ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM/Kf: Fourieranalys VT13, MVE030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-14 - 2013-03-29
Antal svar: 67
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

67 svarande

1 (inte alls)»1 1%
1 1%
12 17%
25 37%
5 (över förväntan)»28 41%

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade inga förväntningar.» (1 (inte alls))
- Jätterolig kurs med en examinator i världsklass.» (5 (över förväntan))
- Väldigt intressant kurs. Väldigt tillämpbar.» (5 (över förväntan))
- En kurs som verkade väldigt inriktad och odefinierad visades vara väldigt intressant och nyttig.» (5 (över förväntan))
- Riktigt intressant!» (5 (över förväntan))
- Fantastiskt rolig och intressant kurs! :)» (5 (över förväntan))
- Väldigt intressant teori. » (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

67 svarande

1 (ej relevant)»2 2%
2 2%
0 0%
12 17%
5 (mycket relevant)»51 76%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.61

- Bortsett från att kursen är obligatorisk vilket betyder att kursen är ett måste att klara för att slutföra studierna.» (1 (ej relevant))
- Bra fortsättning på Komplexanalysen samt relevant kunskap inför Reglertekniken i LP4 och eventuellt om man läser en kurs i PDE.» (4)
- Alltid viktigt att kunna lösa I- och BVP.» (5 (mycket relevant))
- Använder kunskaperna ofta.» (5 (mycket relevant))
- Fourier känns som ett fullkomligt måste för alla fysiker, såväl teoretiska som tillämpade sådana.» (5 (mycket relevant))
- Bra kunskap inför kommande kurser. Bra med koppling till bland annat kvantmekanik. » (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

66 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
6 9%
26 39%
5 (Mycket bra avvägt)»34 51%

Genomsnitt: 4.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Uppgiften om SL-problem var av en typ som stötts på mycket sällan. Annars bra tentamen» (4)
- Bra tenta med klara uppgifter som samplade de större delmomenten i kursen.» (4)
- Ta gärna med en signal-analys-uppgift bland de tentaförberedande demouppgifterna som räknas på tavlan under LV7.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Det kändes som att tentan byggde på kursens innehåll.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Väldigt bra tentor med bra variation på uppgifterna!» (5 (Mycket bra avvägt))
- Varierat utbud av frågor. Täckte i princip hela kursen. » (5 (Mycket bra avvägt))

4. Kände du att du hade tillräckliga förkunskaper?

Om inte, vad saknades?

67 svarande

Ja»61 91%
Nej»6 8%

Genomsnitt: 1.08

- En kort repetition av de diffekvationer vi gick igenom i fortsättningsanalysen hade varit bra!» (Ja)
- Dock kan en del tentauppgifter ha "klurigheter" man inte sett på ett tag och därför inte klarar.» (Ja)
- Summor och serier.» (Nej)
- lite serieutveckling, olika namn för saker och lite dåliga förkunskaper om rum och baser» (Nej)
- Svårt att veta vart man ska fräsha upp saker som "man vet".» (Nej)
- Kanske lite opåläst när det gäller identiteter och definitioner. » (Nej)

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

67 svarande

<25%»5 7%
25-50%»2 2%
50-75%»11 16%
>75%»49 73%

Genomsnitt: 3.55

- Omtenta.» (<25%)
- Väldigt bra föreläsningar med bra blandning av övningar och teori.» (>75%)
- Underbara föreläsningar. Djupt tacksam för dem.» (>75%)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

67 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
2 3%
7 11%
26 41%
5 (mycket bra)»27 42%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket tid lades på att genomföra räkningar och nästan ingen tid lades på att fokusera på vad man ville visa med räkningarna. Många gånger under föreläsningen tog räkningarna så lång tid att jag glömde bort vad uppgiften handlade om. När respektive delmoment var klart gick man för fort in på nästa utan att reflektera över vad/varför man gjort. Många gånger känns det som att föreläsningarna handlar mer om att visa att föreläsaren kan ämnet än att lära ut det. Med detta menar jag att då man har förstått delar hjälper föreläsningen till att bekräfta ens kunskaper men om man inte vet vad det talas om kan det vara svårt att förstå, återigen, varför det görs.» (1 (inte alls bra))
- De var ibland ganska svåra att hänga med på.» (2)
- För högt tempo» (2)
- Skulle vara bra med ännu mer förklaringar. När Peter förklarar en del saker skriver han inte alltid ner dem.» (3)
- Lite för ostrukturerade, mycket slarvfel.» (3)
- Teoritunga med väldigt mycket satser och bevis.» (3)
- Kan jobba mer med att förstå koncept istället för längre härledningar, det står i boken.» (3)
- Överlag bra struktur och tydlighet. Ibland lite oklart vart man är påväg, kan vara värt att förklara innan att "det här kommer att visa sig nyttigt när man....".» (4)
- Väl högt tempo emellanåt» (4)
- Peter är en av de bästa föreläsarna vi har haft. Väldigt bra struktur på föreläsningarna! Hurra för Peter!!» (5 (mycket bra))
- Mycket bra. Det var lätt att följa beräkningsgången.» (5 (mycket bra))
- Peter är väldigt bra!» (5 (mycket bra))
- Samma kommentar som innan - helt underbara föreläsningar.» (5 (mycket bra))
- Bra och givande föreläsningar. » (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om räkneövningarna?

