ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnadsfysik VBF018, vt-13

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Identifiera klimatbelastningarna på en byggnad och definiera byggnadsfysikaliska funktionskrav. Använda byggnadsfysikalisk dimensionering för att utforma klimatskärmens tak, väggar och grunder samt granska och värdera olika konstruktionslösningar ur byggnadsfysikalisk synvinkel, exempelvis risk för kondens.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»7 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Beräkna endimensionell värme,-fukt,-lufttransport, samt tvådimensionell värmetransport för rör, köldbryggor och platta på mark samt ställa upp och lösa en energibalans och en fuktbalans för en byggnad, rum, konstruktion eller yta. Använda kretsanalys för att lösa byggnadsfysikaliska problem.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»9 64%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.64

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Ge exempel på faktorer som påverkar en byggnadsenergibehov (tex köldbrygor) och beräknat effektbehov samt göra förenklade beräkningar av dessa. Kunna ge en grov beskrivning av den termiska skillnaden mellan tunga och lätta konstruktioner samt uppskatta storleksordningar på värmelagring.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»9 64%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.64

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Presentera resultat i form av en teknisk rapport samt använda skrivandet som ett verktyg för gestaltning och lärande.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»5 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.35

- Bra att vi hade handledning med både den skriftliga och tekniska delen.» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Presentera resultat muntligt och visuellt i form av en kritik samt formulera kommentarer till andra studenters textarbeten.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»4 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.23

6. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 64%

Genomsnitt: 2.64

- Tillsammans med språkdelen blev rapporten VÄLDIGT luddig, och började ta för stor plats i kursen. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Paula kommenterade målen bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

7. Testade tentamen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»9 64%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- Men kändes som att delar av kursen inte representerades i examen.» (Ja, i hög grad)
- Tyckte det var en bra tenta. Bra nivå och tydliga uppgifter, till skillnad från de extremt röriga ex-tentor vi fick ta del av. Där otydliga uppgiftsbeskrivningar varvades med ännu otydligare lösningar, som dessutom ofta var helt felaktiga. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har föreläsningarna i byggnadsfysik varit för din inlärning? Har du något råd/kommentar till föreläsarna (Paula, Bijan-fukt, Ulf-byggnadsdelar,)

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 2.92

- Paulas föreläsningar var mycket bra och givande: tydliga och med relevant innehåll. Bijans var betydligt mer otydliga och i vissa fall mer förvirrande än givande. Minns något räkneexempel som gjorde under två tillfällen, men utan att varken nå fram till mig eller något korrekt svar. Ulf hade någon föresläning som var väldigt bra och intressant, men någon var lite mindre intressant. Men jag gillade honom som föreläsare. Han kunde sin sak, men kändes som han hade en något otacksam uppgift. Hans föreläsningar kändes inte som att de passade in i kursen, just när de kom, som de övriga. » (Ganska stor)
- De tre har helt olika sätt att lägga upp sina föreläsningar på. Kanske hade man önskat något mer homogent och genomarbetat i sin helhet.» (Ganska stor)
- Det är ganska svårt att läsa in teori från boken, så föreläsningarna har varit till mycket god hjälp.» (Mycket stor)
- Men saknar räkneexempel.» (Mycket stor)
- Tycker det var br och tydligt med olika kapitel-olika lärare. Ulfs del hade gärna fått ta en föreläsning till.» (Mycket stor)
- Jag uppskattade verkligen Paulas "frågestunder"» (Mycket stor)

9. Är mängden föreläsningar i byggnadsfysik lagom?

14 svarande

Vill ha fler»2 14%
Vill ha färre»0 0%
Lagom»12 85%

Genomsnitt: 2.71

- Jag tycker det funkar. De känns ganska få, men jag upplever att de är tillräckliga. Man behöver inte lära sig jättemycket nytt för att klara av kursen, det mesta följer med från byggnadsmaterial.» (Lagom)

10. Är mängden övningar i byggnadsfysik lagom?

14 svarande

Vill ha fler»4 28%
Vill ha färre»0 0%
Lagom»10 71%

Genomsnitt: 2.42

- Kanske övningsledaren kan börja med exempel på det som genomgåtts på föreläsningen.» (Vill ha fler)
- Saknar demoräkning! Hade varit bra att ha på övningstillfällen istället för föreläsning, och där istället fått in mer/utevecklat fakta osv» (Vill ha fler)
- Fler lösta exempel, antingen på hemsida eller på övning. Fler övningstillfällen under konstruktionsuppgiften.» (Vill ha fler)

11. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning av byggnadsfysik?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»9 64%

