ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 2-3 12/13 Matematik mom 0299,0399, LMA033

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 12%
Gott»12 50%
Mycket gott»8 33%

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Applåd för lärarna, men för mycket bevis och teori och för lite räkning.» (Gott)
- Svår kurs som måste tas upp efter sommaren. » (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.08


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål (del A: Analys i en variabel)?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 21%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 47%

Genomsnitt: 3

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal (del A: Analys i en variabel)?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

4. Testade examinationen om du uppnått målen (del A: Analys i en variabel)?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 18%
Ja, i hög grad»17 77%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.86

- Det var tydligt fokus på några delar medan många delar lämnades helt därhän, en större spridning i typen av uppg. hade vart möjlig. » (I viss utsträckning)

5. Hur begripliga är kursens mål (del B: Linjär algebra)?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 26%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 52%

Genomsnitt: 2.95

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal (del B: Linjär algebra)?

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

7. Testade examinationen om du uppnått målen (del B: Linjär algebra)?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 23%
Ja, i hög grad»15 71%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.8

- Det fanns några delar som inte fanns med på tentan. Givetvis kan inte alla vara med men att lägga flertalet utav dem på sista uppgiften känns som ett potpurri. Att få in en enklare uppgift tidigare för att "värma upp" inför en svårare uppgift vore att föredra.» (I viss utsträckning)
- Som förväntat. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning (del A: Analys i en variabel)?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»13 56%

Genomsnitt: 3.47

- Fantastisk lärare! Behåll Johnny! Exemplarisk, relativt pedagogisk (inte alltför vanligt hos högskolelärare) och framförallt rolig. Humor är alltid ett lyckat recept för framgång.» (Mycket stor)
- Väldigt bra och tydliga och framförallt lagom interaktiva föreläsningar! » (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning (del A: Analys i en variabel)?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»15 65%
Mycket stor»8 34%

Genomsnitt: 3.34

- Helt ok bok. Lite virrigt skrivet ibland och några svar behöver rättas i facit, annars en bra bok.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm (del A: Analys i en variabel)?

23 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»5 21%
Ganska bra»15 65%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.65

- Borde finnas på pingpong som alla andra kurser» (Ganska dåligt)
- Varför är inte alla kurser kopplade till pingpong?» (Ganska dåligt)
- Varför finns inte matematiken på pingpong? Hade underlättat» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen (del A: Analys i en variabel)?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 52%
Hög»10 43%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.52

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning (del B: Linjär algebra)?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»2 8%
Mycket stor»18 78%

Genomsnitt: 3.6

- Håkans exempel var enkla att följa, och det var lätt nyttja uppgifter från lektionerna till att lösa de rekommenderade övningsupgifterna.» (Mycket stor)
- Håkan har varit en bra lärare. Förklarar väldigt tydligt så man inte kan missförstå. » (Mycket stor)
- Väldigt tydligt och bra komplement till boken, där föreläsningarna följer litteraturen på ett bra sätt. » (Mycket stor)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning (del B: Linjär algebra)?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»11 47%

Genomsnitt: 3.34

- Det är ju en klar fördel att ha författaren till boken som föreläsare..» (Ganska stor)
- Bra bok!» (Ganska stor)
- Tydlig och lättförståelig. » (Mycket stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm (del B: Linjär algebra)?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»17 73%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 2.86

- Som sagt, allt material åtkomligt från pingpong.» (Ganska dåligt)
- Varför finns inte matematiken på pingpong? Hade underlättat» (Ganska dåligt)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen (del B: Linjär algebra)?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»15 65%
Hög»7 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.26


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor (del A: Analys i en variabel)?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»12 52%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Oturligt nog hade vi inga räkneövningar med Johnny. Hade man frågor fick man komma under rasten eller i slutet av lektionen. Förbättringstips: Inför räkneövningar även i denna del utav kursen.» (Ganska dåliga)
- SI matten var uppskattad!» (Mycket bra)

17. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperiod 2 (del A: Analys i en variabel)?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 52%
Hög»10 43%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.52

