ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3 12/13 Konstruktionsteknik, BMT020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»8 47%
Gott»8 47%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det finns mycket som fortfarande går att förbättra» (Godkänt)
- Kändes väldigt splittrad, som en kurs där det som inte fick plats i bärande konstruktioner har slängts ihop. » (Godkänt)
- Kursen känns som att man har tagit skrapet som blev kvar efter Bärande konstruktioner och buntat ihop alla dessa spretiga grejer till en kurs.» (Godkänt)
- Bra kurs, men inte alls samma struktur som bärande konstruktioner» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.41


Lärandemål

- beskriva och förklara verkningssättet hos pelare utsatta för tryck och momentbelastning
- dimensionera och kontrollera pelare utsatta för tryck och momentbelastning
- beskriva och förklara verkningssättet i brottstadiet för
förankring i armerade betongkonstruktioner
svets- och skruvförband i stålkonstruktioner
spik- och skruvförband i träkonstruktioner
- utforma, dimensionera och kontrollera
enklare förband i stål- och träkonstruktioner
förankring och avkortning av armeringen i betongkonstruktioner
- beskriva och förklara verkningssättet i bruksstadiet hos stål-, trä- och betongkonstruktioner
- utföra enklare bruksgränskontroller för stål-, trä- och betongkonstruktioner


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 76%

Genomsnitt: 3.76

- Jag har inte använt mig av kursmålen under kursens gång. Dock så har jag sett dem på föreläsningarna men jag kan inte säga att de har varit ett stöd i min inlärning.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 47%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.52

- Examinationen var alldeles för svår i förhållande till vad man lärt sig tidigare under kursen. Kursen har varit bra men det är inte rimligt med en så svår examination efter att nivån på övningarna innan varit mycket lägre. Ett förslag är att ha en lättare tentamen än den som var nu så att man verkligen testar sina kunskaper istället.» (I viss utsträckning)
- Lite väl svårt tenta, var för mycket krångliga detaljer på varje uppgift i räknedelen vilket gjorde att jag inte hann göra alla fullständigt.» (I viss utsträckning)
- Tentan var inte speciellt snäll. De uppgifterna som skulle vara lätta var inte speciellt lätta då det var twists på båda talen. Sedan känns inte tentan så genomtänkt. Även om man kan allt som ett rinnande vatten så tar det tid att få ner det på papper. Att då göra alla tal så att beräkningarna i sig blir otroligt krångliga och tar tid är inte snällt och det blir svårt att visa att man kan om man är under stor tidspress och allt tar en evighet att göra. Uppgift 4 kändes som att den mer examinerade i byggmaterial än i konstruktionsteknik. » (I viss utsträckning)
- På tok för lite tid på tentan. Jag kände att jag kunde saker jag inte hann visa, vilket är sjukt på en femtimmarstenta. En lösning skulle ju kunna vara att dels bryta ut teoridelen och dugga av den separat, eller att kolla om de uppgifter som lottas fram verkar vara rimligt beräkningskrävande. » (I viss utsträckning)
- Uppgifterna på tentan var så tidskrävande så jag hann inte med mer än hälften av räkneuppgifterna.» (I viss utsträckning)
- Dock så var det en allt för tidskrävande examen. Förslagsvis kan man dela upp examen i två delar och testa teorikunskaperna vid en separat dugga istället. När tentan lottas bör en kontroll av hur tidskrävande uppgifterna är göras.» (Ja, i hög grad)
- När man gjorde tentan borde man tagit hänsyn till hur lång tid den tar. Alla jag har frågat hann inte färdigt...» (Ja, i hög grad)
- Tyckte att de svåra uppgifterna på tentan var väldigt tidskrävande. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»12 70%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 3.05

