ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Flervariabelanalys, MVE035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-14 - 2008-04-22
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

58 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
7 12%
32 55%
5 (över förväntan)»19 32%

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gav en stor förståelse för de tidigare mattekurserna jag har läst här på chalmers, väldigt motiverande för studierna.» (4)
- intressant kurs bra föreläsningar» (4)
- Oerhört rolig och nyttig kurs. Klart mest intressanta och trevligaste mattekursen hittills.» (5 (över förväntan))
- Kursen är mycket rolig och givande. Dessutom har man kommit in i en bättre studietakt i lp 3 vilket gör att man kan ta till sig mer information.» (5 (över förväntan))
- Jag är mycket nöjd med Flervariabelanalysen» (5 (över förväntan))
- Spännande och rolig. Det var många pusselbitar som plötsligt föll på plats.» (5 (över förväntan))
- Var kul att utveckla kunskaperna från envariabeln.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

58 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
2 3%
15 27%
5 (mycket relevant)»38 69%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.65

- Känns som en självklar kurs» (5 (mycket relevant))
- Jag vet inte vad jag vill/kommer utbilda mig till... Går inte ens på fysik, och är inte säker på att jag kommer gå klart datorteknik.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

58 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
4 6%
25 43%
5 (Mycket bra avvägt)»29 50%

Genomsnitt: 4.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lite lurig» (3)
- Stor vikt lades på fysikaliska tillämpningarna i vektoranalys, men det var en cental del av kursen» (4)
- Saknades inget, var inget som inte som funnits med i kursen.» (4)
- Tentan innehåller alltid otroligt mycket av kursinnehållet. Dessvärre är det bara 8 frågor vilket medför att man kanske inte får chansen att visa vad man kan då man misslycas i ett tidigt stadium i uppgiften.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Tentafrågorna testar verkligen kursens kunskaper - bra! Uppgifterna slutar sällan i krångliga räkningar där risken är stor att köra fast, vilket är mycket bra då krångliga räkningar inte är kursens fokus.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Mycket talande tenta som testade det kursen innehöll» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

58 svarande

<25%»1 1%
25-50%»0 0%
50-75%»1 1%
>75%»56 96%

Genomsnitt: 3.93

- Jag var inte på tentagenomgångarna i slutet. Resten var jag på.» (>75%)
- Föreläsningarna i denna kursen bidrog väldigt mycket, hade inte klarat mig utan dem» (>75%)
- Att gå på föreläsningar är ett självklart moment för mig, annars kunde jag lika gärna läsa kursen på distans.» (>75%)
- Sjuk sista läsveckan, men annars har jag varit på alla föreläsningar.» (>75%)
- Föreläsningarna är väldigt bra/givande. Ges bra räkne-exempel osv.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

58 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 1%
11 19%
10 17%
5 (mycket bra)»35 61%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite mycket teori och lite lite vad man behövde kunna för tentan, alltså fler räkneexempel. Tempot var också väldigt högt för att allt skulle hinnas med, hellre då att man kanske inte hinner med allting men det som hinns med hinner man att förstå. Och när det är två minuter kvar till rasten så kanske det är bättre att vänta med just det beviset istället för att jäkta» (2)
- lite för högt tempo ibland» (3)
- Ibland för högt tempo. Och önskar att föreläsaren hade mer förståelse för elvernas svårigheter med kursen. » (3)
- Berhnad borde utgå ifrån eleverna. Annars är det bättre med mer förläsningar och inte så fort.» (3)
- går lite fort ibland i övrigt helt underbara» (4)
- Lite rörigt ibland.» (4)
- Föreläsarens stora entusiasm smittar gärna av sig.» (4)
- Bra strucktur» (5 (mycket bra))
- Riktigt bra upplagda föreläsningar i bra tempo och på lagom nivå» (5 (mycket bra))
- Bernhards upplägg är mycket bra och han förklarar sin strategi med föreläsningarna mycket väl så att man förstår hur man ska läsa.» (5 (mycket bra))
- Mycket kunnig och inspirerande föreläsare! Fokus på vad som är viktigt, tar sig tid att introducera och förklara avsnitt väl.» (5 (mycket bra))
- Bernard är kunglig» (5 (mycket bra))
- Mycket mycket bra upplagda. Bernhard Behrens är den bästa föreläsaren jag haft hittils vad det gäller ordning, upplägg och klarhet på föreläsningar. Mycket bra» (5 (mycket bra))
- Bernhard är alltid engagerad och vill verkligen att alla ska förstå. Och hans engagemang smittar i många fall av sig på eleverna. Dessutom är hans suddteknik i världsklass. (vilket faktiskt gör rätt mycket för läsligheten)» (5 (mycket bra))
- Bra upplägg, bra tempo, tydlig tråd, bra föreläsare» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

