ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-3 Objektorienterad programmering, DAT043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-15 - 2013-04-12
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande fråga

1. Går du i ettan på D-programmet?

Studienämnden på Datateknologsektionen bjuder på gratis afterschool, en gång per läsperiod, till den klass i Datasektionen som har högsta svarsfrekvensen på utvärderingsenkäterna. För att underlätta för Studienämnden, svara gärna på frågan nedanför.

41 svarande

Ja»40 97%
Nej»1 2%

Genomsnitt: 1.02


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

42 svarande

Högst 15 timmar»12 28%
Cirka 20 timmar»11 26%
Cirka 25 timmar»10 23%
Cirka 30 timmar»6 14%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.45

- Kunde redan java så jobbade bara för att göra labbarna.» (Högst 15 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»5 11%
25%»12 28%
50%»7 16%
75%»8 19%
100%»10 23%

Genomsnitt: 3.14

- Föreläsningarna var _väldigt_ långsamma!» (0%)
- Som sagt, kunde redan java. Så föreläsningarna var överflödiga.» (0%)
- Sega å långsamma föreläsningar» (25%)
- Föreläsningarna gav inte så mycket kändes det inte som, det gav mer av att läsa själv i boken och att programmera själv, än att gå på föreläsningarna.» (50%)
- Inga övningspass» (75%)
- vissa av hans lektionen var onödiga som INTE HJÄLPER för tentan!» (75%)
- Mina föreläsningar från en annan kurs har krocka, men jag var tvungen att hoppa vissa.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

4. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 52%

Genomsnitt: 2.47

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»37 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 2.02

- målen är rimliga då vi läst en kurs i programmering innan. » (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»14 33%
Ja, i hög grad»24 57%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.61

- Att ha tenta i handskriven form testar inte ens förmåga att programmera, enligt mig och många andra. En stor del av att programmera handlar om att testa sig fram, och då behöver man en dator. Och om man nu nödvändigtvis måste ha i skriftlig form, så behöver man få mer tid på sig, eller minska antalet uppgifter, för det är nästintill omöjligt att klara alla uppgifter om man inte kan allt utantill.» (Nej, inte alls)
- Uppgifterna på tentan har låg eller obefintlig koppling till övningsuppgifterna i boken. Svårt att plugga till tenta när tentafrågorna är av helt annan karaktär.» (I viss utsträckning)
- Tentan var alldeles för stor. Jag hann inte göra alla uppgifter för att uppgifterna var för stora och än mindre renskriva koden. Det hade varit bättre med 2 stora uppgifter och några mindre, istället för 5 jätteuppg. Speciellt när man skriver på papper och inte kan skjuta in saker i texten utan att behöva skriva om alltihop. I övrigt var det bra uppg, men man hann inte tänka ut bästa lösningen, utan bara skriva det första som kommer upp för att ens hinna svara på allt.. » (I viss utsträckning)
- svårt att visa vad man kan genom att programmera på papper. en stor del i programmering är felsökning och tester av programmet man skapar.» (I viss utsträckning)
- examinationen var på tok för stor. Gör att man måste stressa fram lösningar utan att hinna tänka igenom dem ordentligt.» (I viss utsträckning)
- Brist på uppgifter som var objektorienterade.» (I viss utsträckning)
- Tentan var för svår. Jag tror det blir många som får underkänt. Jag skulle ge tips att han gör tentan rimliga. Man hann inte skriva alla svar :/» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»17 40%
Ganska liten»11 26%
Ganska stor»14 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Föreläsningarna var helt enkelt värdelösa. Man kan inte bränna på och prata om saker som är relevanta i labb 4 redan under första läsveckan. Svårt att faktiskt få ut något vettigt ur en föreläsning.» (Mycket liten)
- Jag gick på kanske 2 föreläsningar i slutet bara för att se hur långt de hade kommit.» (Mycket liten)
- Har ej deltagit på föreläsningar» (Mycket liten)
- man lär sig av att tillämpa, speciellt i en kurs som denna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har känts överflödiga då man kan lära sig allt hemma genom att läsa Java API och tutorials på internet alternativt kurslitteratur. » (Ganska liten)

8. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»21 50%
Ganska liten»10 23%
Ganska stor»10 23%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.78

- Ej deltagit.» (Mycket liten)
- Har inte varit på övningarna.» (Mycket liten)
- Jag gick på den första och insåg sen att de inte skulle ge mig någonting så skippade resten» (Mycket liten)
- Deltog ej» (Mycket liten)
- Gick aldrig på nån övning.» (Mycket liten)
- Gick inte på övningarna.» (Mycket liten)
- Deltog inte.» (Mycket liten)
- Har ej deltagit på övningar» (Mycket liten)
- tillämpning och undervisning i ett. bra, mer sånt än en gång i veckan.» (Ganska stor)
- De övningar jag har gått på har varit mycket bra. » (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»12 28%
Mycket stor»26 61%