- Föreläsningarna bör innehålla mindre formeldribblande och i stället sikta in sig på att förklara principen med beräkningsmodellen för att ge en förståelse för fenomenet som sådant. Formlerna sår ju i bokat läsa men det är perspektiv man vill ha när man går på föreläsningen. » (Ganska liten)
- om det faktiskt var det.» (Ganska stor)
- De lärarledda övningarna har haft stora brister» (Ganska stor)
- Fler referenser till formlerna i boken under föreläsningar och övningar hade varit bra. Nu fick man sitta i evigheter ibland och bara leta formler. Dessutom borde övningsledaren förbereda sig mer innan räknegenomgångarna så att han kan svara bättre på frågor och kanske upptäcka de fel som finns i de facit han använder. Han borde även lita mer på studenter som säger att det är fel uträknat. Nu var det nästan pinsamt vissa gånger när någon sa att han gjort fel och fick svaret "nej det har jag inte" om det faktiskt var det.» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»8 47%

Genomsnitt: 3.41

- många fel i exempelsamlingen.» (Ganska stor)
- Var väll inget fel på teoriboken men övningsboken är ju så nedlusad med fel att den stundtals undergräver förtroendet för författarna. Till slut vet man inte vad man kan lita på ! » (Ganska stor)
- Vissa delar behöver korrekturläsas mer. » (Ganska stor)
- Dock rörig kurslitteratur som verkligen kan förbättras. Bland annat bör facit till exempelsamlingen bör ses över. » (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 17%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»9 52%

Genomsnitt: 3.35

- Lösningar från övningarna kom sent vilket gjorde konstruktionsuppgiften lite klurig..» (Ganska dåligt)
- Jättemånga fel i både litteratur och utdelat material. Framför allt gamla tentor. Sämsta kursen jag gått ur denna aspekt.» (Ganska dåligt)
- Det tog för lång tid innan facit till räkneövningarna kom ut. Det var även svårt att förstå vart vissa typer av dokument låg då inga rubriker passade in på det man sökte. Bättre namn på dokumenten hade varit att önska» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»7 41%
Hög»8 47%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.52

- Belastningen var väldigt ojämn. Det hade varit bättre om tempot på konstruktionsuppgiften hade varit högre i inledningen av läsperioden.» (Lagom)
- Men den ska vara hög tycker jag. Hög är lagom! Det är det bästa sättet att lära sig så mycket som möjligt under den tid man har i skolan.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Jag önskar en större möjligheter till att ställa frågor som inte rör konsturktionsuppgiften. All tid på övningarna gick åt till att redovisa konstruktionsuppgiften men jag hade massor av frågor om uppgifter ut exempelsamlingen som jag tycker att det var svårt att få tillfälle att fråga om. » (Ganska bra)
- Det kändes som att både Joosef och studenterna blir stressade av att tiden för redovisningar oftast drog över och att det tog sån tid. Bättre om alla redovisningar skedde genom att man fick boka en tid och komma till kontoret och redovisa, som det var för bla sista redovisningarna. Då skulle övningarna kunna ägnas mer åt frågor om både konstruktionsuppgrift och andra uppgifter. Tror både studenter och lärare skulle vinna på detta.» (Ganska bra)
- Tillgängligheten har varit bra. Har funnits tid och möjlighet att ställa frågor men svaren på frågorna har varit lite si och så med. Man vill ha klara svar som förklarar varför det är på ett visst sätt. Inte bara att det är på ett vist sätt. Det blir man inte klokare på. » (Ganska bra)
- Jag gillar att Joosef satt i forskarhuset, nära och bra. Dock kunde "räknestugorna" varit lite fler eller längre. Svårt att ställa frågor där då mesta tiden gick åt till redovisning. Alt. fler lärare? » (Ganska bra)
- Svårt att få tid att ställa frågor på räkneövningarna» (Ganska bra)
- Duktiga lärare som är villiga att svara på frågor.» (Mycket bra)
- Jourtid är bra. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»14 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»6 35%
Hög»10 58%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.52

