ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-3 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt DAT215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-02
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Linn Warg»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»6 13%
Cirka 20 timmar»13 29%
Cirka 25 timmar»17 38%
Cirka 30 timmar»8 18%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.61

- Lade inte alls mycket tid på kursen utöver föreläsningar, förutom de sista veckorna med kursen.» (Högst 15 timmar)
- Kan det allra mesta sedan tidigare.» (Högst 15 timmar)
- Det här svaret är egentligen inte mer än en gissning, då arbetsbelastningen för mig under kursen var väldigt skev, med ganska låg belastning i början och sedan väldigt mycket arbete på projektet i slutet. Siffran är alltså inte särskilt representativ.» (Cirka 25 timmar)
- 44 timmar under sista veckan pga projektet... Som tur är hade jag läst det mesta i förväg men jag kunde inte spendera så mycket tid som jag ville på matten. Arbetsbelastningen blev inte prefekt jämnt fördelad i projektgruppen.» (Cirka 30 timmar)
- Blev mycket mer på slutet med projektet.» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt ojämnt fördelat, innan projektet började lade jag säkert 15-20 timmar. Efter det låg jag på 50+ timmar/vecka.» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt mycket på slutet.» (Cirka 30 timmar)
- Extremt mycket sista två/tre veckorna» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»0 0%
25%»3 6%
50%»1 2%
75%»9 20%
100%»31 70%

Genomsnitt: 4.54

- Tror det var alla föreläsninar men inte labbtider» (75%)
- Vad jag kan minnas deltog jag på all schemalagd undervisning. Definitivt alla schemalagda övnings- och labtillfällen (jag missade ett demonstrationstillfälle till följd av sjukdom).» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 48%
Jag har inte sett/läst målen»19

Genomsnitt: 2.48

- Designmönster. Man fattar det.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jag tror mig ha sett målen, men däremot kommer jag inte ihåg dem.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»28 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 30%
Ja, i hög grad»23 69%
Vet ej/har inte examinerats än»7

Genomsnitt: 2.69

- För höga krav på att man måste kunna så många termer inom design.» (I viss utsträckning)
- Återigen, mycket designmönster.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»4 9%
Ganska liten»11 25%
Ganska stor»17 39%
Mycket stor»11 25%

Genomsnitt: 2.81

- Svårt med en föreläsare som både är opedagogisk och dålig på svenska.» (Mycket liten)
- Kan det mesta sedan tidigare» (Mycket liten)
- Väldigt mycket av kursen bygger i princip på sunt förnuft, och saker som man får gratis av att vara en van datoranvändare.» (Ganska liten)
- Man fick det i boken översatt och exemplifierat.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna gav inte jättemycket. Övningarna kändes en aning triviala.» (Ganska stor)
- Gav mig allt jag behövde veta, krävdes inte ens att jag läst kursmaterialet.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»10 22%
Ganska liten»11 25%
Ganska stor»11 25%
Mycket stor»12 27%

Genomsnitt: 2.56

- Då föreläsningarna varit fantastiska så har jag inte haft behovet av att referera till kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Inte införskaffat boken» (Mycket liten)
- För mycket att läsa.» (Ganska liten)
- Ganska mycket att läsa.» (Ganska stor)
- Tidwell och Cooper är bra kurslitteratur. » (Mycket stor)
- Boken Designing Interfaces var väldigt användbar i det att den gav tydliga bild- och textexempel på vad olika begrepp stod för, mest intressant var dock första kapitlet (som saknade bilder) som beskrev viktiga användarbeteenden. Artiklarna som länkades till i schemat var också väldigt lärorika.» (Mycket stor)
- Jättebra bok av Tidwell. Höll dock inte med om allt i Coopers bok, men den var ändå rätt bra :)» (Mycket stor)
- Läste mycket i Tidwells bok, det gav mycket.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»25 56%
Mycket bra»15 34%

