ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 3 ARP058_V13_Design processes and management

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-04-15 - 2013-05-12
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Anna Sofia Wannerskog»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers: masterskurs


Goals and fullfilment of goals

The learning outcomes are given in the course programme, that is the knowledge, understanding, skills and perspectives you are expected to reach. Notify for each outcome how well they have been fulfilled.

1. Learning outcome 1

Take place in a multi-disciplinary team of building-design

8 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»7 87%
Sufficient»1 12%
Excellent»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.12

- Even though we collaborated, the task was of such a kind that the architects worked by them selves with things they already knew and the engineers did the same with their stuff.» (Insufficient)
- Everyone only did what they are used to do, so we didn"t learn anything new...» (Insufficient)

2. Learning outcome 2

Take the first step in construction briefing

8 svarande

Very insufficient»4 50%
Insufficient»3 37%
Sufficient»1 12%
Excellent»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 1.62

- No guiding or clear information about what a briefing should contain of.» (Very insufficient)

3. Learning outcome 3

Describe the basic processes of planning and building and use the concepts

8 svarande

Very insufficient»3 37%
Insufficient»4 50%
Sufficient»1 12%
Excellent»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 1.75

4. Learning outcome 4

Communicate with other actors in the planning processes in a professional way

8 svarande

Very insufficient»4 50%
Insufficient»3 37%
Sufficient»1 12%
Excellent»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 1.62

5. Are the aims and goals reasonable in relation to your pre-knowledge ?

8 svarande

No, the goals are to elementar»2 25%
Yes, the goals are reasonable»6 75%
No, the goals are too ambitious»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 1.75

- Good if we would have got the chance to learn them..» (Yes, the goals are reasonable)

6. Are the goals reasonable in relation to the scope and amount of credits?

8 svarande

Too small scope in relation to credits»1 16%
Reasonable scope in relation to credits»5 83%
Too wide scope in relation to credits»0 0%
No opinion»2

Genomsnitt: 1.83


Education and course administration

7. What support have you got for your learning from course literature and other material?

8 svarande

Very little»5 62%
Rather little»3 37%
Rather big»0 0%
Very big»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 1.37

- The teachers didn"t show themselves during the course. Had to talk to tutors who didn"t know much about the course and where opnly interested in architecture.» (Very little)
- CIB-rapporterna var mycket bra. Litteraturen i övrigt var bra. Men utifrån förstudie-uppgiften, fann jag inget stöd i litteraturen» (Rather little)

8. How did the organisation, memoranda, direct information etc. function?

8 svarande

Very bad»6 75%
Rather bad»1 12%
Rather well»1 12%
Very well»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 1.37

- It was impossible to work in a group when we couldn"t meet since the schedule crushed for the engineers.» (Very bad)
- The course homepage was really bad, no information, no structure, document was missing...» (Very bad)
- The engineers couldn"t participate on o lot of occasions due to bad organisation.» (Very bad)


Work environment

9. How do you rate the possibilities to get assistance and ask questions?

8 svarande

Very bad»3 37%
Rather bad»3 37%
Rather well»2 25%
Very well»0 0%
I have not asked for assistance»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- Hard to contact the teachers» (Very bad)
- Möjligheterna att få svar på frågor var bra, men handledningen gav undermåliga svar och kommentarer som försvårade uppfattningen av uppgiften och som var bortkopplade från uppgiftens syfte och fokus.» (Rather well)

10. How has the cooperation between you and students in your group been?

8 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»2 25%
Rather good»2 25%
Very good»4 50%
I have not tried to cooperate»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Very good to work with people form another education» (Very good)


Concluding questions

11. What is your overall opinion of the course?

8 svarande

Very bad»3 37%
Bad»5 62%
Passed»0 0%
Good»0 0%
Very good»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- What was the point of the course? I learned nothing... It was clear that the teachers did not care about course. None of the teachers were engaged. Sadly for us students.» (Very bad)
- kursen var slarvigt utförd. det var svårt att förstå vad kursen faktiskt gick ut på när vi varken hade en pingpongsida, kurshemsida eller bibliotekshylla i början. det var först när vi fick exempel från förgående kurser som vi faktiskt förstod vad som förväntades av oss. det var bara synd att det tog nästan en månad att få de exemplen efter att vi hade frågat efter dem. föreläsningarna var intressanta, men de flesta av dem handlade om varför man ska göra en förstudie, vilket vi förstod ganska snabbt, men de handlade inte så mycket om hur man konkret gör en förstudie. » (Bad)

12. What should be preserved next year?

- CIB-rapporten som litteratur»
- The cooperation between students from different courses»
- The chance to work together with an other department.»

13. What shuold be changed the nest year?

- •, Examinatorer borde vara handledare istället för utomstående. •, Vilka som än ska vara handledare bör vara fullt insatta i uppgiftens avgränsningar och pedagogiska syfte samt anpassa handledningen efter det. •, Obligatoriska och förvalda gemensamma artiklar/texter borde läsas, reflekteras och rapporteras om så att ingenjörer och arkitekter kan få en ännu bättre och bredare insikt om varandras angreppssätt utifrån gemensamma texter. •, En kraftigt förbättrad akademisk administration kring kursen bör genomföras •, Gruppuppgiften måste tydligt förberedas så att man vet hur mycket fokus som ska läggas på de olika delarna i uppgiften. (Det är onödigt att få arkitektonisk kritik på skissförslaget när det har använt sig av medvetna avgränsningar. Avgränsningar i en sådan studie är därför viktig att förmedla –, både i uppgiftens beskrivning och studentredovisningarna.)»
- Make sure that no students are doubblebooked!»
- All, except the cooperation between students from different courses. The teachers need to be more interesting in the subject. Not have supervisors that have no idea what we shall do. »
- Need different teachers that are interested in their students.»

14. Other comments

- En såpass viktig kurs som denna får tyvärr dåligt rykte bland studenter har jag märkt. Därför är det synd att den inte har högre kvalité. »
- I have not seen any minutes of the course evaluation meeting that wa held, I"m interested about what was said on that meeting. Will there be any?»


Kursutvärderingssystem från