ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp3åk1: TDA143 Programerade system

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-14 - 2008-04-07
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

50 svarande

Högst 15 timmar»5 10%
Cirka 20 timmar»9 18%
Cirka 25 timmar»11 22%
Cirka 30 timmar»13 26%
Minst 35 timmar»12 24%

Genomsnitt: 3.36

- denna kurs har krävt alldeles för mycket tid» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt mycket inlämningar och laborationer» (Cirka 30 timmar)
- Belastningen spårade ur i slutet av kursen. Oacceptabelt dåligt planerat med inlämningsuppgifter, labbar och tenta i slutet.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

50 svarande

0%»2 4%
25%»3 6%
50%»5 10%
75%»17 34%
100%»23 46%

Genomsnitt: 4.12

- Direkt dåliga föreläsningar, det var meningslöst att gå på dem. » (0%)
- upptäckte snabbt att skansholm och computer science gav mig allt jag behövde.» (25%)
- Sjukdom» (75%)
- Föreläsningarna gav väldigt lite, labbarna var bättre.» (100%)
- Värdefulla timmar med christer!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 42%
Målen är svåra att förstå»4 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 28%

Genomsnitt: 2.36

- Gillade de tydliga inlärningsmålen till datortekniken, det var bra att ha i bakhuvudet när man läste boken.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»27 75%
Nej, målen är för högt ställda»7 19%

Genomsnitt: 2.13

- Har man programmerat tidigare bjuder kursen på begränsad utmaning.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»10 27%
Ja, i hög grad»24 66%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.69

- Känns väldigt konstigt att ha en tenta där man skriver kod för hand. Borde gå att ha en datatenta» (I viss utsträckning)
- Lite för enkel tenta. Den var för lik gamla tentor för att det skull bli riktig utmaning.» (I viss utsträckning)
- Bra tenta, bra att man kunde ha med sig anteckningar.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»9 18%
Ganska liten»15 30%
Ganska stor»13 26%
Mycket stor»13 26%

Genomsnitt: 2.6

- Det var betydligt bättre att bara läsa själv.» (Mycket liten)
- Christer är åkes motsats och antagligen den sämsta pedagog vi haft i någon kurs hittills. Kanske undantaget Hans Lövsten. Men hans slides är bra ibland» (Ganska liten)
- labarna har varit bra» (Ganska liten)
- det har har helt klart varit den bästa kursen hittills! Jättebra lärare, otroligt pedagogisk..! man lärde sig det mesta på föreläsningarna och det praktiska på labbarna.» (Mycket stor)
- Christers anteckningar har varit riktigt bra, och lätta att gå tillbaka till och förstå. Tempot har varit långsamt med många upprepningar vilket är jättebra när man är nybörjare. Problemet är väl att när man har förstått ett moment och han fortsätter att upprepa är det lätt att glida över i andra tanakr och tappa tråden. Fyra timmars föreläningarna har varit jobbiga svårt att orka lyssna hela tiden. Det har blivit lite duttigt med gästföreläsarna, man får inget samband mellan de olika momentet. Extra dåligt var databasdelen då föreläsarens engelska var mycket dålig. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»8 16%
Ganska liten»10 20%
Ganska stor»23 46%
Mycket stor»9 18%

Genomsnitt: 2.66

- Boken har inte varit till mycket hjälp. Bättre med föreläsningsanteckningar» (Mycket liten)
- Behövde inte använda litteraturen i Java en ända gång! utan man klarade sig mycket bra med de utdelade föreläsningsanteckningarna. tråkigt eftersom det känns att man slösat mycket pengar på en bok man inte använde.. tycker läraren kan vara tydligare med om man verkligen behöver litteraturen!» (Mycket liten)
- de utlagde föreläsningasanteckningarna har varit till väldingt stor hjälp, övrigt kursmaterial har varit sådär, men hade klarat sig utan det» (Ganska stor)
- Slidesen har varit hyffsade» (Ganska stor)
- Javaboken var totalt värdelös om man skrev ut och använde Christers föreläsningsanteckningar» (Ganska stor)
- Bockerna behövs inte, men föreläsningsantekningarna har varit guld värda.» (Ganska stor)
- kursböckerna har jag inte haft så stor användning för men föreläsningsanteckningarna har varit bra.» (Ganska stor)
- böckerna var ganska värdelösa, men väldigt bra slides» (Ganska stor)
- Böckerna var helt meningslösa, man klarade sig gott och väl med föreläsningsanteckningarna.» (Ganska stor)
- Har bara läst datakunskapsboken, och den har varit bra. » (Ganska stor)
- PDF-dokument med oh-bilderna från föreläsningarna var mycket bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»22 44%
Mycket bra»26 52%