67 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 5%
8 15%
28 53%
5 (mycket bra)»13 25%
Deltog ej»15

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För högt tempo» (2)
- Hamlet är snabb, ruskigt snabb, men det är bra. Hade dock varit trevligt om det gick att hitta en sal med sluttande golv, folks huvuden är i vägen, och det tar några sekunder extra att luta hit och dit för att se fram till tavlan.» (4)
- Ibland räknar Peter övningar som ingår bland räkna själv innan man hunnit försöka på dessa själv. Det är synd, bättre vore om förra veckans svåra räkna självuppgifter gicks igenom.» (4)
- Hade väldigt gärna velat ha Hossein som räkneövningsledare.» (4)
- Lite slarvigt ibland kanske. Kändes som att man hoppade över delfrågor i frågan. » (4)
- Bra genomgång, om lite för högt tempo ibland (Oskar Hamlet skriver fort!)» (4)
- Peters räkneövningar var väldigt bra, man lärde sig mycket på dem genom hans demonstrationer. » (5 (mycket bra))
- Lärkäng skötte det hela jättebra. Jag tycker om när teori gås igenom även under demoövningarna. Hamlet är snabbaste räknemaskinen i staden. För att hänga med måste man ständigt vara på tårna. Hans lektioner är en bra övning på att kunna tänka och anteckna snabbt. Det gillar vi.» (5 (mycket bra))
- Hamlet är den bästa räkneövningsledaren som vi haft. Gick igenom uppgifter tydligt och bra. De delar som var sedan föregående kurser, t.ex Partiell Integration gicks väldigt hastigt fram, och tid lades på de relevanta delarna för kursen.» (5 (mycket bra))
- Storgrupp med Peter har varit super bra och övningsledarna på onsdagarna har varit bra! (jag gick aldrig på någon fredags övning på efm) Väldigt bra att det fanns fler än ett tillfälle med genomgång av samma övningar!» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om konsultationstiden?

67 svarande

1 (inte så bra)»1 7%
0 0%
2 14%
2 14%
5 (mycket bra)»9 64%
Utnyttjade ej denna»53

Genomsnitt: 4.28

- jag medverkade inte så mycket, men det känns mycket skönt att veta att konsultation finns om frågor uppkommer. » (4)
- Bra att kunna ställa frågor när räkneövningarna går åt till att demonstrera exempel.» (5 (mycket bra))
- peter hjälpte verkligen mig som en riktig lärare ska.» (5 (mycket bra))
- Mycket viktigt med tid avsedd för frågor» (5 (mycket bra))
- Synd att inte så många var där. Men det hjälpte mig mycket!» (5 (mycket bra))
- Så himla tråkigt att fler inte utnyttjade den! Jag fick ut mycket varenda gång!» (5 (mycket bra))
- Det är lite överkurs att avsätta särskild tid till konsultation. Jag ser hellre att tiden används till demoräkning.» (Utnyttjade ej denna)
- Mycket bra att möjligheten finns.» (Utnyttjade ej denna)

9. Vad tyckte du om MATLAB-laborationen?

67 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
10 16%
19 30%
27 43%
5 (mycket bra)»6 9%
Gjorde ej labben»5