57 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 3%
10 18%
19 35%
5 (mycket bra)»22 41%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vore bra med mer tid att räkna själv på.» (2)
- På räknestugorna går man igenom metodiken för att lösa ett problem. Det är iofs bra men det tendensen är att räknestugorna blir mer som föreläsningar och man får inte mycket tid att räkna själv. » (3)
- Lite många elever för varje lärare så svårt att få den hjälp man behövde» (3)
- Bra avvägning mellan demoräkning och egen räkning. Räknestugan på onsdag eftermiddag dock överbemannad, tamt med besökare denna tid, en övningsledare denna tid hade räckt.» (4)
- Blir för mycket tid till exempel ibland. Bättre med mer tid till räknande.» (4)
- Bra mix av demonstration och egen räkning. Ibland, i mitt tycke, lite för mkt demostration.» (4)
- Det är bra att det fanns mycket tid att fråga räkneövningsledaren» (5 (mycket bra))
- Lägg helst en (till) i slutet av veckan» (5 (mycket bra))
- Stor chans att räkna själv med kunnig person man kan få ledning av.» (5 (mycket bra))
- Fungerade bra» (5 (mycket bra))
- Bra exempel!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om bonusuppgifterna?

58 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
1 2%
18 36%
17 34%
5 (mycket bra)»13 26%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För lätta!?» (2)
- Jag tycker de handlade mer om att behärska MatLab och Mathematica än flervariabelanalys och det är fel. Det hade varit acceptabelt om vi haft kurser i exempelvis MatLab - Programeringstekniken vi läser funkar tyvärr dåligt och jag tycker inte det har hjälpt mig något.» (3)
- Lite märkligt att ha uppgift som egentligen inte handlade så mkt om det vi gjorde i denna kurs, utan om något som skulle komma först i nästa» (3)
- Rätt roliga, bra att hålla igång kunskaperna lite så man inte glömmer matlab/mathematica.» (3)
- bra att inte bara se det skrivet» (4)
- Gav större förståelse för kursen, kändes aktuella.» (4)
- Faktiskt väldigt bra uppgifter. Jag lärde mig massa fina saker om tangentplan och gradient, vilket säkert var tanken. » (4)
- Jag tyckte det var bra att de fanns och gav lite extra inblick i det hela» (4)
- Kanske något lätta? Men jag tyckte att de tog upp nyttiga och användbara saker. » (4)
- billiga poäng» (4)
- Relevant och lärorikt.» (5 (mycket bra))
- Det såg mycket intressanta ut! Tyvärr hade jag inte tid att göra dessa då jag läste två andra kurser samtidigt...» (Deltog ej)

8. Vad tyckte du om duggan?

57 svarande

1 (inte bra)»0 0%
0 0%
3 5%
15 28%
5 (mycket bra)»35 66%
Vet ej / Har ej skrivit duggan»4

Genomsnitt: 4.6

- Duggor bidrar till ökad kunskap. Duggor bör existera i varje kurs» (4)
- Duggor är jättebra att ha. Ryktet om att de ska dras in för att spara pengar gör mig bestört. Visst, det är bättre att dra in duggorna än något annat men de är fortfarande viktiga.» (5 (mycket bra))
- fick mig verkligen att gå igenom ordentligt, stor skillnad när man kommer till tentan» (5 (mycket bra))
- Ta inte bort duggan till nästa år, den behövs för att själv kontrollera hur mycket man förstått/lärt sig» (5 (mycket bra))
- Generellt sett så kan man väll anse att tentor är orättvisa då de visar mer dagsform än verklig kunskap - därför är det bra att öka antalet tentor, mer tentor mer rättvist.» (5 (mycket bra))
- Samma som tentan, testar kursmålen på ett bra sätt.» (5 (mycket bra))
- Duggor är bra på många sätt.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra uppvärmning till tentan, visade vad man kunde förbättra och gav extra motivation tycker jag. Fortsätt med den!» (5 (mycket bra))
- Duggor är alltid en bra motivationskälla till att pluga in halva kursen.» (5 (mycket bra))
- Alltid bra med en avstämning en bit in i kursen» (5 (mycket bra))
- Bra motivation i rätt tid.» (5 (mycket bra))
- Hjälper oerhört!» (5 (mycket bra))
- väldigt viktig» (5 (mycket bra))
- Jag visste inte ens om att det var en dugga, om det beror på bristande information eller inte vet jag inte, men jag var på minst 9 föreläsningar av 10.» (Vet ej / Har ej skrivit duggan)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