Genomsnitt: 3.25

- Hade varit skönt med mer "push" än "pull" av info. "Kolla kurshemsidan varje dag" är lite jobbigt när det gäller för alla kurser - viktig info hade kunnat mailas ut eller åtminstone hade man kunna ha ett RSS-flöde. Ibland uppdaterade inte TimeEdit vid inställda lektioner. Läsanvisningar lades bara upp för första två läsveckorna. Ibland lämnades inaktuell information kvar på kurshemsidan från så tidigt som 2010.» (Ganska dåligt)
- Jag hade önskat att läshänvisningarna, som annars var utförliga, var tydligare i det att de var bundna till föreläsningar och/eller datum, till exempel "kapitel 8 - tisdag 23/2" (ingen aning om 23/2 faktiskt är/var en tisdag, det är dessutom irrelevant) eller tvärtom, "tisdag 23/2 - kapitel 8". Veckor hade också fungerat bra, om datum hade varit för specifikt. Tanken var förvisso att man skulle ha läst så mycket som möjligt innan projektet började, men det hade ändå känts bra. Jag tycker även att användarvänligheten hos hemsidan hade förhöjts om det fanns en RSS-feed för nyhetsflödet, så att man slapp gå in på sidan för att kolla om det har skett ändringar i exempelvis backend.» (Ganska bra)
- Dokumentationen till backenden kunde varit mer utförlig men det fungerade till slut. Bra att all litteratur (inkl. extrameterial) fanns tillgänglig som pdf eller hemsida.» (Ganska bra)
- Dåligt att man inte kunde komma åt sliden innan föreläsningen, kollar man igenom den innan fastnar det bättre har vi lärt oss på studieteknikföreläsningarna men kan inte tillämpa det...» (Ganska bra)
- Varit lite hoppigt med länkar och på vissa delar av sidan kunde man inte nå vissa andra delar mha "Fat menus" om jag minns rätt. Annars bra!» (Ganska bra)
- Hemsidan gjorde vad den skulle.» (Ganska bra)
- Informationen på hemsidan är bra men designen inte så.» (Ganska bra)
- Snygg och stilren hemsida. Lite dåligt med information om vissa saker. Ingen möjlighet att se tentan eller lösningsförslag i efterhand.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»15 50%
Mycket bra»12 40%
Har ej sökt hjälp»14

Genomsnitt: 3.3

- Olof och hans handledare verkat sjukt oengagerade. De flesta frågorna har besvarats med "Är det nån i klassen som kan svara på detta?" eller "Kolla google".» (Ganska dåliga)
- Kurshandledarna var hjälpsamma men ibland var deras gissningar om vad som gällde för uppgifterna just gissningar.» (Ganska bra)
- Trevligt och uppmuntrande bemötande från såväl föreläsare som handledare. Även om inte alla handledare alltid kunde råda bot på ens problem.» (Ganska bra)
- Inte haft problem vad jag vet...» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»16 36%
Mycket bra»26 59%
Har ej sökt samarbete»0

Genomsnitt: 3.54

- Iom att vi inte själva fick välja de grupper vi arbetade med under projektet så blev det lite blandade känslor.» (Ganska dåligt)
- Jag hamnade i en projektgrupp med mer eller mindre oambitiösa studenter, vilket gjorde att arbetsfördelningen blev fel.» (Ganska dåligt)
- I projektet var det svårt att samordna gruppen helt och hållet för alla. Alla dök inte upp på utsatta tider osv. men det löste sig till slut.» (Ganska bra)
- Fick en bra grupp i projektet så det hjälpte nog. Hade kompisar som hamnade i sämre grupper och tyckte inte alls det var kul.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»21 47%
Hög»21 47%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.5

- Det är ett känt fenomen att andra del av kursen tar ofantligt mycket mer tid än första delen.» (Lagom)
- Projektet gjorde att arbetsbelastningen blev hög under de veckor som projektet varade. I början fanns det inte så mycket att göra mer än att vara närvarande vid all undervisning.» (Lagom)
- För mycket mot slutet med projektet samt att hinna tentaplugga det blev svårt» (Hög)
- På snäppet till för hög, men det ska ju vara en utmaning.» (Hög)
- Lite obalanserad med inte så mycket att göra i början och väldigt mycket i slutet» (Hög)
- lagom i början men det var mycket i slutet.» (Hög)
- Borde småstarta projekten tidigare för att få bättre fördelning.» (Hög)
- I och med att det var så mycket material som skulle läsas (Tidwell + Cooper + extra) och projektet som tog mycket tid. Det vore bra om alla kunde GIT sen tidigare, det skulle förenkla för många grupper.» (Hög)
- Projektet tog alldeles för mycket tid i förhållande till det antal veckor vi fick på oss.» (Hög)
- Väldigt hög på slutet. Det kanske vore bra om det hade gått att få ytterligare en vecka på sig med projektet.» (Hög)
- Projektet borde börja tidigare, för allt låg på slutet.» (Hög)
- Det blev väldigt mycket att göra i slutet.» (Hög)
- Jättemycket med projektet i slutet! Alldeles för mycket fokus låg på implementationen om man såg från perspektivet att det är en designkurs. Dock var det god repetition från föregående kurs ändå :)» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 48%
Hög»19 44%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.58

