ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


13lp3åk1: TDA143 Programmerade system

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-17
Antal svar: 64
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
64 svarande

1 1%
4 6%
21 32%
33 51%
5 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
64 svarande

0 0%
5 8%
17 28%
28 46%
10 16%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
64 svarande

0 0%
3 5%
14 23%
25 41%
18 30%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
64 svarande

2 3%
2 3%
13 21%
29 48%
14 23%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
64 svarande

3 4%
6 9%
19 30%
26 41%
9 14%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
64 svarande

2 3%
1 1%
3 4%
32 50%
26 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Laborationerna var mycket givande, då man praktiskt fick använda det som sagts på föreläsningarna. Det var bra och borde behållas. Både föreläsaren (Christer) och alla handledarna var jätte bra och gjorde att man fick stöd under kursens gång. »
- Enstaka föreläsningar (de för kursen relevanta sådana), sista gästföreläsningen och externanalysrapporten»
- Labbar, föreläsningar»
- Mycket egna labb-tillfällen»
- Laborationerna var väldigt bra och kändes mycket relevanta för utbildningen. Handledarna var väldigt pedagogiska och trevliga. Christers powerpoints var fantastiskt kunskapsberikande och får således lite extra beröm.»
- Christer samt att ha många (kankse till och med fler) handledare»
- Handledningstillfällena var väldigt bra, duktiga handledare. Alla gästföreläsare var bra - mer sånt!»
- Laborationerna var roliga och givande. Särskilt den sista, givande med en såpass stor uppgift med så många delproblem.»
- Jag tycker handledarna och framförallt DASTAN ska behållas. De har gjort ett fantastiskt jobb. De har varit möjligt att kontakta dem när som helst, snabba svar, de har kommit in och haft extra handledning en söndag. Ge Dastan något Pris - Bara tummen upp»
- Java-delen av kursen var mycket bra, handledarna var fantastiska och Christer var en väldigt bra examinator, han kändes väldigt engagerad i hela kursen då han även satt med på samtliga gästföreläsningar!»
- Laborationstillfällena har troligtvis varit de mest givande under kursen. Det inkluderar såväl uppgifter som handledare, som för övrigt varit oerhört hjälpsamma och pedagogiska.»
- Laborationerna då det va de enda tillfället man verkligen lärde sig hur man programmerade.»
- Laborationerna var bra och givande. »
- Handledarna! De jag uppfattade som mest engagerade och hjälpsamma var Dastan och Alexander Stephens. De satte sig ner och hjälpte till och förklarade när man hade problem. andra kunde säga "fundera ut det själv" eller bara "det där är fel" och sen gå utan att ge konkreta exempel på hur man kan förbättra sig. Finns ju en anledning att man ber om hjälp och det är inte för att någon ska säga åt en att det är fel eller att man ska tänka efter för det har man med all säkerhet gjort innan. Men överlag gjorde handledarna ett riktigt bra jobb och det var av dom som jag lärde mig allra mest. Synd bara att det tog en evighet att få den hjälp man behövde..»
- att vi hade så många labbtillfällen med duktiga handledare, man behöver det för att förstå det hela.»
- De praktiska laborationerna. Att programmera själv är bästa sättet att lära sig på.»
- Handledarna!!!! De gjorde ett hästjobb och var alltid sjukt trevliga och hjälpsamma! Powerpoint-slidsen var bra på föreläsningarna. Gästföreläsningen med Jan Bosch var superintressant och inspirerade verkligen.»
- Mycket bra föreläsare. Behåll honom»
- Jag anser att javaprogrammerings-delen fungerat bra och är det som skall vara kvar.»
- JAVA-delen och handledarna! + Jan Bosch gästföreläsning! ( alla gästföreläsningar var bra, men Jan var outstading )»
- Labtillfällena»
- Systemet med handledare som är studenter är mycket bra! De bör alla få en stor eloge från formellt håll (ni programansvariga kanske redan ger dem ngt tack men om inte så gör det!) De har varit bra mycket mer pedagogiska än de flesta lärarna jag stött på under studietiden.»
- Labbarna med bra handledare! De var till enormt stor hjälp och labbarna gjorde att man fick öva praktiskt. Det var jättebra! Powerpointslidesen var också jättebra.»
- Allting förutom datateorin. Föreläsningarna och laborationerna var väldigt lärorika och kompletterade varandra. En sak som jag vet uppskattades av många och som kanske inte ses som en lika självklar sak att behålla är den gästföreläsning om datorgrafik vi hade på slutet av kursen. Utöver att vara väldigt intressant tror jag den slog upp ögonen för många angående vad programmering kan användas för. Kanske skulle man t.o.m. kunna ha den tidigare på läsperioden om inte på början för att sporra alla och plantera intresset för programmering? »
