ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Optik VT13, FFY091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-14 - 2013-03-29
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

43 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
9 20%
7 16%
19 44%
5 (mycket relevant)»8 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.6

- Kursen pendlar mellan intressanta och nödvändiga fysikaliska fenomen till helt ointressanta saker som glöms bort minuter efter att man hörde dem.» (2)
- Super rolig kurs! Häftigt att räkna på linser etc!» (5 (mycket relevant))

2. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll.

43 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 4%
12 27%
21 48%
5 (Mycket bra avvägt)»8 18%

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svår tenta. » (2)
- Tentorna var väldigt mångfaldiga, och bytet av examinatorer hjälpte inte. Stor kurs, uppgifterna varierade mycket. Ibland kom uppgifter på material som knappt berördes, » (3)
- Frågorna om elektronmikroskopen var lite orättvisa. Missade man föreläsningen om dem hade man inget att gå på, det stod inget om sådana mikroskop i kursboken och pdf:erna på kurshemsidan var ju bara bilder. Annars mycket bra avvägt.» (4)

3. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

43 svarande

<25%»7 16%
25-50%»3 6%
50-75%»11 25%
>75%»22 51%

Genomsnitt: 3.11

- Bra tempo, bra och tydliga förklaringar» (>75%)

4. Vad tyckte du om föreläsningarna?

43 svarande

1 (inte alls bra)»3 7%
12 29%
14 34%
11 26%
5 (mycket bra)»1 2%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hastigt nerskrivna ekvationer, oftast fel i formler. Passerade de grundläggande bitarna och teorin hastigt, och pratade istället om tillämpningar mer som bordes. De saker som diskuterades mest kom inte upp på tentamen alls.» (1 (inte alls bra))
- Svårt att motivera men de passade inte mig alls.» (1 (inte alls bra))
- Alldeles för mycket "basic"-saker, som härledningar av formler. Utnyttja föreläsningstiden till att prata om häftiga applikationer istället!» (1 (inte alls bra))
- Intressanta, men jag hade hellre velat ha mer fokus på de matematiska delarna och tydliga förklaringar till fenomen och skeenden än kuriosa och överblickar. » (2)
- Mycket ostrukturerade, man fick ingen förståelse för vad som var viktigt. För lite exempel.» (2)
- Hade kunnat kopplas tydligare till räkneövningarna» (2)
- Många föreläsningar var direkt ur boken och det kändes inte som om de tillförde mycket. » (2)
- Väldigt röriga och kopplade inte jättebra till övningarna» (2)
- Dålig informationstäthet, man kände inte att man hade lärt sig så mycket efter en föreläsning. Gick mest för att veta vad i boken som var viktigt.» (2)
- alldeles för lite struktur och alldeles för mycket "snack".» (2)
- Saknar koppling till vad man ska kunna på tentan. » (3)
- Mycket bra emellanåt, ibland mer ostrukturerat och otydligt» (3)
- Väldigt lågt tempo!» (3)
- Bortsett från många små räknefel var de bra.» (4)
- Föreläsningarna som baserades på OH-bilder/Powerpoint är inte så intressanta.» (4)
- Lite oklart vad man skulle ha sakerna till ibland» (4)

5. Närvaro på räkneövningar

Hur många % av räkneövningarna närvarade du på?

43 svarande

<25%»16 37%
25-50%»6 13%
50-75%»3 6%
>75%»18 41%

Genomsnitt: 2.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dålig närvaro för vissa räkneövningsledare. Vikarie nästan lika mycket som ordinarie övningsledare.» (>75%)

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

43 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
3 8%
6 17%
15 44%
5 (mycket bra)»9 26%
Deltog ej»9

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- övningsledaren visste inte hur han skulle räkna på huygens princip och sade mest "ööhhh, det är typ såhär eller nått, men det är svårt och kommer säkerrt inte!"» (1 (inte alls bra))
- Mycket snack. Övnledaren hann inte lösa alla uppg» (2)
- Tycker det var synd att så mycket fokus låg på att räkna nya uppgifter. Hade velat ha mer tid att ställa frågor! » (3)
- Det hade varit bra om övningsledaren först skrev upp den grundläggande teori som skulle användas under övningen, och sedan började gå igenom uppgifter.» (3)
- Både Mats och Ulf var duktiga på att förklara. Dessa behövdes för att få en uppfattning om vad som krävs i kursen.» (4)
- De få jag var på var bra.» (4)
- Var hos Ulf och Mats och båda var riktigt bra räkneövningsledare» (4)
- Mats var mycket bra övningsledare» (4)
- Räkneövningarna var väldigt bra, men dåligt marknadsförda. Demonstrationsövningar i storgrupp hade varit mycket bättre.» (5 (mycket bra))
- Halvarsson var så jävla grym!» (5 (mycket bra))
- Mycket bra! Framförallt Mats. » (5 (mycket bra))
- Mats var jättebra som räkneövningsledare!» (5 (mycket bra))
- Mats övningar var suveräna! Jag provade även någon av de andras med Mats var övervägande bäst!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om de rekommenderade övningsuppgifterna?

