ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Arbetsmiljöenkät M1, 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-04-15 - 2013-04-22
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Mikael Enelund»

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

54 svarande

Mycket bra»34 62%
Bra»17 31%
Så där»3 5%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.42

- Har haft ett fantastiskt första år här på chalmers! Känner att jag verkligen blivit varmt välkomnad in till en stor familj!» (Mycket bra)

2. Anser du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

52 svarande

Ja mycket»19 36%
Ja»29 55%
Någorlunda»3 5%
Inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.73

- Jag vet inte» (?)
- Det förväntar jag mig och det är intrycket jag har fått» (Ja mycket)
- Föreläsarna borde kunna förklara bättre hur innehållet i respektive kurs kan omvandlas till "ingenjörsarbete", dvs hur de olika formler och liknande som gås igenom kan utnyttjas i arbetslivet. Detta för att man skall få en bättre förståelse/uppfattning för varför de olika områdena i kurserna gås igenom.» (Ja mycket)
- Svårt att veta redan nu» (Ja)
- Svårt att säga då jag ej har kommit in så långt i utbildningen ännu.» (Ja)
- Svårt att svara på efter knappt ett läsår, men jag antar det!» (Ja)
- Det är en del snack från lärare om att "detta gör en M-ingenjör och detta gör inte en M-ingenjör". Något som jag som jobbat på en konsultfirma vet inte stämmer. Det finns alla möjligheter att jobba med det man vill om man gör rätt val och är duktig. Däremot finns det mer och mindre troliga vägar.» (Ja)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

54 svarande

Ja mycket»18 33%
Ja»29 53%
Någorlunda»6 11%
Inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.81

- Kurserna känns relevanta sammanhängde och anpassade efter programmet » (Ja mycket)
- Än så länge käns det mest som om man läser baskurser och inte programkurser (vilket vi gör).» (Ja)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

54 svarande

Fantastikt bra»15 27%
Bra»26 48%
Ganska bra»10 18%
Dåligt»3 5%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 2.01

- Jag går i 1:an och har inte gjort så mycket grupparbeten men hittills har allt gått bra» (Bra)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

54 svarande

Mycket bra»13 24%
Ganska bra»34 62%
Dåliga»3 5%
Mycket dåliga»2 3%
Har ej sökt hjälp»2 3%

Genomsnitt: 2

- Finns övningsledare som inte kan svara på alla mina frågor men de flesta är bra!» (Ganska bra)
- kan hända att man fastnar på vissa grejer och kanske inte kan jobba på en helg för att man fastnat och det vore skönt att kunna få hjälp på ett bra sätt även utanför skolan eller så.» (Ganska bra)
- Varierande. Vissa lärare är fantastiska medan vi haft någon som inte gick på få tag på utöver föreläsningstid.» (Ganska bra)
- För få handledare vid dator-labbar.» (Ganska bra)
- Att ställa frågor efter en föreläsning är mer eller mindre omöjlig då det är många som vill göra det. Och att ställa frågor under "räknestugor" funkar inte heller då det är brist på lärare. Jag skulle vilja att man drog ner på alla demouppgifter så de inte tar en hel lektion.» (Mycket dåliga)

6. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildningen?

53 svarande

Mycket nöjd»27 50%
Nöjd»24 45%
Inte så nöjd»2 3%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.52

- Har träffat Lillian några gånger, en underbar varm person som har varje students bästa i intresse» (Mycket nöjd)
- Speciellt Lilian» (Mycket nöjd)
- Uppläggen mellan kurser kan skilja sig väldigt mkt, därmed svårt att hitta en konsist studieteknik» (Nöjd)
- Det finns så fruktansvärt dåliga föreläsare och kursansvariga på maskin, det får en och undra hur det är på andra skolor om nu maskin på chalmers var det bästa i landet 2012...» (Inte så nöjd)

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

54 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»1 1%
Ja, fast det kunde varit bättre»22 40%
Ja»31 57%

Genomsnitt: 3.55

- Jag skulle vilja veta vem som tar del av kursutvärderingarna och hur det arbetas med dem.» (Ja, fast det kunde varit bättre)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

