ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-3 Linjär algebra TMV206

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-02
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Linn Warg»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»17 38%
Cirka 20 timmar»15 34%
Cirka 25 timmar»7 15%
Cirka 30 timmar»5 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

- Endast eget arbete pga obegripliga föreläsningar» (Högst 15 timmar)
- Undantag tentaveckor» (Högst 15 timmar)
- Jag ska självklart inte förminska mitt eget slarv, men under senare hälften av läsperioden tog projektarbetet i designkursen väldigt mycket tid och energi i anspråk.» (Högst 15 timmar)
- Kan det mesta sedan tidigare» (Högst 15 timmar)
- Snarare cirka 15 timmar» (Högst 15 timmar)
- Borde ha lagt lite mer.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»7 15%
25%»17 38%
50%»7 15%
75%»3 6%
100%»10 22%

Genomsnitt: 2.81

- 2,5 föreläsningar.» (0%)
- Mycket svårt att förstå vad föreläsaren säger» (0%)
- Hade svårt att förstå läraren, satt istället och pluggade med en studiegrupp.» (0%)
- Kanske 10%» (0%)
- Se "Övriga kommentarer"» (25%)
- Deltog i början av kursen, förstod dock inte Genkai» (25%)
- Läraren var svår att förstå vad han menade, även om man förstod vad han sa i form av ord..» (25%)
- Kan det mesta sedan tidigare» (25%)
- Genkai var inte bästa föreläsaren och man kom snabbt fram till att det var lättare att plugga själv.» (25%)
- Borde ha varit med mer men jag hade svårt för föreläsningarna och även för 8:00-grejer» (25%)
- Gick på totalt tre föreläsningar. Resten var jag med på.» (25%)
- Jag var med de två första föreläsningarna och det gav mig ingenting. Jag var dock på alla övningar samt MATLAB.» (25%)
- Slutade gå på föreläsningarna då det var omöjligt att förstå vad Genkai sa» (25%)
- Jag har varit på alla övningar, men inte på föreläsningarna då jag inte riktigt förstod genkai och kände att jag lärde mig bäst genom att själv läsa i boken.» (50%)
- Jag som många andra upplevde att föreläsningarna var svåra att hänga med på, flera faktorer inblandade. Därför jobbade man hellre själv med materialet.» (50%)
- Jag var på några föreläsningar i början men var sedan bara på övningstillfällena och labbarna» (50%)
- Jag har missat vissa föreläsnings- och övningstillfällen. Vissa av övningstillfällena missade jag då jag och min labgrupp i matten arbetade på att få klart labuppgifterna.» (75%)
- Kanske 95 %» (100%)
- Missat någon föreläsning bara» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 64%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 35%
Jag har inte sett/läst målen»30

Genomsnitt: 2.35

- Har inte lusläst målen men sett dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen finns inte på kurshemsidan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kunde inte hitta dem på kurshemsidan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen finns inte direkt på kurshemsidan, och Genkai gick knappast igenom några mål med kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Har ej sett målen.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»15 57%
Ja, i hög grad»9 34%
Vet ej/har inte examinerats än»11

Genomsnitt: 2.26

- Tentamen var mycket annorlunda jämfört med de föregående examination. » (Nej, inte alls)
- Väldigt svår tenta. » (I viss utsträckning)
- Tentan var inte lik någon av de gamla tentorna eller uppgifter jag sett innan.» (I viss utsträckning)
- Råkade trycka i även om jag inte har koll på kursens mål.» (I viss utsträckning)
- Kändes som att vissa frågor på högre nivå än materialet.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»28 63%
Ganska liten»10 22%
Ganska stor»4 9%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 1.54