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer uppföljning och mer förberedande, kanske ett seminarier.» (2)
- alldeles för svår att förstå och greppa» (2)
- Tog oproportionerligt mycket tid i förhållande till vad man fick för den.» (2)
- oklart vad som försväntades av en annat än att lösa uppgiften. oklart varför man fick den poäng man fick. Behövs mer feedback från hen som rättar.» (2)
- Som alltid med sånna här datoruppgifter, mer kodknackande och MatLab-problem än teoretisk inlärning. Mycket en fråga om att "följa receptet" i lab-PM. Resultaten är väldigt väntade.» (3)
- Ftek länkade till en gammal kurshemsida (förra årets), där deadline var den 24:e, vilket medförde panik-ihophafsande av laborationsuppgiften för att klara denna felaktiga deadline.» (3)
- Lite otydligt vad ni ville ha i rapporten.» (3)
- Intressant lab men väldigt lite bakgrundsinformation så det var svårt att veta vad man höll på med ibland. Någon sorts introduktion till duffingekvationen kanske hade varit på sin plats. Eller vad som egentligen menas med kaotiskt beteende.» (3)
- Svårt att avgöra hur ambitiös rapporten skulle vara.» (3)
- Jag kände inte att jag lärde mig någonting mer om den diskreta fouriertransformen av att göra labben, och det fanns för lite att läsa om den tredje uppgiften.» (3)
- något otydligt ställda frågor. » (3)
- Bra uppgifter, men lite ointressantare än nödvändigt.» (4)
- Vi lämnade in en extremt lång och detaljerad rapport, men i efterhand kändes det som att vi hade kunnat gör det mycket mindre noggrant och ändå fått maximala bonuspoäng. Det hade varit bra om man utifrån uppgiftsbeskrivningen bättre kunde förstå hur detaljerat man skulle beskriva olika fenomen och resultat.» (4)
- Lite i det lättaste laget men bra.» (4)
- Intressant att veta vad som ansågs fel om man inte fick full bonuspott.» (4)
- Lagom laboration, hade dock varit kul att få tillbaka dem för att se hur de rättade och vad som var bra respektive dåligt. » (4)
- Väldigt intressant. Kanske inte fanns tid och möjlighet att fördjupa sig. Men bra att ta upp. » (4)
- Det tog ett tag innan man hade listat ut vad bakgrunden till Nyqvist kriterium var och varför ett frekvensspektrum ser ut som det gör. Allt ska man dock inte få gratis här i livet. Det är alltid kul att få lista ut saker på egen hand. Jag saknade teori om hur olika filter fungerar och designas. Du får gärna lägga upp lite information om det eller hänvisa till en bra källa. Dock var labbuppgifterna om filter fullt lösliga utan någon extrateori. Det skulle även vara kul att kolla mer på modulering av signaler. En annan sak som skulle vara trevlig är att titta på "verkliga" problem där ortogonalpolynom eller Besselfunktioner dyker upp och göra lite datorberäkningar på det. Dock kanske detta kommer i senare kurser? Kvantmekanik?» (5 (mycket bra))
- Datorlabben kändes mycket relevant eftersom det antagligen är den typen av analys med FFT som man kommer att använda mycket senare.» (5 (mycket bra))
- Bra introduktion men hade för övrigt inget att göra med kursen, det måste finna någon mer praktisk kurs som kan ta med detta. Å andra sidan är detta det enda momentet i kursen som relaterar till vad allmänt folk tänker på när man nämner fourieranalys.» (5 (mycket bra))
- Jag hade ej tid med bonusuppgifterna.» (Gjorde ej labben)

10. TM: Vad tyckte du om inlämningsuppgiften i distributionsteori?

Du som går F eller Kf behöver inte svara på denna fråga.

13 svarande

1 (inte så bra)»0 0%
1 7%
1 7%
5 38%
5 (mycket bra)»6 46%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kan ej avmarkera!» (3)
- Var liten för att motsvara ett och ett halvt högskolepoäng.» (4)
- Kändes bra med förövningarna, hade man hoppat direkt på slutuppgiften så hade det nog inte blivit samma förståelse.» (5 (mycket bra))
- Klurig, rolig och tog precis lagom mycket tid! Väldigt sugen på att lära mig mer om distributioner i framtiden.» (5 (mycket bra))

11. Kf: Vad tycket du om extratimmarna med Viktor?

Du som går F eller TM behöver inte besvara denna fråga.