58 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
4 6%
3 5%
19 32%
5 (Mycket stor)»31 53%

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bernhard är mycket nogrann och ambitös i sina genomgångar vilket ofta gör att man går ifrån föreläsningarna utan att ha förstått något alls. Men efter att ha gått hem och läst igenom anteckningarna och räknat osv.. brukar det lossna. » (4)
- Har inte disciplinen att lära mig själv, och det som är mest är att lära sig hur man skall tänka snarare än att rabbla formler, så att lyssna på Berhards resonemang utöver definitioner och satser ger mycket.» (5 (Mycket stor))
- Föreläsningarna hjälper enormt!» (5 (Mycket stor))
- Gav en väldigt bra grund från vilken jag mestadels enbart behövde repetera utan att behöva gå igenom något okänt själv.» (5 (Mycket stor))
- Om man läser i boken och går igenom allt, samtidigt som man får det förklarat för sig av Bernhard på föreläsningarna så får man en mycket bra helhetsbild» (5 (Mycket stor))

10. Använde du kurshemsidan?

58 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 6%
18 31%
28 48%
5 (extremt mycket)»8 13%

Genomsnitt: 3.68

- Se nästa kommentar.» (4)
- Riktigt bra med hemsida med all relevant information.» (4)
- Allt finns, möjligtvis är det gula bakgrundfärgen lite gäll. » (4)
- Mycket bra Bernhard!» (4)
- Bra med info där.» (4)
- Tipps på studieteknik, föreläsningsschema, instuderingsuppgifter, schema för övningsuppgifter, gamla tentor & lösningar... mycket bra allihop! » (5 (extremt mycket))
- Bernhard har varit mycket duktig på att lägga ut material och jag gillar von Schult´,s gamla föreläsningsanteckningar.» (5 (extremt mycket))
- Väldigt bra att kunna förbereda sig inför nästa föreläsning.» (5 (extremt mycket))
- Bra utformad, bra uppdaterad och mycket relevant info» (5 (extremt mycket))

11. Tyckte du att kurshemsidan var givande?

58 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
12 20%
24 41%
5 (väldigt givande)»22 37%

Genomsnitt: 4.17

- Mycket informativ» (4)
- Bra med många hemstuderingsuppgifter och gmla tentor och detaljerad information om vad som ska gås igenom.» (4)
- uppenbarligen» (5 (väldigt givande))
- Sidan är väldigt givande genom att det finns allt man behöver veta, och i tid.» (5 (väldigt givande))
- Mycket omsorgsfullt gjort.» (5 (väldigt givande))
- Önskar dag-för-dag referenser till avsnitt i boken istället för veckovisa.» (5 (väldigt givande))
- Mkt bra och utförlig.» (5 (väldigt givande))
- Mycket bra innehåll, lämnar inget mer att önska, inte som jag har kommit på i alla fall» (5 (väldigt givande))
- Mycket information!» (5 (väldigt givande))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.22


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

57 svarande

Ja»0 0%
Nej»57 100%

Genomsnitt: 2

- saknar svarsalternativet "ingen uppfattning"» (Nej)
- Inte för min del. Har nog aldrig kommit så bra in i ett gäng på chalmers tidigare som här. Dock är det naturligtvis så att det finns människor i detta utseendefixerade land som drar sig ifrån att prata med personer de inte finner tilldragande nog att ompröva sin första uppfattning om meddelst kommunikation...» (Nej)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
32 55%
23 39%
5 (För hög)»2 3%