- Se "Övriga kommentarer"» (Mycket liten)
- Tyvärr så var det lite så att det kändes som han tänkte på en sak och skrev en annan när han och vi uppfattade det helt olika.» (Mycket liten)
- Då jag inte medverkade på de flesta föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Kan det mesta sedan tidigare» (Mycket liten)
- Har knappt varit där.» (Mycket liten)
- Se kommentar fråga 2» (Mycket liten)
- Förstod inte läraren» (Mycket liten)
- Även om Genkai uppenbarligen kunde vad han pratade om fanns det en rätt stor språklig barriär.» (Ganska liten)
- Svårt att förstå läraren. Är väl mest formuleringarna som har varit kluriga för mig och så har jag inte riktigt sett någon struktur i uppbyggnaden av föreläsningarna och kursen - kanske för att jag har varit med för lite. Fast detta var ju anledningen till att jag var med så lite.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna, de få jag var på, gav inte mycket alls. Övningarna gav en del, men innehållet där hade inte så stor inverkan på hur man presterade på tentan.» (Ganska liten)
- Jag har använt andra källor än föreläsningar, även om jag gick på dem, såsom videoförläsningar på internet.» (Ganska liten)
- Genkai har inte varit så bra på att lära ut, men jag lärde mig i alla fall vilka begrepp man behövde kunna. Flera missförstånd har uppstått under kursen. Inlämningarna (Maple T.A. och teori+Matlab) har varit svåra och har ibland handlat om kapitel vi inte gått än igenom.» (Ganska stor)
- Jag har hört att många av mina kurskamrater inte uppskattade föreläsningarna, men jag tyckte att de tillförde till min inlärning.» (Mycket stor)
- Gillar föreläsningarna. Jag tror många inte tyckte de var så bra, men jag tyckte det ändå :)» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»7 15%
Ganska stor»18 40%
Mycket stor»18 40%

Genomsnitt: 3.2

- Boken var rätt dålig. Kanske dags att byta till någon av de andra som används på chalmers?» (Ganska liten)
- Men jag gillar inte Lemurells bok då den inte innehåller fullständiga lösningar samt ingen sammanfattning. Vilken mattebok har egentligen inte en sammanfattning?!» (Ganska liten)
- har mest letat förklaringar på Internet » (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var alldeles för svår att läsa, vilket gjorde att jag kollade på genomgångar på Youtube istället. Dessutom ska flera uppgifter innehållit fel, vilket har gjort att jag inte har velat räkna så många uppgifter i boken heller.» (Ganska liten)
- Den här kursens bok "Linjär algebra - från en geometrisk utgångspunkt" var sämre än boken i diskret matematik av samma författare. Numreringssystemet var logiskt men inte hjälpsamt, och sammanfattningar i slutet av varje kapitel hade också hjälpt inlärningen. Övningarna i Maple tyckte jag var väldigt bra för inlärningen, men labuppgifterna var tidvis väldigt tidskrävande, och jag hade hellre lagt den tiden på att läsa kursboken och lösa uppgifter i den. Dock så förstår jag att det är viktigt att vi lär oss teorin bakom våra beräkningar, och det var även intressant att få lära sig om programmet MATLAB, som är fantastiskt.» (Ganska stor)
- Har lärt mig allt ur boken eller på Internet.» (Ganska stor)
- Internet har varit awesome.» (Ganska stor)
- Bra med översiktsvyer osv.» (Ganska stor)
- Se "Övriga kommentarer"» (Mycket stor)
- Det har varit all hjälp.» (Mycket stor)
- Video med föreläsningar från MIT via youtube mfl» (Mycket stor)
- Kursboken var min primära källa för information. Bra skriven, gillar den!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»10 23%
Ganska bra»26 60%
Mycket bra»4 9%

Genomsnitt: 2.72

- Obegriplig kurshemsida.» (Mycket dåligt)
- Kritiska fel (såsom felaktig information, ej stavfel) i texter överallt i dokument, vare sig de är scheman, uppgifter eller infoutskick.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan har varit rörig och otydlig med information. Uppgifterna och information på hemsidan har inte alla gånger stått på tillräckligt bra svenska. Inlämningarna har många gånger varit svåra att förstå pga konstiga formuleringar och dels att de har handlat om begrepp som ej gåtts igenom än.» (Mycket dåligt)
- Väldigt rörigt. » (Ganska dåligt)
- Vissa veckor var inlämninguppgifterna på saker vi inte gått igenom.» (Ganska dåligt)
- Genkai säger att saker skall läggas upp på hemsidan men så brukar det ta ungefär en vecka. » (Ganska dåligt)
- Gillar verkligen inte användningen av frames på hemsidan» (Ganska dåligt)
- Inga klagomål.» (Ganska bra)
- Man fick inloggningsuppgifter till Maple T.A. lite sent bara men annars bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»3 8%
Ganska dåliga»13 38%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»5 14%
Har ej sökt hjälp»10

