ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD 1213 LP3 Linjär algebra TMV186

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-05-06
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Föreläsare kommunicerade målen dåligt, de var skrivna på en overhead film, för smått för att någon i salen kunde se. Det var väldigt Olika antal uppgifter vecka till vecka. Ibland kunde n vecka ta två veckor!»
- Onödig uppdelning av tentan. Känns som att man försökte "försvåra" kursen genom konstiga moment och "överbetygsdel". Ojämnt fördelade mål för olika betyg. Kunskapsnivån för att få en 3 låg på en tiondel av den för att få en 5. »

Kursens mål var tydliga*
13 svarande

1 7%
0 0%
6 46%
1 7%
5 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
13 svarande

0 0%
3 23%
5 38%
3 23%
2 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
13 svarande

1 8%
4 33%
2 16%
4 33%
1 8%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
13 svarande

0 0%
0 0%
2 15%
7 53%
4 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
13 svarande

0 0%
2 15%
2 15%
7 53%
2 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
13 svarande

0 0%
1 7%
6 46%
2 15%
4 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Tycker Kryssuppgifterna var ett ganska konstigt upplägg att göra uppgifter en vecka efter hela schemat. Sämsta av allt var att presentationerna tog massa värdefull tid från övningarna.»
- Upplägget för utlärandet var väldigt stappligt och osammanhängande. Gav ingen motivation eller grund för inlärning. Byggde inte ihop matten genom associationer eller tankegångar. Lektionerna bestod av rabblande av det som redan fanns som anteckningar på kurshemsidan.»
- Föreläsaren får gärna visa lite mer entusiasm. Blir då lättare att motivera sig som elev.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna har inte nått upp till mina förväntningar. Föreläsningarna rörde mest ihop. Duggorna var för många, och det var synd att vi inte fick demouppgifter på övningarna. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Föreläsningar*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»6 50%
Gav lite /Ganska dåligt»5 41%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 8%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 1.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»1 100%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 16%
Gav tillräckligt / Bra»4 33%
Lärorikt / Ganska bra»4 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 16%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»1 7%
Gav lite /Ganska dåligt»4 30%
Gav tillräckligt / Bra»5 38%
Lärorikt / Ganska bra»3 23%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 2.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»1 16%
Gav lite /Ganska dåligt»2 33%
Gav tillräckligt / Bra»3 50%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»7

Genomsnitt: 2.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»13

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 7%
Lärorikt / Ganska bra»9 69%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 23%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 15%
Lärorikt / Ganska bra»7 53%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 30%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»1 14%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 57%
Lärorikt / Ganska bra»2 28%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»6

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 100%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 30%
Gav tillräckligt / Bra»2 20%
Lärorikt / Ganska bra»5 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»1 33%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 33%
Lärorikt / Ganska bra»1 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»1 50%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 15%
Gav tillräckligt / Bra»2 15%
Lärorikt / Ganska bra»7 53%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 15%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»13

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»13

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»1 12%
Gav lite /Ganska dåligt»1 12%
Gav tillräckligt / Bra»4 50%
Lärorikt / Ganska bra»1 12%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 12%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 16%
Gav tillräckligt / Bra»5 41%
Lärorikt / Ganska bra»2 16%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 25%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»1 33%
Gav lite /Ganska dåligt»1 33%
Gav tillräckligt / Bra»1 33%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Föreläsningarna gav tyvärr inte mig någonting. Dåligt exemplifierat, man förstod inte vad man använder de olika momenten i kursen till rent praktiskt. Något som iallafall för mig ökar förståelsen. »
- Föreläsnignarna jag var på gav ungefär lika mycket som att försöka lära sig genom att titta på någon annans lösningsgång utan någon form av förklaring. Svårt att studera själv, instuderingsfrågorna var väldigt få, och skulle man göra alla tal var det väldigt mycket, svårt att sålla ut själv vilka uppgifter man ska jobba med. »
- Föreläsaren skrev på tavlan var bara hur man löser talen algebraiskt, det var få gånger han faktiskt förklarade vad frågan var. Det var därför mycket svårt att greppa vad som faktiskt hände när man inte vet frågan. Speciellt eftersom det var ny matematik. Matlab-övningarna vi gjorde grundade sig i matematik som inte hade gåtts igenom på föreläsningarna än. Det orsakade därför dubbelt med problem för oss som inte är bekanta med matlab: 1. vi förstod inte hur vi skulle applicera matematiken i matlab, och 2. vi visste inte vad det var för matematik. Måste säga att Joel var fantastisk däremot! Bra på att förklara och lugn och sansad. Angelägen om att vi skulle förstå. Verkligen en bra hjälp!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna har varit under all kritik!! Läraren pratar mot tavlan och föreläsningarna känns ostrukturerade. Föreläsarens genomgångar kan bli mer pedagogiska och förklaras bättre.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsaren verkade inte fullt veta vad som stod på hurshemsidan eftersom jag och mina klasskamrater frågade efter facit för sant/falskt-frågor varpå han svarade att han inte hade eller tänkte göra. Dagen innan tentan hittade vi däremot en pdf på hemsidan i en liten nästan dold länk med facit. Detta hade hjälp oss oerhört om vi fått den tidigare. Föreläsningarna gav oss mer att önska. Föreläsaren stod med ansiktet in mot talvan och pratade med låg röst så att man inte hörde. De exempel han skrev på tavlan var bara hur man löser talen algebraiskt, det var få gånger han faktiskt förklarade vad frågan var. Det var därför mycket svårt att greppa vad som faktiskt hände när man inte vet frågan. Speciellt eftersom det var ny matematik. Matlab-övningarna vi gjorde grundade sig i matematik föreläsaren inte hade gått igenom än. Det orsakade därför dubbelt med problem för oss som inte är bekanta med matlab: 1. vi förstod inte hur vi skulle applicera matematiken i matlab, och 2. vi visste inte vad det var för matematik. Måste säga att Joel var fantastisk däremot! Bra på att förklara och lugn och sansad. Angelägen om att vi skulle förstå. Verkligen en bra hjälp!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Föreläsningar
13 svarande