- Laborationstillfällena »
- Labbar, examinator, i princip allt.»
- Labtillfällena var mycket lärorika och handledarna som fanns på plats var FANTASTISKA! Kursböckerna var bra liksom allt(!) det material som vi tilldelades via kurshemsidan: föreläsningsmaterial, instuderingsfrågor, länkar, utförliga svar på inlämningsuppgifter och guider från handledarna inför olika labbar. Fantastisk pedagogik i den här kursen från både handledare och föreläsare! »
- Programmeringsföreläsningar och labbar var båda riktigt bra. Väldigt bra slides till föreläsningarna. Bra att man får ha med sig slides/bok till tentan, speglar verkligheten bättre. »
- Handledarna var duktiga.»
- tentan var bra. handledarna var super bra, dock var det väldigt svårt att få deras tid ofta för vi var så många som ville ha hjälp»
- Alla programmeringsdelar var bra och bör behållas.»
- De handledda programmeringstimmarna var väldigt viktiga för att komma igång.»
- Jättebra handledare som lade mycket tid på oss och som verkligen kämpade med att vi skulle förstå från grunden. Var kvar långt efter lektionens slut många gånger och var angelägna om att vi skulle förstå. Dessa övningar gav det mesta som man lärde sig i kursen och var alltså väldigt viktiga! »
- Ett tack till handledarna som alltid försökte hjälpa till och i slutet erbjöd ett extra övn tillfälle en söndag. Kurshemsidan är väl strukturerad. Allt föreläsningsmaterial kom ut i tid och fanns att hämta på hemsidan. Det var lätt att orientera sig och skönt när allt var organiserat. Det gäller samma med information till laborationerna samt inlämningsuppgifter och gamla tentor. Märks tydligt att det är en dataintresserad lärare. Det borde andra kurser ta efter.»
- Flera av handledarna var väldigt duktiga och pedagogiska. Ibland hade det dock behövts fler handledare, och ibland färre handledare. En kommunikation med ekonomikursen hade underlättat planeringen av hur många handledare som hade behövts.»
- Handledarnas engagemang och tid»
- Lab-handledningarna med de väldigt duktiga handledarna»
- Handledningen»
- Laborationerna i kursen var till stor hjälp för att kunna prestera vid tentamen. Det var relevanta uppgifter med en svårighetsnivå som låg i fas med kursens förväntningar. Hjälpen vid laborationerna utfördes av kompetenta personer, och deras hjälp gav ofta ökad förståelse för inte bara uppgiften utan programmeringslogik i allmänhet. »
- grafikföreläsningen»
- Laborationerna givetvis»
- Övning med lärare»
- De utförliga powerpointsen.»
- Programmerandet, det känns absolut som det kärnfulla ! »
- Labbarna»
- Programmeringsmomenten och laborationerna »
- Laborationerna»
- Alla laborationer. Ju mer av detta desto bättre. Hellre schemalägga fler övningstillfällen än det har varit nu och ha minst 3 handledare vid varje tillfälle om möjligt. Kön för att få hjälp måste bli kortare.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Föreläsningar om ämnet vi ska lära oss i. De flesta var oplanerade, ostrukturerade och det märktes att föreläsarna inte hade någon kontakt med varandra om vad som skulle läras ut. Det slutade med att många skippade föreläsningarna och läste på egen hand, i en kurslitteratur som för övrigt känns för gammal.. Saknade räkneföreläsningr. »
- mer hjälplärare under labbar och mer sammankoppling mellan gästföreläsningar och inlämningsuppgifterna»
- Fler handledare under laborationerna. Hjälp- och redovisningsköerna blev flera timmar långa. Oacceptabelt och absolut inte hållbart att ställa krav på deadline när det är omöjligt att få den hjälp som krävs innan den. Efter att ha kollat runt lite på nätet känner jag viss tvivel till att JGrasp är det lämpligaste programmet att jobba i och kanske således bör bytas mot ett annat program.»
- mer "räkning" på tavlan. Alltså där föreläsaren skriver koder, hela program frmaför eleverna på tavlan.»
- Vissa föreläsningar (inte gästföreläsningar) var defusa och inte speciellt givande. En fundering över upplägg av utlärning kring detaljer om koder borde göras, vet inte själv hur man skulle göra själva programmerandet tydligare.»
- Mer praktiska moment (alltså sitta och koda), det är för mig det centrala när det kommer till programmering.»
- Jag saknade lite bättre föreläsningar. Tycker PowerPointsen är bra, men kan tycka att Christer är lite väl gammal och lite långsam»
- Om datateknik-delen ska kvarstå och utgöra en sådan betydelsefull del utav kursen bör den också få ett större fokus. Ett par gästföreläsningar motiverar inte hur stor andel av tentamen som handlade om dessa. »
- Tydligare mål över datakunskapskraven. »