14 svarande

1 (inte så bra)»1 7%
1 7%
2 14%
4 28%
5 (mycket bra)»6 42%

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingen bra struktur på uppgifterna, för få och för svåra tal som innebar att man inte kände att man kom någonstans. Föreslår att göra om till ordentlig SI-undervisning med bättre genomgång. » (1 (inte så bra))
- det var väldigt svåra uppgifter, där vi inte ens vissa gånger hade gått igenom teorin på lektionerna, och då fick vi inte någon större hjälp av vå si-ledare utan bara några få oförståeliga hintar» (2)
- Övningarna var jättebra. De låg just på övregränsen till vad man klarade av. Det är ju poängen, annars tränar man ju sig inte. Det ska vara kluriga och få uppgifter. Integralerna under första veckan var bland annat roliga att leka med. Jag ser hellre att man löser uppgifterna individuellt, eftersom det ger var och en ett bra övningstillfälle. Annars tenderar vissa att endast räkna som de andra utan att egentligen förstå.» (4)
- mycket bra, men något lättare (eller snabbare) uppgifter skulle kanske vara bra(?)» (4)
- SI är en mycket lärorik undervisningsteknik» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra med elevledda gruppövningar. » (5 (mycket bra))

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

67 svarande

1 (Mycket liten)»3 4%
3 4%
13 19%
15 22%
5 (Mycket stor)»33 49%

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tar igen kursen sen tidigare.» (1 (Mycket liten))
- Tidsbrist på grund av andra kurser gjorde att jag fick prioritera bort föreläsningarna o ägna mig åt självstudier istället.» (2)
- Det har varit riktigt bra att kolla på demoövningarna som Peter har räknat. Han har ju fingertoppskänsla för det här, så beräkningsgången blir ren och enkel utan omödigt strul. Boken hoppar så klart över vissa steg, vilket gör att beräkningsgången där inte är lika naturlig.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.06


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

13. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

67 svarande

Ja»1 1%
Nej»66 98%

Genomsnitt: 1.98

- Ej specifikt för denna kursen: En tråkig underton att K inte kunde lika mycket matte som F. Detta kan i sig vara sant men då det nämndes var det i sammanhang som om K inte hade sett något moment vilket de uppenbart hade. Detta ses både i enstaka kommentarer från föreläsaren likväl blank klassen.» (Ja)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 2%
39 58%
21 31%
5 (För hög)»5 7%

Genomsnitt: 3.43

- I och med att TM får sina 1,5 hp extra blir inte arbetsbelastningen speciellt hög för motsvarande hp.» (2)
- I kombination med ExpFys har det varit mycket att göra, men det är ExpFysen som tar för mycket tid.» (3)
- Lagom :)» (3)
- Väldigt långa uppgifter, som ibland krockade med ExpFys. Dock ExpFysens fel. Fourieranalys bra planerad.» (3)
- Det tog ganska mycket tid, men den ska nog få ta mycket tid också.» (3)
- Lagom. Jag tycker man ska lägga mycket tid på en sådan väsentlig och fundamental kurs. » (3)
- Hög med tanke på de andra kurserna som också tar mycket tid.» (4)
- I och med att vi läser ExpFys och kan ha upp till fyra labbar i denna läsperiod så har man inte riktigt nog med tid. Det tycker jag borde åtgärdas på ExpFys-kursen» (4)
- För svår» (5 (För hög))
- Men vi går ju F.» (5 (För hög))
- Innehållet är bra, men att behöva ha 50% rätt på tentan är högt då räknefel kan sänka en. Borde vara som tidigare kurser 40% som ger godkänt.» (5 (För hög))

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 20%
Mycket bra»44 65%
Har ej sökt samarbete»9 13%

Genomsnitt: 3.92

- Lite svårt att samarbeta bland när andra är stressade så de inte har tid att hjälpa eller sitta och diskutera uppgifter jag själv har svårt med» (Ganska bra)
- Jobbar oftast i grupp, men i denna kurs behövde jag arbeta mycket själv.» (Ganska bra)
- Jag har verkligen lärt mig av mina klasskamrater!» (Mycket bra)

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

67 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 16%
Mycket bra»39 58%
Har ej sökt hjälp»16 23%

Genomsnitt: 4.02

- Övningar och konsultationstiderna har hjälpt till att ge oss tid för att fråga om hjälp.» (Mycket bra)
- Jag har känt att hjälp finns att få om man så önskar. Däremot föredrar jag att klura på saker och ting på egen hand.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

17. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

67 svarande

1 (ej prisvärd)»4 6%
8 13%
17 27%
21 34%
5 (mycket prisvärd)»11 18%
Köpte inte boken»6

