ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Fysiken omkring oss 12/13, TIF011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-14 - 2013-03-29
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

18 svarande

1 (inte alls)»0 0%
5 27%
9 50%
4 22%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inga särskilda förväntningar» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

18 svarande

1 (ej relevant)»1 5%
2 11%
4 22%
6 33%
5 (mycket relevant)»5 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.66

- Styckvis. Delarna med MATLAB kändes viktiga för framtiden.» (2)
- Introduktion är viktigare än man tror, framför allt att man gör något alls. Tidig labberfarenhet är nog bra samt att skriva rapport, så inte det kommer helt plötsligt sen.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

Examinationsmoment: Matlabprojektet i LP1, Lisebergsrapporten, EP-rapporten och Matlabprojektet i LP3

18 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 11%
3 16%
9 50%
5 (Mycket bra avvägt)»4 22%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt att säga... examinationerna var ju kursens innehåll på något sätt» (4)
- Väldigt bra att inte känna att man har en tuff tenta utan kan ta de lite lugnt på en kurs. Inte samma stressmoment.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

18 svarande

<25%»1 5%
25-50%»0 0%
50-75%»3 16%
>75%»14 77%

Genomsnitt: 3.66

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

18 svarande

1 (inte alls bra)»2 11%
2 11%
3 16%
8 44%
5 (mycket bra)»3 16%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyckte att föreläsningarna om lisebergsprojektet var väldigt röriga och inte särskillt pedagogiska.» (1 (inte alls bra))
- De flesta var inte så givande, och en del saker var inte så relevant för det vi höll på med.» (2)
- Ann-Marie är väldigt förvirrad och förvirrande...» (2)
- Andreas och gästföreläsningarna var mycket bra.» (3)
- De första kring saker kopplade till Lisebergsprojektet var stökiga. Sen så blev de varma i kläderna.» (4)
- Varierade, i LP1 hade jag svårt att ta med mig det som sades in i arbetet med projektet. Gästföreläsningarna var väldigt bra, särskilt den om relativitet!» (4)
- Roligt med gästföreläsningarna, fast vissa var lite svåra att förstå» (4)

6. Vad tyckte du om EP-laborationerna?

18 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 5%
9 50%
5 (mycket bra)»8 44%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket intressant, men aningen för svårt» (4)
- Roligaste momentet i kursen. Kul med mycket eget ansvar och att man var tvungen att lista ut mycket själv.» (4)
- Jag gjorde sjunkade skepp, och det var kul. Men när vi körde fast så visste knappt handledarna hur man skulle göra, det var först på allra sista labbtillfället Andreas var där och kunde ge ordentlig hjälp.» (4)
- Jättekul och lärorikt!» (4)
- Det var intressant och lärorikt.» (4)
- Det var kul att göra lite praktiskt också, inte bara teori hela dagarna.» (5 (mycket bra))
- Grymt skönt att få labba lite igen!» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

1 (Mycket liten)»3 16%
1 5%
5 27%
5 27%
5 (Mycket stor)»4 22%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna kändes ofta lösrycka och jag kände att det saknades en röd tråd genom kursen.» (1 (Mycket liten))
- Föreläsningarna hjälpte mig inte.» (1 (Mycket liten))
- Det var inte så värst mycket man skulle lära sig heller...» (1 (Mycket liten))
- Hade det varit lite mer kompakt med matlab osv så hade det varit lite bättre. För nu blir det så pass utspritt att man hinner glömma av saker.» (4)
- Dimensionsanalysen och linjariseringsföreläsningarna/övningarna var väldigt bra!» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.58


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

18 svarande

Ja»0 0%
Nej»18 100%

Genomsnitt: 2

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

1 (För låg)»1 5%
1 5%
16 88%
0 0%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Jämfört med övriga kurser så avsevärt lugnare. Men bibehåll det för annars blir det stressigt. Det har man nog av som F-teknolog ändå.» (3)
- lagom!» (3)
- En spik vid EP, men annars rätt lugnt.» (3)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- En del tog inte sitt ansvar.» (Ganska bra)
- Samarbetet fungerade väl inte helt perfekt under lisebergsprojektet precis, men i övrigt har det fungerat bra.» (Mycket bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»5 27%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Bäst av alla kurser hittills.» (Mycket bra)


Kommentarsfrågor

12. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

18 svarande

Ja»15 93%
Nej»1 6%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.06

- Ibland var det oklart om vissa saker, såsom lämmningsdatum för uppgifter mm.» (Nej)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- EP, MATLAB»
- EP-labbarna»
- Bra pedagogiska föreläsare. Speciellt Andreas. Kul med killen som pratade om relativitetsteori också. Det var en bra morgon :)»
- EP-labbarna, läde mig väldigt mycket.»
- EP-labbarna var mitt favorit kursmoment så de bör bevaras. Även Lisebergsprojektet var trevligt.»
- EP-labbarna.»
- EP-labb, matlab»
- Gästföreläsningar, matlabintro och ep-labbar»
- Föreläsningar som hjälpte oss att skriva bra rapporter.»
- EP-labbar, matlab och lisebergsprojektet.»
- Ep-labbar och beräkningsprojektet.»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lisebergsprojektet»
- Lisebergsprojektet var kaos»
- Lite lugnare och strukturerade föreläsningar om hur man räknar ut saker inför lisebergsprojektet.»
- Mer repetition av gymnasie fysiken och formlerna.»
- Det sista beräkningsprojektet var inte lika bra som de andra kursmomenten så där kanske man kunde ändra något.»
- Strukturen på inledande projektet, men det vore bra att fortfarande ha ett. Uppgiftsbeskrivningarna var oklara och det var svårt att veta vilken nivå man skulle lägga det.»
- Fler föreläsningar som hjälper oss att klara de uppgifter vi har fått. Ha Lisebergsbesöket tidigare.»
- Ta bort lisebergsprojektet och låta matlab få ta större utrymmma så att man lär sig det ännu bättre från grunden.»

15. Övriga kommentarer

- Kursen är lite av en flumkurs, vilket känns skönt att ha när allt annat är så seriöst. Skönt att känna att man inte har någon direkt press och stress, samtidigt som man lär sig matlab och rapportskrivning m.m. Jag finner den nyttig, även om den inte verkar jätteseriös, för den gör att man får lära sig saker i ett icke-stressigt tempo.»
- Allmänt trevlig kurs! Bra att påminnas om grundläggande fysik inför mekaniken.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.58
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från