ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Arbetsmiljöenkät M2 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-04-15 - 2013-04-22
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

70 svarande

Mycket bra»40 57%
Bra»29 41%
Så där»1 1%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.44

- En del kurser är ju självklart intressantare än andra, det går ju inte komma ifrån. Men som helhet så är det fantastiskt bra.» (Mycket bra)
- Kan tycka att det ibland känns lite anonymt då maskin är en så pass stor sektion» (Bra)
- Ja! men jag vill att tentorna ska kunna omtentas direkt efter tentamen, som i Lund. Alla kurser kanske inte kan ta del av detta, men bra om vissa går? speciellt tunga kurser.» (Bra)
- Upplever att många föreläsare saknar pedagogisk utbildning och har svårt att lära ut på ett strukturerat och bra sätt. Hög stressfaktor med för liten tid över att verkligen läsa kurslitteraturen. » (Bra)

2. Anser du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

69 svarande

Ja mycket»24 34%
Ja»41 59%
Någorlunda»4 5%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- Vet inte, jag har ju aldrig arbetat som Ingenjör!» (?)
- Det vet vi inte nu eftersom vi inte provat att jobba som ingenjör. » (Ja mycket)
- Väldigt svårt att veta eftersom jag inte vet vad jag kommer arbeta med.» (Ja)
- Omöjligt att svara på då jag inte arbetar som ingenjör än.» (Ja)
- Vet faktiskt inte, men utbildningen känns värklighetsförankrad» (Ja)
- Lurig fråga i och med att jag faktiskt inte vet vad man kommer att arbeta med i framtiden. Men jag har tilltro!» (Ja)
- Svårt att avgöra när man bara går i tvåan» (Ja)
- Jag hade gärna haft mer praktik.» (Ja)
- Dålig koll åpå vad man bör kunna sen» (Ja)
- Svårt att säga utan att först ha jobbat som ingenjör? » (Ja)
- Tror jag, svårt att veta nu» (Ja)
- Önskar mer insikt i teknikutvwckling i projektform på en tydlig överblickbar nivå!» (Någorlunda)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

70 svarande

Ja mycket»21 30%
Ja»41 58%
Någorlunda»7 10%
Inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.82

- Jag sommarjobbade på en större industri där äldre anställda, tidigare Chalmerister, sa att studierna endast var ett sätt att visa chefen att man går att lära.. » (Ja)
- De flesta kurser känns väldigt meningsfulla men ibland är det lite väl "flummigt" i vissa kurser. Typ hållbarutveckling.» (Ja)
- Vissa kurser (hållfasthet, maskinelement osv) känns väldigt meningsfulla, men vissa andra känns inte riktigt lika relevanta!» (Ja)
- De flesta ämnena » (Ja)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

69 svarande

Fantastikt bra»27 39%
Bra»36 52%
Ganska bra»5 7%
Dåligt»0 0%
Mycket dåligt»1 1%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.72

- Alla hjälper alla (förutom en del som snyltar)» (Fantastikt bra)
- Jag upplever att de flesta är väldigt hjälpsamma.» (Fantastikt bra)
- Vad hände med alternativet "mycket bra"?» (Bra)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

68 svarande

Mycket bra»29 42%
Ganska bra»38 55%
Dåliga»1 1%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 1.58

- Lärarna uppmuntrar alltid till att man ska be om hjälp och så jag gjort det har jag fått bra hjälp.» (Mycket bra)
- Ofta är det bara att "klampa in" hos dom och fråga om hjälp, det tycker jag är väldigt bra.» (Mycket bra)
- I princip alla har en öppen dörr mentalitet som uppskattas. Alla vill hjälpa till och man känner inte att man stör eller är besvärlig när man frågar om hjälp. En viktig sak att bevara.» (Mycket bra)
- fortsätt som ni gör!» (Mycket bra)
- Många är riktigt fantastiska när det gäller att få hjälp, till exempel Göran Brännare och Fredrik normann » (Mycket bra)
- Väldigt olika från lektion till lektion. Möjligheten att ställa frågor utanför lektioner, mycket bra!» (Mycket bra)
- Jag har aldrig blivit nekad hjälp när jag bett om det, och de finns många kunniga att fråga om hjälp.» (Mycket bra)
- Det varierar mellan de olika instutitionerna. De hittills bästa är Tillämpad mekanik och Energiteknik då deras dörrar alltid är öppna och man kan lätt hitta någon som kan hjölpa en. De sämsta är utan tvekan Materialteknik som har låsta dörrar och vill att man bokar möte via mail. Det hade varit okej om de svarat på mail men inte ens det gör dom. Riktigt bottennapp.» (Ganska bra)
- Lite krångligt att ta sig till kontoren. Inte alltid man vet var det ligger och man vet inte heller när läraren är på plats. Mail är såklart svårare att få fram budskap med och kan också ta lång tid att få besvarat. Sen vill man ha hjälp utanför kontorstid ibland. Men oftast går det bra att hitta någon lärare.» (Ganska bra)
- Olika från ämne till ämne. På Termodynamik-avdelningen är de hur hjälpsamma som helst. På material-avdelning är det mycket svårare att få hjälp.» (Ganska bra)

6. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildningen?

67 svarande

Mycket nöjd»42 62%
Nöjd»25 37%
Inte så nöjd»0 0%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.37

- Programansvarige Mikael Enelund lägger ner sin själ i arbetet att göra programmet till det bästa i Sverige och att studenterna ska trivas. Likaså gör de andra i programleedningen ett fantastiskt jobb.» (Mycket nöjd)
- Lilian och Enelund är bäst!» (Mycket nöjd)
- svårt att avgöra.» (Nöjd)
- Allt fungerar bra men är inte helt säker på exakt VAD som ovanstående står för.» (Nöjd)
- Se kommentar i punkt 1» (Nöjd)

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

69 svarande

Nej»1 1%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»2 2%
Ja, fast det kunde varit bättre»24 34%
Ja»42 60%

Genomsnitt: 3.55

- Ja saknar att kunna ta del av kursutväderingarna i efterhand så jag kan inte avgöra om d egörs på ett bra sätt...» (Nej)
- Samma frågor varje gång» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Uppföljning och förändring kan bli bättre» (Ja, fast det kunde varit bättre)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

68 svarande

Nej inte alls»1 1%
Någorlunda»14 20%
Ja men kan bli bättre»15 22%
Ja»38 55%

Genomsnitt: 3.32

- Svårt att avgöra. » (Någorlunda)
- Inte i så stor utsträckning, man lyssnar inte så mycket på studenternas röst tycker jag.» (Någorlunda)
- Jag vill hoppas att berörda föreläsare tar till sig kritik fär vad den är, en möjlighet till förbättring. Men jag tror att många struntar rätt hårt i vad studenterna skriver och helt enkelt kör på med sitt eget race.» (Någorlunda)
- En del lärare verkar få vara kvar trots att 80% av en klass säger samma, negativa, åsikt. (Oftast pedagogiken som sviktar)» (Ja men kan bli bättre)
- Klagomål och förslag till förbättringar kommer fram men hade gärna sett att det var mindre snack och mer verkstad!» (Ja men kan bli bättre)
- Se kommentar i punkt ovan» (Ja men kan bli bättre)
- Det är dock svårt att veta om det får något stort genomslag, det är ju först nästa års studenter som kan märka. De har å andra sidan inget att jämföra med, så det är inte helt lätt. Man hör ju dock ibland att föreläsaren säger att vissa förändringar gjorts från föregående år, detta måste ju betyda att utvärderingarna tas seriöst.» (Ja)

9. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»22 31%
Hög»41 59%
För hög»5 7%

Genomsnitt: 3.72

- Bra att det är högt tempo och längre lov. En stor anledning till att jag valde denna skola... » (Lagom)
- Jag lyckas klara alla kurser utan större problem trots engagemang i sektionen som tar mycket tid. Ganska lågt tempo för att få godkänt, men kräver större insats för överbetyg.» (Lagom)
- Ska vara högt!» (Hög)
- Belastningen är hög, men det måste den ju vara om man ska få något gjort.» (Hög)
- Hög men hanterbar» (Hög)
- Mycket högre än i ettan och än lp1 M2 under resten av året...» (Hög)
- Skulle föredra lägre tempo, och kortare lov. Som det är nu är det många gånger bara utantill inlärning som man sedan glömmer bort. Då är det inte mycket "kunskap" som man verkligen med sig när man är klar med studierna!» (För hög)

10. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

70 svarande

Högst 30 timmar»5 7%
30-40 timmar»20 28%
40-50 timmar»29 41%
50-60 timmar»11 15%
Mer än 60 timmar»5 7%

Genomsnitt: 2.87

- Mot slutet i läsperioden är det mycket mer» (30-40 timmar)
- Varierar kraftigt. Pluggar väldigt intensivt i perioder och mindre intensivt andra tider.» (30-40 timmar)
- Otroligt svårt att sia om, men någonstans där i faggorna kan jag tänka mig.» (40-50 timmar)
- Väldigt varierande!» (40-50 timmar)

11. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

70 svarande

Aldrig»51 72%
Någon enstaka gång»17 24%
Några gånger»2 2%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.3

- Hållbar utveckling var olidligt» (Någon enstaka gång)
- Har redan framfört händelsen till ansvariga. » (Någon enstaka gång)
- Det har funnits vissa föreläsare som behandlar tjejer annorlunda än killar på ett sätt som inte känns okej. Det kan vara kommentarer som "lilla gumman" osv, vilket ibland kan kännas nervärderade. (Har bara hänt kanske 2 gånger)» (Någon enstaka gång)
- Laborationsledare under Termodynamiken uppträdde mycket otrevligt men bättrade sig sedan.» (Någon enstaka gång)
- Anna Nyström-Claesson » (Någon enstaka gång)
- Göran Gustafsson, Ingenjörsmetodik» (Någon enstaka gång)
- En övningsledare i mekanik ifrågasatte en fråga jag ställde på ett sådant nedlåtande sätt att jag kände mig fruktansvärt dum. Försökte undvika denna person efter händelsen så mycket som möjligt efteråt. » (Någon enstaka gång)
- I samband med inlämningsuppgifter!» (Några gånger)

12. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

68 svarande

Ja»29 42%
Nej»39 57%

Genomsnitt: 1.57

- Lilian/Bankel» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Lilian » (Ja)
- Studievägledning, dvs Bankel & Lilian » (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Lillian» (Ja)
- MUU och Lilian» (Ja)
- Jag skulle i första hand prata med Lillian. Om hon inte kan hjälpa till direkt så kan hon säkert peka mig i rätt riktning. Mycket stort förtroende.» (Ja)
- Lillian » (Ja)
- Lilian» (Ja)
- studievägledare, muu t.ex. antar jag att man kan snacka med» (Ja)
- Klasskamrater, vänner, öl» (Ja)
- Mitt val blir först och främst Lillian Sandström.» (Ja)
- Vet att vi har fått information om det, men jag har inte känt något behov att lägga det på minnet. Finns väl en kurator. » (Nej)
- Tyvärr inte, Lilian Sandström är dock min spontana gissning.» (Nej)
- Nej det vet jag inte. Eller om jag märkte att jag halkade efter för mycket så skulle jag ta kontakt med studievägledaren.» (Nej)
- Kanske Lilian, men det är ju ingen som kan göra något ändå. » (Nej)

13. Vet du till vem du skall vända dig om du upptäcker/upplever diskriminering och kränkning?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

67 svarande

Ja»27 40%
Nej»40 59%

Genomsnitt: 1.59

- Lilian/Bankel» (Ja)
- Jag skulle först vända min till den som diskriminerar/kränker för att sedan prata med programansvarig. Vet ej om det är "rätt". » (Ja)
- Diskrimineringsombudsmannen» (Ja)
- Styret och Lilian» (Ja)
- Skulle vända mig i första hand till styret och sedan vidare till den de rekommenderade ifall det behövdes.» (Ja)
- Samo» (Ja)
- Styret, VO» (Ja)
- Jag vet att det finns en person som är en studentstödjare men jag minns inte vem det är. Men om jag behövde veta antar jag att det är lätt att få reda på vem det är.» (Ja)
- Tyvärr så vet jag faktiskt inte det.» (Nej)
- Men det går ju lätt att ta reda på» (Nej)
- skulle vända mig till Lilian även då men vet ej om det är rätt» (Nej)

14. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön?