Genomsnitt: 3.44

- Bra fråga... Naturligtvis var den jättehög, men det behövs om man skall lära sig all matte man behöver! Nödvändigt hög. (Förhoppningsvis även tillräckligt...)» (3)
- Helt lagom, idealisk.» (3)
- Väl avägd» (3)
- Helt okej belastning» (3)
- Den var hög men det är bra då man stressas att göra sitt yttersta» (3)
- Lagom, fanns alltid att göra om man ville» (3)
- Hög men som förväntat» (4)
- Ganska hög.» (4)
- En rolig utmaning på rätt nivå.» (4)
- På gränsen till för hög stundvis, men avsseende på tiden och andra kurser!» (4)
- Jag klarar inte av studietrycket på F eftersom min gymnasieutbildning uppenbarligen höll för låg kvalitét. Jag saknar studieteknik, matematisk kunskap och självförtroendet från gymnasiet är bortblåst. Detta kompenseras med hårt arbete vilket gör att jag fick prioritera denna kursen och ändå knappt klarade den. » (5 (För hög))

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 25%
Mycket bra»39 67%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.81

- De flesta jag umgicks med under denna min läsperiod på fysik var ensamvargar...» (Ganska bra)
- Eftersom mina gamla studiekamrater har hoppat av så får jag spendera halva läsperioden på att hitta en ny studiecirkel, i kombination med att räkneövningarna mer liknar föreläsningar så drabbades jag extra hårt av detta.» (Ganska bra)
- Då jag behövt hjälp av andra elever så har det funnits goda möjligheter till det.» (Mycket bra)
- Är mycket nöjd med den här delen då det motiverar extra att studera med folk som är likvärdigt intresserade vilket mina medstudenter är» (Mycket bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

58 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»18 31%
Mycket bra»34 58%
Har ej sökt hjälp»4 6%

Genomsnitt: 3.67

- Föreläsarna på F är mycket vänliga och svarar alltid på frågor. Detta gäller i allra högsta grad Bernhard.» (Mycket dåliga)
- Fler räkneövningar hade varit bra» (Ganska dåliga)
- Har sökt hjälp via mattesupporten i biblioteket» (Ganska bra)
- mycket bättre än inledande analys!» (Mycket bra)
- Föreläsaren strävar verkligen efter att vi eleverna ska förstå allt.» (Mycket bra)
- Bernhard gav till och med extra mottagningnen två dagar under tentaveckan ifall det skulle behövas. Han är väldigt öppen med att man ska fråga när man inte förstår vilket jag tycker är bra» (Mycket bra)
- Jag vet att många tycker att det är lite skrämmande att fråga bernhard om saker, eftersom han har en tendens att smådissa dem som kanske inte tänkt igenom en fråga ordentligt innan dem ställer den, alternativt inte försökt lösa en uppgift tillräkligt mkt innan de frågar.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

57 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 1%
3 5%
27 50%
5 (mycket prisvärd)»23 42%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 4.33

- Jag använde väl bara boken 2-5 gånger. Resten kunde jag läsa in genom anteckningarna jag gjorde på lektionen. Övningsboken var bra att ha.» (4)
- "Person-Böiers-serien" är väldigt bra. Utförliga och oftast lätta att förstå. Dock kunde föreläsaren gå igenom samma bevis som i boken istället för att bara ta ett enklare (bättre med båda så man lär sig mer)» (4)
- PB är superb.» (5 (mycket prisvärd))
- Inte så dyr» (5 (mycket prisvärd))
- Använde den hela tiden i mitt studerande.» (5 (mycket prisvärd))
- Vi hade redan böckerna från fortsättningsanalysen, så jag vill sätta en 10a på denna. » (5 (mycket prisvärd))
- Persson böier är en mycket bra bok. Förklarar på ett vettigt sätt och har väldigt bra utformning, blir inte rörig som många andra böcker. Det är svensk text dessutom!» (5 (mycket prisvärd))
- Bästa boken hitills.» (5 (mycket prisvärd))
- Lätt (vikt), lättöverskådlig, lättläst och grundlig. » (5 (mycket prisvärd))
- lånade...» (Köpte inte boken)
- Lånade på bibl.» (Köpte inte boken)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
3 5%
8 13%
29 50%
5 (Mycket stor)»18 31%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Övningsboken var bra att ha.» (4)
- Under föreläsningar hinns mycket material med som man sedan får en bättre förståelse för när man repeterar i boken.» (4)
- Trots att nivån på uppgifterna i boken var en bra bit under tentanivån..» (4)
- Anteckningarna från Von Schultz var bra. » (4)
- Bra exempel» (5 (Mycket stor))
- Den har mycket relevant anknytning till föreläsningarna.» (5 (Mycket stor))
- viktig» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.06