42 svarande

1 (inte så bra)»0 0%
3 10%
14 46%
12 40%
5 (mycket bra)»1 3%
Har ej räknat dessa»12

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt när föreläsaren inte lär ut hur man skall räkna, boken bara tjatar på och räkneuppgifterna inte har ordentliga lösningar som man kan kolla på...» (2)
- Många var väldigt svåra, och eftersom räknestugorna redan hade fullbokat med övningar att räkna hade man inget tillfälle speciellt för att fråga om övningar som varit svåra.» (2)
- Bra med lösningsförslag till vissa uppgifter i boken. Generellt sätt i kursen ligger en stor del av svårigheten i att tolka uppgifterna och veta vad man får göra för approximationer.» (3)
- Många väldigt specifika uppgifter. » (3)
- Lösningar till övningshäftets uppgifter skulle uppskattas. Väldigt konstigt formulerade uppgifter i häftet.» (3)
- Ibland kom frågor om ämnen innan teorin för dessa ämnen gicks genom på föreläsningarna.» (3)
- Lite dåligt formulerade uppgifter, hade vart bra med utförligare lösningar. Tänker främst på det extra häftet, boken var ok» (3)
- Borde dock finnas förklarande facit till uppgifterna.» (4)
- Tyckte inte de första var bra så räknade inte mer.» (Har ej räknat dessa)

8. Vad tyckte du om laborationerna?

43 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 9%
9 21%
18 43%
5 (mycket bra)»10 24%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var alldeles för stor språkbarriär, på ena labben kunde man verkligen inte förklara för handledaren vad man menade då hon inte hade alla engelskakunskaper inne.» (2)
- De var okej. Konstiga förstudieuppgifter.» (3)
- O4 är väldigt bra och man lär sig mycket. O2 kan vara ganska seg med all inställningstid.» (3)
- Interferens och diffraktion var riktigt bra. Tydlig och bra handledare. Polarisation var tyvärr tvärt om.» (4)
- Mycket bra och lärorika laborationer» (4)
- Lätta, men lärorika.» (5 (mycket bra))
- Super roliga labbar. Väldigt lärorikt och jag hade två jättebra övningsledare som hjälpte en i rätt riktning och lärde ut väldigt bra! Att göra upger i förhand är jättebra, då man blir välförberedd till labbarna!» (5 (mycket bra))
- Man lärde sig verkligen saker som var relevanta för kursen, labbhandledarna var jättetrevliga och det var bra att ha praktiska fenomen att relatera till när man sedan skulle räkna på dem.» (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om de 2 avslutande föreläsningarna i Fourieroptik?

43 svarande

1 (inte så bra)»3 12%
6 24%
6 24%
8 32%
5 (mycket bra)»2 8%
Deltog ej»18

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gav ingenting.» (1 (inte så bra))
- Väldigt svåra att se vad för information man skulle ta med sig. Man förstod för lite för att kunna greppa något ordentligt. Det enda jag lärde mig var vilka färger det finns på laserar.» (1 (inte så bra))
- För mycket tid lades på detta över viktigare material.» (2)
- För mycket overhead» (2)
- Intressant men kändes lite väl utanför ramarna för kursen» (2)
- Fourieroptik lät väldigt intressant, skulle gärna sett en mer teoretisk presentation!» (2)
- Intressant... men Powerpoint(!?)» (3)
- Lite väl mycket powerpoint och svårt att veta vad man skulle ta med sig därifrån» (3)
- spännande, men gärna mer fördjupande exempel» (3)
- Återigen intressant, argumentet med att det skulle vara mer matematiskt kanske inte håller bär det kommer till tillämpningarna, varför jag tycker att dessa tv föreläsningar var riktigt bra utformade. » (4)
- Roligt! Svårt att förstå vad man skulle ha med sig från dem, men mycket intressant.» (4)
- Sammankopplade o intressanta.» (5 (mycket bra))

