ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Inledande teknisk kommunikation VT13, FKA150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-14 - 2013-03-29
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

51 svarande

1 (inte alls)»4 7%
1 1%
21 41%
15 29%
5 (över förväntan)»10 19%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trodde det skulle vara något nytt. Men det var precis samma sak man hört sedan i högstadiet.» (1 (inte alls))
- Meh.» (2)
- Visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig» (3)
- jag visste inte att kursen fanns, så det blev mer än jag förväntade mig och mer därtill» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

50 svarande

1 (ej relevant)»4 8%
7 14%
6 12%
16 32%
5 (mycket relevant)»16 32%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.67

- Jag har inga problem med att prata inför grupp och hade tyckt det varit bättre med en kurs i tex MATLAB» (1 (ej relevant))
- Viktigt att kunna förmedla fysik/matematik till gemene man.» (4)
- Kursen är väldigt mycket vad man gör den till. Jag tog den seriöst eftersom jag tycker det är viktigt att kunna presentera saker.» (5 (mycket relevant))
- Det är väl i allra högsta grad relevant oavsett vad för slags utbildning man har att kunna kommunicera med andra» (5 (mycket relevant))
- jag skulle ju inte fått min examen om jag inte gjort klart den, så jag skulle säga att den är relevant för min utbildning» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

50 svarande

1 (inte alls)»2 4%
1 2%
6 12%
14 28%
5 (Mycket bra avvägt)»27 54%

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Läraren betygsätter personen och inte presentationen.» (1 (inte alls))
- för lite grekiska ord, ethos pathos och logos, jag har lärt mig alla dom där i onödan» (2)
- ingen aning» (3)
- Svårt att säga då såväl innehåll som examination kändes lite luddiga.» (3)
- Med tanke på all den informationen man fick de första föreläsningarna kändes det som att det skulle vara mycket svårare examination.» (4)
- Förväntade mig en enklare rörelsemängd/energi fråga.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna/övningarna närvarade du på?

50 svarande

<25%»4 8%
25-50%»1 2%
50-75%»2 4%
>75%»43 86%

Genomsnitt: 3.68

- Jag deltog endast i examinationen, då jag läst kursen tidigare.» (<25%)
- var bara 2 så» (>75%)
- Var trots allt bara två stycken.» (>75%)
- 100 %» (>75%)
- såklart man vill vara där» (>75%)

5. Vad tyckte du om de två föreläsningarna?

50 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
2 4%
12 26%
18 39%
5 (mycket bra)»13 28%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Uppenbara saker, inga bra förvaltade fyra timmar.» (1 (inte alls bra))
- Väldigt mkt repetion» (2)
- Kände igen det mesta från gymnasiekurs men det var Hans medveten om att så var fallet för många så det var på en bra nivå ändå :)» (3)
- Alltså... det är precis som i Matematisk orientering, för lite föreläsningar. Hans hinner berätta ytterst ytligt om vad det är vi kommer syssla med. Två föreläsningar räcker inte alls.» (3)
- Vilka två?» (3)
- Alltså, de var nog bra egentligen men för mig personligen så gav de inte så mycket.» (3)
- Ok, men inte mycket mer.» (3)
- Kunde gått in mer på hur man ska göra när man är mer än en som ska presentera. » (4)
- mycket intressant att lyssna på» (5 (mycket bra))
- Man fick många bra tips!» (5 (mycket bra))
- bästa kursmomentet» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om övningarna?

50 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
2 4%
8 17%
19 40%
5 (mycket bra)»17 36%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fanns inga» (1 (inte alls bra))
- Bra uppgifter, men alltför snäll kritik. Vi fick inga tips till hur vi skulle förbättra oss som presentatörer, vilket var tråkigt.» (2)
- Skulle varit bättre att få redovisa själv, tycker jag.» (3)
- intressanta, fast jag skulle vilja han lite mer couchning från mahans - han är ju golfcoach så det borde passa honom» (3)
- Ett måste då det var ett tag sen man presenterade nått på gymnasiet.» (4)
- Bra respons från Hans » (5 (mycket bra))
- Lagom stora grupper och lagom med tid per presentation.» (5 (mycket bra))
- mycket bra träning» (5 (mycket bra))
- Bra, man fick ju veta vad man var mest och minst kass på.» (5 (mycket bra))
- Jag önskar de vore fler övningar. Till exempel reducera mängden av en annan kurs och öka mängden med teknisk kommunikation.» (5 (mycket bra))
- Kul att få redovisa och bra med mycket feedback» (5 (mycket bra))
- Stellan gjorde ett bra jobb» (5 (mycket bra))
- Bra hur man skulle ge konstruktiv kritik till varandra. Dock så var redovisningarna så korta så det var oftast inte mycket "material" att konkret kunna kritisera.» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