Genomsnitt: 2.58

- Se "Övriga kommentarer"» (Ganska dåliga)
- Frågade en gång och hade då svårt att förstå vad för svar jag fick.» (Ganska dåliga)
- Ganska bra, men förstod inte vad personen försökte förmedla i många tillfällen» (Ganska dåliga)
- På övningstillfällena var det enkelt att få svar när man hade någon utav handledarna och inte Genkai» (Ganska dåliga)
- Lite synd att det bara fanns en handledare som hjälpte vår lärare Genkai under övningarna. Ytterligare en hade nog underlättat.» (Ganska bra)
- Anders som var handledare var duktig. Genkais svar, mindre.» (Ganska bra)
- Det har nästan alltid funnits möjlighet att fråga om hjälp, men de svar man har fått har ibland varit svåra att förstå.» (Ganska bra)
- Både Genkai och Anders var till stor hjälp när det gällde frågor.» (Mycket bra)
- Möjligheten fanns alltid, men svaren gav inte så mycket.» (Mycket bra)
- Har alltid fått jättebra hjälp när jag frågat. Känns toppen!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»14 32%
Mycket bra»27 62%
Har ej sökt samarbete»1

Genomsnitt: 3.58

- Vårt samarbete var det inte så mycket fel på, det var främst vår samlade låga kunskapsnivå.» (Ganska bra)
- Har inte pluggat jättemycket i grupp, men på gruppövningarna har det funkat bra!» (Ganska bra)
- Jobbat med matlab tillsammans med andra, lärorikt och flöt på bra.» (Mycket bra)
- Vi är ett kompisgäng som diskuterade och räknade själva istället för att gå på föreläsningarna så det funkade bra.» (Mycket bra)
- Det är detta som gjort att jag förhoppningsvis klarat kursen» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»25 56%
Hög»16 36%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.43

- Inte speciellt hög.» (Lagom)
- Det kändes ofta som att det fanns för många inlämningsuppgifter och prestationsmoment för att hinna med att sitta ner och i lugn och ro plugga och ta till sig materialet.» (Hög)
- Pga av att man behövde lära sig allt själv.» (Hög)
- Hög men ändå najs!» (Hög)
- Med tanke på att undervisningen varit så dålig, har jag fått lägga en hel del tid på att lära mig själv. Inlämningarna har då och då tagit lång tid att göra.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»25 56%
Hög»16 36%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.5

- Mycket att ha projektet i andra kursen i DAT215 samtidigt. Hann inte plugga så mycket matte på slutet...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»8 18%
Dåligt»20 45%
Godkänt»7 15%
Gott»6 13%
Mycket gott»3 6%