Genomsnitt: 3.57

- För att hinna med allt som skulle göras fick vi dela upp arbetet: Någon räknade och en annan skrev text. En tredje jobbade på projektet. Även om det är bra att ha en tydlig roll i ett projektarbete känner jag inte att jag fick med alla delar.» (Ganska liten)
- Man fick träna sig i flera olika beräkningar och dessa kontrollerades ju sedan av lärare, vilket gav en bekräftelse på att man lärt sig rätt.» (Ganska stor)
- Mycket som behandlats i konstruktionsuppgiften återkom i gamla tentatal, så man kände oftast att man hade en klar bild av hur man skulle lägga upp sin lösningsgång.» (Mycket stor)
- Väldigt roligt att få räkna på sitt eget projekt (AT). Mycket bra samarbete mellan Byggnadsfysiken och Byggnad och Klimat» (Mycket stor)
- Har tvingat mig att förstå konstruktionernas uppbyggnad.» (Mycket stor)
- Jättebra grej!!! Konkret, hyfsat tydlig, och det jag fick ut mest av under kursen. » (Mycket stor)
- Lärde sig otroligt mycket av denna! Mycket bra!» (Mycket stor)

12. Hur många av de rekommenderade talen har du räknat?

14 svarande

Alla»3 21%
De flesta»7 50%
Några»3 21%
Inga»1 7%

Genomsnitt: 2.14

- Jag tycker övningarna har varit jättebra! Få rekommenderade uppgifter per vecka har gjort att jag känt mig kapabel till att ligga i fas. Om det hade varit fler övningar/uppgifter hade jag nog gett upp försöket att ligga i fas.» (Alla)
- Tror jag räknade de flesta, skulle också kunna vara så att jag räknade samtliga rekommenderade. » (De flesta)
- Tidsbrist ledde till att de rekommenderade talen till slut helt bortprioriterades.» (Några)

13. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning? Har du någon kommentar till övningsledaren (Axel)?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.71

- Axel verkar kunnig, men lyckades inte riktigt förmedla allt han kunde till mig. Kändes heller inte helt insatt i samma terminologi och dylikt som Paula använde. Utan att veta hur samarbetet mellan de såg ut, så kanske ett närmare sådant skulle önskas?» (Ganska liten)
- Ganska bra upplägg. Vi har varit ganska självgående i vårt räknande både på och utanför räknestugorna, men Axel var bra att ha när man ville ha hjälp.» (Ganska stor)
- Tummen upp för Axel!» (Ganska stor)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 35%
Hög»8 57%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.71

- Jättelagom! Kändes inte så jobbigt att ligga i fas under kursen, och nu när jag skulle börja plugga til l tentan insåg jag att det kändes som jag kunde allt ganska bra redan.» (Lagom)
- Hann knappt läsa i boken.» (Hög)
- Hög, men samtidigt lagom. Mycket, men inte för mycket. Mycket för att man ska lära sig. Tyckte det var bra. » (Hög)
- Språkdelen i rapporten blev (i min grupp, som vi uppfattade uppgiften och tyngdpunkterna i den) för stor. Belastningen på hela läsperioden är för hög. Att klämma in ett betydande moment i 1,5 hp blev i slutändan för mycket. Andra grupper kanske uppfattade uppgiften som mindre. » (För hög)


Vilka fackspråksinslag deltog du i och hur graderar du dem?

15. Introduktion till konstruktionsuppgiften och tekniska rapporter (19 mars)

14 svarande

inte alls användbar»2 14%
användbar»9 64%
mycket användbar»2 14%
deltog inte»1 7%

Genomsnitt: 2.14

- var rörig» (inte alls användbar)
- Nästan allt av det som togs upp visste jag redan om.» (inte alls användbar)
- Bra övningar, bra exempeltexter. Lite korvstoppning dock» (användbar)

16. Presentation av outline (9 april)

14 svarande

inte alls användbar»3 21%
användbar»9 64%
mycket användbar»2 14%
deltog inte»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Potentiellt användbar, men inte utnyttjad till fullo då den outline vi tog fram till en början vändes upp och ned när vi började skriva. » (inte alls användbar)

17. Inlämning 1 (16 april)

13 svarande

inte alls användbar»0 0%
användbar»9 69%
mycket användbar»4 30%
deltog inte»0 0%

Genomsnitt: 2.3

18. Inlämning 2 och förberedelser för delredovisning

14 svarande

inte alls användbar»0 0%
användbar»9 64%
mycket användbar»5 35%
deltog inte»0 0%

Genomsnitt: 2.35

19. Delredovisning och diskussion av konstruktionsuppgiften (VBF018, ARK205, Språk och kommunikation)

13 svarande

inte alls användbar»0 0%
användbar»7 53%
mycket användbar»6 46%
deltog inte»0 0%

Genomsnitt: 2.46

20. Kritik (27-28 maj)

14 svarande

inte alls användbar»1 7%
användbar»6 42%
mycket användbar»7 50%

Genomsnitt: 2.42

21. Har du förslag till andra övningar eller annat innehåll inom Språk och kommunikation som du skulle ha nytta av när du skriver en teknisk rapport eller gör planscher?

