ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Extra question: Research Utilization: Course Evaluation 2013, GFOK040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-14 - 2013-04-30
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lena Holmberg»

1. Do you think that you can enhance your career, either in academia or in industry, by applying what you learned in the course?

8 svarande

Not at all»0 0%
To some extent»4 50%
Very much»4 50%

Genomsnitt: 2.5

- great lecture of the research journey, very educative» (Very much)Kursutvärderingssystem från