredra....»
- Jobbade minst 35 timmar senaste 3 veckorna innan tentamen»
- det har vart för mycket att göra, att göra så mycket saker och lägga så mkt tid på en kurs och fortfarande vara osäker på om man klarat den känns inte humant.»
- Alldeles för mycket tid»
- Inlämningsuppgifterna var för många och för tätt. Man hann aldrig lära sig teorin, vilket i sin tur gjorde att inlämningsuppgifterna tog ännu längre tid.»
- det åtgick alldeles för mycke tid till den kursen. Inlämnings uppgifterna tog väldgt mycke tid och sen så skulle man räkna uppgifter som var riktigt svåra»
- Denna period var den mest hektiska hittils. På något sätt så känns det som om dubbelkurser (t.ex Hållfasthetslära-Maskinelement, Mätteknik-Signaler&System) är mer än en kurs i innehåll. Eller så känns det som om belastningen ökar med mera spriddning av innehåll.»
- Jag fick redan i Lv 2 ge upp räknandet av övningsuppgifter på egen hand - fanns ej tid till detta!»
- All tid lades på maskinelement, sen hann man inte ränka någon hållf.»
- De 2 första maskinelemetsupggifterna tog väldigt mycket tid samtidigt som vi skulle göra en bautalabrapport om nedböjning. Detta gjorde att man hamnade efter med räkningen i början vilket självklart hänger med resten av läsperioden.»


Pedagogiskt pris

35. Anser du att Lennart Josefson skall nomineras till pedagogiskt pris?

32 svarande

Ja»0 0%
Nej»28 100%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2

36. Anser du att Göran Brännare skall nomineras till pedagogiskt pris?

32 svarande

Ja»4 14%
Nej»23 85%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.85


Tentan

37. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

- Den var ok.»
- njae..»
- Ja»
- Inte gjort tentan, men alla säger att den var alldeles för svår.»
- ja,»
- Tycker det är konstigt att man lägger ut 7 tentor som liknar varandra väldigt mycket och sedan ger man en tenta som skiljer sig helt från dessa. Dessutom konstigt med en maskinelementuppgift.»
- Vettig...»
- Uppgift 4 var på maskinelement trots att tentamen endast skulle innehålla hållfashetsuppgifter. Mycket dåligt tycker jag. Uppgifterna var inte så väl valda.»
- nja... inte direkt»
- Ja, men med för högt ställda krav.»
- Svår tenta»
- Ja»
- Nej. Den var för svår.»
- skapligt, förutom utmattnings uppgiften»
- Nej, det var en maskinelekentsdel med. Det hade vi fått information om att det inte skulle finnas. Då borde vi fått ha med den boken också?»
- Ja»
- Svår »
- Ja den var bra»

38. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 46%
Ja, i hög grad»12 40%
Vet ej/har inte examinerats än»4 13%

Genomsnitt: 2.66

39. Kommentarer på tentan

- skulle inte vara med en maskinelementuppgift i tentan, men uppg4 speglade mycket maskinelement»
- om man säger att tentan inte ska innehålla maskinelementsuppgifter bör den inte göra det. »
- Den var så oerhört mycket annorlunda (läs svårare) än föregående års tentor (typtentor)!!!»
- Svår, innehöll några konstiga delar. kändes my´,cket svårare än tidigare års tentor.»
- Lite svårare än tidigare tentor som jag övat på. Uppgift nr 4 kändes lite taskig, tror inte många kunde svara på den.»
- Bra»
- Höjde svårhetsgraden vesäntligt... Samt att den inte i så stor utsträckning som det var sagt avspeglade äldre tentor...»
- Inte snällt att blanda in maskinelement då detta inte skulle komma på tentan»

40. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta etc.)?

- Vi kunde haft duggor med bonuspoäng på hållfasthetsdelen.»
- Nej»
- Duggor hade varit gött...»
- Inlämningarna tog mycket tid så de borde kanske gett mer bonus.»
- Bra med extrapoäng från maskinelementsuppgifterna»
- Väldigt mycket arbete på maskinelement, tog för stor del av hållfen.»
- Bra»
- Bra»


Kursutvärdering/SNZ:

41. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Färre punkter i utvärderingen... Tar ju 3 år att utvärdera om man ska göra det seriöst!»
- Lägga upp fler tentor på hemsidan.»
- Jag tycker saker bara blir sämre, hur kan man lägga till obligatoriska moment i årskurs två när man redan har kopiösa mängder kugg? (Tex Flervariabelmatematikens obligatoriska rapporter) Verklighetsanknytning och ett försök att avskaffa det riktigt praktiskt illfungerande max-två-tentor-per-läsperiod vore en bra start.»
- minder frågor.»
- Genom att faktiskt förändra mha dessa utvärderingar. Ni har ett ansvar gentemot studenterna, lev upp till det.»


Kursbetyg

42. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»6 18%
Godkänt»14 43%
Gott»10 31%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.12

43. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hållfasthetsdelen»
- maskinelementsdelen»
- Hållfasthetslära»
- maskinelement»
- Tidsupplägget, kläm inte ihop två kurser utan att minska på dem.»
- mätteknikdelen»

44. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre vikt vid inlämningsuppgifterna. Bättre samarbete mellan Lennart/Göran så att de ger mer tid till vardera del av kurs.»
- Föreläsaren»
- Inlämningsuppgifterna maskinelement.»
- Föreläsningarna och fixa lösningsförslag till räkneövningarna»
- Föreläsaren och Gröna Lundh.»
- Stressen, som inlämningsuppgifterna gav. Inte en övningsuppgift hanns med efter v 3.»
- Tiden, alldeles för mycket att göra så som kursen är upplagd nu.»
- Maskinelementsuppgifternas PM och ev. svårighetsgrad.»
- föreläsningarna»
- det mesta»
- Föreläsaren, Gröna Lundh-U77 (se ovan), Belastningen (obligatoriska momententen drog tid som hade behövts till räkneövningarna)»
- Mer strukturerade föreläsningar och något mindre arbetsbörda - eventuellt ha kursen i annan period - denna kurs tillsammans med Sensorer, Signaler och System gjorde arbetsbördan alldeles för stor!»
- Uppgifter i boken som avspeglar tentamen.»

45. Övriga kommentarer

- Maskinelementsdelen går inte klara med enbart kursliteraturen som hjälp. En del av den information vi fick på föreläsningarna fanns inte med i kursliteraturen, men var ett måste för att klara momentet maskinelement.»
- mera räknestuga»


Kursutvärderingssystem från