ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


13lp3åk2: IAR087 Industriell Verksamhetsutveckling

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-15 - 2013-04-17
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
43 svarande

0 0%
1 2%
9 21%
18 42%
14 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
43 svarande

1 2%
2 5%
3 8%
14 37%
17 45%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
43 svarande

1 2%
0 0%
6 16%
15 40%
15 40%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
43 svarande

0 0%
0 0%
3 8%
18 51%
14 40%
Vet ej»8

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
43 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
5 11%
37 88%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
43 svarande

0 0%
7 16%
9 21%
19 45%
7 16%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Specifika frågor om föreläsare och handledare*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Magnus Persson gjorde ett bra jobb*
43 svarande

0 0%
1 2%
4 9%
18 42%
19 45%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.3

Företagspelet - Magnus Persson m.fl. gjorde ett bra jobb*
43 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
9 21%
33 78%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.78

Ida Gremyr gjorde ett bra jobb (föreläsning om Kvalitetsutveckling)*
43 svarande

0 0%
0 0%
2 6%
13 44%
14 48%
Vet ej»14

Genomsnitt: 4.41

Torbjörn Jacobsson gjorde ett bra jobb (föreläsningar om*
43 svarande

1 2%
0 0%
1 2%
18 47%
18 47%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.36

Jan Lindér gjorde ett bra jobb (föreläsningar om Arbetsmotivation, Team och Förändringsledning)*
43 svarande

3 7%
7 17%
10 25%
13 33%
6 15%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.3

Claes och Fias föreläsningar (argumentation och poster)*
43 svarande

1 2%
8 21%
10 26%
10 26%
9 23%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.47

Gästföreläsning Skanska*
43 svarande

9 23%
13 33%
11 28%
4 10%
2 5%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.41

Ludvig Lindlöf gjorde ett bra jobb (handledare)*
43 svarande

1 3%
2 7%
2 7%
6 21%
17 60%
Vet ej»15

Genomsnitt: 4.28

Susanne Kullberg gjorde ett bra jobb (handledare)*
43 svarande

4 28%
1 7%
3 21%
3 21%
3 21%
Vet ej»29

Genomsnitt: 3

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- tycker företagsspelet var en väldigt bra intro»
- Företagsspelet var ett utmärkt sätt att introducera kursens innehåll (och trots enkelheten belyser det en hel del problem som man kanske inte givit en direkt tanke på innan). Även caset var bra. Jag undrar dock varför inte alla case-kurser inte har liknande upplägg som ekonomisk analys 2. Att ha case samtidigt som föreläsningar är ologiskt, och det går ju tydligen att göra på bättre sätt (alltså ek. analys 2). Ni trycker till exempel på att man ska vara tidigt ute med case, men hur ska man veta vad som gäller innan man ens lärt sig vad hela kursen går ut på? Ni skapar ett otroligt merarbete för studenter som måste göra om stora delar av sina arbeten ju längre fram den går, och jag tror att ni ofta glömmer bort detta i olika kurser. Samtidigt måste man ha ganska färdiga arbeten för att få någon betydlig feedback vid handledningstillfällena. Detta går inte ihop och jag förstår inte hur akademiker av er grad kan ignorera detta problem.»
- Lärarna, caset, företagsspelet»
- Arbetet var givande»
- Företagsspelet, lärorikt och kul. Arbetet i kursen om Pennan AB. »
- Praktikfallet.»
- Företagsspelet»
- Kursens innehåll är väldigt bra, och känns verkligen relevant. Det presenteras, till stora delar, på ett intresseväckande sätt. Magnus gör ett bra jobb, men kan kännas lite icke-entusiastisk ibland. »
- Skanska blev ren reklam och kändes inte relevant för kursen.»
- Företagsspelet. Det hjälpte väldigt mycket för caset. Man tänkte ofta tillbaka på fs under skrivandet av caset. »
- Företagsspelet, verklighetstrogna caset, redovisningsformen postersession. »
- Caset och företagsspelet är riktigt bra. »
- Bra case! Postersession var skitkul!»
- Företagsspelet, det var väldigt kul och lärorikt»
- Företagsspelet var väldigt intressant. Sedan funkade kursen bra i allmänhet. Bra föreläsare, överskådlig kurs och intressant kurs!»
- Företagsspelet»
- Caset och företagsspelet»
- Företagsspelet och caset.»
- Caset»
- Företagspelet som var jätte bra och vi återkopplade mycket till detta under kursens gång och även när man gjorde arbetet. Även poster var kul och bra sätt att redovisa!»
- Företagsspelet »
- Företagsspelet var otroligt bra för att snabbt sätta sig in i produktion. Kanske bör man återkoppla ännu mer till det under de senare föreläsningarna.»
- Caset var väldigt bra, men krävde enormt mycket större arbetsinsats än tentapluggandet.»
- Företagsspelet var väldigt roligt, ett bra sätt att praktiskt få prova på hur det fungerar i fabriker. Praktikfallet var också väldigt givande och man lärde sig mycket och fick möjligheten att tänka själv.»
- caset och företagsspelet !»
- Upplägget och föreläsarna»
- Projektarbetet var mycket givande och var riktigt roligt. Gav mycket kunskap kring ämnet och det var intressant att använda sina kunskaper praktiskt. Företagsspelet var en bra inledningen.»
- Företagsspelet var givande och bra.»
- Ludvig verkar vara king. Magnus likaså. »
- Företagsspelet väckte intresse för kursen och gav en första inblick i komplexiteten kring produktionsledning. »
- Allt förutom gästföreläsningen med Skanska »
- Case»
- Caset var en mycket bra övning. Däremot så ska man INTE ha casegrupper som innehåller 7 personer. Detta är alldeles för mycket för att på ett bra sätt kunna producera en så pass liten text. Att man sedan får kritik över att arbetet är spretigt gör ju inte saken bättre. Största delen av allt arbete kring caset går ut på att organisera gruppen och få allt att stämma så att alla kan vara med m.m. Om det hade varit mindre grupper så hade man lärt sig mer om ämnet! Sen kan man ha en separat kurs för teambuilding.»

4. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Mer feedback. Jag förstår inte riktigt tänket med "jag kan inte säga för mycket". Medan studenternas mål är att klara kursen är väl lärarnas mål att försöka nå en 100-procentig godkännande-nivå? Att det inte är praktiskt genomförbart att få alla elever att nå alla mål förstår jag, men borde det inte ändå ligga i sektionens intresse att hjälpa studenter så mycket som möjligt?»
- Jag tycker att vi minst en gång ska få skicka in arbetet och att handledaren då ska gå igenom texten eller delar av texten. Det var inte möjligt med Ludvig som handledare. Den andra handledaren läste igenom delar innan. bör vara lika för alla. Handlingen var för övrigt jättebra och det var lätt och effektivt att ställa frågor per mail. »
- Det var väldigt få föreläsningar Det hade varit bra om handledaren hade läst arbetet vid handledningstillfället för at på så sätt kunna ge mer konstruktiv kritik»
- Skulle vilja haft ett till företagsspel. »
- Svårt att veta. Kan inget om verksamhetsutveckling utöver det kursen tog upp.»
- Mer handledning i form av att man får skicka in utkast som handledarna hinner läsa igenom innan handledningstillfället. Jag tyckte även att det ibland saknades pedagogik i form av att engagera lyssnarna. För monotona föreläsningar. »
- Fler praktiska exempel under föreläsningar som går att koppla till verkligheten. Studiebesök hade inte skadat, även om det kommer i nästa kurs. »
- Ett företagsspel till :) Det skulle ge mycket att få göra om det en gång till och se om de förändringar och de tankar man fick från första verkligen stämde och om det är ett mer komplicerat fs så får man nya utmaningar. Det mest lärorika under hela vår utbildning så långt. Att få sätta vårt tänkande och kunskap i praktik»
- Mer hjälp av handledare. Konstruktiv kritik och att de läser igenom texten. »
- Nej»
- Ett studiebesök mot slutet hade känts extremt relevant»
- Att handledaren läste igenom arbetet en gång för att hjälpa en och kunna få konstruktiv kritik! »
- Nej»
- Studiebesök hade varit kul för att få lite mer verklighetsförankring»
- Eventuellt mer återkoppling till företagsspelet.»
- Dåligt att det var svårt att få tag på Susanne eftersom hon mestadels var på Lindholmen. Oerhört dåligt att inte handledarna ville ha in utkast från rapporten, för när de inte läst något var det svårt att få ut så mycket ur handledningstillfällena. »
- Det hade varit bra med handledning i större utsträckning i praktikfallet. Eftersom det var nytt att för oss helt själva identifiera problem och komma på lösningar var det svårt att veta om man var inne på rätt spår med tanke på att handledarna inte läste rapporten. Det skulle vara bra om de åtminstone en gång läste igenom det man hade skrivit och inte bara säga generella saker och svara på våra frågor.»
- Det skulle varit uppskattat att på något sett få någon slags feedback under handledningsmötena som hölls. Handledaren verkade gå in med inställningen att inte hjälpa till med något och svarade ytterst otydligt på frågor. Att ens ha handledningarna när det funkade på detta sätt kändes efterblivet och överflödigt. Vi hade lika gärna kunnat prata med en stenvägg.»
- Jag tycker kursen i det stora hela hade det mesta som behövdes för att vi skulle nå mlen»
- En handledare som verkligen handledde sina elever.»
- En RIKTIG handledning. Jag tyckte att den handledningen vi hade (inte den om postern) var ganska dålig för att vara ärlig. Susanne hade inte läst igenom vårt arbete och gav inga riktiga svar. Det känns som att Ludvig och Susanne inte var synkade i vad de skulle säga på handledningen. Alla som är missnöjda med betyget i praktikfallet har haft Susanne verkar det som, och mig veterligen har alla som fått 5:a/är nöjda haft Ludvig. Min slutsats är att han berättat mer om vad praktikfallet ska/inte ska innehålla. Ex. fick vi i vår handledning berättat att man skulle använda källorna på ett visst sätt, vilket vi sedan gjorde. När vi sedan får betyget så var det just källorna som det klagades på. »
- Bättre sammanlänkning mellan olika föreläsare och ämnen. Relevant handledning för arbetet, den handledning vi fick missledde oss i vårt rapportskrivande. »
- Handledningen, kanske lite bättre info om vad en handledare ska hjälpa till med »
- Mer klara direktiv om hur caset ska utformas och vad som är viktigt i det... Tyckte inte att handledningspassen gav något, det enda man fick höra var att man fick utforma arbetet hur man vill... Allt är tillåtet. Inte om det man tänker är bra eller dåligt.»

5. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Jag vet inte hur mycket Skanska betalade för sin föreläsning, eller vad för slags deal som finns mellan universitetet och Skanska. Däremot kan jag säga att den uppenbart är placerad, och det märks speciellt när man tvingas vara närvarande i en två timmar lång reklampaus från företaget.»
- Arbetet kan tog mycket tid nära tentan, kanske lägga inlämningen någon vecka tidigare än vad den låg nu. Endast 4 pers i en grupp, 6 är för många för då är det en del som inte gör något.»
- Bra kurs.»
- Skanskaföreläsningen tyckte jag passade bättre i marknadsföringskursen. Att ha den som obligatorisk kändes som att det enbart var för att man bjudit in Skanska och inte för våran skull. »
- Arbetsmotivation och förändringsarbete presenterades på ett ganska livlöst sätt, trots att det är ett ämne som är viktigt och egentligen ganska intressant. »
- Föreläsningarna om psykosocialarbetsmiljö var väldigt röriga. Dessutom borde lean föreläsningen delas upp i minst 2. Drygt 100 sidor är alldeles för mycket och det kändes som vi stressade igenom materialet. »
- Skanskas föreläsning kändes inte särskilt relevant. Jag vet att kille som höll den var inringd som inhoppare men det kändes farligt lik en lunchföreläsning. Med mer teori kopplat till kursen hade det kanske blivit bra. »
- Skanskaföreläsningen kändes onödig»
- Nej, men caset tar väldigt mycket tid i förhållande till vad det ger i poäng. Man kanske skulle ändra den skalan?»
- Posterföreläsningen och posterhandledning. Det är kul att kunna, men det sas inget matnyttigt alls.»
- Skanskaföreläsningen var bara ren och skär reklam för Skanska. Två tredjedelar av klassen bytte snabbt till skid-vm på laptops, som gick samtidigt, och vår föreläsare som satt längst upp tycktes samtycka med detta beteende. De som missade detta spektakel skulle dessutom skriva en 1.5 sidors text om en artikel, som till råga på allt inte ens ingick i tentan. »
- Skanskaföreläsningen som mer kändes som en lång lunchföreläsning.»
- Tentan bör vi kunna ta bort, placera istället en "dugga" tidigare i kursen så man tvingas lära sig all fakta till det att man börjar ordentligt med caset. »
- Jan Lindérs föreläsningar motsvarade inte mina förväntningar. Jag finner personligen ämnet mycket fascinerade, men Jan tog snabbt udden av det och gjorde det tråkigt. Gällande Skanskas gästföreläsning var föreläsaren dåligt förberedd på grund av att den påtänkta föreläsaren inte var tillgänglig. Innehållet i de slides han visade var mycket information om själva företaget, och lite information om hur de bedriver sin verksamhetsutveckling (endast sista sliden handlade om detta). Jag hade föreställt mig att förhållandet allmän fakta/verksamhetsutveckling skulle vara den omvända, så jag blev besviken.»
- Föreläsningen med Skanska gav inte så mycket och kändes mer som en köpt lunchföreläsning vilket var lite tråkigt. Eftersom inget om den kom på tentan brydde man sig inte så mycket.»
- Första språkföreläsningen, kändes som upprepning från tidigare och inte jätte givande.»
- Det mesta kändes relevant. Skanskas föreläsning gav kanske inte så mycket just kring det vi studerade främst, men det gav ändå en känsla av hur man kan använda verksamhetsutveckling inom olika områden.»
- Gästföreläsningen från Skanska kändes inte så relevant.»
- Lite mycket obligatoriska moment, företagsspelet var iof bra. Men Skanskaföreläsningen tyckte jag inte gav så mycket.»

6. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- som alla ekonomikurser på I tycker jag ambitionsnivån och målen är satta för lågt. »
- Gjorde bara momentet företagsspel då jag missade det förra året, bra moment, behåll!»
- Skriv och posterhandledningen var grym. Vi hade Klas. Han var mkt tydlig. »
- Tycker att Linders föreläsningar kan struktureras upp mer, dom var ganska mkt fakta i som var svår att koppla ihop med varandra. Vid handledning av arbete är det bra om handledarna läser igenom arbetet för att det ska gå så smidigt som möjligt och för att vi ska få så bra hjälp som möjligt. »
- Handledningstillfällena för praktikfallen kändes näst intill överflödiga ibland. Dels för att handledarna inte ville läsa genom texter i förväg, och dels för att de inte ville ge raka svar på frågor. Ett återkommande problem i sådana här rapporter är också att många handledare, både i språk och ordinarie handledare, ger olika svar på frågor, och har olika uppfattning om vad syftet med rapporten är, samt hur den ska utformas.»
- Mer företagsspel. Det var kul att för en gångsskull få ett komplett case. Riktigt kul!! »
- Önskar att man kunde få mer hjälp vid feedback tillfällena. Eller att det tydligt framgår från början att handledare inte kommer att läsa igenom arbetet under processens gång alls..»
- Gästföreläsaren (Skanska) var duktig på att prata, men det var en lunchföreläsning om Skanska, inte en föreläsning om verksamhetsutveckling.»
- Feedback på redovisningarna hade verkligen varit något, det rann bara ut i sanden. Kul att utse en bästa redovisning, men det hade ju varit kul om även Claes och Fia utsåg deras favorit. »
- Feedback på innehåll i arbete var mindre lärorikt när handledaren inte läste »
- Handledningen var bra men kanske något sen, Vi hade gärna sett att man fick en handledning där handledaren läst igenom hela texten då det kändes svårt att veta om man låg på en bra nivå annars. »
- Jag tycker att samtliga föreläsningar borde ligga tidigare på läsperioden. Gärna att tentan är i läsvecka 4 eller 5 kanske. Nu var det flera veckor då man ville komma igång med caset, men inte kunde. Sen kom allt samtidigt och de två sista veckorna blev enormt intensiva.»
- Försök att liva upp föreläsningarna lite, svävar lätt bort när man lyssnar !»
- Väldigt besviken på handledningen i grupparbetet. Efter att ha hört mig för i klassen verkar det som att de grupper som hade Ludvig som handledare överlag fick väldigt mycket bättre resultat på grupparbetet än de grupper som hade Susanne. Jag har ytterst svårt att tänka mig att detta skulle bero på att de grupper som hade Ludvig som handledare var så mycket bättre än de som hade Susanne. Jag och mina gruppmedlemmar tycker att vi fick väldigt lite feedback, och den feedback vi fick kändes väldigt missvisande när vi väl fick resultatet på arbetet. Under handledningen hade handledaren inte läst igenom arbetet och gav ingen konkret feedback. I bedömningen upplevs det som att den handledning vi fått motsade det vi hade blivit bedömda på och fått avdrag på. »

Att få hjälp och svar på frågor
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 13%
Lärorikt»18 60%
Mindre lärorikt»8 26%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2.13

Föreläsningar
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 41%
Lärorikt»20 51%
Mindre lärorikt»3 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.66

Övningar
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 62%
Lärorikt»2 25%
Mindre lärorikt»1 12%
Ingick inte i kursen»29

Genomsnitt: 1.5

Projektarbete
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»28 71%
Lärorikt»10 25%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.3

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 3

Laborationer
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»1 33%
Mindre lärorikt»1 33%
Ingick inte i kursen»33

Genomsnitt: 2

Studiebesök
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»34

Genomsnitt: 3

Gästföreläsare
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 2%
Lärorikt»9 26%
Mindre lärorikt»24 70%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.67

Kurslitteratur
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 36%
Lärorikt»19 50%
Mindre lärorikt»5 13%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.76

Självverksamhet
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»25 73%
Lärorikt»6 17%
Mindre lärorikt»3 8%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.35

Tentamen
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 39%
Lärorikt»19 50%
Mindre lärorikt»4 10%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.71

Tillfällen för kritik (feedback)
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 17%
Lärorikt»17 58%
Mindre lärorikt»7 24%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2.06

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.2


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.2
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från