ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Intresseanmälan omtentaveckan

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-19 - 2013-04-19
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Calle Lindquist»

1. Är du intresserad av att komma på en frågestund med föreläsare nu under omtentaperioden i påsk?*

De kurser som är aktuella är Envariabelanalys, Kretsanalys samt Elektromagnetiska fält.

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från