- Hade hellre sett att läraren faktiskt programmerade på datorn på föreläsningarna så man enklare hade fått en bild av hur det fungerar. föreläsaren läste ofta bara direkt från sin powerpoint vilket gjorde att många kände att man lika gärna kunde läsa själv hemma. Ett alternativ är att göra som på de två sista lektionerna då föreläsaren skrev program på tavlan. Blev mycket mer pedagogiskt och man förstod mer. »
- kanske nått övningstillfälle för att göra instuderingsfrågor, man la det gärna åt sidan, så man förstod kanske inte egentligen vad man gjorde förän när man tentapluggade. »
- Jag hade önskat att föreläsaren jobbade "live" med java på föreläsningarna. Alltså koppla sin dator till projektorn och sitta och koda så att vi får hänga med och se vad som händer när han lägger till/ tar bort saker. Jag tror att detta hade funkat bättre än att bara visa powerpoint-bilder med färdiga program. Han kanske kan göra det vid några av tillfällena i alla fall. »
- Fler handledare på MatLab. Precis som förra kursen fick vi ingen som helst genomgång eller annat till MatLaben vilket var synd då detta hade kunnat öka vår kunskap istället för att bara se det som något som borde bli klart varje vecka och göra uppgifterna utan förståelse. Problemet är att nivån på uppgifterna stegrats för snabbt utan att vi hängt med. »
- Något slags projekt istället för tentamen. Att förväntas skriva ett java-program helt från scratch med papper och penna är inte ett sätt man arbetar på, varken under kursen eller i arbetslivet. Jag anser att man istället borde skriva tentamen på dator med tillgång till java-kompilator så att du alltid kan felsöka. Möjligtvis skulle man kunna göra att tentamen endast utgör halva kursen och ett javaprojekt utgör andra halvan. »
- Bättre handledning! Kunde dröja flera lektioner innan man fick hjälp.. Så alltså fler handledare och ev en snabb genomgång i början av varje lektion så man lättare kan komma igång och arbeta.»
- Jag tror att en nyckel i att lära sig programmering är att se någon scripta, följa med i logiken och kunna ställa fråor efter hand. Därför efterlyser jag demostrationsföreläsningar i exempelvis VASA A där problem löses PÅ SKÄRMEN (inte på tavlan). »
- Föreläsningarna var inte särskilt givande. Jag hade kunnat läsa mig till allt som sades genom att bara läsa slidesen själv. Jag behöver ingen föreläsare som gör det åt mig.»
- Vet att det kanske inte är så enkelt att fixa men fler handledare på laborationstillfällena. Då det var många som behövde hjälp samtidigt och relativt få som kunde hjälpa hände det ofta att man väntade i 45 minuters tid eller mer innan man fick hjälp. »
- Tillfällen att kunna fråga annat som rörde kursen men inte laborationerna. Inför tentan exempel»
- Kanske lite fler jämnt uppdelade labbar, svårigheten accelererade snabbt mellan andra och 3e labben.»
- Fler handledare! Ibland kunde ett helt laborationspass gå utan att man hann få hjälp. Programmering är trots allt ett helt nytt språk och man behöver hjälp för att komma vidare när man kört fast.»
- Mer större inlämningsuppgifter, än många små små uppgifter.»
- det tog väldigt länge innan pusselbitarna började falla på plats. det fanns väldigt lite utrymme i labbarna i början att göra egna konstruktioner och varianter. hade varit bra om vi fått en class som vi skulle göra metoder till. typ som i stanford lektionen på youtube»
- En genomgång i datasal så att man kan programmera samtidigt som det ges instruktioner vore bra.»
- Nej, kanske ett par handledare till då vi är många i klassen som behöver mycket hjälp under kort tid på de övningar vi har, detta för att förebygga att handledarna behöver stanna kvar efter lektionstid nästan varje gång.»
- Det behövs fler handledningstillfällen och ev. handledare. Hjälplistan var alltid jättelång och man fick oftast vänta hela lektionen innan man fick hjälp. I slutet fick man till och med skriva upp sig dagen innan för att kunna få hjälp! Föreläsningarna var generellt väldigt tråkiga och Christer läste mest från power pointen, oftast stod det till och med bättre förklarat på power pointen än vad han sa. Det var väldigt otydligt om vad vi fick ha med oss till tentan. boken? power pointsen? hur mkt fick vi ha skrivit på dessa? Hade varit fördel att vi fått den informationen tidigare så hade man kunnat skriva ut varje power points till föreläsningarna och gjort anteckningar vart efter. Nu fick jag skriva ut alla i en klump i slutet och försöka gå igenom dem själv och göra vissa förtydliganden i efterhand.»
- Jag tycker att dig och dat-delen var extremt onödig och jag lärde mig absolut ingenting på att examinationen skedde som den gjorde. Det hade varit bättre att ta bort den delen från tentan och istället lägga till ett arbete.»