Genomsnitt: 3.44

- Boken är en tjock textmassa som om det var en roman, detta gör det svårt att hitta specifika delar i boken eller att veta vad ett delkapitel i boken handlar om utan att läsa och analysera hela innehållet. Exempelvis kapitel 4: "några gränsvärdesproblem" tror jag innehåller nya moment som man bör lära sig men det är väldigt svårt att läsa ut det ur det som görs i boken. Mycket av vad jag skrev om föreläsningarna gäller för boken. » (1 (ej prisvärd))
- Ganska dålig bok, jobbig att läsa i.» (2)
- Tyckte bevisen i boken var bra, annars räckte föreläsningarna mycket bra» (2)
- Inte värre än nån annan kurs, men om tabellen med Fourierserier och en del av bokens övningar fanns som pdf på kurshemsidan skulle man lätt kunna klara kursen utan bok. Föreläsningarna är väldigt bra.» (3)
- Ganska dyr men också ganska bra.» (3)
- Kanske något dyr, men samtidigt är boken riktigt bra.» (4)
- Ganska bra kursbok. Lite konstiga beteckningar ibland (t.ex bytet av fi och theta i polära).» (4)
- Bra bok.» (4)
- BETA är en riktig juvel när det kommer till problemlösning av alla de slag och Folland behöver man när teorin har fallit i glömska. Ju fler matteböcker man kan bemästra, ju roligare blir det.» (5 (mycket prisvärd))
- Folland är en mycket bra bok.» (5 (mycket prisvärd))
- Uppskattade boken väldigt mycket. Den tillsammans med Peter gjorde inlärningen till en fröjd.» (5 (mycket prisvärd))

18. Vad tyckte du om de teoriavsnitt som kurshemsidan länkade till?

67 svarande

1 (inte så bra)»1 2%
0 0%
10 26%
20 52%
5 (mycket bra)»7 18%
Har ej utnyttjat dessa»29

Genomsnitt: 3.84

- likgiltlig» (3)
- Bra komplement till kurslitteraturen.» (4)
- Utnyttjade dem inte så mycket, bortsett från distributionsteorin, den var desutom mycket bra.» (4)
- Peters teoriavsnitt var jättebra, så även utdraget från Holmåker. Det är också riktigt bra att kursen sammanfattas i ett kort dokument.» (5 (mycket bra))
- De var mycket bra, jag använde dem lite grann och känner att jag kommer återkomma till dem även efter kursen för att läsa in lite saker. » (5 (mycket bra))

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

67 svarande

1 (Mycket liten)»2 2%
6 8%
23 34%
18 26%
5 (Mycket stor)»18 26%

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mestadelen av inlärningen kom från riktigt bra föreläsningar.» (3)
- Hellre föreläsningsanteckningar än kursboken.» (3)
- Har använt kurslitteraturen ovanligt mycket vilket tyder på att den har varit till nytta.» (4)
- BETA har bistått mig väl med de verktyg jag behövde för att lösa problemen som dök upp. Folland gav mig kunskapen om verktygen.» (5 (Mycket stor))
- Övningarna på hemsidan har varit super bra!» (5 (Mycket stor))
- Speciellt de utförliga svaren på tentorna.» (5 (Mycket stor))
- Främsta kursmaterialet har varit anteckningarna från de helt fenomenala föreläsningarna, och boken har varit ett utmärkt komplement/uppslagsverk/sätt att bekanta sig med saker i förväg. » (5 (Mycket stor))
- Boken är bra! Synd dock att inte allt stämmer med BETAs definitioner.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.65