50 svarande

1 (Mycket liten)»11 22%
9 18%
17 34%
8 16%
5 (Mycket stor)»5 10%

Genomsnitt: 2.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det som var viktigast var väl feedbacken, framförallt den från Hans» (1 (Mycket liten))
- Jag har varit vikarie i skola samt haft ett flertal redovisningar innan samt varit med i orkester bland annat så hade "scenvana". Hur man skulle lägga upp powerpointen är något jag förstod väldigt snabbt osv. så det var inte mycket jag behövde lära mig precis.» (1 (Mycket liten))
- Kommentarerna från Hans och kompisarna var de som hjälpte mest gällande inlärningen för en själv.» (2)
- Det mesta kunde jag sen innan.» (2)
- Inte allt för mycket. Var på föreläsningar i början av kursen men märkte snart att det är mer lönt att räkna själv!» (2)
- jag hade gärna sett att mahans gjorde en exempelpresentation som man visste ungefär hur dem skulle se it» (4)
- Mest kommentarer efter presentationer.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.67


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

48 svarande

Ja»1 2%
Nej»47 97%

Genomsnitt: 1.97

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

1 (För låg)»6 12%
2 4%
37 75%
3 6%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 2.81

- Med tanke på resten av kurserna så var det trevligt.» (1 (För låg))
- Visst hade man en del att göra. Tror dock jag lade ner ca 25-30 timmar på kursen när den ska motsvara 40 timmar.» (2)
- 3 föredrag med några veckor emellan kan inte vara för mycket» (2)
- Det blir vad man gör det till.» (3)
- Inte så hög, men det behövs nog inte mer.Man har nog mycket med alla andra kurser också.» (3)
- Det tog Mycket längre tid än vad högskolepoängen för kursen motsvarar.» (5 (För hög))

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»11 22%
Mycket bra»34 68%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.68

- Han presenterade utan mig och inför sista föreläsningen var han inte på skolan på en vecka och svarade inte på sms» (Mycket dåligt)
- Nej, men min kollega , (eller vad man nu ska säga) som jag jobbade ihop med var sen två av redovisningarna och kom inte alls den tredje och sista gången och skickade inget sms eller något liknande att han skulle bli sen. Inte för att det var några problem att kunna redovisa själv men det handlar om mental förberedelse. De gånger han var sen meddelade han det inte överhuvudtaget och den gången han inte alls var med (pga sjukdom) så skickade han sms:et att han inte kunde delta bara några minuter innan redovisningarna skulle börja. Vill att det ska påpekas för nästa års studenter att det inte är schysst att göra så mot den man arbetar tillsammans med. Det skapar stress (vilket man har nog av ändå som student).» (Ganska bra)
- Min grupp var lite jobbig, vi kom inte alltid överens» (Ganska bra)
- ensam är stark» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

50 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»5 10%
Ganska bra»18 36%
Mycket bra»13 26%
Har ej sökt hjälp»12 24%

Genomsnitt: 3.56

- Jag skickade mail och meddelanden på ping-pong flera gånger utan att få svar.» (Ganska dåliga)
- Vi ställde bara en fråga via pingpong, men den fick vi aldrig svar på.» (Ganska bra)
- Sökte ingen hjälp» (Ganska bra)
- Ibland var det för många på räkneövningarna så det var svårt att få hjälp.» (Ganska bra)
- Vet inte riktigt vad jag ska svara på det här. Hjälp och frågor gällande vad? Det gick ju som sagt alldeles utmärkt att få förslag på förbättringar gällande ens redovisningar» (Mycket bra)


Kommentarsfrågor

12. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

49 svarande

Ja»38 84%
Nej»7 15%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.15

- Ping Pong fungerade utmärkt. » (Ja)
- Informationen var tillräcklig, men eftersom den viktigaste informationen (när man skulle presentera, om vad, etc.) låg utspridd och i exempelvis intropresentation och gruppindelningen så kunde det ta ett tag innan man hittat all information man sökte efter (och det var oftast det man letade efter). Ett dokument där all sådan information fanns samlad vore önskvärt.» (Nej)
- Den information jag hittade om kursens upplägg, examination o.d. var jag tvungen att bläddra fram i powerpointen. De var dessutom ganska vaga, gick bra ändå, men skulle vilja ha ett tydligt dokument där uppgiftsformuleringen till övningarna står.» (Nej)
- Uppfyllde samtliga krav blev underkänd --> inte tillräckligt.» (Nej)
- Något bökigt med ping pong.» (Nej)
- Ett system som inte är ping-pong» (Nej)
- Tillräcklig, ja. Lättillgänglig, nej. Fixa en separat sida för kursen (som inte är pingpong).» (Nej)
- Bra om olika uppgifter står på ett ställe istället för att man ska behöva leta i ppt från föreläsningen.» (Vet ej)