52 svarande

Nej inte alls»3 5%
Någorlunda»12 23%
Ja men kan bli bättre»13 25%
Ja»24 46%

Genomsnitt: 3.11

- Ingen uppfattning » (?)
- Har ingen aning.» (?)
- Ingeting händer» (Nej inte alls)
- Vet inte» (Någorlunda)
- Återstår att se till nästa år för kvaliteten på lärarna hade kunnat höjas så de matchar programmets egna kvalitet.» (Någorlunda)

9. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

54 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 18%
Hög»36 66%
För hög»8 14%

Genomsnitt: 3.96

- Det varierar nog väldigt mycket mellan olika individer. För min del har arbetsbelastningen varit såpass lagom så att det har varit möjligt att ha ett heltidsarbete några veckor då och då samtidigt som studierna. Jag har hört att belastningen kommer att minska i framtiden (om det stämmer) då det varit problem med CSN på grund att Chalmers har "för hög studietakt". Det tycker jag är riktigt synd, att terminerna skall behöva förlängas och att allt skall bli mer utdraget. Jag får personligen mer gjort när tempot är högt och kommer mer in i studierna. Så troligen kommer jag kryssa i [För lågt] här i framtiden.» (Lagom)
- Givetvis är den något hög, men det ska den va!» (Lagom)
- Den är hög, men det tycker jag att den ska vara» (Lagom)
- Väldigt hög för tillfället för oss i M1. » (Hög)
- Hög, men på ett positivt sätt!» (Hög)
- Arbetsbelastningen i läsperiod 2 var för låg och arbetsbelastningen i period 4 är för hög.» (Hög)
- Går i perioder» (För hög)

10. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

54 svarande

Högst 30 timmar»2 3%
30-40 timmar»13 24%
40-50 timmar»19 35%
50-60 timmar»15 27%
Mer än 60 timmar»5 9%

Genomsnitt: 3.14

- Borde plugga mkt mer än jag gör.» (30-40 timmar)
- Lite mindre under tidiga läsveckor men säkert mer efter lv.6» (50-60 timmar)

11. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

54 svarande

Aldrig»41 75%
Någon enstaka gång»8 14%
Några gånger»5 9%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- Framförallt inte respekterad, men det gäller absolut inte många. » (Någon enstaka gång)
- Om frågor ställts som ansetts för simpla/triviala för läraren så kan man känna sig "underlägsen" och därmed undvika att ställa frågor som bidrar till ens egen förståelse.» (Någon enstaka gång)
- När jag fick 0 av 6 duggapoäbg på statik och hållf. så sa Boström "ja, chansen finns att man klarar tentan men det händer nästan aldrig utan några duggapoäng".. » (Några gånger)
- Fick kommentarer och idiotförklaranden när jag frågade om hjälp i kursen statik och hållf. Föreläsaren la många riktigt dåliga kommentarer kring resultat på duggor. » (Några gånger)

12. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

53 svarande

Ja»21 39%
Nej»32 60%

Genomsnitt: 1.6

- Kompisar & studievägledare» (Ja)
- Studievägledare, M-styret, MUU» (Ja)
- Lillian, och sen förmodligen söka stöd hos andra studenter» (Ja)
- Studievägledare» (Ja)
- Studievägledare» (Ja)
- studievägledaren» (Ja)
- Lillemor antar jag» (Ja)
- Lilian i första taget. Hon är guldvärd för denna sektion!» (Ja)
- MUU, programansvarig» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Vi halvön en sorts försäkring för detta så det går att söka för hos studenternas vårdcentral???» (Ja)
- Till studievägledare, för rådgivning. Har dock hittills aldrig uppsökt henne pga en stabil studiegång för mig.» (Ja)
- Mina vänner» (Ja)
- Studievägledare» (Ja)
- Nej, har aldrig reflekterat kring detta.» (Nej)
- Detta kan bli problem om man är sjuk en vecka eller dylikt. kan hända att man fastnar på vissa grejer också och kanske inte kan jobba på en helg för att man fastnat och det vore skönt att kunna få hjälp på ett bra sätt även utanför skolan eller så.» (Nej)
- Vet inte, men jag antar att Lilian är en bra start!» (Nej)
- Inte tänkt på det» (Nej)
- Inte tänkt på det..» (Nej)

13. Vet du till vem du skall vända dig om du upptäcker/upplever diskriminering och kränkning?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