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

58 svarande

Ja»57 98%
Nej»1 1%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.01

- Information om duggan» (Nej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mentaliteten hos folk, Berhard, allt! :)»
- Bernhard :) Han har helt enkelt stått för ett lysande kursupplägg och som vanligt suveräna föreläsningar och räknestugor. Det bör bevaras. I sammanhanget är duggan mindre viktig, men långt ifrån oviktig.»
- Föreläsaren»
- föreläsaren, duggan»
- Duggan, räkneövningarna och tempot på föreläsningarna»
- Föreläsaren! Bernhard binder ihop denna kurs otroligt bra med den första analyskursen och man får ett fint samanhang i båda kurserna!»
- duggan»
- Det mesta. Kursen fungerar utmärkt som den är nu.»
- Räkneövningarna»
- Bernhard»
- kopplingen till mekaniken(och fysik).»
- Duggan! Det är verkligen jättebra att få kollat upp sina kunskaper innan själva tentan!»
- Bernhard, von Schult´,s anteckningar, duggan»
- Den stora mängden aktuell information på sidan.»
- Bernhard!»
- Duggan!»
- Duggan!»
- Allt.»
- Föreläsaren»
- Fokus på kursens innehåll i dugga och tenta. Föreläsaren!»
- Bernhard.»
- Räknestugorna, gärna ännu mer om resurser finns»
- Duggan. Kurshemsidan.»
- Allt, speciellt duggan.»
- allt»
- kurshemsidans struktur.»
- Kursen i sin helhet»
- Duggan»
- Skönt att ha optimeringen lv 7, eftersom den är förhållandevis lätt, och man gärna vill börja repetera gammalt då.»
- Föreläsningarna, duggan, övningsuppgifterna/repetionstionsfrågrna på hemsidan.»
- föreläsare,examinator kurshemsidan»
- Duggan bör finnas kvar, eftersom den är en aktiv studiemotivering både före och efter själva duggan hålls, före pga. bonuspoängen, efter pga. resultatet.»
- Bernhard»
- Duggan»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Möjligtvis fler som hjälper till under räknehjälpstiden som fanns på torsdagarna...»
- Eftersom det inte finns något som jag tycker bör förändras, så kan jag faktiskt inte komma på något vettigt att skriva här, så det blir ett Voltaire-citat: Tout est physique dans toutes les espèces : ce n"est pas le boeuf qui combat, c"est le taureau.»
- Allt var okey»
- inget»
- Inget»
- I princip ingenting - jag hoppas abara att gymnasieskolan blir bättre så att nästa års elever slipper gå igenom samma skit som jag gjorde.»
- någon obligatorisk datalabb redan i denna kursen skulle nog underlätta nästa mattekurs»
- Ingenting egentligen.»
- En räknestuga till i veckan, utan genomgång, hade vart bra.»
- Fler räkneövningar eller att den läggs senare i veckan då man hunnit räkna mer»
-
- Kan inte komma på något.»
- Fler räknestugor!»
- inget.»
- Föreläsningarna kändes inte så givande, vad som var dåligt står högre upp.»
- Mer tid åt egen räkning på räknestugorna»
- inget»
- vet ej.»
- Det svåraste är Green,Gauss och Stokes, och de är alla tre inklämda i samma vecka. Så det blir rätt intensivt där.»
- Något blidare Bernhard.»
- bonusarna?!»
- Hur Berhnad föreläser. Utgå från eleverna och bli en bättre pedagog.»

21. Övriga kommentarer

- jag har verkligen varit nöjd med denna kurs. Mycket bra upplägg, planering och bra tillgång till tentaliknande uppgifter.föreläsaren har gjort ett riktigt bra jobb.»
- Tack Bernhard för en bra och intressant kurs! »
- Bra kurs, bra föreläsare som tar sig tid att svara på frågor i pauserna.»
- Jätterolig kurs, och grym föreläsare!»
- Jag tycker kursen är bra precis som den är.»
- Väldigt trevlig kurs, väldigt bra föreläsare.»
- Mycket bra kurs. Jättebra föreläsare.»
- nej»
- Bernhard ska ha stort tack för en ytterst bra genomförd kurs. Jag tycker det är väldigt tråkigt att vi inte ska ha honom i någon mer kurs. Mycket bra föreläsare.»
- Intressant och rolig kurs.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.19
Beräknat jämförelseindex: 0.79


Kursutvärderingssystem från