Genomsnitt: 2.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se "Övriga kommentarer"» (Mycket dåligt)
- En intressant och rolig kurs som dessvärre förstördes pga rörig examinator, rörig hemsida och en alldeles för svår tenta.» (Mycket dåligt)
- Säkerligen kompetent föreläsare inom sitt område, men inte inom svenska. Kursen skulle troligen varit mycket bättre på Engelska. Tentamen låg i en klass för sig, mycket högre, än tidigare års tentamen» (Mycket dåligt)
- En av de sämsta kurserna jag har varit med om.» (Mycket dåligt)
- Själva innehållet är det säkert inte fel på, men det hade varit bättre om Stefan Lemurell hade varit föreläsare.» (Mycket dåligt)
- Röriga föreläsningar som var för komplicerade och ostrukturerade. Kan vara det som gjordes att det kändes komplicerat» (Dåligt)
- Känns som en kul kurs, synd att den förstördes av en dålig föreläsare.» (Dåligt)
- Jag, och mina studiekramrater, lärde sig enbart genom att läsa i boken. Detta fungerande men var inte optimalt.» (Dåligt)
- Det kändes som man kunde fått ut mer med bättre adminstration och föreläsare.» (Dåligt)
- Tyckte inte föreläsningarna gav jättemycket tyvärr. Kändes som tentan låg på högre nivå än tidigare år.» (Godkänt)
- Spännande material med givande föreläsningar.» (Gott)
- Man fick lära sig mycket som man ser att man har direkt användning för i bildbehandling osv.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursboken»
- Se "Övriga kommentarer"»
- Kurslitteraturen»
- Övningarna var bra.»
- Matlab och Maple»
- Vet ej.»
- Maple-uppgifterna, introducering till MATLAB.»
- Bonuspoängsystemet»
- Maple ta.»
- Maple TA-uppgifterna, att det finns veckoliga gruppuppgifter,»
- Duggornaförvånansvärt förvånansvärt»
- Kursinnehållet är bra och det känns verkligen som att det är relevant / Nått man kommer att ha nytta av!»
- Gruppövningarna där man tillsammans ställs inför ett svårt problem som man sedan betat av och lätt förstår på föreläsningarna senare.»
- Gruppövningar bör alltid bevaras, i alla kurser. De är ovärdeliga för att diskutera med andra elever.»
- Kursupplägget, som de borde ha sköts.»
- Systemet för bonuspoäng var jättebra.»
- Maple bör bevaras, men systemet kan förbättras mycket mer. Att PI inte är samma sak som Pi och att det ger fel i programmet är mycket, mycket frustrerande.»
- Boken funkar ganska bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlab och teoriövningarna de var inte i fas med resten av kursen. Maple fungerade sådär.»
- Se "Övriga kommentarer"»
- Föreläsaren»
- Antingen föreläsaren eller dess språkkunskaper. Sorry. Alternativt om det blir lättare om han föreläser på engelska?»
- Bättre examinator. Blev förvirrad av att närvara, vilket innebar att jag fick lära mig allt själv.»
- Föreläsningarna bör hållas på svenska.»
- Inte så mycket små delar (matlab, teoriuppgifter, maple).»
- Tentan var alldeles för olik de tidigare årens tentor och genkai var svår att förstå på föreläsningarna.»
- Byte av lärare, alternativt att läraren är mer pedagogisk och berättar hur han tänker för att lösa problemet. Ej bara ställer upp teoretiska bevis...»
- Fler handledare, revidera boken.»
- Annan föreläsare. Förstörde otroligt mycket. »
- Vår föreläsare var väldigt svår att förstå, både rent språkligt och även sammanhangsmässigt (det kanske hade varit lättare att förstå honom om han hade fått prata engelska?), så föreläsningarna (de som jag var på, eftersom jag senare slutade gå på dem) gav i stort sätt ingenting. Detta i kombination med att kursboken var skriven ut ett väldigt generellt och teoretiskt perspektiv gjorde det svårt att ta in kunskapen i kursen. Exakt vad som borde förändras kan jag inte svara på, men något lär behöva göra det.»
- Föreläsningarna måste bli mycket bättre och sluta ge uppgifter på det som ska gås igenom efteråt.. det stör arbetsflödet oerhört.»
- Upplägget av föreläsningarna. Kursens föreläsningar var svåra att förstå sig på. Genomgång saknade sammanhang och man fick gissa sig till vad som gicks igenom. I helhet ansågs egenstudie som mer givande trots att man förra mattekursen fick ut enormt mycket av Lemurells föreläsningar.»
- Föreläsare som kan prata ordentlig svenska, om nu det är språket kursen ska gå på. »
- Föreläsaren.»
- Gruppuppgifterna bör följa resten av kursen och inte vara flera kapitel före. Mer praktik på föreläsningarna. Lite lägre nivå på tentan.»
- Kvaliten på föreläsningarna.»
- ta tillbaka stefan lemurell»
- Föreläsaren (Genkai) Var fullkomligt värdelös! Inte bara är hans förklaringar konstiga och förvirrade utan dessutom är hans svenska mycket svår och ansträngande att förstå! Det gick så långt att jag en bit in i kursen gav upp och slutade gå på föreläsningarna. Trotts detta höll jag mig i fas med planeringen och när jag halvvägs in i kursen gick på en föreläsning igen så blev jag bara mer förvirrad över saker som jag inte hade några problem att förstå hemma! (Genkai gjorde sannolikt fel på tavlan)»
- Mycket var så utspritt ett tag. Föreläsningarna låg i fas, övningarna en veckan efter och Maple T.A. en vecka före.»
- Helt ärligt, Genkai. Första föreläsningen var det nästan fullt, andra halverat, och efter hand stabiliserades det till runt 15 personer. Detta berodde på att många (inklusive jag) kände att Genkai inte nådde fram med undervisningen på ett bra sätt. Uppenbarligen har en hög kunskapsnivå, men det känns som att han inte kan förmedla den på ett pedagogiskt sätt. Det hjälper inte heller att det ofta är svårt att höra vad han säger, han blandar ihop ord i meningar och så vidare. Om undervisningen hade skett på engelska så är jag övertygad om att det hade varit mycket bättre, men det går ju inte... Nä, låt Stefan ha denna kursen istället.»
- Byt föreläsare»
- Bättre ordning och föreläsare och föreläsningar.»
- Föreläsningen, eftersom det var väldigt svårt att förstå då föreläsaren följer enbart boken vilket gör att det inte kändes naturligt. Matteboken behöver också förändras. En sammanfattning är väldigt viktigt när det gäller kurslitteraturer. Dessutom är MATLAB-teorierna samt datoruppgifterna för krävande. »
- Ny lärare»
- Byte av föreläsare. Även om man märker att Genkai kan allting han går igenom och säkert är väldigt duktig så blir det helt meningslöst att gå på hans föreläsningar när hans svenska är aldeles för dålig.»
- Genkai Zhang. Maple T.A. och inlämningsuppgifterna måste skrivas bättre så att det är lättare att förstå.»

