ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Study social questionnaire - MPPEN 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-04-16 - 2013-04-22
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp

1. Where did you study for your Bachelor degree?

20 svarande

Sweden - Chalmers»11 55%
Sweden - another university»2 10%
University outside Sweden»7 35%

Genomsnitt: 1.8

- In Iceland» (University outside Sweden)

2. Do you find your masters education meaningful?

20 svarande

Not at all»0 0%
Somewhat meaningful»4 20%
Quite meaningful»12 60%
Very meaningful»4 20%

Genomsnitt: 3

- Could be more advanced without increasing workload. Tougher problems, and more complicated cases. » (Very meaningful)

3. Do you believe the education prepares you for a job as a professional engineer?

19 svarande

Not at all»0 0%
Somewhat»8 42%
Yes»8 42%
Yes definetely»3 15%

Genomsnitt: 2.73

- That is the point. I do want to pursue a PhD. rather than a life as a professional engineer. In that sense this master program holds no regard for people like me! » (?)
- All courses MPPEN-11 besides Production system and pre-study was Good. » (Yes)

4. Does the program meet your expectations?

20 svarande

No, not at all»2 10%
Yes, to some extent»11 55%
Yes»6 30%
Yes and even better than expected»1 5%

Genomsnitt: 2.3

- Master courses are like kindergarten compared to bachelor courses. » (No, not at all)
- The programme repeats knowledge from the Chalmers mech.eng bachelor which I consider as waste. Exchange/students from other uni"s should then just be told what to read. No other competing (MPQOM,MPSCM) programme is taking respect to lower prior knowledge. The effect of this is lowering the original chalmers students level to "competing" universites. Not GOOD. » (Yes, to some extent)

5. What is your general impression of your masters programme so far?

20 svarande

Poor»1 5%
Rather poor»3 15%
OK»6 30%
Good»7 35%
Very good»2 10%
Excellent»1 5%

Genomsnitt: 3.45

- At times to much repetition, force learning trough advanced problem solving likne in the first 3 years of mech.eng. » (OK)

6. What do you think about the study work load in the programme as a whole?

20 svarande

To low»1 5%
Low»4 20%
Adequate»12 60%
High»2 10%
To high»1 5%

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. How many hours per week do you spent studying at this programme?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire programme.

20 svarande

Less than 30 hours/week»6 30%
Between 30-40/week»4 20%
Between 40-50 hours/week»6 30%
Between 50-60 hours/week»2 10%
More than 60 hours/week»2 10%

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Much less than 30hours/week, formula student is eating at least 80h per week.» (Less than 30 hours/week)

8. In general, how do feel about the availability of professors/lecturers/teachers?

20 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»3 15%
Good»10 50%
Very good»5 25%
Excellent»2 10%

Genomsnitt: 3.3

9. In general, what do you think about the atmosphere between students and professors/lecturers/teachers?

20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Respectful»5 25%
Friendly»12 60%
Helpful»7 35%
Open-minded»5 25%
Poor»3 15%

- En del chalmerspersonal saknar helt respekt för studenter. Samma individer har problem att inse att de inte är fullkomliga och att ansvar för fel kan ligga på dem. » (Poor)
- Could be better, a place to hang out could gather the class, actually dont even know who is in the program or who is taking just a course. » (Open-minded)

10. How satisfied are you with the programme management (programme coordinator)?

20 svarande

Not at all»5 25%
Not so satisfied»4 20%
Neither»3 15%
Satisfied»5 25%
Very satisfied»3 15%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- MPPEN-11, Bertil is embarrassing, have certainly not the technical skills nor the personal to run a focus program in a top university. » (Not at all)

11. Do you think that the student opinions and results from course evaluations have significant impact (taken seriously by the programme management)?

20 svarande

Not at all»2 10%
To some extent»6 30%
Could be improved»2 10%
Yes, definetly»6 30%
No opinion»4 20%

Genomsnitt: 3.2

- Kritik som fördes fram mot Peter Almström påverkade inte hans uppträdande i kommande kurser. » (Not at all)
- Just hoping you"re not listening to the slackers who"s not putting effort into their studies. » (To some extent)
- No, not really. According to Bertil, students are always wrong. And until that changes, nothing will happen.» (No opinion)
- They are probably discussed. However, the programme management always do as they want anyway. Try solving root causes to problems instead of "firefighting" symptoms of the causes....» (No opinion)

12. Have you experienced any harassments or/and discriminations at Chalmers

if yes, please describe the situation.

20 svarande

Yes, both»1 5%
Yes, harassment»3 15%
Yes, discriminations»4 20%
No, none»12 60%

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bertil was clearly picking on a student, in front of the class, student started to cry, bertil doesn"t understand. Bertil complained over one groups total failure of the pre-study-course during the course evaluation meeting, claiming that the project will turn out really bad and that they didn"t understand anything. » (Yes, both)
- Av programkordinator efter att jag gav konstruktiv kritik om en kurs vi läste. Skällde ut mig inför hela klassen. Mina åsiketer, speglade till stor del vad klassen tyckte. Men tyvärr råder det en sådan stämning att ingen vågar eller orkar att utrycka sina åsikter. » (Yes, harassment)
- Yes, during one presentation. Another time was when the program coordinator harassed a student who was questioning the content of one lecture.» (Yes, harassment)
- Me and several student were questioned regarding our effort, intellegence and will to perform in courses» (Yes, harassment)
- Diskriminering av svenskar och män genomfördes helt öppet i projektkursen där de mest populära projekten besattes av kvinnor och utbytesstudenter först, och därefter fanns plats för svenska män. Jag anser inte det vara värdigt Chalmers. » (Yes, discriminations)
- Indirectly.» (Yes, discriminations)

13. Do you know who to contact in the case of harassments or/and discriminations?

20 svarande

Yes»5 25%
No»15 75%

Genomsnitt: 1.75

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.91


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.91
Beräknat jämförelseindex: 0.54


Kursutvärderingssystem från