- Det har varit mycket att göra, men det tycker jag att det ska vara. Nu har vi ju trots allt kandidatarbetet.» (Lagom)
- Hög, men nyttig.» (Hög)
- Se ovanstående kommentar.» (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag gillar hur svaren till instuderingsfrågorna presenterades.»
- Konstruktionsuppgiften med redovisning veckovis - något som var mycket bra för inlärningen och ska vara ett givet inslag i kursen.»
- Bra upplägg med konstruktionsuppgift som är kopplad till föreläsningar.»
- Konstruktionsuppgiften bör vara kvar. »
- Ordningen på momenten i kursen & konstruktionsuppgiften. »
- Tydligheten kring instuderingsfrågorna var bra. »
- Möjligheten att komma och ställa frågor »
- Konstruktionsuppgiften»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- För att komma runt problemet att det inte finns så mycket tid att ställa frågor som inte rör konstruktionsuppgiften och även de långa redovisningsköerna skulle man kunna skriva upp sig på olika redovisningstider (så som vi gjorde vid slutredovisningen) och det kanske kan vara uppe på institutionen medan övningarna bara är till för att ställa frågor (då både om konstruktionsuppgiften och övriga uppgifter). Det var ovanligt många fel dels i boken men framför allt i exempelsamlingen (och även i lösningarna till exempeltentorna), det borde fixas till!»
- Tentan.»
- Räkneövningarna, läraren verkade oförberedd och virrig vilket gjorde det svårt att följa vad han gjorde.»
- Tentamen, se över hur tidsfrågan kan lösas. Inte kul när man känner att man inte hinner visa allt man kan på en tentamen för att tiden inte på långa vägar var tillräcklig.»
- Exempelsamlingens facit, sättet att redovisa konstruktionsuppg, fler referenser till boken. Instuderingsfrågorna bör man tänka till om. Visst lär man sig grunderna bra på detta sätt, men till tentan känns det som att det mest handlar om man är bra på innantillärning eller ej. Kanske bättre att ha dem som en muntlig redovisning liknande den som V har i hållfasthetslära.»
- Gå igenom kurslitteraturen och rätta till alla fel. På något kapitel räknade jag till tre felaktiga uppgifter av fyra som skulle räknas. Det är inte acceptabelt för en lärobok. Ok att det är ett fel Hr och ett där men det blir tydligt efter ett tag att det har gått väldigt fort när man har räknat dom. Ex. I indata för uppgiften står det last 60 kN. Vid beräkningarna har man istället använt 65 kN så när man börjar jämföra siffrorna så stämmer inte en siffra. Annat ex. I upg föreskrives 5 armerigsärn ā 12 mm. I upg har detta sen blivit 4 st järn. Mycket sådana saker. »
- Konstruktionsuppgiften borde ha ett högre tempo inledningsvis och bör vara mer synkad med undervisningen.»
- Räkneövningarna kändes väldigt oplanerade och det gjorde att de blev väldigt långsamma. »
- Låt David Fall från Bärande konstruktioner hålla i öveningarna. Skriv upp varenda formel som används på de lärarledda övningarna, det är jättejobbigt att sen sitta och leta själv och efter 10 minuter upptäcka att man är i fel bok.»
- Gör kursen mindre spretig. Kanske skulle man ha trä och stål i en kurs och en egen för betong.»
- Tentamen. Tentan var allt för lång och de flesta studenter hade stora svårigheter med att hinna med alla tal.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Bra kurs, lärorik och framförallt väldigt intressant.»
- Intressant kurs men finns mycket som kan bli bättre. Längden på uppgifterna på tentan är ex på den nivån att det i princip är omöjligt att hinna med att skriv på alla uppgifterna även om man vet hur man ska göra. Måste finnas viss tid för reflektion om så bara för några minuter. Överväg i stället en hårdare examination/ redovisning på konstruktionsuppgiften och minska ner storlekens den skriftliga tentamen. »
- Jag tycker att övningsledaren ibland inte svarade eller inte kunde svara på frågor som kom upp under räkneövningarna, det kändes som om han inte var ordentligt förberedd. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.41
Beräknat jämförelseindex: 0.6

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från