16. Övriga kommentarer

- När jag sökte till Chalmers gjorde jag det i synnerhet för att vara garanterad undervisning av högsta kvalité. Tyvärr är jag efter denna kurs oerhört besviken. Föreläsaren behärskar det språk han undervisade i (svenska) fruktansvärt dåligt vad gäller uttal, vilket gjorde att jag efter många envisa försök uteblev från alla föreläsningar. Det var helt enkelt ingen idé att gå dit, för jag förstod ändå inte vad han sa för något. Och detta var jag definitivt inte ensam om. Jag har aldrig sett en så tom sal som under hans föreläsningar. Detta KAN ha resulterat i underkänt på tentan, och definitivt sämre resultat än vad jag hade fått med en lärare som kan göra sig förstådd. Det är roligt med olika nationaliteter och Chalmers är såklart en global skola. Men att låta en lärare som knappt kan uttala enkla saker som "multiplikation" undervisa en hel klass i 7 veckor är helt enkelt inte okej. Chalmers ska innebära kvalité, vilket jag inte tycker detta reflekterar. Detta är oerhört tråkigt, och jag hoppas INNERLIGT att någon elev på skolan ska behöva vara med om samma sak igen. Med detta sagt gillar jag föreläsaren som person. Han har alltid varit hjälpsam och glad. Han verkar besitta stor kunskap, och det är synd att den inte får "komma ut" på rätt sätt.»
- Besviken»
- En kurs som sägs vara en av de lättaste matte kurserna blev svårare än vad den borde ha varit. Upplevde att många hade svårt för lärarens utlärningssätt och därför fick lära Sig själva på egen hand istället.»
- Tentan gav alldeles för få möjligheter att visa prov på grundkunskaper, det kändes som att antingen kunde man teorierna och terminologierna väl och lyckades, eller så misslyckades man.»
- Khan Academy lärde mig i princip allting. »
- Tentan var i jämförelse med de gamla tentorna förvånansvärt svår. »
- Många klagar på Genkai. Han är väldigt trevlig, hjälpsam och tillmötesgående, osv. Men det är ofrånkomligt att det är svårt att förstå vad som sägs på föreläsningarna. I alla fall om man inte har läst i förväg på matten.»
- Att ni har föreläsare som Genkai på ett i Sverige så känt lärosäte är förbluffande och sorgligt! (När man väl pratade om någon uppgift med honom så verkade han vara trevlig men det gör honom inte till en bättre lärare!)»
- Tentan var väldigt svår.»
- Allmänt dåligt, tyvärr. Får en 3/10, då de första tre poängen att Maple är ett bra sätt att lära sig, men även den har sina brister. »
- Maple T.A. hanterade inte formatering korrekt (engelska kontra svenska). Tal visades i engelskt format, men att svara med tal i samma format gav fel på uppgiften, och man var tvungen att göra om hela testet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.45

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.45
Beräknat jämförelseindex: 0.36


Kursutvärderingssystem från