Genomsnitt: 3.48

- Gamla tentor och instuderingsfrågor kunda ha lagts ut tidigare än en vecka innan tentamen.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan har varit tydlig. Christers anteckningar har varit bra. Problemet med gästföreläsarnas pp har varit att de inte använt den versionen som legat på hemsidan, vilket för undervisningen mycket svår.» (Ganska dåligt)
- slides som lades ut på hemsidan stämde inte överens med de slides som sedan användes av gästföreläsare» (Ganska bra)
- Bra med OH-anteckningar finns på hemsidan.» (Ganska bra)
- Bra kurshemsida» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

50 svarande

Mycket dåliga»6 12%
Ganska dåliga»8 16%
Ganska bra»16 32%
Mycket bra»16 32%
Har ej sökt hjälp»4 8%

Genomsnitt: 3.08

- Handledare vid laborationer räckte inte till.» (Mycket dåliga)
- Tyvärr kändes det som om man blev "dumförklarad" när man bad om hjälp av examinatorn varvid man drog sig för att ställa frågor. » (Mycket dåliga)
- Lärarna på labbarna har inte varit till mycket hjälp. Vissa av dem har svårt att sätta sig in i problemen och ge en ENKEL förklaring, blir oftast mkt koplicerat.» (Mycket dåliga)
- Christer uppmuntrade inte frågor och om man frågade riskerade man bli idiotförklarad inför hela klassen, inte så roligt. Vissa handledarte har varit väldigt nervärderare, främst den bleke.» (Mycket dåliga)
- Var sällan handledare förstod frågan ordentligt eller gav ett rakt svar.» (Ganska dåliga)
- På förläsningarna gick det bra att få hjälp men när man programmerade tog det oftast lite lång tid att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- främst pga grav underbemmaning på labbarna,» (Ganska dåliga)
- Dåligt vid labbarna» (Ganska dåliga)
- Känns som Christer blir aggresiv när man ställer en fråga och uppträder snudd på otrevligt» (Ganska dåliga)
- kunde vara mycket stort tryck på att få hjälp när man satt i datorsalarna så det blev ofta långa väntetider» (Ganska bra)
- Det fanns många tillfällen att få hjälp på, vilket var positivt. Däremot så var examinatorn rätt otrevlig vid okunskap. » (Ganska bra)
- Mycket arbeye för tre-fyra handledare att hjälpa minst 50 pers per övningstillfälle...» (Ganska bra)
- det har varit bra att det funnits så många labbtillfällen, men det skulle ha behöfts flera handledare de sista två veckorna eftersom det då är fler som behöver ha hjälp.» (Ganska bra)
- Vid laborationstillfällena var det svårt att få hjälp på slutet av läsperioden, då många sökte hjälp samtidigt. » (Ganska bra)
- Via extralärarna vid labbtillfällena.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»6 12%
Mycket bra»40 80%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.82

- Det har vait högt tempo och svåra uppgifter, vilket tär på samarbetet.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

50 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»8 16%
Hög»18 36%
För hög»22 44%

Genomsnitt: 4.18

- det kändes som om belastningen var lägre i början men att den sedan blev högre efter hand. Det kändes som om det blev mer att göra på kortare tid ju längre in i kursen vi kom, dessutom blev det svårare. hade varit bättre om det hade varit mer jämt uspritt.» (Lagom)
- det var mycket att göra men det var jämt utspritt över hela perioden, så det gick bra. Sista labben fick vi dock lite för lite tid till och datatekniken kändes alltför tung.» (Hög)
- 6 st inlämningsuppgifter, mängder av labbar och programmeringsuppgifter, många förelasningar och gästföreläsningar. Utöver detta naturligtvis bonusuppgifter och tentaplugg.» (För hög)
- Väldigt mycket högre arbetsbelastning än kurser av motsvarande omfattning. Väldigt mycket inlämningar/laborationer som ökade belastningen avsevärt. » (För hög)
- en sjuk mängd inlämningar, särskilt på de dåliga gästföreläsningarna tog en massa tid.» (För hög)
- Försök gärna själva lära er ett helt nytt "språk" på två månader.» (För hög)
- för många obligatoriska labbar som inte ens gav poäng för betyget godkänt» (För hög)
- Väldigt intensivt med labbarna» (För hög)
- Väldigt snebelastad. Väldigt lugnt i början och sedan kommer grafik och timers och listeners väldigt snabbt» (För hög)
- Sista veckan med en labrapport på lab 4, två inlämningsuppgifter och att göra klart lab 4 var lite väl tufft veckan före tentaveckan.» (För hög)
- laborationerna som skulle vara klara med korta tidsintervaller. Inlämningsuppgifter på föreläsningarna där det mesta kom i slutet av läsperioden var inte bra. Enligt mig för mycket arbete som man inte fick utdelning för. 4 bonuspoäng till tentan men endast för att få betyg 4 och 5... borde gälla även för att få en 3:a...» (För hög)
- Lite för många labbar och inlämningar.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

