ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


13lp3åk2: MVE270 Flervariabelanalys

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-15 - 2013-04-17
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
54 svarande

0 0%
0 0%
6 11%
19 35%
28 52%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
54 svarande

0 0%
2 4%
9 19%
13 28%
22 47%
Vet ej»8

Genomsnitt: 4.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
54 svarande

0 0%
0 0%
5 10%
14 30%
27 58%
Vet ej»8

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
54 svarande

1 2%
0 0%
6 12%
10 21%
30 63%
Vet ej»7

Genomsnitt: 4.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
54 svarande

3 5%
3 5%
11 20%
13 24%
23 43%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
54 svarande

0 0%
2 3%
1 1%
15 28%
35 66%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Johan Berglind. Fantastiskt duktig föreläsare och dessutom är han väldigt mån om att vi lär oss och verkligen förstår.»
- Duggorna men de bör ge mer än ett poäng om det är 20 frågor. Läraren. Johan är bäst! »
- Johan är verkligen en helt fantastisk föreläsare. Han är strukturerad, pedagogisk och har alltid tålamod att förklara allt från avancerade till mycket grundläggande frågor. Kort sagt den bästa föreläsare vi haft. »
- Duggorna»
- Johan Berglind!»
- Bra med duggor, men inte via nätet! Johan är jätteduktig, pluggade bara från hans föreläsningar och ej calcalus.»
- Johan Berglind»
- Johan Berglind »
- Bra med sammanfattningar för varje vecka!»
- Johan Berglind»
- Johan Berglind»
- Duggorna, fast ändra så att man delar alla klarade frågor på 10 så får man den poängen. På det sättet så blir det inte allt eller inget.»
- Johan Berglund»
- JOHAN BERGLIND!! Bättre lärare går inte att få! Johans genomgångar är pedagogiskt upplagda och mycket tydliga, vilket verkligen underlättar lärandet. Dessutom har Johan alltid funnits tillgänglig och besvarat frågor via mail utanför arbetstid.»
- Johan Berglind är helt fantastisk! Otroligt hjälpsam och väldig pedagogisk. Han gör så att man börjar tycka om matte igen. Något annat som var bra var de sammanfattande dokumenten för (nästan) varje kapitel. Bra med de tre sista sammanfattande föreläsningarna! »
- Johan gör ett kanonjobb framme vid tavlan, svarar alltid snabbt på mail och är väldigt pedagogisk. Digitala duggor har sina för-och nackdelar, men de positiva sidorna väger nog tyngst, så de bör behållas. »
- Johan Berglind är väldigt pedagogisk på föreläsningarna och matteövningar är väldigt bra. Så bra att man skulle kunna ha fler tillfällen i veckan för att hinna fråga om allt och kanske få bort en hel del av mailandet.. »
- Johan som lärare är fantastisk!»
- Johan »
- Möjligheterna till extrapoäng via duggor.»
- Johan Berglind skötte allt klockrent från start till mål. Verkligen en kompetent föreläsare som andra bör lära av. Är tydlig i sin undervisning och är lätt att fråga om man undrar något. »
- Johan Berglind är en titan. Extremt strukturerade föreläsningar, svarar på mejl snabbt, även på helger.»
- Bra föreläsningar och Johan är bra. »
- Johan Berglind gör ett förträffligt arbete! Mycket bra struktur och lagom avancerad nivå på föreläsningarna. »
- Johan Berglind är en av de bästa föreläsarna vi någonsin haft! Hans engagemang och pedagogik är enastående. Han är guldvärd, se till att han blir kvar!»
- Johan Berglind! Väldigt duktig och uppmärksam. »
- Johan Berglind. Ge honom lite feedback på vad han kan göra bättre bara, så kan det bli riktigt bra. »
- Johan, bra pedagogiska lärare! »
- Johan Berglind»
- Johan Berglind. Sammanfattningstillfällena var bra.»
- Johan Berglind och hans föreläsningar är riktigt bra. Även upplägget på tentorna tycker jag är ett bra upplägg. Gillar även att det finns repititionsföreläsningar inlagda i schemat.»
- Johan Berglind!! Han är strukturerad, noggrann och pedagogisk! Trots att kursen är svår känns den inte lite komplex när man ser anteckningarna. »
- Johan är grymt bra!»
- Johan Berglind»
- Johan Berglind. Jättebra lärare som tar sig tid att svara på alla mail och frågor man kan tänkas ha. Bra och tydliga anteckningar vilket gör det lätt att plugga på.»
- Johan Berglind ! duktig att förklara !»
- Johan Berglind»
- Mycket bra föreläsningar, Johan var mycket strukturerad och tydlig.»
- Johan Berglind»
- E-dugga, som dock kanske kan förbättras/göras mer förlåtande. Kanske fler frågor, men att inte alla behöver vara besvaras korrekt?»
- Johan Berglind, han är bäst»
- Johan Berglind»
- Ganska straight-forward-kurs, inte mycket som behöver tas bort eller läggas till.»
- Johan Berglind, bra lärare. »