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

1 (Mycket liten)»7 16%
7 16%
18 41%
7 16%
5 (Mycket stor)»4 9%

Genomsnitt: 2.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Krockat mycket med andra kurser» (1 (Mycket liten))
- Räknestugorna ja, men föreläsningarna har varit helt meningslösa. Man kunde lika gärna gått in på Wikipedia direkt. » (1 (Mycket liten))
- Pluggade självständigt» (1 (Mycket liten))
- Hade gärna sett lite mer konkret fakta och lite mindre härledningar av formler.» (3)
- Räkneövningarna har hjälpt mycket.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.25


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

42 svarande

Ja»0 0%
Nej»42 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

1 (För låg)»0 0%
9 20%
32 74%
1 2%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 2.86

- Skönt att den inte var så hög med tanke på hur mycket vi har i övrigt den här studieperioden.» (3)
- Det hade inte fungerat att ha en högre arbetsbelastning eftersom de andra kurserna vi läser samtidigt tar så mycket tid.» (3)
- Hade varit för lite om inte expfysen funnits!» (3)
- Precis lagom hög» (4)
- Men vi går ju på F.» (5 (För hög))

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»9 20%
Mycket bra»27 62%
Har ej sökt samarbete»5 11%

Genomsnitt: 3.81

- Väldigt få gjorde veckans uppgifter, vilket gjorde det svårt att lära sig från varandra.» (Ganska bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»6 13%
Ganska bra»15 34%
Mycket bra»9 20%
Har ej sökt hjälp»12 27%

Genomsnitt: 3.58

- Väldigt få tillfällen att fråga. Räkneövningarna var för räkneövningar och rasterna var för korta för att få ordentlig hjälp med t.ex uppgifter.» (Mycket dåliga)
- Väldigt lite tid att sälla frågor på räkneövningarna» (Ganska dåliga)
- "Kolla på kurshemsidan"» (Ganska dåliga)
- På övningarna fanns det gott om tid för frågor!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

43 svarande

1 (ej prisvärd)»11 29%
13 35%
10 27%
3 8%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»6

Genomsnitt: 2.13

- Dyr. Väldigt svårt att hitta det man ville ha i. » (1 (ej prisvärd))
- Mycket snack, bara 5% av texten kändes relevant. Fungerade som uppslagsverk. Skulle behövas en bra sammanfattning.» (1 (ej prisvärd))
- Dyr, och babblig.» (1 (ej prisvärd))
- Alldeles alldeles för dyr! Det måste gå att hitta en billigare bok.» (1 (ej prisvärd))
- Värdelös bok. Knappt öppnat den. Räknade ut att den har kostat ca 40 kr per gång jag har öppnat den (dvs priset delat med antalet gånger den har öppnats)...» (1 (ej prisvärd))
- Boken är alldeles för texttung och kunde absolut vara mer kompakt.» (1 (ej prisvärd))
- Mycket text. » (2)
- Boken användes knappt under kursens gång.» (2)
- Värdelös bok som inte ger mycket» (2)
- Ganska "pratig" men samtidigt intressant, om man skulle ha tid att läsa den d.v.s.» (4)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

1 (Mycket liten)»9 20%
7 16%
18 41%
4 9%
5 (Mycket stor)»5 11%

Genomsnitt: 2.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken var väldigt dålig med tanke på att den var så pratig! Det var endast tidsödslande att läsa boken.» (1 (Mycket liten))
- köpte ej boken» (1 (Mycket liten))
- Väldigt tjock bok. Svår att läsa, man får lägga väldigt mycket tid och sålla mycket för att få den information man vill ha.» (2)
- Oändligt babblig. Snälla byt boken, den är nästan oläslig.» (3)
- Endast gamla tentor» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.74