- Mer konkreta kodningsexempel på föreläsningarna. De sista föreläsningarna då vi gick igenom tentauppgifter gav lika mycket som de andra tillsammans enligt mig. Det var först då man verkligen förstod hur man skulle gå till väga.»
- Nej»
- Nej, det anser jag inte. Personligen hade jag gärna velat lära mig mer om hur man implementerar bilder (sprites, backgrounds, etc.) och övriga "externa" filer i program, men jag antar att det får anses vara en aning överkurs, även om det nosades lite på området i näst sista laborationen.»
- En bra och engagerande föreläsare. Genomgående för föreläsarna på I så saknas engagemang och bra sätt att lära ut med några få undantag. Även i denna kurs var föreläsaren för programmeraren helt enkelt dålig. Det finns så mycket bättre och roligare metoder att lära ut än att bara peka på kod och förklara rad för rad. »
- Nej»
- Nej.»
- Mer handledning. »
- Mer handledare»
- Mer djupgående om programmering och ytterligare applikation för Java»
- Fler laborationshandledare»
- Struktur på föreläsningarna. Eventuellt kan pedagogiken bli bättre om man lägger tonvikt på vad som är viktigt och skriver upp vilka huvudsakliga beståndsdelar en kod ska ha innan man demonstrerar ett massivt exempel på kodning. Använd tavlan mer!»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Så som datorteknikdelen är utformad idag så kan man nästan lika gärna ta bort den. Även om gästföreläsarna är duktiga så saknar man verkligen en röd tråd och ett sammanhang när det är så spretigt. Om det momentet ska behållas tycket jag att man borde satsa på kanske en eller två föreläsare som håller i det.»
- Miljörapporten känns som om den kan innefattas i externanalysen istället. Upplägget med den som den var nu blev alldeles för omfattande och tidskrävande med tanke på miljöföreläsarens föreläsning som inte gav något alls (många gick i pausen efter hennes 10minuters utläggning om hur många skor en människa behöver). Ersätt gärna Hans med en lärare som faktiskt vill vara där»
- Datateknikdelen. Den var alldeles för bred så att det var svårt att få en bra överblick. Dessutom var det alltför betungande att utöver programmeringsdelen läsa Computer Science-boken.»
- Datornkunskapen var väldigt otydlig. Framförallt datorteknikföreläsningen var fruktansvärt detaljerad och praktiskt taget omöjlig att förstå då den var övermättad med information. Datorkunskapen skulle lämpligtvis läggas i en helt egen kurs, vilket även motiveras med det till synes konstiga tentaupplägget med två separata delar. Alternativt skulle datorkunskapsdelen i kursen bantas och sättas upp betydligt konkretare mål på vad man skall kunna inför tentan. »
- här har jag faktiskt inget bra svar, tycker att upplägget var bra!»
- Hela momentet datateknik känns lite omotiverat. Framförallt då det tar så mycket tid ifrån själva programmeringsbiten. Skulle kanske kunna komprimeras eller tas bort. Färre föreläsningar, mindre del på tentan, färre inlämningsuppgifter och mer tid/uppgifter som fokuserar på programmering.»
- Möjligtvis en del av teoridelen. Den är väldigt stor och det tar bort lite fokus från själva Java-delen. Tycker att kursen varit mycket maffig och svårt att hinna med allt.»
- Datatekniksdelen känns iofs viktig för att få en en bredare kunskap inom dataområdet men då denna endast behandlades på ett antal gästföreläsningar inom olika områden kändes den väldigt osammanhängande och ytlig.»
- Datateknik har varit bland de mindre givande delarna av kursen och borde slopas i förmån för ett större fokus på programmering och Java. »
- Datakunskap-delen. Visst att det kan vara bra att kunna men det känns som något helt annat än Java-programmering och sen när det blev 6 föreläsningar som behandlade var sitt ämne så fick man bara en massa ytlig fakta om väldigt många delar som det känns som att man bara nötade in till tentan utan att kunna sätta det i något speciellt sammanhang och därmed lika fort som tentan var slut hade man glömt av allt. Skulle vara bättre med fler laborationstillfällen istället.»
- Inlämningsuppgifterna kändes ej relevanta. »
- Svårt att ge konstruktiv kritik på det här men det var sjukt frustrerande att sitta och vänta på hjälp i 2 timmar och kanske inte hinna få hjälp då ändå. Handledarna gjorde det bästa dom kunde men det tog väldigtmycket onödig tid att behöva vänta så länge.»
- Göra nån slags uppdelning på datadelen och javan, väldigt förvirrande. »
- Datateknik. Jag förstår att det kan vara viktigt för kursen, men det gav mig ingenting. Jag kunde i princip ingenting om datateknik innan och därför var nivån på föreläsningarna alldelles för hög. Jag har bara försökt plugga in alla ord och liknande, men jag känner inte att jag har fått någon förståelse för datateknik över huvudtaget. Om man behåller datateknik i kursen tycker jag ändå att man borde minska omfattningen av detta och gå igenom lite mer baskunskaper innan man tar det till en så här avancerad nivå. »