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Räknestugor»
- Nej»
- Vanliga duggor»
- Kanske att Johan kunde förklarat lite mer kring vissa saker som jag trodde att jag förstod, men att det fanns mycket mer till det än jag då trodde. Senare visade det sig ju att det faktiskt inte alls var så konstigt, och där tror jag att det hade varit en stor skillnad att höra att det är inte svårare än så här.»
- Fler räknestugor, framförallt i slutet.»
- Instruktionsfilmer på nätet, sådana som fanns till ettornas envariabel och inledande matematik. Eftersom det är många olika begrepp som gås igenom på föreläsningarna är det väääääldigt uppskattat att få en extra förklaring i efterhand och som man kan ta del av i sitt eget tempo. »
- Mer matlabhandledning vore önskvärt.»
- Ett integrerat system för ALLA kurshemsidor. I nuläget finns mattekurshemsidorna på en domän, vissa på studentportalen, och vissa på pingpong. En djungel!»
- Tydligare koppling till varför man använder matlab. Känns som två olika kurser och man ser inte hur man får hjälp av matlab för att få förståelse i matten. Dessutom tydligare riktlinjer vad gäller matlabbarna. Kan vara bra om båda handledarna gör på samma sätt och gör bedömning på samma sätt. I nuläget ger en inte godkänt för något som den andra gör. »
- Saknade lösningsförslag till duggorna »
- En uppfräsching av Matlab. Vet att det är svårt att få in men man skulle spara mycket tid senare om man har en föreläsning (stor sal) där man snabbrepeterar grunderna så att man inte faller på de enkla grejerna när man labbar själv sen. »
- Fler handledare vid övningstillfällen.»
- En längre räknestuga under tentaveckan hade uppskattats! (1 timme som nu är ingenting) Kanske kan man ha en eftermiddag som är "jourtid" där det finns möjlighet att komma upp till Johan och ställa frågor. »
- Nej jag tycker den täckte in allt som man rimligtvis kan hinna med på en 7,5 poängskurs. Det känns som att kursen knöt ihop säcken och gav en större förståelse för all matte man gjort tidigare.»
- Det är alldeles för få matlabhandledare! Denna kursen var värre än någonsin vad gäller matlab och den tid det fick att få hjälp. »
- Rekommendationer till relevanta klipp på exempelvis Khan Academy hade varit ett bra komplement, då det är svårt att hänga med direkt på föreläsningar. »
- Nej»
- Inte direkt, men det var svårt att få hjälp vid övningstillfällena i och med att det var så många som stack dit. Kanske hade kunnat slänga in lite mer gamla tentor på föreläsningarna i slutet (men det var tight om tid då i och för sig)»
- Vanliga kortare duggor i sal»
- Vanliga papperduggor! Dessa duggor va ok på nivån de blev sen när de va 10 frågor men då skulle jag vilja att man ändå kunde få fler bonuspoäng per dugga för den relativt stora arbetsinsatsen !»
- Fler handledare på Matlab»
- Fler räknestugor. Och snabbare resultat på tentan, 26 dagar av ångest är inte bra för någon.»
- Det gamla systemet med duggor»
- Chalmers överlag borde satsa på mer kommunikation över Internet, se tex. möjligheter i Ping Pong eller som Erik Lorentzen gjorde i statistikkursen med Facebook.»
- Fler övningstillfällen med fler övningsledare. Som det var nu så var det ett tillfälle i veckan. Då kunde man få hjälp max en gång, jätte lång lista med alla som ville ha hjälp.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Matlab-momentet borde struktureras om eftersom jag upplevt att en del av mina kamrater lyckats redovisa kod alltför lätt, utan att ha förstått uppgifterna.»
- Matlab. Ger absolut ingenting. För få lärare. När man inte får hjälp så tar man hjälp av varandra istället och då blir det lätt att man kopierar istället.»
- Matlab. Ingen förstår något, det känns irrelevant för utbildningen och arbetsbördan är extremt stor i förhållande till poängen. Samla alla moment i en enskild matlabkurs, så att man får en chans att lära sig det ordentligt istället. »
- Matlab!»
- Matlab. Tycker att all matlab i alla kurser ska buntas ihop till en egen 7.5 poängskurs.»
- matlab »
- Internetduggorna funkade inte speciellt bra, tycker man ska ha skriftliga duggor igen.»
- MATLAB»
- Matlab»
- matlab. »
- Den manlige matlabhandledaren pga bristande kommunikativ förmåga »