50 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 18%
Hög»24 48%
För hög»17 34%

Genomsnitt: 4.16

- Enbart pga programmeringen.» (För hög)
- Ingen "lättare" kurs i denna period, som ekonomin varit tidigare. Detta gör den totala belastiningen mkt hög.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

50 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Dåligt»8 16%
Godkänt»18 36%
Gott»14 28%
Mycket gott»7 14%

Genomsnitt: 3.28

- Sämsta kursen jag läst på Universitetsnivå, trots att jag tycker programmering är roligt. » (Mycket dåligt)
- Inte mycket possitivt att säga. Kan ha visst allmänbildningsvärde men annars har jag svårt att se vad kursen skall vara bra för och vilken nytta jag skulle ha av den. » (Dåligt)
- Samtidigt som man lärde sig mycket är det en långsam process att lära sig programmering. I labbarna var det däremot högt tempo vilket krävde mycket tid.» (Godkänt)
- programmeringen var okey, men datakunskapen vi hade parallellt kändes fullkomligt onödig och föreläsningarna var svårförstådda och dåliga.» (Godkänt)
- Det känns verkligen att man lärt sig något på den här kursen. Innan hade jag aldrig läst programmering och det känns så här i efterhand som att man kan något helt nytt» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Christer»
- Laborationerna var roliga, framförallt den i datorteknik, den var mycket lärorik.»
- Instuderingsfrågorna»
- Slutuppgiften»
- En i stort sett bra grundkurs. »
- upplägget är bra, de utlagda föreläsningarna,»
- Learning by doing är ett koncept som fungerar»
- Power-point slidsen.»
- Skansholm som kurslitteratur.»
- Upplägget av kursen var bra. Christer är väldigt pedagogisk och bra på att förklara och lära ut!»
- labbar är bra och föreläsningsanteckningarna hjälpte »
- Inte mycket.. Kanske datorövningarna»
- I princip allt, en bra kurs faktiskt, även om den var svår.»
- Laborationerna»
- att det finns så många labbtillfällen.»
- laborationerna»
- slidesen»
- Det mesta! Alla labbar»
- antalet handledartimmar»
- Christer Carlsson»
- Christers anteckningar! »
- Alla labb-tillfällen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fyratimmarsföreläsningar är på tok för långa.»
- Mer utjämning av instuderingsfrågrona, alla samlades upp i slutet»
- Färre men bättre laborationsuppgifter. Bättre korelation mellan det som gästföreläsarna tog upp om respektive datatekninksområden och de kunskaper som efterfrågades i inlämningsuppgifterna. Som det var detta år fick man ofta googla begreppen i inlämningsuppg d¨,å dessa ej hade tagits upp på föreläsningarna.»
- Att ha en till två inlämningsuppgifter i veckan är orimligt mycket, särskilt då de de ska baseras på någon gästföreläsare som föreläser en gång om något totalt menigslöst (t.ex. sotware engineering)»
- En viss inblick i hur programmerare tänker och vilka program som utvecklas idag och hur de ser ut. Verklighetsförankring. »
- mindre laborationer som inte kräver lika mycket tid, speciellt de två sista var alldeles för stora med tanke på den kota tid vi hade.»
- Hela kursen! Labbar o dylikt är värdelösa. Ge oss en bra bok komponerad o uppdaterad till våra kursmål. För många inlämningsuppgifter och labbar.»
- Personligen tycker jag att gästföreläsningarna var lite sådär. Lite svårt att hänga med när det blev för invecklat. Sedan måste det också nämnas att föreläsningen om databaser med någon norrman (Hogardt?) var KATASTROF. På den föreläsningen lärde jag mig 0 saker. Det var svårt att följa hans resonemang men framförallt att höra vad han sa. Det var ganska konstigt. byt bort honom»
- Det mesta, konstig struktur, föreläsare/examinator som är under all kritik. »
- de oftast dåliga, obegribliga eller innehållslösa gästföreläsningarna, att Christer satt med och avbröt de bättre föreläsarna var ingen höjdare»
- Arbetstempot.»
- mindre stress och tidspress med labbarna, och dessa borde ge bonuspoäng även till betyget godkänt»
- Tentor upp tidigare på hemsidan så man får se vad man skall kunna»
- En helt ny kurs gärna. Framför allt en ny examinator»
- Man kanske kunde tänka igenom placeringen av alla uppgifter som skall lämnas in. Det var lite väl mastigt sista veckan före tentorna.»
- inte alla inlämningar i slutet av perioden»
- Sista labben. Datatekniken.»
- Allt»
- Eftersom många föreläsningar i datorteknik är på engelska och kurslitteraturen är på engelska hade det varit oerhört bra om läraren hade kunnat sammanställa en liten "ordlista" med användbara ord och deras svenska betydelse. Detta hade underlättat inlärningen på såväl föreläsningar som under läsning av litteraturen.»
- gästföreläsningarna var inte särskillt givand och sedan att det ligger fyra föreläsningar i rad skulle vara skönt att slippa eftersom man då lätt tappar koncentrationen.»
- inlämningsuppgifterna»
- avsnittet som inte handlar om java. »
- mer datateknik»
- Ta bort datakunskapen, eller ta bort vissa delar av den och gå igenom det som blir kvar mer grundligt. »
- Kanske sätta in mer handledarhjälp vid stressig tillfällen.»
- Inlämningsuppgifterna kändes tarvliga och meningslösa. Bättre att separera datortekniken totalt från programmeringen... t.ex. större inlämningsuppgifter och ingen datorteknikdel på tentan.»
- Upplägget med gästföreläsare. »
- Katederundevisning fungerar inte pa den har typen av kurs. Det basta hade varit om man satt i sen sal med var sin dator och lararen langst fram. Man kunde programmera pa datorn samtidigt som han undervisar. Han skulle ocksa kunna ha en dator. »
- Jag tycker att det endast ska finnas en godkäntgräns på Datateknik-delen på tentan så att man kan uppnå högre betyg genom att skriva bra på programmeringdelen. Datateknik-delen är är ju mindre än programmeringsdelen och bör därför spela mindre roll.»
- Läraren var inte bra. Vi hade också för mycket obligatorsika laborationer och inlämningar.»