13. Känner du att kursen bör integreras mer med resten av programmets kurser?

48 svarande

Ja»13 27%
Nej»35 72%

Genomsnitt: 1.72

- Den här kursen skulle mycket väl kunna integreras med andra kurser i och med att man muntlig presentation. Man skulle kunna ha ett stort projekt i någon kurs och i slutpresentationen få respons både på ämneskunskaperna och på framförandet.» (Ja)
- Vet inte, men jag hade svårt att förstå syftet med kursen. Självklart är det bra att kunna presentera grejer inför en grupp, men det kändes inte värt att göra en hel kurs av det och att sitta och lyssna på folk babbla typ om ingenting.» (Ja)
- skulle vara intressant om man presenterade något från de parallella kurserna» (Ja)
- Antingen integrerar man (för TM:s del) Matematisk orientering och Inl. teknisk kommunikation och gör nån slags kommunikationskurs av det hela, och ger UNDERVISNING i muntlig och skriftlig kommunikation med 10 timmars föreläsning i veckan (eller vad det är vi får i alla andra kurser), fler inlämningar, och fler redovisningstillfällen, och delar ut andra betyg än U/G. Eller så tar man bort den helt. Jag ser inte riktigt meningen med att göra ett halvhjärtat instick på det här viset, precis när man började bilda sig en uppfattning om hur man redovisar inför klassen så är kursen slut. Utöver detta är kursen inpetad mellan två rätt så tidskrävande kurser, och ger 1.5 HP. Man får lite känslan att programansvarig ser det som ett nödvändigt ont att ha en kurs i kommunikation? Jag tror att studenterna på Teknisk matematik (och Teknisk fysik) - och därmed programmen - har mycket att vinna på att få en RIKTIG kurs i fortsättningen.» (Ja)
- Kanske använda någon fysikkurs el. matematisk orientering och presentera något sådant istället för att redovisa något som är taget ur ingenting och känns meningslöst» (Ja)
- Örebro-modellen» (Ja)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arbeta i par och ha redovisningarna i mindre grupper.»
- Kamratresponsen från klassen och från Hans.»
- Upplägget med 2 föreläsningar och 3 övningstillfällen.»
- Två övningstillfällen innan redovisning var bra.»
- upplägget»
- Engelskan och valfriheten i valen av ämnen»
- Bevara Hans och konceptet med små grupper. redovisning i par fick det att kännas lite mindre läskigt för mig personligen, men...»
- Inget»
- Hans»
- upplägget med två övningar innan betygsgrundande redovisning.»
- Återkopplingen man fick efter varje presentation, ämnena och språken för presentationerna, de två föreläsningarna.»
- Räkneövningarna ger jag + till.»
- Ett glatt humör kanske :) Gruppindelningsmetoden så att alla får någon att samarbeta med.»
- Mahans, det märks verkligen att han är en golfdomare»
- Hans! Han är verkligen jätteduktig på det han gör!»
- friheten att välja ämnen att tala om.»
- Strukturen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tycker att alla presentationer ska vara obligatoriska.»
- Tog alldeles för lång tid att hitta en bra artikel med lagom längd till sista talet..»
- Information om uppgift, lärarens tillgänglighet via mail, individuell redovisning.»
- Hade varit trevligare med mer omfattande omdömen från examinatorerna. De små lapparna med omdömen från varje grupp som man fick gav nästan ingenting. »
- De två föreläsningarna. Det enda jag tog med mig från dem var vad uppgifterna var.»
- ... man borde få prova på att redovisa ensam också. Men framförallt: Utöka kursen och ge nästa års studenter föreläsningar - så många som möjligt. Hans är en väldigt bra föreläsare och jag är helt övertygad om att han skulle kunna fylla ut 5-10 timmar i veckan under en läsperiod med massa nyttigt»
- 1)Ta bort kursen 2) Gör den mer relevant 3)Byt föreläsare»
- integration med andra kurser»
- fullständigt onödig kurs»
- Mahans»
- Kanske ännu fler övningar? Kanske tjatigt för studenterna, men jag har upptäckt i den här kursen mer än någonsin tidigare att övning ger färdighet.»
- De små lapparna vi skrev till varje grupp, man hann inte med att tänka efter och skriva något vettigt, det kändes som att de flesta bara skrev ned något, vad som helst.»
- inget»
- Inget.»
- Flytta kursen från pingpong»

16. Övriga kommentarer

- Det känns som en ganska onödig kurs, men om man nu ska ha den tycker jag den lagts upp på bästa möjliga sätt!»
- Att vi läser 1.5p i inledande teknisk kommunikation och inte 7.5p är ju rätt kasst. Ansvariga för Teknisk matematik (och Teknisk fysik) får nog revidera sin inställning lite grann. Inte bra!»
- Ingen uppskattad föreläsare då många tyckte att personen i fråga var arrogant, flertal som hoppade kursen pga detta.»
- http://xs2010xrt.golf.se/extra/news/?module_instance=1&id=75379»
- Bra inhopp av Kalle!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.67
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från