- Matlab är förfärligt. Det är säkert ett jättebra program att kunna, men så som det är upplagd på I så lär vi oss ingenting. Jag kan fortfarande inte Matlab, jag har bara lärt mig hata det. Vi har läst sammanlagt 6hp matlab utan en enda föreläsning eller någon kurslitteratur. För vilken annan kurs hade det varit godtagbart? Dessutom finns inte tillräckligt med handledare. Jag skrev upp mig 2 minuter efter att en övning börjat och fick hjälp efter 1 timma och 45 minuter. Det som skrev upp sig efter 15 minuter fick ingen hjälp alls. »
- Matlab, matlab, matlab... På det vis som det är integrerat, och har varit i alla tidigare mattekurser, så är det helt värdelöst och uppmuntrar inte till egen inlärning på något plan. »
- Matlab, dessutom korta ner alla duggor till 10 frågor istället för 20»
- Matlab»
- Mathlab samt duggorna i den form de var nu »
- Matlab känns mindre givande då I-linjen saknar stabila grunder i programmet.»
- Matlab»
- Som vanligt kändes Matlab inte som något som passade in bland det andra. Bara något tillägg som inte tillförde någonting.»
- Två saker bör om möjligt ses över: Den manliga matlab-handledaren bör om möjligt bytas ut. Hon var jätteduktig men jag saknade mycket pedagogiska kunskaper hos honom. Det var svårt få konstruktiv hjälp av honom. Antingen så satt han bredvid och var förvånad över att man var så dålig eller så gjorde han allt åt en. Han borde gjort mer som henne och ställa ledande frågor så att man själv kom på svaret. Basic pedagogik med andra ord. Internet-duggorna var bra i sin helhet men tog på tok för mycket tid. Ska de vara effektiva så ska det krävas en rimlig arbetsinsats. Den första tog över 20 timmar att färdigställa och påverkade resten av ens studier avsevärt. Den bör ses över så att man kan få en ledtråd och vara konstruerad så att man inte faller på att man skrivit in svaret fel. Det tog oerhört mycket tid då man trodde man räknat fel. Bra här var dock att man kunde maila Johan så hjälpte han till i den mån han kunde. »
- Matlab-momenten ger inget mervärde. För få handledare, kaos på kölistan vid handledningstillfällen.»
- Matlab laborationerna känns helt onödiga och malplacerade i kursen då de flesta är ovana att arbeta i matlab så man förstår inte vad det är man göra och kan därför inte tolka resultaten på ett givande sätt. Känns mest som slöseri med tid tyärr. Online duggor borde tas bort och istället ha en "mitt i kursen" dugga. Sätter man svarar på är otroligt irriterande eftersom man bara får tillbaka "correct" el "incorrect" och det är omöjligt att veta om man bara har missat ett minustecken eller en parantes eller om man är totalt ute och cyklar. Inte uppskattat!»
- Jag tycker inte att Matlab bör tas bort men däremot ska kanske materialet till matlabsövningarna ses över och försöka göras mer begripligt. Genomgående för den matlab vi har läst är att det saknas förklaringar till vissa konstiga småsaker som man tydligen förväntas förstå själva. Detta gör att man lätt fastnar på fel saker och det känns då som att fokus hamnar på fel ställe.»
- Handledarnas (matlab) attityd mot studenterna var stundtals riktigt dålig. De kunde vara riktigt otrevliga, vilket var tråkigt för vi är bara där för att lära oss. Vi har inte haft kurs i matlab och de förstår inte att matlab som verktyg är fortfarande ganska nytt för oss.»
- Matlab. Gör Matlab till en egen liten kurs i ettan istället. Nu är det bara ett moment som alla måste ta sig igenom som ganska få får ut speciellt mycket av.»
- Matlab. Åtminstone i sin nuvarande form. Att bara slänga ut en pdf och förvänta sig att alla skall börja leverera matlab-kod utan att ha fått en stavelse undervisning i någon kurs är ett värdelöst koncept. Antingen får man bestämma sig för att matlab är viktigt och införa ett moment med mer undervisning och matlab-prov, eller så tar man bort det. I dag är matlab det mest hatade momentet på hela sektionen, och det är ingen hemlighet att de flesta bara kopierar kod av varandra. För att nyttja ett begrepp från verksamhetsutvecklingen får man nog se matlab som spill, då det inte på något sätt är värdehöjande för eleverna. Lägg därtill att den manlige instruktören var en av de mest otrevliga människor jag stött på. Eller vad sägs om "Har du aldrig använt en PC?" "Vill du att matlab skall äta din lunch också eller?" "Är det en katt? Är det en kitten? NEJ DET ÄR EN MATRISEN!". »
