ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD 1213 LP3 Design och användaranpassning MMF273

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-02
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Ifall man hade en komplicerad produktgeometri kom CAD-arbetet som en mycket tung del islutet av kursen.»
- På tok för hög arbetsbelastning.»
- Blev mycket innan delredovisning och redovisning så klart. Detta är en kurs man kan lägga ner hur mycket tid som Helst på om man är ambitiös. Detta i kombination med tung hållf plus engagemang i föreningar gjorde att jag bröt ihop ett par gånger. Både hållf och d&a ger förutsättningarna att man ej kan hålla på med annat efter skoltid (beräknat 8-17)»
- Det krävdes en väldigt stor arbetsinstats de första veckorna och betydligt mindre de senare. Veckan innan delredovisningen var den mest hektiska veckan under min tid på Chalmers. »

Kursens mål var tydliga*
15 svarande

1 6%
0 0%
3 20%
5 33%
6 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
15 svarande

0 0%
0 0%
1 6%
6 40%
8 53%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
15 svarande

0 0%
0 0%
2 14%
8 57%
4 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
15 svarande

0 0%
0 0%
1 6%
2 13%
12 80%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
15 svarande

1 6%
0 0%
4 26%
4 26%
6 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
15 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
15 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Föreläsningarna/seminarierna var bra förutom att de inte anknöt till projektet. Det var svårt att förstå vad man skulle göra på listan över veckomål då det inte var tydligt på seminarierna vilka moment som gicks igenom. Fick många gånger fråga handledaren om vad som faktiskt skulle göras. Hade seminarierna tydligt gått igenom eller åtminstone tagit upp de olika momenten för varje vecka hade det varit lättare.»
- Super roligt med kroki!»
- Bygga, riktigt kul att bygga modeller!»

Föreläsningar*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 14%
Gav tillräckligt / Bra»2 14%
Lärorikt / Ganska bra»5 35%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 35%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 44%
Lärorikt / Ganska bra»2 22%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»6

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 30%
Lärorikt / Ganska bra»3 30%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 40%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 25%
Lärorikt / Ganska bra»1 25%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 7%
Lärorikt / Ganska bra»1 7%
Mycket lärorikt / Mycket bra»12 85%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 25%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 75%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 4.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 11%
Lärorikt / Ganska bra»2 22%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 66%
Ingick inte i kursen / Vet ej»6

Genomsnitt: 4.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»1 11%
Gav lite /Ganska dåligt»1 11%
Gav tillräckligt / Bra»2 22%
Lärorikt / Ganska bra»3 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 22%
Ingick inte i kursen / Vet ej»6

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 14%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 85%
Ingick inte i kursen / Vet ej»8

Genomsnitt: 4.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»14 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 28%
Lärorikt / Ganska bra»1 7%
Mycket lärorikt / Mycket bra»9 64%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 13%
Lärorikt / Ganska bra»2 13%
Mycket lärorikt / Mycket bra»11 73%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 8%
Gav tillräckligt / Bra»4 33%
Lärorikt / Ganska bra»2 16%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 41%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 7%
Gav tillräckligt / Bra»5 35%
Lärorikt / Ganska bra»4 28%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 28%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 8%
Gav tillräckligt / Bra»3 25%
Lärorikt / Ganska bra»2 16%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»3 20%
Mycket lärorikt / Mycket bra»12 80%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
15 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

Föreläsningar
15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 20%
100%»12 80%

Genomsnitt: 4.8

Övningar
14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»14 100%

Genomsnitt: 5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.35


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- All kontakt med handledarna»
- Projektet, handledningarna, rapportskrivning kontinuerligt.»
- Att ha delredovisning är tufft men bra. Bra att få kritik så man kan bättra sig till nästa gång. Krokin var super bra! Roligt att hålla igång skissandet. Skönt att inte behöva göra en lång rapport!!!!!!!»
- Krokin»
- Genomgående bra kurs»
- Krokin var väldigt rolig och lärorik. Det var också bra att få så många handledningstillfällen. Jättebra med feedback på hur man presenterade. »
- Kontinuerlig handledning. Delredovisning i mindre grupper och alla tillsammans på slutpresentationen. »
- Projektet»
- Projektet! Det är jättekul att verkligen få göra en riktig produkt och vara med hela vägen i processutveckligen! »
- Bygga fysiska modeller, jättekul. »

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Se till att handledarna är mer på samma nivå och ställer samma krav på oss studenter.»
- Seminarierna behöver bli tydligare. Arbetstempot minskas lite, iaf om kursen ska gå samtidigt som en så tung kurs som hållfen.»
- Det bör ingå något element av rimlighet i designen. En tänkt produkt som är så avancerad att den blir en metalösning eller så dyr att ingen kan köpa den borde inte rekommenderas.»
- På något vis lära sig hur man ska få ut mer av handlingarna. »
- Om filmer ska visas, visa dem i bra kvalité.»
- Det detaljerade kursschemat och kurslitteraturen behöver synkas bättre! i schemat stod det att man skulle göra en viss process eller övning men man kunde inte få en förklaring till vad det var i kurslitteraturen (seminariehäftena). Sedan kunde det visa sig att det stod i litteraturen fast med ett annat namn. Det vore alltså bra att göra kursschemat mer tydligt och samstämmigt med litteraturen. »
- Gör tydligt att det krävs en CAD-modell. Det blev onödigt rörigt och stressigt mot slutet eftersom kravet inte var tydligt vid kursstart. »
- Vara tydligare med hur fri man är i projektet.»
- Tydligare med att CAD är ett obligatorsiskt moment i början av kursen. Att handledaren i B&K ser till att man inte gör ett för stort projekt utan mer koncentrerat till ett problem. Vi tolka det som att vi skulle göra ett nedkok av allt på hela arbetsplatsen som vi besökte, eller åtminstone alla problem som rörde ett visst moment. Det resulterade till väldigt väldigt många olika problem som vi då bara hade några instaka krav kopplade till Dessutom då vi bara hade gjort en ytlig undersökningen av alla dessa olika problem ledde det till att det var väldigt svårt att påbörja D&A projektet. Alltså tydligare upplägg mellan kurserna! Undvik tre i grupp - blir för många viljor. »
- Väldigt hög arbetsbörda, men samtidigt blev man taggad och jobbade på för att hänga med, kul!»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»3 20%
Mycket gott»11 73%

Genomsnitt: 4.66

- Det märks tydligt att Örjan bryr sig om oss och våra projekt. Det känns skönt att någon uppmuntrar och stöttar på ett mer personligt plan eftersom det inte finns så stort utrymme till sådant i andra kurser!» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.35
Beräknat jämförelseindex: 0.83

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från