Kommentarsfrågor

17. Vad tyckte du om kursen i sin helhet?

43 svarande

1 (inte så bra)»5 11%
6 13%
16 37%
15 34%
5 (mycket bra)»1 2%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåliga föreläsningar och dåligt avvägd tentamen» (1 (inte så bra))
- Säkert bra att kunna. Men oerhört tråkig tycker jag den har varit.» (1 (inte så bra))
- Svårt att förstå syftet med kursen, geometrisk optik har man gått igenom ganska väl på gymnasiet och som elektromagnetiska vågor har man ganska bra bakgrund från elfältskursen.» (2)
- Inte speciellt mycket nytt mot den optik man läste på gymnasiet.» (2)
- Jag skulle hellre se en fortsättningskurs från elfälten med mer inriktning mot vågfysik och ha optiken som en ren laborationskurs istället, vi har ändå bara behandlat specialfall i hela kursen, så jag skulle föreslå att dessa specialfallen kunde arbetas igenom på labbarna och att man fokuserar mer på en kurs som ger oss mer inför framtida kurser och som ger ett bättre helhetsbild. » (2)
- Det kändes som om man repeterade saker man redan visste från gymnasiet, plus nya saker som förklarades så dåligt att man inte lärde sig något nytt.» (2)
- Egentligen intressant.» (3)
- Tentan var väldigt svår, men kursen i sig bra.» (4)
- Intressant, och helt fundamentalt ämne att studera. Skulle vara intressant med mer historisk återkoppling, med tanke på hur central optiken varit i fysikens utveckling under århundranden.» (4)

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

43 svarande

Ja»40 95%
Nej»2 4%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.04

- Ping-pong krånglade mycket, och när folk bad om hjälp med detta verkade Krystyna mest irriterad att man frågade.» (Nej)
- Elektronmikroskopsfrågorna på tentamen kom som en fullständig överraskning. » (Nej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningsledarna»
- Laborationerna! Fantastiskt roliga och lärorika.»
- Grundpelarna för kursen.»
- Labbarna var givande, men väldigt lätta.»
- Halvarssons räkneövningar»
- Mats Halvarsson som räkneövingsledare! Gärna att han tar över föreläsningarna också!»
- Roliga verklighetsexemplena! Polaroidglasögon, regnbågar, elektronmikroskop osv., jättebra!»
- Labbvisningen var bra, kul att se hur forskning bedrivs på Chalmers. Även har Krystina som föreläsare varit väldigt bra och inspirerande»
- Möjligheten att få komma på labbvisning, jättekul initiativ!»
- Laborationerna»
- Allt.»
- Labbarna, precis som de är!»
- Roliga laborationer och bra övningshäfte»
- Väldigt lite»
- Labbesöket i mc2, det i särklass mest inspirerande studiebesöken på utbildningen hittills.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

Om du hade synpunkter vid mittkursenkäten som du inte känner har åtgärdats går det utmärkt att skriva dem här.

- Föreläsningarna bör koppla lite mer till räkneproblemen.»
- Demonstrationer i storgrupp istället för smågrupp. Räkneövningar innebär för de flesta att man räknar själv med lärares närvaro. Det blev dessutom ganska trångt på Mats demonstrationer, trots att få visste hur bra de var.»
- Föreläsningarna, strukturen på dessa.»
- Räknestugorna. Förstår inte varför vi tre olika lärare måste gå igenom samma sak. Tid för att ställa frågor, om räkneövningarna inte drar över hinner man då, men de drog alltid över!!»
- Kurslitteraturen var inte så bra. »
- Byt ut kursen till en labbkurs och behandla de rent optiska delarna där och sätt in en kurs i vågfysik istället, som innefattar optiken på något litet hörn. Jag känner inte att jag kommer ha någon av denna kursen i framtiden utöver om jag börjar jobba med just optik. En vågfysikkurs skulle däremot kunna länka bättre samman till vår fortsatta utbildning och kanske också vara något intressantare. »
- Kursboken, har lite räkne exempel och en massa överflödig information.»
- Tycker man kunde lägga kursen på en lite mer avancerad nivå. Att räkna uppgifter med t.ex. linser och speglar är varken särskilt intressant eller utmanande.»
- Boken, föreläsningsstrukturen.»
- Föreläsningarna behöver bli intressantare. Det är tråkigt när man bara drar igenom exakt det som står i boken.»
- För mycket tid på planering av vad vi ska gå igenom på lektionen»
- Mer strukturerade föreläsningar»
- Föreläsningarnas upplägg och kopplingen til de rekommenderade uppgifterna. »
- mer information och struktur på föreläsningarna»

21. Övriga kommentarer

- En väldigt lätt kurs, ligger på en mycket lägre nivå än våra andra kurser. Men nu kan jag i alla fall det jag borde lärt mig på gymnasiet bra.»
- Tentauppgifterna kan vara mer tydligt beskrivna.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.02

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.17
Beräknat jämförelseindex: 0.55


Kursutvärderingssystem från