- Matlab borde förändras, lärarna måste vara fler om vi ska a det på det sett som det är idag! »
- Duggorna krävde mycket tid, bör max vara 10 frågor. Matlablärarna var mindre bra och allmänt otrevliga.»
- Matlab förstår jag inte riktigt varför man ska ha när det ändå inte är någon som gör det själv. »
- Jag tycker att duggorna på internet har varit långa och genererar dessutom för få poäng i förhållande till tidsåtgången. Kan behållas men i så fall tycker jag att de skall ge fler poäng.»
- Den manliga handledaren ur matlab. Jag upplevde att jag blev både kränkt och illa behandlad och kände olust över att gå dit. Trots att jag försökt skriva egen kod fick jag mer eller mindre skäll av honom . Kvinnan var bra!»
- Den manlige MATLAB-handledaren. Han hade svårt att prioritera sin tid, och alltså kunde han sitta en halvtimme hos en enda grupp och korrigera smådetaljer som inte påverkade kodens funktion, medan kölistan växte sig lång. Han hade också svårt att ta till sig kritik på det här beteendet.»
- Matlab. Hela upplägget med matlab på I-programmet är väldigt dåligt. Man lär sig aldrig riktigt, utan det blir en hel del copy-past, oavsett hur mycket man jobbar och försöker. Det tar väldigt mycket tid, som man inte får ut något av, för man fattar inte riktigt ändå, och kommer aldrig applicera det efter kursen. Det vore mycket bättre med någon slags intensivkurs med bara matlab, och kanske en dugga eller något på det, så man verkligen lärde sig en gång.»
- De elektroniska duggorna. De tog upp för mycket tid eftersom de var svåra med komplicerade uträkningar och gjorde att man inte hann med att räkna i boken. Dessutom tycker jag att 3 bonuspoäng är väldigt lite med tanke på den tid som lades ner på duggorna. vanliga duggor som skrivs i lektionssalen är enklare gör att man förstår grunderna bättre samtidigt som det ger mer bonuspoäng hade varit att föredra. Matlab är ett moment som med kan tas bort. Vi förväntas ha kunskaper om matlab som ingen har, med tanke på att vi aldrig fått en tydlig genomgång om grunderna och lärt oss rätt från början. Detta gjorde att övningsledarna hade för höga krav på oss och inte ville hjälpa till när vi förklarade att vi faktiskt inte förstår allt i matlab. Övningsledarna var denna gång väldigt dåliga och kunde ibland inte själva hur man skulle göra vilket gjorde att det tog tid och man hann sällan få hjälp. Matlab borde tar ut från alla mattekurser och läggas i en separat kurs med en bok och tydliga genomgångar redan från början.»
- MATLAB ! om detta nu måste finnas med (vilket det enligt mig inte borde) skall det knytas till uppgifterna man faktiskt räknar ! borde knytas bättre till resten av kursen. Duggor på dator är värdelöst, lär en bara wolframalpa bättre. »
- Jag tycker de digitala duggorna inte var så bra, tidigare duggor i andra mattekurser var mer givande. Matlab ger extra förståelse på det sätt det görs idag. Om vi måste lära oss matlabb hade det behövts en separat kurs tror jag.»
- Matlaben fungerar inte alls i den form den har nu. Den borde göras om från scratch och innehålla föreläsningar för att skapa en förståelse om programmet..»
- Matlab, jag tycker det vore bättre att ha en kurs helt fokuserad på Matlab, med examination. Eftersom Matlabdelen inte examineras skjuter man detta åt sidan och lär sig inte detta ordentligt. På grund av det fåtal handledare som finns tillgängliga blir det även svårt att ställa frågor och när man väl får tag i en handledare blir man i princip tvungen att redovisa veckans uppgifter direkt, då man bara får möjlighet att få hjälp av handledare max en gång per övningstillfälle. »
- Matlab»
- Maple-duggorna bör kanske inte tas bort, men de kan förbättras i det att man kan få bättre ledning och att den tolererar felmarginaler (detta är självklart en teknisk fråga som läraren kanske inte kan påverka så värst, men det är värt att belysa).»
- Tycker inte att matlaben ger så mycket. Detta beror på att vi från början aldrig fått någon bra upplärning i detta. Handledarna är sura för att vi inte kan tillräckligt mycket och har inte alltid förståelse för att vi aldrig haft någon riktig kurs eller undervisning av hur man använder matlab. Dessutom var det typ 1 år sedan vi sist använde matlab.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Feedback kallar jag de mailsvar jag fått när jag frågat saker om uppgifter.»