0%»1 7%
25%»2 15%
50%»0 0%
75%»2 15%
100%»8 61%

Genomsnitt: 4.07

Övningar
13 svarande

0%»1 7%
25%»1 7%
50%»2 15%
75%»2 15%
100%»7 53%

Genomsnitt: 4

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Kryssuppgifter»
- Jag tycker att kryssuppgifterna var bra. De gjorde att man låg i fas varje vecka.»
- Duggor i Maple är bra.»
- Boken är väl en av få grejor som var bra med kursen så den ska vara kvar. Även duggorna är bra»
- Jag gillade upplägget med kryssuppgifter, det var lärorikt. »
- tydlighet i struktur»
- kurslitteraturen, duggorna, kryssuppgifterna»
- Duggor och bra övningsledare som Joel!»
- Kurslitteraturen. Duggorna. »
- Duggor»
- Kurslitteraturen»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Oerhört invecklat poängsystem på tentan, känns väldigt onödigt. Dessutom kan man ju fråga sig varför man gavs så lite utrymme att svara????»
- TA BORT UPPLÄGGET MED GODKÄNTDEL! Löjligt högt krav på rätt där när inte överbetygsdelen räknas in. Detta innebär att man inte har tid att plugga på överbetygsdelen, vilket leder till starkt försämrad förståelse och lägre betyg. De flesta förstår inte samtliga MATLAB-övningar, vet inte hur ni skall lösa detta.»
- oerhört virriga föreläsningar med felkalkyleringar och exempel man ej vet vartåt de barkar. Ingen förklaring för varför man gör på vissa sätt, bara att man gör detta. I stort väldigt opedagogiska föreläsningar»
- Ändra tentamen, ta bort godkänt-överbetygsdel-uppdelningen. Mer sammanhängande föreläsningar, försöka lära ut genom att bygga på nya kunskaper medhjälp av gamla. Försöka visa mer hur saker o ting hänger ihop och varför man behöver just dessa metoder.»
- Upplägget på kryssuppgifter. Kanske att man får redovisa enskilt för övningsledaren, det gav inte jättemycket att sitta och lyssna på andras redovisningar när man hade gjort uppgifterna själv. Blev mest dötid. Men lärorikt att tvingas förstå uppgifterna helt!»
- Inget»
- - Bättre förklaring av alla begrepp och satser och inte bara skriva upp allt och höfta till med bevis - Övningstillfällena bör ha några uppgifter som räknas igenom på tavlan vid varje tillfälle som kursansvarig valt ut centralt - inga presentationer av kryssuppgifter som snor tid från övningstillfällena. Kryssuppgifter i sig är en bra grej - Minst två övningsledare på 44 personer - Matlabuppgifterna känns konstiga och saker dyker upp där som först förklaras i sista veckan i kursen!! Så får det inte vara. - Mindre uppgifter som ska räknas och inga jämna eftersom facit inte finns till dessa, om jämna ska tas med måste facit läggas ut på dessa - Facit och förklaringar till alla sant-falskt uppgifter man skulle göra - väldigt svår överbetygsdel på tentan, kanske lite överdrivet kan det kännas» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Att föreläsaren är mer intresserad och att matlaben ska innehålla matematik som vi gått igenom. Vi hade tex minsta kvadratmetoden i lv 2 medans föreläsningarna gick igenom den först lv 6.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- mer engagemang från föreläsaren för att föreläsningarna ska ge ngt» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Mer förklaringar till de olika momenten vi gör. Varför gör man på det sättet och vad tillämpas det på? Jag anser även att man som föreläsare borde vara mer påläst inför en föreläsning, det hände åtskilliga gånger att han kom av sig eller skrev fel på tavlan. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- - Mindre uppgifter som ska räknas och inga jämna eftersom facit inte finns till dessa, om jämna ska tas med måste facit läggas ut på dessa - Facit och förklaringar till alla sant-falskt uppgifter man skulle göra - väldigt svår överbetygsdel på tentan, kanske lite överdrivet kan det kännas» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna och antal moment i kursen. 5 redovisningar i matlab, suggor varje vecka, kryssuppgifter varje vecka och en massa uppgifter har varit för stor arbetsbelastning.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

13 svarande

Mycket dåligt»3 23%
Dåligt»3 23%
Godkänt»6 46%
Gott»1 7%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Rolig matematik, men upplägget på kursen förstörde det för mig. Det är en otroligt viktig kurs, men jag har aldrig varit så omotiverad att plugga som jag varit under den här kursen. » (Mycket dåligt)
- Tycker det är alldeles för dålig kvalite på denna kurs för att givits ut av chalmers» (Dåligt)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.33
Beräknat jämförelseindex: 0.58

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från