ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD 1213 LP3 Färglära PPU051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-02
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Björn Friberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Vår lärare var väldigt duktigt på att kommunicera målen! Som dessutom inte bara kändes relevanta för kursen utan för arbetslivet och för livet. »
- roligt med en kreativ kurs där dt finns utrymme för egna ideer»

Kursens mål var tydliga*
14 svarande

0 0%
0 0%
2 14%
8 57%
4 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
14 svarande

0 0%
1 7%
1 7%
5 35%
7 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
14 svarande

0 0%
1 7%
2 14%
5 35%
6 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
14 svarande

0 0%
1 7%
4 28%
7 50%
2 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
14 svarande

0 0%
0 0%
4 28%
5 35%
5 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
14 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
3 21%
10 71%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Föreläsningarna har varit i världsklass, likaså övningar som har varit både roliga, intressanta och lärorika. Kurslitteraturen får tyvärr minus. De var dåligt skrivna, och det var mycket upprepning i dem. Berits bok kändes bara som en lång "promote" för med systemet. Väldigt partisk!»
- Tyckte detta var en jätte bra kurs och väldigt lärorikt. Kurslitteraturen kändes överflödig men kanske bra som ett stöd för vissa. Det jag skulle vilja haft mer är metoder för att hitta färger som passar bra ihop och som förstärker varandra. Mer om hur man ska tänka när man väljer färgen»
- Tyck»

Föreläsningar*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 7%
Gav tillräckligt / Bra»1 7%
Lärorikt / Ganska bra»4 28%
Mycket lärorikt / Mycket bra»8 57%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 14%
Lärorikt / Ganska bra»3 21%
Mycket lärorikt / Mycket bra»9 64%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 14%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»6 42%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 42%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 28%
Lärorikt / Ganska bra»2 14%
Mycket lärorikt / Mycket bra»8 57%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 30%
Lärorikt / Ganska bra»5 38%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 30%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»2 16%
Gav lite /Ganska dåligt»5 41%
Gav tillräckligt / Bra»4 33%
Lärorikt / Ganska bra»1 8%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 2.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 15%
Lärorikt / Ganska bra»6 46%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 38%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»5 45%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 54%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 4.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 21%
Lärorikt / Ganska bra»2 14%
Mycket lärorikt / Mycket bra»9 64%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 14%
Lärorikt / Ganska bra»5 35%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 50%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 100%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»13

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 14%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»3 42%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 42%
Ingick inte i kursen / Vet ej»7

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»1 7%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 28%
Lärorikt / Ganska bra»6 42%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 21%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
14 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»13

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Roliga och intressanta föreläsningar! Kul att du kopplade till dina riktiga projekt»

Föreläsningar
14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»14 100%

Genomsnitt: 5

Övningar
14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»14 100%

Genomsnitt: 5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.12


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- det egna projektet i slutet»
- Övningarna och lärare!»
- Jag tycker att det var ett bra upplägg på kursen. Bra och intressanta föreläsningar och övningar.»
- Föreläsarens devis om att man gör saker tills de är klara är väldigt logisk och kul att jobba efter. Det betyder att raster och sluttider är lite flytande, men att man ändå lägger de timmar som står i schemat ändå. Väldigt bra!»
- Alla övningar kändes relevanta för kursen. Mycket bra med datorövning! »
- Egna arbetet»
- Allt!»
- Föreläsaren»
- personlig feedback, de olika övningarna, egna fördjupningen, genomgångarna»
- Det var bra när hon gick igenom de olika färgsystemen och förklarade skillnaderna. Datorövningen var mycket användbar. Fler datorövningar tycker jag, eftersom framtiden kommer kretsa runt datorer ännu mer. »
- De olika delmomenten»
- Övningarna»
- Första färgövningarna»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Vet Märit vad ordet RAST betyder?? Viktigt att följa schemat, vi ska inte behöva anpassa oss efter henne hela tiden..»
- Studiebesök hade varit roligt och film kanske? Men speciellt böckerna!»
- Mer om färgsättningsmetoder, hur är arbetssättet för att ta fram färger som passar ihop, gärna fler exempel och tankar kring befintliga färgsättningar.»
- Att lägga till lite mer om hur man ska tänka när man väljer färger, hur man ska matcha dem»
- Tycker att det borde ställas betydligt högre krav på redovisningar, arbeten och presentationsteknik.»
- Fler övningar»
- kurslitteraturen»
- Det var lite för mycket om NCS-systemet. Kanske att man skulle gått igenom mer hur man får en realistisk bild trots RGB-systemet i datorer. Det är ju, som jag sa i förra punkten, hos datorer framtiden ligger.»
- Jämnare arbetsbelastning»
- Inget»
- Mera tydlighet i vad de sista projekten går ut på»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»0 0%
Gott»5 35%
Mycket gott»8 57%

Genomsnitt: 4.42

- Tack så mkt för en rolig kurs» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.12
Beräknat jämförelseindex: 0.78

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från