ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


13lp3åk3: IKA096 Informationssystem

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-18
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
44 svarande

0 0%
2 4%
6 13%
18 41%
17 39%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
44 svarande

0 0%
6 15%
10 25%
15 37%
9 22%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
44 svarande

2 4%
7 16%
12 28%
14 33%
7 16%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
44 svarande

0 0%
0 0%
4 9%
17 41%
20 48%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.39 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
44 svarande

1 2%
0 0%
4 9%
6 13%
32 74%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
44 svarande

1 2%
2 4%
4 9%
26 60%
10 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Johan som är väldigt intresseväckande, entusiastisk och engagerad. Seminarierna var bra även om många nog var lite omotiverade pga kandidatarbetet som pågår samtidigt. Bra med feedback på Esterline.»
- Johan! Esterline! Inspelade föreläsningar, perfekt till tentaplugget att repetera, man snappar upp saker man inte uppfattade när man satt där.»
- Podcast var najs»
- Att föreläsningarna spelades in som Podcast var otroligt bra! Gjorde tentaplugget betydligt mer givande. Seminareupplägget var också bra och det bör verkligen vara kvar. Qlikview var ett riktigt roligt moment och jag tycker att labbarna ska följa denna ordning som de gjorde. Bra att SAP låg sist!»
- De praktiska momenten, caset och podcasts.»
- Johan Magnusson. Hans engagerade föreläsningar och konkreta exempel är mer än vad man kan förvänta sig av en föreläsare på Chalmers. Fortsätt i samma anda.»
- Johan, Johans föreläsningar, Podcasterna, Caset, men kanske i midre form då det tog mycket tid och inte gav väldigt mycket inför tentan, och inte heller handlade så mycket om kursen el kursmålen. Artikel-lektionerna.»
- Jag tycker Johan var väldigt hjälpsam och snabb på att svara på mejl vilket jag uppskattar väldigt mycket. »
- Podcastarna är superbra! Caset är lärorikt.»
- Johan som föreläsare, någon typ av case och datorövningar»
- Podcasts!»
- Caset var väldigt lärorikt. »
- Det är bra att ha ett case i kursen. Podcastsen var bra för de som lyssnade på dem. Johan som föreläsare var rolig att lyssna på och Alma och Philip var mycket duktiga de också. Seminarierna tyckte jag var riktigt bra -att man fick tänka igenom dem noggrant! HD-caset var bra att man fick upp ögonen för ett annat synsätt men det synsättet skiljde sig avsevärt från hur man skulle tänka med Esterline.»
- Johan Magnusson är en riktigt duktig föreläsare.»
- Det var bra att Johan spelade in sina föreläsningar. Kanske bör man påpeka att kursen ger en en överblick i ämnet istället för att man ska fördjupa sig och så visade det sen att det inte alls var behövligt.»
- Gillar Johan och hans engagemang»
- Caset»
- Johan, käjset»
- Litteraturseminarierna var väldigt givande. Detta tycker jag skulle kunna införas i fler kurser.»
- Caset var väldigt jobbigt men faktiskt också väldigt lärorikt så det var bra!»
- Jag tyckte caset Esterline var väldigt lärorikt, bra att det tog med många olika aspekter. Samt podcasten var skitbra!»
- Podcasts, läraren och övningarna, bästa kursen lätt»
- Föreläsningarna, gärna fler och med rätt information. Laborationerna var intressanta och givande.»
- Läraren»
- Caset! »
- hela upplägget skall behålas»
- Bra med praktiska moment och erfarenhet från SAP och Qlikview.»
- Bra och vettiga case, bra med seminarium, gav djupare förståelse för kursinnehållet. Föreläsaren var lätt att kontakta och gav konkret feedback på det man hade funderingar kring. »
- de praktiska momenten var bra(datorlabbarna)»
- Johan Magnusson och hans engagemang och bilja att lära oss det senaste/nyaste fenomenen inom ämnet. Podcasterna var också fantastiska, både om man hade missat men framförallt för repetition. Tror jag lyssnade påvarje podcast mellan 3 och 5-6 ggr!»
- Johan! Entusiastisk och kunnig föreläsare. Bra datorövningar. »
- Johans föreläsningar.»
- SAP labben, men ser gärna en utveckling av den så att studenten verkligen kan få nytta av den, likt hur Qlikveiw delen gick till när studenten själv får producera något och inte slaviskt följa instruktioner. »

