ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


MPLOL VT13 MVE365 Ämnesdidaktisk problemlösning

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-27 - 2013-04-15
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers: masterskurs

1. Har du en klar bild av syftet med denna kurs?

3 svarande

Ja»1 33%
Sådär»2 66%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.66

2. Är det ett vettigt syfte?

3 svarande

Ja»2 66%
Sådär»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»1 33%

Genomsnitt: 2

3. Tycker du att kursens upplägg hjälpte till för att uppnå syftet?

3 svarande

Ja»0 0%
Sådär»2 66%
Nej»0 0%
Vet ej»1 33%

Genomsnitt: 2.66

4. Tycker du att det var lämpligt att kombinera studier i geometri med studierna om problemlösningsstrategier?

3 svarande

Ja»0 0%
Sådär»3 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag hade velat ha mer fokus på problemlösningsstrategier inom olika områden än fokus på geometri.» (Sådär)

5. Hur upplevde du geometriinslaget i kursen (flera svar möjliga)?

3 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För litet»0 0%
Lagom stort»0 0%
För stort»2 66%
Lätt»0 0%
Svårt»0 0%
Utmanande»2 66%
Nyttigt»1 33%
Värdelöst»0 0%
Intressant»3 100%
Tråkigt»0 0%
För teoretiskt»0 0%
Utvecklande»1 33%
Allmänbildande»1 33%

6. Vad tyckte du om presentationsuppgifterna (flera svar möjliga)?

3 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Bra»2 66%
Sådär»1 33%
Värdelösa»0 0%
Svåra»0 0%
Lätta»0 0%
Luddiga»0 0%
Intressanta»3 100%
Tråkiga»0 0%

- Jana brukar avbryta folk när de presenterar och favorisera mellan studenterna» (Bra, Intressanta)

7. Vad tyckte du om gästföreläsningen?

3 svarande

Mycket intressant»0 0%
Ganska intressant»2 66%
Sådär»1 33%
Ganska tråkig»0 0%
Mycket tråkig»0 0%

Genomsnitt: 2.33

8. Vad tyckte du om gästföreläsningen (igen)?

3 svarande

Mycket relevant»0 0%
Ganska relevant»1 33%
Sådär»2 66%
Ganska irrevelant»0 0%
Totalt irrelevant»0 0%

Genomsnitt: 2.66

9. Vad tyckte du om kurslitteraturen (skriv gärna vilka böcker och kompendier du tyckte var bra respektive dåliga)?

2 svarande

Bra»1 50%
Sådär»1 50%
Kass»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Läste dem knappt.» (?)
- Gillade Olof Hanners kompendium!» (Sådär)

10. UNDERVISNING: Vad tyckte du om undervisningen (kommentera gärna vilka inslag du tyckte var bra/dåliga)?

3 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»0 0%
Sådär»1 33%
Inget vidare»1 33%
Helt kass»1 33%

Genomsnitt: 4

- Jag upplevde föreläsningarna som lärorika. Kände dock att vi studenter inte blev rättvist behandlade. Vissa studenter (alltid samma) trycktes undan för att ge utrymme för andra studenter (också alltid samma).» (Sådär)
- Innehållet presenterades på ett bra sätt men jag upplevde att det blev lite dålig stämning ibland och jag saknade ett bra lärandeklimat. » (Inget vidare)
- I en bra föreläsning ska alla studenter få lika chans att vara med och ta del av föreläsningen. Man ska inte favorisera mellan studenterna och föreläsningmiljön ska vara så att man är där för att man tycker det är kul att vara där och inte för att man måste redovisa något. Varför ska man komma och lyssna på föreläsningen om föreläsaren trycker ner en. Dessutom varför ska man komma dit om man inte får svara fel? Hade man kunnat ämnet så hade man inte behövt komma och lyssna på föreläsaren väl.» (Helt kass)

11. Vad tyckte du om tentan (flera svar möjliga)?

3 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lätt»0 0%
Lagom svår»2 66%
För svår»1 33%
Väl avvägd»0 0%
Obalanserad»0 0%

- Vissa uppgifter var lagom svåra, medan andra var väldigt svåra.» (Lagom svår, För svår)
- För lite tid. Har inte hunnit hämta tentan och kolla på rättningen än så jag vet inte men det kändes konstigt att folk som inte rodde skulle få en 5:a har fått det. Jag antar att det är inte så svårt att lista ut vems tenta man rättar när det är bara 5 st. som har skrivit tentan. » ()

12. Vad tyckte du om Geogebralabben (flera svar möjliga)?

3 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jättegivande»0 0%
Ganska givande»2 66%
Sådär»1 33%
Inte så dum ändå»0 0%
Kass»0 0%
Intressant»1 33%
Tråkig»0 0%
Jobbig»0 0%

- Geogebraläraren behandlade oss likadant åtminstone till skillnad från Jana.» (Sådär)

13. Hur skulle du betygsätta kursen som helhet?

3 svarande

1 33%
1 33%
0 0%
1 33%
0 0%

Genomsnitt: 2.33

- P.g.a. all diskreminering och favorisering så valde flera av oss att inte komma på lektionerna. De som var där var inte så nöjda med hur Jana behandlade studenterna heller. Man var där för att annars hade man missat mycket. Det kändes som att kursen var bara för två av studenterna.» (1)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Problemlösningsstrategierna.»
- Kursen. Den är intressant och nyttigt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursnamnet. Kursen borde heta "Geometri och problemlösning" eftersom det är väldigt stort fokus på geometri i kursen.»
- Examinatorn, Jag undrar hur kan en lärare sova gott på nätterna efter att hon behandlat studenterna så orättvis. »

16. Övriga kommentarer

- Tråkigt att sådana grejer som diskreminering och orättvisa händer på ett program som MPLOL. Man ska komma med gott exempel när man ska visa hur framtida lärare ska behandla sina elever men så var inte fallet under denna kurs iaf.»


Kursutvärderingssystem från