ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Fasta tillståndets fysik, FFY011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-13 - 2008-04-13
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Tove Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

43 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 6%
22 51%
15 34%
5 (över förväntan)»3 6%

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte följt föreläsn. el övningar.» (?)
- lite för lite konkret om material och så» (2)
- Hade ingen egentlig bild av kursen» (3)
- Jag hade egentligen inga speciella förväntningar» (3)
- Hade hört att föreläsningarna skulle vara dåliga, men jag tyckte att Lars gjorde ett utmärkt jobb.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

44 svarande

1 (ej relevant)»1 2%
4 9%
14 31%
14 31%
5 (mycket relevant)»11 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.68

- Bra breddande fysikkurs, relevant om jag vill fortsätta inom fysikmastrar.» (3)
- Kommer inrikta mig mer åt matematik och kursen kommer därför endast tjäna i orienterande syft för min del» (3)
- Jag går kf och anser att den inte nödvändigtvis är relevant för utbildningen om man väljer kemimasters. För fortsatta studier inom fysik är den mycket relevant» (4)
- Synnerligen bra kurs att ha med sig, kompenserar för massa andra kurser när det gäller mastersökning» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

44 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
11 25%
18 40%
5 (Mycket bra avvägt)»14 31%

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr uteblev jag från tentamen.» (3)
- Bra upplägg.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

43 svarande

<25%»8 18%
25-50%»2 4%
50-75%»11 25%
>75%»22 51%

Genomsnitt: 3.09

- Eum...tråkiga?» (<25%)
- Missade endast när jag labbade exp.fys.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

44 svarande

1 (inte alls bra)»2 4%
8 18%
15 34%
9 20%
5 (mycket bra)»9 20%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra presenterat, men saker och ting sattes inte in i sitt sammanhang på ett begripligt sätt.» (1 (inte alls bra))
- Inte så intressegivande. Anteckningarna är ibland mycket svåra att följa i efterhand (argumenteringen för saker bör skrivas ned). Lars Walldén upplevs dock som mycket kunnig inom sitt ämne.» (2)
- Väldigt ostrukturerat, helt nya begrepp infördes utan presentation. Trots att man varit på tidigare föreläsningar kändes det som man missat många föreläsningar när nya begrepp helt plötsligt dyker upp som det verkar som man skall kunna. Det skapar förvirring och man tappar tråden.» (2)
- Tråkiga, men det beror nog mycket på ämnet. Men det var mycket bra att han gick igenom förra föreläsningen lite snabbt innan han började med nästa. Ovärdeligt när man missar lite då och då.» (2)
- Duktig föreläsare, ändå svårt att motivera mig att lyssna stundtals. Bra med återkopplingar till förra föreläsningen i början på varje ny!» (3)
- Nivån i början var lite väl elementär.» (3)
- VAr väl inget fel på dem som föreläsningar förutom att de var så tråkiga....» (3)
- mycket bra med repetition i början av föreläsning» (4)
- Väldigt bra föreläsare. Lugn och duktig på att identifiera det relevanta.» (5 (mycket bra))
- Föreläsningarna hade mycket bra struktur, dock saknade vi som gick kf vissa baskunskaper inom exempelvis optik» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

44 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 12%
6 18%
16 50%
5 (mycket bra)»6 18%
Deltog ej»12

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra komplement till föreläsningarna.» (4)
- Kanon med utdelade lösningar!» (4)
- Hans Starnbergs utdelade papper var bra. » (4)
- Igor är bra och lätt att kontakta för hjälp» (4)
- Alla räkneövningsledare gjorde ett utmäkt jobb» (4)
- Igors övningar var väldigt bra! Strålande med papperslösningar!» (5 (mycket bra))
- Igor var mycket bra på att förklara fysiken bakom matematiken och satte in saker i ett sammanhang.» (5 (mycket bra))
- Bra med utskrivna föreläsningsanteckningar (Hans)» (5 (mycket bra))
- Igor var toppen och förklarade sammanhangen på ett mycket bra sätt.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