- Digital&datateknik delen var otroligt dålig. Det är för avancerat för att man ska förstå när man bara läser det så ytligt. Det blir ingen struktur när man berör så många olika områden och bara skrapar på ytan. Föreläsningarna kan vara kvar, och ev några inlämningsuppgifter men inför tentan blir det bara som ett glosförhör där man pluggar in termer utan någon förståelse för det alls. Christer är ingen bra föreläsare över huvudtaget. Det är väldigt konstigt att skriva en programmeringstenta för hand, det känns omodernt och är mycket svårare än att skriva på datorn. Då programmering med penna och papper ALDRIG förekommer förstår jag inte hur man kan ha tentan på det sättet. Extremt korkat.»
- Datorkunskapsdelen. Att lära sig 500 dator-termer utantill är inte ett sätt att lära sig utveckla sin problemlösningsförmåga, vilket är syftet med kursen. Ta bort datorkunskapen!»
- Antingen inlämningarna av dig & dat eller att det är med på tentan. Både och blev för överflödigt..»
- Jag tycker inte alls att datakunskapsdelen känns relevant för utbildningen i helhet. Det är för mycket ytlig information med för lite bakgrund. Tycker att detta bör tas bort ur kursen och fyllas ut med mer programmering, det känns mer relevant.»
- Dig-o-daten borde verkligen inte vara en del av tentamen. Gästföreläsningarna angående detta hade kunnat vara bra, men föreläsarna la sig på en för hög nivå. De förstod inte att ingen förstod ett dugg vad de snackade om eftersom de var experter inom sina områden och vi inte hade någon förkunskap alls.»
- Jag kände att datateorin och dataföreläsningarna var relativt meningslösa. Ni får ursäkta, men jag tror att det var ett sådant moment där man egentligen inte lärde sig så mycket, utan bara pluggade in de ord och glosor man behövde för tentan för att sedan glömma av dem. Jag tror att fler föreläsningar om Java eller om programmering i största allmänhet skulle vara mer nyttiga än datateorin.»
- Datorteknik-delen. Eventuellt ha en dugga på det. Eller inlämningsuppgift innan tentan. »
- Nej.»
- Datakunskapen. Jag förstod aldrig kopplingen till programering och jag önskar att all den tid som lades på föreläsningar i data och de inlämningsuppgifter som tillkom hade lagts på programmeringen istället eftersom man kunnat lära såg så mycket mer då. Datan är också viktig men hade gjort sig bättre i en annan / egen kurs, eftersom den ändå inte upplevdes tillräckligt bred för att ge mig den kunskap som jag kan antagas behöva. Nu upplevde jag mest att datan snodde dyrbar tid från programmeringen. »
- Jag tycker att datateknikinslaget känns relevant och tycker det bör få finnas kvar i kursen, men kanske inte i nuvarande form. Gästföreläsningarna var ganska tråkiga och stundtals rätt svåra att hänga med i. Vissa var dock bra, främst datorgrafikföreläsningen. »
- Inget, behåll Dig/Dat, det är bara nyttigt och kräver ingen stor insats.»
- färre hemuppgifter»
- datateknik-delen kändes överflödig och ibland gammal och väldigt bred, så bred att det kunde vara svårt att förstå allting som togs upp.»
- De teoretiska inlämningsuppgifterna var bra men fick kanske lite för lite fokus och borde göras på ett bättre sätt. Som det var nu lärde man sig inte jättemycket. De kändes mer som ett extra stress-moment. När det närmade sig tentan känner man dock att själva innehållet var väldigt relevant»
- Vissa gästföreläsningar. Kurslitteratuden är bl.a. java med swing och computer science. Jag tror dock inte att det var någon som hann läsa computer science utan man fick förlita sig på en sammanfattning samt inlämningsuppgifterna. Så ska det väl inte vara tycker jag. Det blir för mkt kurslitteratur att läsa på den tid som ges samtidigt som vi har laborationer och inlämningsuppgifter.»
- Datortekniken integrerades inte på ett bra vis i kursen. Föreläsningarna var oftast långt över vår nivå, vilket gjorde föreläsningarna nära på omöjliga att förstå. Detta Tror jag var tråkigt för gästföreläsarna också. »
- Dig och dat på tentan. Bättre med en inlämningsuppgift istället.»
- Nej inte direkt.»
- Nej»
- Nja, jag tycker att det mesta kändes relevant, och när det var överkurs så nämndes det. Ett par gästföreläsningar gav väldigt fragmentala bitar av området programmering, men jag tycker att även om de inte connectade riktigt med resten av kursen så var de intressanta och relevanta för ämnet.»
- Labmoment»
- Inlämningsuppgifterna i Dig&Dat-delen. Är bra egentligen men då man är under sådan tidspress blir det mest att man hastar ihop svaren istället för att verkligen lära sig under tiden. För långa laborationer där oerhört mycket tid lades ned, vilket vad det kändes som tillsammans med inlämningsuppgifterna, tog för mycket tid. »