16. Övriga kommentarer

- Christer Carlsson borde bli bättre åp att svara på frågor utan att bli irriterad / låta otrevlig.»
- Övningshandledarna måste bli fler. För lång väntetid på dessa.»
- ganska bra kurs i övrigt »
- Jag hoppas att ni tills nästa år förändrar kursen. »
- Att Christer undervisar är för mig en gåta»
- Jag vet att många inte gillar Christer, men jag tycker att han har lagt ner enormt mycket tid på den här kursen och varit väldigt engagerad. Ett toppbetyg till honom.»
- P.g.a. alla de fastställda deadlines som hela tiden fanns på denna kurs där merparten av dem låg i slutet av perioden gjorde att denna kurs hela tiden fick prioriteras franför vår andra kurs, fysik. För att bli godkänd här var man tvungen att klara dessa uppgifter utan att man "fick" något för det...»
- verkligen superbra kurs!»
- Inlämningsuppgifterna i datorteknik kändes lite onödiga. varför inte göra uppgifterna, frivilligare, lite svårare och istället ge 0,5 extrapoäng till tentan per inlämningsuppgift?»
- Var lite svårt att se hur delen som innehåller programmering skulle vara lika mycket värd som den om datateknik. Mycket mer tid och möda lades ner på programmeringen.»
- Som sagt, tentamensformatet känns torftigt. Lite Lotto på datorvetenskapsdelen, för lite undervisning för brett ämne och borde separeras helt, eller bara ha inlämningsuppgifter som är tyngre och betygsätts. Ingen datorvetenskap på tentan!»
- En mycket tidskrävande kurs.»


Kursutvärderingssystem från