- Jag hade velat inkorporera planschtexterna lite mer i SoK-momentet. Jag upplevde att vår grupp hade kunnat behöva få lite mer hjälp med att finslipa planschens text. Vi kommer ju trots allt skriva planschtexter minst lika ofta som vi gör tekniska rapporter.»
- Möjligtvis skulle det kunna vara bättre att lägga Språk och kommunikation tillsammans med Arkitektur och teknikhistoria, som kommer läsperioden innan. Innan den uppsatsen hade vi ingen förberedelse över huvud taget, utan fick allt när vi egentligen inte hade tid med det. »
- Jag skulle vilja ha det inslaget tidigare i alla arkitekturkurser. Jag hade också gärna haft hjälp Ann-Marie till texten till planscherna. »

22. Till hur stor hjälp har föreläsningarna i fackspråk och kommunikation varit för din inlärning? Har du något råd/kommentar till föreläsaren (Ann-Marie)?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.64

- Det blir lite kaka på kaka ibland. Liter mer om olika stilnivåer i olika sammanhang hade varit bra.» (Ganska stor)
- Jag tycker det har varit ganska jobbiga övningar, men upplever att jag lärt mig extremt mycket. Gott betyg!» (Mycket stor)


Arbetsklimat

23. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»3 21%

Genomsnitt: 3.78

- Funkat bra, både på mail, övningar, föreläsningar och annars.» (Mycket bra)

24. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 21%
Hög»6 42%
För hög»5 35%

Genomsnitt: 4.14

- Hög, men inte så man tvingas spendera tresiffrigt antal timmar i skolan per vecka. » (Hög)

25. Hur tyckte ni att det fungerade att ha Arkitektonisk gestaltning/Byggnadsfysik/Fackspråk samtidigt på slutkritiken?

14 svarande

Mycket bra»7 50%
Bra»5 35%
Ok»2 14%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.64

- Jättekul att kurserna varit så sammanbundna!» (Mycket bra)
- Bästa kritiken hittills!» (Mycket bra)
- Det skapades intressanta samtal. Dessutom samspelar den arkitektoniska gestaltningen med byggnadsfysiska krav och dimensioneringar. Fackspråks inslaget kändes krystat.» (Ok)

26. Vad lärde du dig inför/under slutkritiken?

- Massor!!!»
- Mycket inom alla tre delarna.»
- Detaljritning»
- Hela läsperioden! Det är inte förrän i slutkritiken man kan se hela kurserna från lite perspektiv, och i sin helhet.»


Önskade åtgärder

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Samarbetet med Byggnad och klimat!»
- Sammarbetet mellan kurserna har fungerat mycket bra!»
- -Upplägget på föreläsningarna. -Konstruktionsuppgiften -Samarbetet mellan kurserna.»
- Konstruktionsuppgiften»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De gamla tentalösningarna måste ses över. Vi har hittat otaliga fel i många av lösningarna till gamla prov. Ofta skapar det onödig förvirring och tid går åt till att lista ut hur det egentligen borde ha lösts.»
- fler räkneexempel under föreläsningarna»
- Uppehållet mellan sista föreläsning och slutkritik (konstruktionsuppgift och projekt-tid) var bra på vissa sätt, men tappade bort vissa delar av kursen under tiden. »
- Konstruktionsuppgiftsbeskrivningen skulle kunna vara mera konkret. Beskrivningen av konstruktionsuppgiften är för lång så det är svårt att greppa uppgiften till en början. Jag tycker att det är jobbigt att ha två läroböcker att hoppa mellan och ingen av dem är speciellt bra. Uppgifterna i IB är för kryptiska och svåra för befästa kunskap. TB har väldigt konstiga kapitelindelningar och är väldigt upprepande i texten. Det är mycket text men berättar inte så mycket ändå. Jag skulle föredra att endast använda IB då jag tycker den är väldigt konkret men utveckla med fler uppgifter på en lite lägre nivå. »
- Powerpointerna i fuktkapitlet kan ses över. Lite väl flashiga med de inbyggda människofigurerna. »
- Smågrejer runt fackspråk.»


Övriga kommentarer

29. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»7 50%
Mycket gott»6 42%

Genomsnitt: 4.35

- Kul ämne.» (Mycket gott)

30. Övriga kommentarer om kursen

- Blandningen med byggnad och klimat är kanon!!!!»
- Man kände sig snuvad på Bijans kunskaper då han vid flertalet gånger inte höll i föreläsningar utan befann sig på annat håll. Blev väldigt spretigt med "vikarier"»


Kursutvärderingssystem från