ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidathandledningstillfälle 3, vt13

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-04-29 - 2013-06-29
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Magnus Gustafsson»


Bakgrundsfrågor

1. Hur många är ni i er grupp?*

2 svarande

1 50%
0 0%
0 0%
1 50%
0 0%

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- en student var inskriven från början men dök aldrig upp » (5)

2. Har du haft kontakt med Avdelningen för fackspråk och kommunikation före kandidatarbetet?*

Fackspråk medverkar på de flesta av Chalmers utbildningar i olika former, och i varierande omfattning. Frågan avser din kontakt med Fackspråk utöver kandidatprojektet. Ange ett eller flera alternativ nedan.

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nej»1 50%
Ja - tidigare fackspråkliga inslag på svenska»1 50%
Ja - tidigare fackspråkliga inslag på engelska»0 0%
Ja - valbar kurs på engelska»0 0%
Ja, jag har besökt CHOCS (Chalmers Writing Centre)»0 0%

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.5


Arbetet i gruppen och under handledningstillfället

3. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat inför handledningstillfälle 3?*

2 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Växlande bra och dåligt»0 0%
Bra»2 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- menar ni specifikt arbete just för handledningstillfället, eller allt arbete under de 5 månader vi jobbat tillsammans? inför detta handledningstillfälle gjorde vi inget särskilt » (Bra)

4. Hade ni utnyttjat instruktionerna för förberedelser till handledningstillfälle 3 före tillfället eller förberett er på annat vis?*

Handledningstillfälle 3 är ju lite kortare än de andra tillfällena och det är viktigt att kandidatgrupperna förbereder sig. Därför finns det frågeställningar och råd inför förberedelsearbetet i högermarginalen på sidan för handledningstillfälle 3.

2 svarande

Nej, vi hade inte uppfattat dessa förslag på förberedelser»1 50%
Ja, vi diskuterade dessa frågor i gruppen»0 0%
Ja, vi skrev individuella svar på frågorna innan mötet»0 0%
Ja, men de var inte relevanta för oss.»1 50%
Vi föreberedde oss med egna frågor»0 0%

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- visste inte att det fanns sådana. Allting som har med fackspråk och det mesta i övrigt kring kandidatarbetet är otroligt rörigt och svårt att få överblick över. Man får vara glad om en hel grupp på 5-6 studenter lyckas pricka in alla möten, tider, platser och föreläsningar och annat för det är omöjligt att få översikt på detta. Problemet som jag ser det är att det inte finns någon central organisation kring kandidatarbetena utan vi måste leta information på pingpong, på fackspråks hemsida, på studieportalen, på biblioteket, och man tröttnar väldigt fort på detta stora kaos. Jag gav upp redan vecka 2 och förlitade mig på att mina andra gruppmedlemmar skulle ta hand om planering och bokning av sådant här, och tack och lov har de gjort det. » (Nej, vi hade inte uppfattat dessa förslag på förberedelser)

5. Vilka förväntningar hade du på handledningstillfället?

- Mera hjälp med själva språk formuleringen, med tanke på vi i gruppen inte har svenska som modersmål.»
- Ingenting, diskussionen inom gruppen var att jag inte behövde delta alls eftersom jag gjort halvtidsredovisningen och detta handlar främst om slutredovisningen. Det visade sig vara fel och dte var ren tur att jag hade tid över och gick, annars hade jag fått ogiltig frånvaro på detta. »

6. Fick du ut det du ville av handledningstillfälle 3 och är det något du skulle vilja ändra på i tillfälle 3?*

Kandidatgrupperna väljer att utnyttja handledningstillfälle 3 på lite olika vis. Ange nedan hur ni gjorde i er grupp.

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, vi fick svar på många frågeställningar»1 50%
Ja, vi diskuterade de avsnitt i rapporten vi har problem med»1 50%
Ja, det blev en bra diskussion kring presentation/opposition»1 50%
Nej, vi hade inte förberett något fokus för diskussionen»0 0%
Nej, fackspråkshandledaren förstod inte våra problem»0 0%
Nej, vår ämneshandledare bestämmer hur det ska vara»0 0%

7. Vad lärde du dig i samband med handledingstillfället?

- Struktur på rapporten»
- Kan inte säga att jag lärde mig något nytt men fick bekräftat vissa idéer och tankar jag hade, att fackspråk tror på dem och att gruppen tror på dem.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.25

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3
Beräknat jämförelseindex: 0.5

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från