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor (del B: Linjär algebra)?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»13 56%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Håkans närvaro på räknepassen underlättade verkligen, då han såg direkt vad man inte hade förstått. Även killen från matematik som hade varannan vecka var också väldigt duktigt på att se vad man inte förstod och ge en tips på hur man kunde fortsätta.» (Mycket bra)
- Håkan var väldigt snabb och duktig på att förklara vilket underlättar under övningstillfällen då många vill ha hjälp.» (Mycket bra)
- Cred. till Björn! » (Mycket bra)

19. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperiod 3 (del B: Linjär algebra)?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»12 52%
Hög»9 39%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»19 82%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.91

- Hade väldigt bra koll på matten och hjälpte många i klassen med både beräkningar och teori.» (Mycket bra)


Supplemental instruction (SI)

Under kursernas gång erbjöds ni hjälp med matematikinlärningen i form av SI. Det fanns ett antal byggstudenter som arrangerade SI-möten en gång i veckan. Att vara med på SI-mötena var helt frivilligt.

21. Hur många SI-möten har du varit med på (del A: Analys i en variabel)?

23 svarande

5 21%
1-2»8 34%
3-4»2 8%
5-»8 34%

Genomsnitt: 2.56

- Minst 4 ggr iaf. Jättebra att ha ett sådant initiativ!» (5-)

22. Om du deltagit i SI under läsperioden: hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar (del A: Analys i en variabel)?

20 svarande

Mycket viktig»2 10%
Viktig»9 45%
Lite viktig»7 35%
Inte viktig alls»2 10%

Genomsnitt: 2.45

- Fortsätt med SI! Jättebra att repetera det man precis gått igenom så att det sätter sig.» (Mycket viktig)
- Man fick en chans att diskutera och resonera kring det man räknande.» (Viktig)

23. Hur många SI-möten har du varit med på (del B: Linjär algebra)?

23 svarande

9 39%
1-2»8 34%
3-4»3 13%
5-»3 13%

Genomsnitt: 2

24. Om du deltagit i SI under läsperioden: hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar (del B: Linjär algebra)?

18 svarande

Mycket viktig»2 11%
Viktig»4 22%
Lite viktig»8 44%
Inte viktig alls»4 22%

Genomsnitt: 2.77

- Till skillnad från del A var det mer individuell räkna, och färre diskussioner.» (Lite viktig)
- För min del som hade ganska lätt för matten så hade jag klarat mig utan SI:n, men det är fortfarande ett kanonbra initiativ och man får lite annorlunda uppgifter att åta sig.» (Lite viktig)


Önskade åtgärder

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI"n är riktigt bra.»
- Chansen att få med sig poäng från duggorna, även om godkänd nivån höjdes i och med dessa poängen så gav det en chans att se hur man låg till, och man sporrade sig lite extra för att verkligen förstå under kursen gång.»
- Behåll Johnny i matten, underbar lärare! »
- Litteratur och föreläsningar. »
- Bra föreläsare»
- Systemet med duggor »

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Dra ner på bevis och teoridelen i matte del B. Det är räkna vi vill lära oss, inte sylta in oss i onödig teori. Varför veta hur man uppfann hjulet när det redan är uppfunnet?»
- Skippa duggor. För min del innebär det att jag får lägga om mitt pluggschema, ibland hade man inte tid med matten då man har en inlämning i något annat ämne, vilket resulterade i dåliga resultat på duggorna. Det blev mer ett hetsmoment. Jag tycker att en tenta räcker gott och väl.»
- Inkludera duggor som kan läggas på e.m. tid och vara frivilliga. (Lin. alg)»
- Läraren behöver inte copira boken varje förläsning. Läraren gick genom visa delar som inte var viktig och man kunde läsa själv i boken. Hoppas ni tänker på till nästa år.»
- Snabbare rättning av tentamen!»
- Systemet med närvaropoäng»


Övriga kommentarer

27. Övriga kommentarer

- Båda lektorerna samt han som var med på hjälptimmarna var riktigt bra!»
- Jag vill bara säga att jag tyckte verkligen bra om både Jonny och Håkan, deras väldigt olika stilar till trots. Alla SI instruktörerna var grymma och jag hoppas att nästa års studenter får lika bra som de vi hade!»
- Håkan ledde undervisningen lugnt och metodiskt. Man lärde sig mycket. Jonny var lite väl snabb ibland och det kunde bli rörigt.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.08
Beräknat jämförelseindex: 0.77

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från