Genomsnitt: 3.45

- Fler handledare behövs, det kunde ta upp till 2 timmar för att få hjälp, för någonting som visade sig vara enkelt.» (Mycket liten)
- Bara massa onödigt jobb då jag redan kunde java.» (Mycket liten)
- Sudokulabhandledningen var otydlig. Koden som fanns att ladda ner stämde inte heller med den i handledningen. Det tar lång tid att få sin labb rättad. Har fortfarande inte fått min sista.» (Ganska stor)
- Laborationerna har varit bra. Labb 3 (Sudoku) var väldigt tung dock. Mycket att göra på kort tid när man inte hade så mycket baskunskaper. Däremot så känner jag själv att det var den labben jag lärde mig mest på, då man verkligen fick sitta och kämpa med den. (Kanske både bra och dåligt med andra ord) » (Mycket stor)
- lärde mig allt på dem» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»9 21%
Ganska liten»8 19%
Ganska stor»17 40%
Mycket stor»8 19%

Genomsnitt: 2.57

- Labb pm var riktigt dåliga, väldigt svårt att förstå vad han vill att man ska göra.» (Mycket liten)
- Tycker man ska ha en kopia av officiella apidokumentet istället för boken. Skansholms bok hade för mycket text för att var lämplig på provet och andra böcker hade inte allt som kom på provet. » (Mycket liten)
- Köpte aldrig boken då allt finns på internet. Låda en kompis bok till tentan.» (Mycket liten)
- Det är lättare och snabbare att slå upp information på internet» (Ganska liten)
- Till skillnad från föreläsningarna, så är innehållet mycket bra i boken. Många kodexempel som är relevanta.» (Ganska stor)
- Boken är väldigt bra. Men den är så tjock och läraren gick verkligen genom nästan alla kapitel. Det är för mycket för oss. Jag blev chockad att handledaren kunde inte alla koder i boken. Så jag var tvungen att lära mig själv!» (Mycket stor)
- Jag valde att använda Java For Everyone istället för Java med Swing. » (Mycket stor)
- Dock ej den bok som rekommenderades» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»24 58%
Mycket bra»15 36%

Genomsnitt: 3.31

- Labb-struktureringen var ganska dålig. Vi fick för mycket tid på vissa labbar och för lite tid på andra. Den sista labben hade man behövt dubbelt så mycket tid på, och den första inte ens hälften.» (Ganska dåligt)
- Koden i sudokulabben skillde mellan de nerladdningsbara filerna och texten.» (Ganska bra)
- Labb-instruktionerna var ibland lite otydliga och man fick inte alltid en bra helhetsbild av uppgiften. Lite fler tips och exempel skulle vara uppskattat.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»4 9%
Ganska dåliga»9 21%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»6 14%
Har ej sökt hjälp»10 23%

Genomsnitt: 3.21

- Har behövt hjälp en gång. Väntade 1 1/2 timme på ett labbpass och när hjälp väl kom hade vi precis löst problemet.» (Mycket dåliga)
- Det fanns alldeles för lite tillgång till hjälp under labb-tillfällena. Man kunde få vänta i flera timmar för att få hjälp.» (Mycket dåliga)
- FÖR FÅ handledare!» (Mycket dåliga)
- De gånger jag försökt söka hjälp har det varit svårt att komma intill och mycket (MYCKET) långa köer. Vad jag har hört så rättades det till under de sista veckorna. » (Mycket dåliga)
- alltför få handledare. i två rum fulla med elever fanns oftast bara en handledare...» (Ganska dåliga)
- Det tog väldigt lång tid att få hjälp på laborationstillfällerna. Borde funnits fler handledare.» (Ganska dåliga)
- För få handledare under laborationer. Tog alldeles för lång tid att få hjälp. » (Ganska dåliga)
- Framförallt på labrationerna. Dåligt med assistenter och lång väntetid på att få hjälp» (Ganska dåliga)
- Lång kötid på hjälp» (Ganska bra)
- Skansholm är grym och kompromissar gärna. Han flyttade fram deadline för sudokulabben eftersom vi behövde det, han svarar även gärna på frågor efter föreläsningarna. » (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 14%
Mycket bra»34 80%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.9

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 4%
Lagom»22 52%
Hög»17 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Det blev ganska jobbigt med den sista labben och plugga till tentan samtidigt.» (Lagom)
- Sista veckorna var det väldigt hög belastning pga labbar och tidig tenta. I övrigt bra» (Lagom)
- Det var inte svårt men det va mycket att skriva.» (Lagom)
- Rätt högt tempo på labbarna, dvs de innehåller många moment fördelat på tid.» (Hög)
- Mycket att göra och stundtals ganska svåra moment i uppgifterna. Dock givande.» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»1 2%
Låg»3 7%
Lagom»25 59%
Hög»12 28%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.21