70 svarande

Mycket bra»2 2%
Bra»49 70%
Mindre bra»15 21%
Dåligt»4 5%

Genomsnitt: 2.3

- Bra lokaler, rent och snyggt. Inget att klaga på.» (Mycket bra)
- Pluggar gärna i E-huset. Deras grupprum är exemplariska.» (Bra)
- Bra lokaler. Gillar studiehallen starkt men det är svårt att få plats där. » (Bra)
- För få grupprum» (Bra)
- De kommande grupprummen tror jag blir succé. Däremot vill jag inte se att alla måste vara "bokningsbara". - Ibland vill studenter bara gå åt sidan och plugga utan att behöva boka in sånt. Däremot vore det bra att förse dessa lokaler med en "huvudentré" där du kan dra ditt accesskort för att komma in. ENBART för maskinstudenter då mer än hälften av studenterna i studiehallen kommer från andra program!» (Bra)
- Jag skulle vilja ha bättre ljus i Studiehallen! Beta och Gamma, salarna i studiehallen, står nästan alltid toma. Kan man inte låsa upp dem så studenterna får fler platser. Jag tycker studiehallen ska ha port-låst, som datorsalarna. Det är ofta handelselever och folk från I som tar maskinarnas platser, de kan väl sitta hos sig..» (Bra)
- För mycket icke-maskinare i maskins studiesal» (Bra)
- Bra om man bortser från antalet studieplatser som är i minsta laget men det blir nog bättre i samband med ombyggnationen av kurslabbet.» (Bra)
- På vintern är det kalla föreläsningssalar och det finns för få grupprum, hoppas det löser sig med de som skall byggas» (Bra)
- Få men bra lokaler» (Bra)
- Lite för kallt i föreläsningssalarna på vintrarna» (Bra)
- Studiehallen och bulten är helt underbara, men vissa föreläsningssalar är trånga och man klämmer tårna på stolarna!» (Bra)
- Dock kalla lokaler» (Bra)
- Helt ok. Finns ibland för lite datorer och utrymme för egna studier. Det kommer dock förhoppningsvis bli bra mycket bättre efter den nu pågånende byggnadationen.» (Bra)
- Lite kallt ibland och svårt att få plats i studiehall.» (Bra)
- Fler studieplatser liknande Studiehallen, gärna M-specifika.» (Bra)
- Det kan vara brist på studieplatser.» (Bra)
- Brist på datorer och grupprum. De grupprum under HC-salarna gillar jag INTE för de ekar och förstärker samtalsvolymen för mycket. Jag hoppas att de nya ljudrummen som byggs, i maskinhuset, är väl konstruerade så att ljudnivån inte förstärks i rummet.» (Bra)
- för dåligt med plats» (Mindre bra)
- För få platser att sitta på. Studiehallen och surfers är alltid fulla i tentaperioder och ibland kan man spendera väldigt lång tid (upp mot 1 timma) bara att leta efter en plats att sitta på.» (Mindre bra)
- För många studenter på för få studieytor, ser fram mot utbyggnaden av grupprumslokaler och liknande.» (Mindre bra)
- Ofta dåligt med lämpliga lokaler. Man hänvisas till tomma lärosalar om man vill ha lugn och ro, men dessa är ju schemalagda under dagarna.» (Mindre bra)
- Studiehallen och Bulten är fräscht! Resten är lite nedgånget!» (Mindre bra)
- Trångt i föreläsningssalar om man är lång. » (Mindre bra)
- dålig luft i många grupprum» (Mindre bra)
- Ont om studieplatser och grupprum, men det håller ju på att byggas om så det blir nog bättre. Taskig luft i alla datorsalar och det är ofta svårt att få en dator att jobba på. Annars bra.» (Mindre bra)
- Studiehallen är för full med folk, speciellt störande när de är studenter som inte går maskin. Omöjligt under tenta veckan att få platser i skolan nästan.» (Dåligt)
- Vi är studenter som har allmänt sätt bra kunskap om miljö och miljöförstöring. Generellt sett är studenterna väldigt dåliga med att återvinna material (skräp). Om man exempelvis ser till studiehallen så finns det rätt bra möjligheter att sortera skräpet och på så sätt återvinna material. Men vad jag har märkt det senaste året är att mer än 90% av skräpet slängs i den vanliga svarta soppåsen. Jag tror att mer än 90% av det som slängs i påsen kan sorteras och återvinnas i lådorna som finns. Speciellt på tentaveckor så märks det att soppåsen är överfull och lådorna är nästan tomma. Vi på Chalmers måste, måste, måste kunna källsortera bättre. Ett förslag är att ha mer information vid papperskorgen. Dock tror jag att alla på Chalmers vet och besitter kunskapen om att det bör sorteras skräp och det är latheten som styr i detta fall. Ett annat förslag för att få studenterna att sortera bättre är att t.ex. ha olika färger på lådorna så att det ser finare och ”,attraktivare”, ut för att slänga skräp. Vi är studenter som har allmänt sätt bra kunskap om miljö och miljöförstöring. Generellt sett är studenterna väldigt dåliga med att återvinna material (skräp). Om man exempelvis ser till studiehallen så finns det rätt bra möjligheter att sortera skräpet och på så sätt återvinna material. Men vad jag har märkt det senaste året är att mer än 90% av skräpet slängs i den vanliga svarta soppåsen. Jag tror att mer än 90% av det som slängs i påsen kan sorteras och återvinnas i lådorna som finns. Speciellt på tentaveckor så märks det att soppåsen är överfull och lådorna är nästan tomma. Vi på Chalmers måste, måste, måste kunna källsortera bättre för det är vi som kommer bli ingenjörer och föra vidare detta på allvar. Ett förslag är att ha mer information vid papperskorgen. Dock tror jag att alla på Chalmers vet och besitter kunskapen om att det bör sorteras skräp och det är latheten som styr i detta fall. Ett annat förslag för att få studenterna att sortera bättre är att t.ex. ha olika färger på lådorna så att det ser finare och ”,attraktivare”, ut för att slänga skräp. Enligt mig är det en väldigt viktig punkt som bör tas på allvar. » (Dåligt)
- I, i princip alla, de lokaler som är "tillägnade" maskinsektionen, är framförallt möbler och belysning, och i viss utsträckning väggar golv slitet i sådan utsträckning att det påverkar studierna! Alla salar har problem med luften(låg syrenivå och för hög temperatur) detta gäller även föreläsningssalarna. Möbler är nedsuttna, sunkiga och ickeergonomiska nästintill överallt i berörda lokaler. Detta är seriöst För Dåligt och Oproffsigt, vad det beror på vet jag inte, men jag antar att det är något fundamentalt fel i prioriteringarna hos de som avgör var skolans/sektionens medel ska satsas. Hur Maskinsektionen kan få pris för bästa utbildning med den studiemiljö som studenterna blir tilldelade, övergår mitt förstånd!» (Dåligt)

15. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

70 svarande

Ja, absolut»51 72%
Ja, kanske»16 22%
Tveksamt»3 4%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.31

- Jag trivs!» (Ja, absolut)
- Absolut! Överlag är jag mer nöjd än man nånsin kan hoppas bli! Ett mycket trevligt program, med trevliga lokaler och på det stora hela intressanta kurser!» (Ja, absolut)
- Det är ju detta jag vill göra i framtiden.» (Ja, absolut)
- Ja men de var inte mitt förstahandsval, men jag är mycket positivt överaskad!» (Ja, absolut)
- Hade tänkt läsa bygg men valde maskin i sista stund och det har visat sig det bästa valet jag gjort, är jätte nöjd!» (Ja, absolut)
- Utan tvekan. Allt är kallasbra.» (Ja, absolut)
- Bästa valet jag gjort!» (Ja, absolut)
- Lite sviktande. En del gånger vill jag läsa annat men oftast detta. Bra utbildning!» (Ja, kanske)
- Z skulle också vara ett alternativ för mig. Annars skulle jag välja maskin igen.» (Ja, kanske)
- Med dagens erfarenheter skulle jag förmodligen välja Z för att lära mig nånting nytt.» (Ja, kanske)
- Visste redan innan vilken master jag ville gå och valde M för att det var det program som förberedde för det. Har i efterhand dock fått resa på att vägen dit är flera, så kanske men jag hade försökt andra vägar först.» (Ja, kanske)
- Är jätte nöjd men har insett att maskin kanske inte är riktigt min grej, tror jag passar bättre på tex I» (Tveksamt)
- Inte för att maskin är dåligt, för att jag skulle tänkt efter mer innan jag valde.» (Tveksamt)Kursutvärderingssystem från