- Ta bort matlab. Fler vanliga övningstillfällena med fler lärare. Behåll duggorna men va lite mer generös med poängen. »
- Ta bort matlab, vi lär oss inget på det. Och fler poäng till duggan, kanske upp till 5p totalt. »
- Johan Berglind är fantastisk föreläsare. Han gjorde kursen kul och spännande samt brydde sig om oss elever.»
- Som jag nämnt ovan. Matlab borde göras om så att man har bättre grundkunskaper innan man börjar på det viktiga. I övrigt en strålande kurs som har varit riktigt givande!»
- matlab dåligt som vanligt. »
- Som sagt, Johan bra, Matlab dåligt. »
- Kunde jag valt ett lägre betyg »
-
- Jag tycker verkligen att Johan Berglind är den bästa läraren jag haft. Han borde saligförklaras! Han förstår alltid vad man menar och vilken fallgrop man ramlat ner i, och hjälper en därefter. Sedan är hans föreläsningsstruktur riktigt bra! Matlab har jag aldrig riktigt förstått och jag tyckte inte det blev lättare när den ena handledaren var otrevlig och skum. Den kvinnliga handledaren var jättesnäll och satt kvar ibland och hjälpte en och var väldigt tillmötesgående, medan den manlige inte var det. Men överlag är jag väldigt nöjd med kursen! (där jag kryssat i vet ej längst upp är nog mer pga. att jag inte lyssnat ordentligt än att det skulle vara fel på föreläsningarna)»
- Nivån mellan matlab veckorna varierade oerhört vilket var synd. Vecka 3 framförallt var för svår!»
- För MATLAB: se kommentarer ovan om den ene handledaren.»
- Johan Berglind var riktigt bra. Han har lagt ner enormt mycket tid på att svara på våra mail med duggafrågor. »
- Ta bort matlab och ersätt duggorna på internet med analoga dito så blir det en utomordentligt bra kurs !»
- Johan är riktigt duktig. Matlaben måste förändras.»
- Skippa matlab»
- Matlab-tillfällena är inte alltid så lärorika, ibland kan man få ut mycket av det ibland mindre. Detta bör kanske ses över, själv skulle jag nog föredra färre Matlab-labbar fast kanske med större omfång och tydligare koppling till kursinnehållet.»
- jag gjorde tyvärr inte kursen»

Att få hjälp och svar på frågor
49 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»22 44%
Lärorikt»24 48%
Mindre lärorikt»3 6%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.61

Föreläsningar
50 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»33 66%
Lärorikt»17 34%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.34

Övningar
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»18 37%
Lärorikt»18 37%
Mindre lärorikt»12 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.87

Projektarbete
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»44

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 50%
Lärorikt»2 33%
Mindre lärorikt»1 16%
Ingick inte i kursen»39

Genomsnitt: 1.66

Laborationer
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 13%
Mindre lärorikt»13 86%
Ingick inte i kursen»30

Genomsnitt: 2.86

Studiebesök
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»44

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»43

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 34%
Lärorikt»17 36%
Mindre lärorikt»14 29%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.95

Självverksamhet
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»37 86%
Lärorikt»5 11%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.16

Tentamen
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»25 53%
Lärorikt»19 40%
Mindre lärorikt»3 6%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.53

Tillfällen för kritik (feedback)
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 25%
Lärorikt»4 50%
Mindre lärorikt»2 25%
Ingick inte i kursen»36

Genomsnitt: 2

Matlab
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»6 13%
Mindre lärorikt»40 86%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.86

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.33


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.33
Beräknat jämförelseindex: 0.83

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från