- Datorkunskap»
- Lägga datorkuskapsbiten som en egen kurs. Det blev väldigt brett område som man skulle kunna och det kändes som att det hade varit bra att inte bara skrapa på ytan vad gäller dator kunskapsbiten.»
- Nej»
- Inlämningauppgifter till teoretiska biten då den bara gjordes hafsigt eller kopierades»
- Nej.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Förstår att det låter som om alla överdriver om hur dålig den här kursen har varit MEN det har faktiskt varit oacceptabelt! De flesta visste först några dagar innan tentan vad som var viktigt att fokusera på i kursen. Och detta är framförallt pga brist på kommunikation mellan lärare och dålig koll i allmänhet. Man förväntar sig mer när man går på chalmers»
- OBS! använde ej kurslitteratur, utan pp från föreläsningar! dessa var mycket bra!»
- Generellt - tid spenderad åt att koda: bra. - tid åt att lyssna åt hur man kan koda: mindre bra. Som att ha teoriträning i fotboll när man befinner sig på en nybörjarnivå. Gästföreläsningarna var överlag intressanta men kändes inte extremt relevanta. »
- Tycker personligen att tentan var väldigt svår»
- Väldigt bra och rolig kurs för att få en introduktion till programmering och datateknik.»
- Handledarna på laborationerna tyckte jag var riktigt bra då de ville försöka få oss att själva hitta en lösning på det man undra över med hjälp av "ledtrådar" från dem istället för att de sa rakt ut hur man skulle göra. En sak som blev dumt var bara att det blev väldigt lång väntan vid nästan varje handledningstillfälle då bokningslistorna inte användes.»
- I helhet bra kurs, men är en kurs som kräver väldigt mycket tid för en person som aldrig programmerat förr, att förstå och verkligen ta in det hela. Jag tycker att christer är en bra lärare, som försöker få oss att förstå och övningsledarna tar sig tid och förklarar, mkt bra jobb av dem! Men väldigt svår kurs»
- Opedagogiska föreläsningar där föreläsaren står och håller högläsning från sina powerpoints. Alldeles för få handledare på övningstillfällena, de handledare som fanns gjorde ett väldigt bra arbete med att hjälpa oss elever men de borde varit nästan dubbelt så många, i alla fall mot slutet då svårighetsgraden ökade markant i samband med att tiden mellan redovisningarna av laborationerna minskade från 2 till 1 vecka.»
- Handledarna på programmeringstillfällena var jättebra! Synd att man inte kunde få mer hjälp av dem bara. Jag tycker det är helt oacceptabelt att det står datalaborationstillfälle på schemat och sedan när man kommer dit är det bara två-tre handledare där och det är endast ett fåtal grupper som hinner få hjälp. Jag var själv där en gång 1,5 timme innan handledarna skulle komma och skrev genast upp mig på hjälplistan, som redan var lång. Jag hann inte få hjälp under de dryga två timmar handledarna var där. Jag läste någon gång i början att det skulle finnas scheman att skriva upp sig på för när man skulle gå på datorlaborationerna, men dessa scheman såg jag aldrig till. Om sådana hade använts kanske det hade funkat lite bättre. Jag misstänker att de flesta grupper ställer liknande frågor till handledarna. Det kanske hade funkat bättre om föreläsaren hade gått igenom laborationerna lite mer, så att man kunde få lite idéer om hur man skulle börja. »
- Tycker att anteckningarna/ slidsen till kursens föreläsningar var mycket bra, däremot var föreläsningarna inte speciellt bra i sig...»
- Trevlig kurs!»
- Ta bort dig-o-daten från tentan och säg till föreläsarna att lägga sig på en lägre nivå nästa gång. Annars tycker jag att jag har lärt mig väldigt mycket av kursen!»
- Se ovan.»
- Jättebra med så många laborationstillfällen där man fick chans att fråga om problem allt eftersom de dök upp!»
- Effektivisera handledningen mera till nästa år. Se till att handledarna använder MAX 5 minuter per par, och inte hjälper vissa individer i 40 minuter med att lösa hela uppgifter.»
- Gästföreläsning - både lärorikt och bortkastad tid rent ut sagt. Gästföreläsningen med Jan Borsch var riktigt bra! Medan resten av de andra gästföreläsningarna inte alls var lärorika. Det var bättre att läsa deras power point på egen hand så med andra ord var föreläsningarna bara bortkastad tid.»
- Christer Carlssons föreläsningar var inte bra. Det var däremot bra att han lade ut sina PP-presentationer. Det gav nämligen mer att sitta hemma med presentationerna än att gå på föreläsningarna. »
- Kursen var inte dålig, mina svar har grund i att jag själv tycker att programmering är tråkigt. »
- Kurslitteratur fanns tillgänglig (frivilligt), men det var inget jag använde mig av»