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Laborationerna var visserligen rätt okej, men mest stressiga och man lär sig mindre än vad man leker "vattenkrig". »
- Slidsen till föreläsningarna var extremt dåliga! Det gick inte att utläsa ngt vettigt ur dem alls.»
- Saknade mer praktiska exempel på hur företag har byggt upp sina affärssystem. Det hade varit intressant att få se exempel på företag som använder sig av SOA-utformade system och SaaS-tjänster och har lyckats bra med detta. »
- Tydlighet. »
- Mer om vad företag använder sig av idag och hur detta går/inte går. Exempel på framgångar/misslyckanden.»
- Tentan kändes inte så representativ för innehållet i kursen. Det största problemet var väldigt uppna frågor som man upplever att man kan svara i princip vad som helst på, dock har man bara en sida på sig. Svårt att veta vad Johan ville ha. Utöver det är det lite märkliga syftningar i frågorna och, efter att ha pratat med andra efteråt, inser man att man kan tolka frågorna på väldigt många olika sätt. Jag saknar alltså tydligare frågor på tentamen. Två av frågorna upplevdes även fråga efter samma sak (businesscase för andravågsimplementation, samt hur man ska arbeta för att "ta hem" investeringen). Var gränsen går mellan dessa två saker kanske borde ha klargjorts tydligare under kursens gång. Tycker fortfarande att man hade kunnat ge samma svar på båda frågorna.»
- Jag hade velat ha fler föreläsningar och examination som speglade kursinnehållet. Tentan täckte endast en smal del av kursen och frågorna var mycket lika. Caset hade ganska svag anknytning till informationssystem.»
- Kanske en riktad del i kursen till de som läser IT-Basen med lite översikt över den tekniska biten?»
- Ett kurs PM, gärna två veckor innan kursstart! Begreppen kunde ha gåtts igenom mycket tydligare, man fick en hyfsad övergripande bild men eftersom det krävs ganska mycket detalj på tentan antar jag att det är viktigt för kursen och därför kunde det tagits upp mer.»
- Bättre labbar. »
- Ett nytt case. Detta case har varit med i så många år att det finns många case man kan kolla på sedan tidigare, vilket minskar ens förmåga att tänka kreativt.»
- Nej»
- nej»
- Mer föreläsningar, tycker vi kunde gått djupare in på många delar i kursen.»
- Mer ingående förklaring och undervisning om just informations- och affärssystem. Projektet bör ha varit mer kopplat till kursens huvudämne.»
- Business Intelligence»
- Saknade lite mer föreläsningar, ämnet kändes lite tunt.»
- Hade varit intressant att utöka det praktiska momentet till att förstå hur andra affärssystem skiljer sig från ex. SAP.»
- Det vore bra om studenterna tvingades lämna in skriftliga analyser inför varje seminarium, det säkerställer att även de som inte kan närvara har en god bild av artiklarnas innehåll. Vidare skulle det höja kvalitén på seminarierna.»
- mer av de praktiska datorlabbarna»
- Lite mer guidening i caset.»
- Tydligare distinktion mellan fakta och åsikter. Bättre genomgång ang Esterline-caset. Verktyg och tillvägagångssätt. Vad som förvantas.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Jag tror att diskussionsklimatet skulle bli bättre på föreläsningarna om Johan inte är så offensiv i sin argumentation. Han har frågat om "varför folk inte säger något" och jag tror att det dels beror på vår klasskultur, men också att, om man säger något, blir man ofta sågad. Alla klarar inte av att argumentera offensivt och därför yttrar sig de mer defensiva studenternas inte om sina tankar, även om de finns. Esterline börjar kännas lite mögligt, visserligen bra case, men börjar bli lite outdated.»
- Klickview var lite väl mkt att ha med med tanke på att vi redan hade ett Case!»
- Labben i SAP (byggnation av motorcykel) Överflödig. Labben i Qlikview var däremot bra.»
- Elisabeth Frisks föreläsning kändes inte så givande annat än att man förstod att IT-investeringar är komplicerat och svåra att mäta. »
- Tycker kursen kan utgå ur utbildningen. Den finns ju på handels och kan då läsas av intresserade. Finns bättre kurser att fylla IndEk med tycker jag. »
- Eventuellt bygga motorcykel i SAP..»
- Inte direkt. Möjligtvis SAP-labben där man skulle bygga en motorcykel. Den kändes något "intelligensbefriad", men det kanske var det som var meningen, att visa hur låst och okreativt SAP är.»
- QlikView-labben. Möjligen omarbeta den och skippa inlämning.»
- QlikView och skapande av gränssnittet var kanske inte jättegivande. Men ändå bra att man får reflektera över vad man själv skulle vilja ha med. »
- Inte ta bort men ta ett nytt case till nästa år, mindre kul att det är exakt samma varje år (även om jag hörde att det inte finns så många affärssystemcase). Något som också kan förbättras är slidsen -när man gick igenom dem efteråt sa de i sig själv inte mycket, de får gärna vara mer konkreta. Elisabeth Frisk verkade vara mycket kunnig på sitt område men den föreläsningen gav inte så mycket som den hade kunnat göra.»
- Gästföreläsaren om it-relaterade investeringar var inget vidare. Tydligen skulle hon vara ledande inom området men det var inte mycket vettigt jag kunnde få fram av varken föreläsningen, ppt"n eller mina anteckningar. Exempelvis är inte pp, npv eller ROI något som vi borde gå igenom då Ove granstrand fixade det galant i ekonomisk analys 3. Samma sak med Kotters åtta steg, det gick igenom redan på Ivun och då kan man lyfta in någon annan teori istället. »
- Nej.»
- det var nån gästföreläsning i början som inte kändes så givande... kolla på den»
- SAP labben kändes rätt onödig. Det man såg där glömde man till lunch.»
- SAP övningen kändes inte som att den gav så mycket»
- JAg tycker första att SAP övningen var väldigt ovärd. Sedan tycker jag att det fokuseras för mkt på gammal system MRP och ERP och att det skall vara mer om nya så som cloud computing och SaaS, eftersom när vi är färdiga känns det gamla inte aktuellt»
- Nej allt är mkt rekevant»
- Qlikview gav väl egentligen ingenting, var bara oklart. Laborationen kan vara kvar men inlämningen kan tas bort. Projektet med Esterline bör omarbetas/tas bort eftersom det inte kändes relevant för kursens ämne och innehåll.»
- Inte tas bort, men kursboken var inte jättebra.»
- Övningen med sap, gav inte något att sitta och följa en manual.»
- Nej, alla kursmoment var relevanta.»
- Kursinnehållet är mycket brett, det är svårt att få en djuplodande bild av specifika system. Visserligen är syftet med kursen (som jag uppfattade det) att ge en överblick över informationssystem, men det kan vara värt att se över.»
- Esterline caset, - håll en kurs om informationsteknink och lägg inte 80 procent av fokus på Lean, det läser vi redan....»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Jag tycker att tentan var mkt dåligt upplagd. Den avspeglade bara en fjärdedel av kursen och frågorna var absolut inte tydligt ställda.»
- Jag var på en gästföreläsning och kan således bara uttala mig om Elisabeth Frisks insats. »
- Tentamensfrågorna var oklara och det var svårt att förstå vad man skulle svara. »
- Bra att Johan verkligen tar sig tid att svara och kritisera ens insats i caset osv! Kul, lärorikt och mycket uppskattat! Tentan var nästan samma fråga 3 gånger (post-implementation), och kan inte tyckas vara så övergripande för kursen som helhet! »
- Föreläsningar med Johan var mycket bra, men alldeles för få. Gästföreläsarna tycker inte jag gav något, den tiden hade gärna kunnat få läggas på annat. Tentan var en av de mest konstiga och otydliga jag skrivit och jag ansåg inte att den återspeglade kursen och det vi lärt oss. Därtill var frågorna väldigt lika och det framgår inte riktigt hur poängsättningen skulle gå till. Därutöver känns det larvigt att begränsa svaren till en sida och samtidigt ställa oerhört vaga frågor. Caset var lärorikt, men det kändes inte så starkt kopplat till kursen. Jag hade uppskattat ett case med mer fokus på informationssystem. Kurslitteraturen upplevde jag som inte speciellt bra och någon annan litteratur hade uppskattats.»
- Kul att mixtra i programmen, man fick en snabb uppfattning (även om det då kändes som ännu ett moment). QlikView var roligt men det borde tydliggöras lite vad det är man är ute efter, vi förstår fortfarande inte riktigt vår poängsättning.»
- Bättre och mer givande laborationer skulle vara bra. Sitta och följa en steg för steg guide (sap lab där vi skulle ta fram en bom) känns väldigt högstadieaktigt. Första labben var roligare, men inte särskilt givande den heller.»
- Tentan speglade inte kursens innehåll ordentligt, endast en liten del togs upp. För få tillfällen till direkt undervisning.»