43 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
0 0%
7 17%
13 33%
5 (mycket bra)»18 46%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trevligt och intresseväckande, inte så lärorikt dock..» (3)
- Det var skönt att slippa laborera på ngt pretentiöst sätt utan att mer "leka" in allmän information om ämnet. Antar att de fungerar lite som reklam också för avdelningen ?» (3)
- roliga» (4)
- Intresseväckande och inte "bara räkna"!» (5 (mycket bra))
- Bra labbar, lagom svårighetsgrad och man fick förståelse för många begrepp!» (5 (mycket bra))
- Mycket intressanta, gjorde att kursen kändes mer tillämpad.» (5 (mycket bra))
- Det måste nog ha varit studietidens roligaste laborationer. De verkligen lyfte kursen, som till teorin var ganska tråkig. Jag har sett atomer, yippie! :-D Och flytande helium! Böljande elektronvågor! ("Wobble"-knappen på TEM.) Fast jag hade velat se facettögon i SEM:et...» (5 (mycket bra))
- mycket intressanta och bra att fokus är på det praktiska för en gångs skull» (5 (mycket bra))
- Intressanta labbar, alla utom STM» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om svårighetsgraden på duggan?

44 svarande

1 (För lätt)»1 2%
3 7%
31 75%
6 14%
5 (För svår)»0 0%
Gjorde inte duggan»3

Genomsnitt: 3.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra nivå!» (3)
- Den var lagom.» (3)
- För många uppgifter för 1h45min, samt dåligt med dugga i salar utan väggklocka.» (4)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

1 (Mycket liten)»2 4%
11 25%
8 18%
16 37%
5 (Mycket stor)»6 13%

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ej deltagit.» (?)
- Gick inte på föreläsningarna» (1 (Mycket liten))
- Labbarna hjälpte.» (2)
- Beror på.....lärde mig i princip allt sista veckan men hade ju grunderna i bakhuvudet från föreläsningarna. Var bra att gå på dem.» (3)
- Svårt att hänga med på föreläsningarna, men i efterhand har de varit värdefulla att gå tillbaks till.» (4)
- Föreläsningarna och Igors räkneövningar kompletterade varandra bra.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

44 svarande

Ja»0 0%
Nej»44 100%

Genomsnitt: 2

- Fast ibland fick jag nästan känslan av att föreläsaren inte tycker om studenter...» (Nej)
- Ingen jag vet om i alla fall.» (Nej)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

1 (För låg)»1 2%
3 6%
30 69%
9 20%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- Svårt att säga eftersom jag inte deltog aktivt.» (?)
- Man skulle kunna trycka in de fyra första föreläsningarna på den första. Nu kändes det alldeles för lätt i början (hitta basvektorer t.ex., man vet att man kan det men orkar inte göra det) så man fick en negativ inställning till kursen från början. Jag kände ingen press och därför ansträngde jag mig inte förrän mot slutet av kursen.» (1 (För låg))
- Bra nivå!» (3)
- Det var hög arbetsbelastning som sig bör. » (4)
- Ganska hög, var väldigt mycket att läsa och boken var inte upplagd på bästa sätt.» (4)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 15%
Mycket bra»30 68%
Har ej sökt samarbete»6 13%

Genomsnitt: 3.9

- Har hela tide diskutterat oss fram och löst problem i grupp. Nödvändigt för min inlärning.» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»14 31%
Mycket bra»16 36%
Har ej sökt hjälp»13 29%

Genomsnitt: 3.93

- Både föreläsare och räkn.övn.ledare svarade på frågor efter bästa förmåga.» (Mycket bra)
- Igor Zoric säger jag bara. Igor Zoric.» (Mycket bra)
- Var ibland ensam på min räkneövning med Andreas. Riktig lyx. » (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

44 svarande

1 (ej prisvärd)»1 3%
9 28%
13 40%
7 21%
5 (mycket prisvärd)»2 6%
Köpte inte boken»12

Genomsnitt: 3

- Behövs knappt alls.» (2)
- Bra bok, men dyr.» (3)
- Jag köpte begagnad» (4)
- En inbunden bok under 500 kr är nästan prisvärd oavsett vad den innehåller :-)» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade boken, använde den knappt, glad att jag inte köpte den..» (Köpte inte boken)
- Boken hjälper inte ett dugg till kursen... Byt kurslittratur... Föreläsningsanteckningar är det enda man kan gå på om man vill lära sig ngt... inte för att föreläsningarna var bra heller, men bättre, mkt bättre än boken !!!» (Köpte inte boken)
- Lånade.» (Köpte inte boken)
- Lånade en äldre kopia, vilken fungerade alldeles utmärkt att använda» (Köpte inte boken)
- Lånade den» (Köpte inte boken)
- Lånade boken av ekonomiska skäl.» (Köpte inte boken)
- lånade boken» (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