53 svarande

Ja»18 33%
Nej»35 66%

Genomsnitt: 1.66

- Programansvarig, kompisar» (Ja)
- Lillian» (Ja)
- Studenthälsan, lite osäker» (Ja)
- MUU, studievägledare» (Ja)
- Jag skulle vända mig till en kurator, studerandeombundsman eller till vår studievägledare på maskin beroende på vad problemet skulle vara.» (Ja)
- Lilian, eller m-ord» (Ja)
- Lilian.» (Ja)
- SAK» (Ja)
- Hade gått till Lilian i första hand.» (Ja)
- Skulle nog kunna klura ut någon att vända mig till.» (Nej)
- Men inte svårt att ta reda på» (Nej)
- Studievägledare?» (Nej)

14. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön?

54 svarande

Mycket bra»8 14%
Bra»36 66%
Mindre bra»8 14%
Dåligt»2 3%

Genomsnitt: 2.07

- Skulle inte skada med fler studieplatser och grupprum. Fler datorer hade också varit bra.» (Bra)
- Är bra, men skulle självklart kunna förbättras. Fler grupprum skulle uppskattas» (Bra)
- Lite ont om grupprum i m-huset» (Bra)
- Den är bra, men hade gärna sett ett bokningssystem för grupprum. Det är irriterande när folk sitter ensamma i grupprum, man tycker att de borde kunna sitta i tysta salen på biblioteket om de vill ha lugnt och ro» (Bra)
- Kunde bli bättre, jag upplever att ergonomin kunde förbättras med bättre sittplatser i föreläsningssalar och övningssalar» (Bra)
- För lite plats för endast maskinare. För höj ljudnivå i Widén, bulten och studiehallen.» (Mindre bra)
- Ganska tråkiga och oinspirerande lokaler som vi har på maskin. Känns lite som en gymnasieskola framförallt om man jämför med hur många andra sektioner har det. » (Mindre bra)
- Jag tycker att hörsalarna kan vara dåligt utformade. T.ex. de salar vi brukar vara i nu så i HA1 kan man knappt se vad som skrivs på sidotavlorna om man sitter på sidan, alltså i princip alla platser. I HB2 åker tavlorna upp av sig själva och därmed täcker vad som skrivits på tavlorna under. Dessutom verkar det alltid saknas stolar i MT13 (Linux-salen).» (Mindre bra)
- Dålig luft i datorsalar. Föreläsningssalarna på Hörsalsvägen känns "ofräscha", bänkarna borde rengöras från snus/tuggummi/ingrott smuts.» (Mindre bra)
- Studiehallen är bra men kunde finnas fler små grupprum. Grupprummen vid HA och HB salarna är hemskt tråkiga och det är svinkallt där pga fönstrena som släpper in mycket kall luft. Dåligt isolrrat» (Mindre bra)
- Lite plats för egenstudier i skolan. Dåliga datorer med möss/tangentbord som inte fungerar. » (Dåligt)
- Brist.på datorer under datorövningar. Det blir kaos och lärare uppmuntrar att köpa egna datorer som lösning på problemet» (Dåligt)

15. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

54 svarande

Ja, absolut»32 59%
Ja, kanske»20 37%
Tveksamt»1 1%
Nej»1 1%

Genomsnitt: 1.46

- Självfallet, valet känns helt rätt!» (Ja, absolut)
- Jag hade fått uppleva nollningen igen och jag skulle säga att anledningen jag trivs så bra här är på grund av det umgänge jag har här i skolan. Och jag hade aldrig lärt känna dem utan nollningen som för många maskinare är höjdpunkten i deras liv.» (Ja, absolut)
- Ja, men hade velat vara mer förberedd på vad programmet innehöll. Detta är dock något som jag själv enkelt skulle kunnat åtgärda!» (Ja, absolut)
- Programmet: hög studiefart, konkurrenskraftig, könsuppdelat, många medlemmar. Kurserna: grundliga och roliga» (Ja, kanske)
- Studierna känns ibland övermäktiga. Kanske annat program hade vart mer passande med annat program . » (Ja, kanske)
- Mitt Teknik Intresse är stort och många Ingenjörsutbildningar är intressanta för mig, men jag ångrar absolut inte mitt val att gå maskin» (Ja, kanske)Kursutvärderingssystem från