ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Arkitektur och teknikhistoria vt-13, ARK200

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-02 - 2013-05-20
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

12 svarande

Nej, det framgick inte alls»2 16%
Ganska dåligt»4 33%
Ja, det framgick ganska bra»3 25%
Bra»2 16%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 2.66

- Hitta aldrig kurspm» (Ganska dåligt)
- Kanske lite oklart exakt vad, men de flesta var nog ändå medvetna om den ungefärliga (låga) nivån som krävdes på uppsatserna. » (Ja, det framgick ganska bra)

2. Hur har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att redogöra för den historiska utvecklingen av material, produktionstekniker, kunnanden och tänkesätt.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

Inte alls»1 8%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 41%
Bra»3 25%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 3.58

- Claes är väldigt duktig och kunnig. » (Mycket bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att reflektera över samband mellan arkitektur, teknik och övriga samhällssystem under olika historiska skeden.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»1 8%
Bra»6 50%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 4.08

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att visa en repertoar av exempel som synliggör växelspelet mellan arkitektur, teknik och samhälle.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Bra»5 45%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 4.36

- Claes har redovisat, men vi kan det ju inte själva.» (Ganska bra)

5. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Ganska låga. Det är ju dock vi troligt inte kommer att jobba med, skriva uppsatser. »
- Lite lägre kanske. Det byggde mycket på frivilligt engagemang, vilket iofs kan vara trevligt det med.»
- Låga»
- Eftersom det inte fanns något kurs-PM har det varit svårt att veta vad som krävdes. Allt vi fick veta var "Ni ska skriva tio sidor ungefär -- om någonting -- såhär ser en källförteckning ut". Långt ifrån alla gick på föreläsningarna, efter att ha insett att vi inte examinerades på dem. »
- Det fanns generellt väldigt få krav, vilket gjorde kursen förvirrande. Det fanns ingen direkt examination ppå föreläsningarna, kravlöst. Dessutom specificerades aldrig några krav på uppsatsen. Det vi fick till oss var "Uppsats, 10 sidor, inom kursens gränser" Vilket gör det svårt att veta vad man förväntas åstadkomma.»
- Låga»
- Gavs mycket utrymme för att planera sitt eget arbete och det tyckte jag var bra. »
- Jag hade inga förväntningara men kravnivån var ganska låg. Det var upp till var och en att ta del av lärdomar.»

6. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

12 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»4 33%
Ganska bra»3 25%
Bra»5 41%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Skulle varit bra med lite instuderingsfrågor till föreläsningarna» (Ganska dålig)

7. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»2 18%
Ganska bra»2 18%
Bra»3 27%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.81

- Man kunde ju t.ex. haft liten handledning av vad man tänkt skriva om, få respons på det man hittills skrivit. Positivt att Claes alltid erbjöd sig att svara på frågor angående ämne etc efter i princip varje föreläsning. » (Ganska otillfredsställande)

8. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

12 svarande

Nej, inte alls»1 8%
Ganska otillfredsställande»2 16%
Ganska bra»3 25%
Bra»2 16%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.5

- Mycket dålig elevkritik. Det enda som sades var: "bra, kan inte komma på något annat att säga". Liten kritik från Mikael, fast det blev lite diskussion runtomkring uppsatsen och ämnet.» (Ganska otillfredsställande)

9. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Godkänt»3 25%
Gott»5 41%
Mycket gott»3 25%

Genomsnitt: 3.83

10. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- De gamla och icke-västerländska perspektiven. Historiska händelser och ords ursprung för att sätta i ett sammanhang.»
- Kursens tema var väldigt bra, översiktligt, lagom djupt och väldigt passande programmet. Dessutom tyckte jag väldigt mycket om uppsatsskrivandet, ett måste även i framtiden.»
- Claes...»
- examinationsformen»
- Vet ej»

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Det fanns inget kurs-pm. Det var svårt att veta vilka krav som ställdes på uppsatsskrivandet samt var uppgiften var.»
- Komplettera föreläsningarna på något sätt med ex, instuderingsfrågor.»
- Kurs-PM innehållande en beskrivning av uppgiften samt en rekommendation om hur man bygger upp en uppsats. Alldeles för många uppsatser saknade t ex innehållsförteckning, inledning och analys.»
- Mer fokus på tekniken och dess historia. Många bilder som var samma från kursen Arkitekturhistoria. Johan Lintons föreläsning (predikan?) av Le Corbusier kändes krystad. Ord som "tektonik", "teknik" etc slängdes in lite varstans bara för att kursens namn var Arkitektur- och teknikhistoria. Som helhet en bra kurs. Roligt med fallstudie av byggnad. Lärorikt.»
- Mer om hur man skriver, för vi har inget sånt i andra kurser.»
- Vet ej»Kursutvärderingssystem från