1 (Mycket liten)»2 4%
7 16%
8 19%
16 38%
5 (Mycket stor)»9 21%

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Läste bara om frielgas och bandstruktur.» (1 (Mycket liten))
- Det var mest föreläsningar, räkn.övn. och gamla tentor som gjorde att jag lärde mig.» (2)
- Den var för dålig på att förklara. DÄremot så var instuderingsuppgifterna guld värda.» (3)
- Instuderingsfrågorna var mycket användbara» (4)
- Det är boken man lär sig kursen på.» (5 (Mycket stor))
- Boken var ruskigt viktig, mycket läsande blev det» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.54


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

44 svarande

Ja»41 95%
Nej»2 4%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.04

- Tydlighet i vad som var obligatoriskt och inte.» (Nej)
- Fanns det någon lista på rekommenderade övningsuppgifter att göra själv? Jag hittade ingen sådan lista.» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bevara laborationsdelen men gör den mer innehållsrik.»
- Laborationernas utformning. Duggan.»
- laborationerna»
- Labbarna.»
- Räkneövningara med utskrivna svar på uppgifterna Duggan, utan den hade jag inte lärt mig de första veckorna förrän sista veckan. Härledningar av samband på föreläsningar (se kommentar på övringa kommentarer)»
- Gamla tentor!»
- räkneövningar med utdelade lösningar»
- Laborationerna! Laborationerna. Laborationerna, laborationerna, laborationerna. (Laborationerna.) Och kanske duggan. Och repetitionsoverheadsen.»
- Duggan och upplägget på tentan.»
- Duggan»
- Labbarna.»
- Laborationerna»
- Dugga och labbar är bra.»
- inehållet»
- laborationerna och duggan.»
- Laborationerna»
- Föreläsningarnas utformning och tentans utformning.»
- Föreläsningarna, räkneövningarna och labbarna»
- Labbarna, de var givande och man fick en inblick i hur man kan få använding för kursen. »
- Väldigt bra och intressanta laborationer. Bra räkneövningar (Andreas).»
- Duggan. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man bör oftare få reda på vad sakerna man går igenom används till i praktiken.»
- Byt bok, flera lösningar till övningarna, kanske kan läggas ut på kurshemsidan !!»
- Föreläsningarna (mer pedagogiskt upplägg).»
- Mer struktur på föreläsningarna. Rejäla presentationer av alla nya begrepp. Gärna lite omkringkunskap om de olika sakerna, t.ex varför är halvledare så viktiga? Användningsområden m.m.»
- Tydligare med var allt finns (mer än "på studieportalen"»
- Bättre pedagogik vid föreläsningarna och bättre handstil på tavlan.»
- Det måste finnas insekter till svepelektronmikroskopet. Man vill ju se facettögon!! :-)»
- Mer tid till supraledning.»
- Uppdatering om vilka klassrum laborationern ska hållas i. Mötte alltid vilsna själar som mig själv som hade tittat på schemat och på hemsidan där man skriver ut sitt lab-PM, och dessa två ställena hade två olika salar angivna, men sedan visade det sig att vi skulle vara i en tredje sal. »
- Föreläsningarna måste göras intressantare och bättre!»
- Mer tempo/press från början av kursen.»
- Fler lösta exempel, men nu finns ju en del på Veckobladeriet. »
- kompletterande litteratur»
- duggan borde vara lite mer pedagogisk samtidigt som ett test. ett par labbar var ganska långtråkiga och förde inte med sig någon nyttig kunskap, det var mest sitta o göra onödigt långa beräkningar. t.ex. hitta miller index»
- Om går skulle de behövas nån typ av bättre lösningar till tentorna och kanske bättre bok.»

19. Övriga kommentarer

- Jag tyckte att kursen var tråkig i början men under duggaplugget blev den lite intressant. När jag sedan började med tentaplugget och förstod allting (iaf det mesta) blev det riktigt intressant. Det som var kul var att jag lärde mig härledning av alla formler i kursen som gåtts igenom på föreläsningarna. Utan detta hade jag inte fått samma förståelse för kursen och det hade inte blivit lika intressant.»
- Detta är en av de bästa kurserna på F enligt min mening, tack Lars!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.56
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från