Att få hjälp och svar på frågor
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 23%
Lärorikt»21 53%
Mindre lärorikt»9 23%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Föreläsningar
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»23 56%
Lärorikt»18 43%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.43

Övningar
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 34%
Lärorikt»11 37%
Mindre lärorikt»8 27%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1.93

Projektarbete
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»24 61%
Lärorikt»14 35%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.41

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 18%
Lärorikt»4 36%
Mindre lärorikt»5 45%
Ingick inte i kursen»25

Genomsnitt: 2.27

Laborationer
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 29%
Lärorikt»10 32%
Mindre lärorikt»12 38%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2.09

Studiebesök
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»36

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 2%
Lärorikt»21 55%
Mindre lärorikt»16 42%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.39

Kurslitteratur
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 13%
Lärorikt»21 55%
Mindre lärorikt»12 31%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.18

Självverksamhet
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»19 51%
Lärorikt»15 40%
Mindre lärorikt»3 8%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.56

Tentamen
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 15%
Lärorikt»22 55%
Mindre lärorikt»12 30%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.15

Tillfällen för kritik (feedback)
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 26%
Lärorikt»13 56%
Mindre lärorikt»4 17%
Ingick inte i kursen»13

Genomsnitt: 1.91

Matlab
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.03


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.03
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från