- två veckor på lab ett behövdes inte då man löste den första dagen. sista labben hade man en vecka på sig och det var veckan innan tentan (tentan var sen på måndagen). borde varit tvärtom.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 16%
Godkänt»14 33%
Gott»18 42%
Mycket gott»3 7%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bara en massa jobb för att få ett papper där det står att jag kan java.» (Dåligt)
- Jag lärde mig mycket. Men läraren verkar som han älskar sin egen bok, så han går genom allting, som är jätte onödigt!» (Godkänt)
- rolig och bra» (Gott)
- Trevlig kurs!» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Trevliga labbar»
- Labbarna»
- Laborationerna, det är där man lär sig hela kursen»
- Labbarna var bra men svåra att förstå.»
- Laborationerna var en stor och bra del»
- Övningarna var bra»
- Roliga labbar»
- Valmöjligheter är alltid bra!»
- Laborationerna var verkligen ett plus, det var där man verkligen lärde sig språket.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vill se "live-programmering" istället för bara färdig kod på PDF»
- Fler handledare på övningar. Snabbare rättning på labbarna. I skrivande stund har labb4 varit inlämnad i över en vecka utan att bli rättad. Upplägget på föreläsningarna. Föreläs om saker som är relevanta för den aktuella labben. Lär av Koen Claessen.»
- Föreläsaren kan mycket om sitt ämne, men är inte särskilt bra på att lära ut. Exempel som visades under föreläsningar känns som rena baskunskaper jämfört med det som frågades efter under examination. Vore bra om läraren höll föreläsningars exempel på den nivå som han sedan efterfrågar under tentamen.»
- Ha fler labbhandledare, bättre labbsalar (värdelös ventilation). Göra något åt tentan, antingen ge mer tid eller minska antalet uppgifter.»
- Fler handledare under labpassen, förenkling av lab 3 (sudoku/memory laben)»
- Bättre skrivna labbpm, snabbare svar på inskickade labbar, en lapp med relevanta metoder till tentan istället för att behöva köpa en bok för 500 spänn för att ta reda på vad ett par metoder heter. Tentant överlag borde varit bättre utformad, den var förmycket beroende på boken för att ta reda på småsaker som inte borde påverka hur man klarar tentan (hitta namnet på en metod osv osv),»
- Att programmera på svenska kommer inte vara accepterat i arbetslivet och därför borde man inte lära ut det. Utan all kod som skrivs bör va på engelska. Jag tyckte heller inte boken var särskilt bra.»
- Föreläsningarna. Det märktes tydligt att folk inte uppskattade dem eftersom färre och färre gick på dem. Det gav mer att sitta med labben och själv söka reda på information.»
- Vara tydligare med vad man ska göra i labbarna och att tiden för tentan var kort för så stora uppgifter.»
- Dela ut ett häfte med officiella api:et istället för att ha en bok.»
- att det finns mer labhandledare och att det är tydligare labbbeskrivningar»
- Tentan helt klart! Upplägget att ha så många frågor och så stora frågor att man inte ska kunna hinna svara på alla är horribelt. Jag var en av de få som faktist hann svara på samtliga frågor men sista frågan fick jag stressa ihop på 15 minuter. Det känns hopplöst att försöka få mer än en trea på en sådan tenta.»
- Första labben behöver absolut inte ta två veckor i anspråk. Det har varit för få handledare på plats i labbsalarna varenda labb. Har tagit 30+ minuter att få hjälp, vilket är riktigt illa. Tentan var för stor för den tiden vi fick. 60 p är för mycket, helt enkelt.»
- Vissa labbpm var otydliga. Svårt att veta vad man skulle göra.»
- Fler handledare till laborationerna. Färre eller mindre omfattande tentafrågor, hann inte svara på alla frågor (Minst 10 av mina kurskamrater tycker detsamma). Då är det svårt att få det betyget man verkligen förtjänar eftersom tidspress inte bör vara ett hinder.»
- Byt föreläsare/examinator. Han tilllåter eleverna att ha hans bok på tentan så att han kan få den såld. Man skulle lika gärna kunna använda en utskriven version av java API som är gratis. Ge även Jan en kurs i pedagogik, sånt man skulle kunna förklara på 10 min gör han på 30. Det går väldigt segt då han hamnar på oviktiga sidospår hela tiden.»
- Tidsdisponeringen på labbarna. De första labbarna hade man för mycket tid medans på de sista blev det väldigt stressigt»
- Tydligare labb-pm»
- Lite tydligare instruktioner.»
- Tentan. Man hade alldeles för lite tid för att göra alla uppgifter, man blev jättestressad.»
- Se över storleken på tentamen. Utelämna en uppgift för att ge möjlighet till att lägga ner med tid, vilket genererar bätte lösningar på resterande uppgifter»
- tentan. man kodar inte för hand på riktigt, hade varit bättre som haskell-tentan»
- Fler handledare, bättre kurslitteratur. Den som användes nu är onödigt omständig i sina förklaringar »

19. Övriga kommentarer

- Har inte kunnat närvara så mycket pga sjukdom. Bra att allt finns på hemsidan.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.4
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från