Kommentarsfrågor

20. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

67 svarande

Ja»64 98%
Nej»1 1%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.01

- Det tog ett tag innan jag hittade bevislistan.» (Ja)
- Hemsidan (alltså inte pingpong) är mycket bra och lättöverskådlig och uppdateras över tiden.» (Ja)
- Tydligare information om att TM skriver tenta i en sal, F i en annan och KF i en tredje sal. Underlättar om det nämns lite tydligare. För det är jobbigt o sätta sig i fel sal, nervös o stressad.» (Nej)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt har varit väldigt bra. »
- Konsultationstiden och Peter. »
- Peter!»
- Föreläsaren och räkneövningsledarna (jag gick på Hamlets övningar, men det har verkat som om de andra varit minst lika nöjda). Upplägget.»
- Hamlet som övningsledare! Han gick igenom uppgifterna väldigt fort vilket jag kan tänka mig känns jobbigt för vissa, men det passade mig bra. Bra att övningsledarna faktiskt utförde övningarna på olika sätt, så att man kunde välja!»
- Peter.»
- Innehållet i kursen är mycket bra.»
- Peter Sjögren som föreläsare och examinator, då han är fullkomligt enastående som båda.»
- Konsultationstiderna, kurslitteraturen och förläsningarna.»
- Föreläsningarna»
- Peter, Folland.»
- Strukturen på föreläsningarna»
- Allt.»
- Peter är en väldigt bra lärare, speciellt under konsultationstiden då han verkligen gick runt och frågade om man hade någon fråga och gav sin tid med oss för att hjälpa oss ordentligt»
- Kurslitteraturen och distributionsdelen»
- Lärarna, både Oskar Hamlet och Peter har varit väldigt bra.»
- Vad som kommer idag på föreläsning och en liten tillbakablick i början.»
- SI-matte»
- Inlämningsuppgiften och Peter som föreläsare»
- Peter!!!»
- Bra föreläsningar!»
- Hamlet som räkneöveningsledare! Bästa läraren vi hittills haft.»
- Föreläsningsprogrammet och strukturen på föreläsningarna är jättebra. Likaså distributionsteoridelen för TM.»
- räkneövningar»
- Peters pedagogik. Om han inte fått Guldäpplet än bör han få det, och ifall han fått det innan bör han få det igen. En mer kunnig, ödmjuk, tålmodig, hjälpsam och lyhörd föreläsare får man leta långt efter. Väldigt mån om att presentera material på ett sätt som utvecklar och driver ens förståelse för ämnet. Mycket mycket uppskattad!»
- Det mesta»
- Upplägget. Kanske en extrainsatt lektion angående extrauppgiften i Matlab. Hade varit intressant att lära sig mer om denna! »
- Bra att det fanns många tentor med bra lösningsförslag.»
- Konsultationstiderna utöver föreläsningar/räkneövningar»
- Peter var jättebra, och räkneövningsledaren!»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lab-pm skulle kunna skrivas tydligare. »
- Jag tycker personligen att det är väldigt konstigt att man inte har samma antal poäng på varje tentamen. Detta då bonuspoängen från projektet blir mer/mindre värt beroende på antal poäng på tentamen.»
- Det känns som att det nog inte skulle vara särskilt svårt att göra matlab-uppgiften intressantare. Håll gärna samtliga räknedemonstrationer i storgruppsformat. Ser gärna demonstrationer, men tycker smågrupper med egen räkning är ineffektivt.»
- MatLab-uppgiften, om det går.»
- Mer detaljer kring inlämningsuppgiften hade varit bra.»
- Tentan är för omfattande. Man hinner ej på 5 timmar. Gjorde 5 av 8 uppgifter utförligt pga tidsbrist. Så 6 eller 7 uppgifter på tentan är mer rimligt. »
- Övningarna. Mer genomgångar och bättre förklaringar.»
- Räkneövningarna bör inte räkna räknesjälv uppgifterna för tidigt.»
- övningstillfällerna var väldigt olika, den ena läraren hann inte med alla uppgifter och tog överdrivet lång tid på sig att lösa dom så vi fick inte en chans att själva fråga om hjälp på uppgifter vi inte kunde lösa, medans den andra läraren var ibland alldeles för snabb så man inte hann med vad han egentligen gjorde på tavlan»
- Matlabdelen kan bli tydligare, föreläsningarna kan bli intressantare.»
- jag upplevde det mycket som att vissa grejer utan motivering började tas upp och räknades på utan dess relevans i sammanhanget. Men det kan ha varit allmän förvirring pga okunskap.»
- Arbetsbelastningen bör minskas. Sänk godkäntgränsen»
- godkäntgränsen.»
- Jag vet inte. »
- Expfyskursens distrubotion av labbar var det största problemet för mig under kursen, så inget i kursen i sig.»
- Extratimmarna för Kf, ordentlig SI-undervisning eller bättre lärare.»
- de kan bli mer tydligt vad som faktiskt efterfrågas i laborationen. »

23. Övriga kommentarer

- Intressant kurs»
- Enormt rolig och lärorik kurs.»
- Riktig rolig kurs!»
- Mycket bra och rolig kurs. »
- Större andel poäng bör utdelas för bevis, alternativt utöka med ytterligare en bevisuppgift, eftersom det trots allt är 14 bevis. Det är omotiverande att lära sig bevis för så liten utdelning.»
- Bra kurs!»
- Lösningarna till övningstentorna var likt hela resten av kursen helt över förväntan. Jag kan verkligen inte hylla den här kursen nog. Tack!»
- Väldigt intressant kurs! »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från