ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 3 ARK316_V13_Leadership in architectural professions

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-02 - 2013-05-20
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Anna Sofia Wannerskog»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers: masterskurs


Goals and fullfilment of goals

The learning outcomes are given in the course programme, that is the knowledge, understanding, skills and perspectives you are expectd to reach. Notify for each outcome how well they have been fulfilled.

1. Learning outcome 1

To understand various perspectives on leadership and encounter different role models.

5 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»0 0%
Sufficient»2 40%
Excellent»3 60%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.6

2. Learning outcome 2

To create awareness for individual leadership for each respective student.

5 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»0 0%
Sufficient»1 20%
Excellent»4 80%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.8

- It was good in the course but I"m not entirely following up what I have learned in my project. Working on it though.» (Sufficient)

3. Learning outcome 3

To reflect over, and be able to assess, the learning process the architectural student has been through which will culminate with the masters´, thesis.

5 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»0 0%
Sufficient»3 60%
Excellent»2 40%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.4

- Saknade att diskutera de olika "metoder" vi använt oss av under utbildningen. Tror att många inte är helt medvetna om att vi gjort projekt på olika sätt.» (Sufficient)

4. Learning outcome 4

To reflect over, and be able to assess, the masters´, thesis as a design process and see it in a professional context.

5 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»0 0%
Sufficient»2 40%
Excellent»3 60%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.6

5. Learning outcome 5

To be able to give and take feedback in a constructive and creative way, whether working alone or in a group.

- Det var bra, men kanske lite splittrat i hur vi skulle göra det när vi var själva. Ingen som vågade ta ordet, ledningen.»
- Excellent»
- The good thing with the course is that you got the chance to practice these things.»
- Yes, very good.»
- Yes»

6. Learning outcome 6

To develop ones toolbox for teamwork and project tasks.

- Bra och lärorikt»
- Sufficient»
- Very good "tools" for teamwork!»
- Yes»

7. Learning outcome 7

To be able to describe for others –, for instance, a client, an employer - what kind of experience of learning and leadership the masters´, thesis will provide.

- Ganska bra, men tyckte det var svårt att se slutprodukten.»
- Sufficient»
- Maybe»

8. Are the aims and goals reasonable in relation to your pre-knowledge ?

5 svarande

No, the goals are to elementar»0 0%
Yes, the goals are reasonable»5 100%
No, the goals are too ambitious»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 2


Education and course administration

9. What support have you got for your learning from course literature and other material?

5 svarande

Very little»1 25%
Rather little»0 0%
Rather big»2 50%
Very big»1 25%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.75

- Not so much literature in the course, but that was good» (Very little)
- Good to look at old master thesis as that is something that I did not do before.» (Rather big)
- Very good to get the chance and time to look at previous project plans and MTs. » (Very big)

10. How did the organisation, memoranda, direct information etc. function?

5 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
Rather well»1 20%
Very well»4 80%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.8

- A++!!» (Very well)


Work environment

11. How do you rate the possibilities to get assistance and ask questions?

5 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
Rather well»0 0%
Very well»5 100%
I have not asked for assistance»0 0%

Genomsnitt: 4

- Maja always responded mails and questions quick and good.» (Very well)

12. How has the cooperation between you and students in your group been?

5 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
Rather good»0 0%
Very good»5 100%
I have not tried to cooperate»0 0%

Genomsnitt: 4

- One of the best knowledges of the course was how to build a group. » (Very good)


Concluding questions

13. How useful will the project plan you developed during the course be to your thesis work?

5 svarande

It will be very useful»3 60%
It could be useful»1 20%
I will probably not use it during my thesis work»1 20%
I didn´,,t do a project plan during the course»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- That I actually have an project plan now is fantastic.» (It will be very useful)
- The knowledge of doing it will be useful even though I planing to change subject.» (It could be useful)

14. Are the goals reasonable in relation to the scope and amount of credits?

5 svarande

Too small scope in relation to credits»0 0%
Reasonable scope in relation to credits»4 100%
Too wide scope in relation to credits»0 0%
No opinion»1

Genomsnitt: 2

15. What is your overall opinion of the course?

5 svarande

Very bad»0 0%
Bad»0 0%
Passed»0 0%
Good»0 0%
Very good»5 100%

Genomsnitt: 5

- En av de bästa kurserna under utbildningen som tar upp saker man undrat över men inte haft någon att fråga/prata med om» (Very good)

16. What should be preserved next year?

- Det var ett bra upplägg. Att ni var båda med på slutpresentationen var skönt. Och att Pernilla kunde ge kommentarer var jättebra! Bra uppgifter! Och jättebra med utvärderingssamtalen.»
- Small groups, the lectures, the exercises...»

17. What shuold be changed the nest year?

- Kanske om examinatorerna kunde presentera sig. Och om det kunde finnas någon info om vilka handledare som finns på skolan, och vilken studio/examinator de "tillhör". Det var lite krångligt med feedbacken vid slutpres. Elsa och Joachim hade inte fattat att de skulle ge mig skriftlig feedback. Och panos (som antecknade åt mig) trodde att Sara skulle ge mig sin feedback på papper och antecknade aldrig vad hon sa. Så kanske tydliggöra det på något sätt. Och få oss att bestämma innan vem som ska anteckna åt vem under kritiken (själv skrev jag åt tre pers)»

18. Other comments

- Bästa kursen!! Och så bra att vi var en sån liten grupp, det kändes som att vi fick ut mer av det.»
- A very good and useful course!»


Kursutvärderingssystem från