Att få hjälp och svar på frågor
55 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»24 46%
Lärorikt»23 44%
Mindre lärorikt»5 9%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.63

Föreläsningar
57 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 5%
Lärorikt»18 31%
Mindre lärorikt»36 63%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.57

Övningar
55 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»28 65%
Lärorikt»15 34%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 1.34

Projektarbete
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»4 57%
Mindre lärorikt»2 28%
Ingick inte i kursen»46

Genomsnitt: 2.14

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
55 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 19%
Lärorikt»11 23%
Mindre lärorikt»27 57%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2.38

Laborationer
57 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»46 83%
Lärorikt»8 14%
Mindre lärorikt»1 1%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.18

Studiebesök
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»51

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
57 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 12%
Lärorikt»22 39%
Mindre lärorikt»27 48%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.35

Kurslitteratur
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 6%
Lärorikt»14 30%
Mindre lärorikt»29 63%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2.56

Självverksamhet
56 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»32 60%
Lärorikt»18 33%
Mindre lärorikt»3 5%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.45

Tentamen
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 19%
Lärorikt»27 52%
Mindre lärorikt»14 27%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.07

Tillfällen för kritik (feedback)
50 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 5%
Lärorikt»5 25%
Mindre lärorikt»14 70%
Ingick inte i kursen»30

Genomsnitt: 2.65

Matlab
50 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»49

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.8
Beräknat jämförelseindex: 0.7

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från