- Matten var inte särskilt intensiv, så det vägde upp.» (Lagom)
- Det vore kanske bra om man kunde påbörja projektet tidigare. Vår grupp arbetade frenetiskt från dess att det släpptes och hann ändå inte bli helt klara. Det var lite otydligt vad som var viktigast i projektet. Skrien nämner många viktiga kriteria för "vacker" kod men det var otydligt vilka som var viktiga i den här kursen utöver "usability" och "completeness". Vi lade kanske för stor fokus kring "Efficiency", "Reusability", "Robustness", "Extensibility" och "Maintainability" eftersom de karaktäriserar bra kod. I projektbeskrivningen nämns några eventuella funktioner man kan lägga till. I bedömningen som gjordes av labbhandledarna på fredagen verkade de enbart bedöma dessa, inte de andra funktionerna som vi implementerat som vi tyckte var viktiga. Det kan hända att det tas hänsyn till i rapporten men det kändes annars lite snopet. Hur kan man uppmuntra kreativitet/nytänkande i projekten så att alla iMat inte blir så konvergenta?» (Hög)
- I slutet var den för hög (pga en annan kurs)» (Hög)
- Jättemycket med projektet i slutet. Annars bra!» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»14 31%
Gott»21 47%
Mycket gott»8 18%

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Välbehövlig kurs.» (Godkänt)
- Lite flummigt och rörigt ibland. En sak kunde tas upp v.2 och sedan igen v.5 t.ex.» (Godkänt)
- Tentan kändes inte så svår men den tog väldigt lång tid att skriva. 4,5 timmar kändes knappt tillräckligt om man ska motivera alla frågorna noggrannt, särskilt sista uppgiften.» (Gott)
- Jag lärde mig saker.» (Gott)
- Kursen gav bra inblickar i hur det skulle kunna funka att vara en gränssnittsdesigner, vilket var det huvudsakliga målet.» (Mycket gott)
- Jag tyckte väldigt mycket om att kursen på sätt och vis ifrågasatte ingenjörens tekniska kompetens och (sociala) ansvar med begrepp såsom användarvänlighet och tillgänglighet. Att få lära sig att bra program inte bara handlar om finurlig kod, och att ha blivit introducerad till verktyg som kan hjälpa en att utvärdera program mycket mera effektivt och kritiskt var en mycket positivt och lärorik upplevelse.» (Mycket gott)
- Gött att få ord på saker och se olika designmönster mer konkret. Blir mer tydligt och mindre diffust. Bra kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna»
- Projektet»
- Sus! Väldigt engagerande föreläsningar!»
- Det var tydligt vad man skulle läsa i kursboken.»
- Projekt var väldigt bra.»
- Git»
- Övningarna i matlab»
- De olika föreläsarna var bra och både tentan och projektet var bra upplagt.»
- Alla sköna temaföreläsningar. Mer Sus! :D»
- Kurslitteraturen, övningarna.»
- Föreläsningarna.»
- SUS!»
- Kurslitteraturen»
- Projektet.»
- Projektet»
- Bra med alla designmönster. Tidwells bok var kanon!»
- Projektet var kul, om än tidskrävande. Bör kanske starta tidigare?»
- Övningarna, paper prototyping osv.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Börja tidigare med projektet»
- iMat backenden kan förbättras. Låt ShoppingItem implementera equals, lägg till att kundvagnen sammanfogar likadana produkter.»
- Kanske lite mindre påtvingade moment»
- Handledarna måste hålla de schemalagda handledningstiderna. Det var väldigt frustrerande att komma sin planerade tid och ha två grupper före på kö, speciellt då det påverkade lunchen och andra tider man hade att passa.»
- inget»
- Snälla snälla ta bort Swing Application Framework. Det är så mycket meck och pill och det används inte ens "där ute". Projektet är dött av en anledning. Att lära sig webb eller Windows Forms med C# eller GTK eller Netbeans Platform är alla bättre alternativ till att tvinga studenter brottas i timtal med ett dött ramverk de aldrig kommer att röra igen (förhoppningsvis). Över huvud taget känns det som att kursen borde ge utrymme för om inte smartphone-gränssnitt så åtminstone webb.»
- Föreläsningarna/föreläsaren»
- Jag hade svårt att få ut något av föreläsningarna på chalmers varför jag satt hemma och tittade på Khan Academy och MIT föreläsningar vilket fungerade mycket bra. Inte bara kunde man pausa om man inte förstod något utan också kändes de mer strukturerade. Det hade underlättat om kursmaterialet och kursen i i allmänhet varit på engelska dock.»
- Det kan vara värt att tänka över hur labbarna är utformade. I nuläget löste man dem på någon timma och får intrycket av att projektet kommer gå lätt som en pannkaka, medan i själva verket så var det många som satt uppe alldeles för länge de sista nätterna.»
- Större fokus borde sättas på att stimulera normkritik och öppenhet, då det är viktiga egenskaper för att bland annat kunna utnyttja metoder som test av pappersprototyper och dess feedback till fullo. Projektet borde analyseras och göras om så att det blir mycket större fokus på design och hur designprocessen går till (pappersprototyptestet och cognitive walkthrough-utvärdering var dock intressanta). Förslagsvis kunde projektet ersättas av fler labbar och övningar där fokus är just att bekanta sig med designprinciper och processer i praktiken. I nuläget kändes det som att väldigt mycket arbete gick till att programmera (vilket förvisso är en viktig del av mjukvarukonstruktion, då det måste ju implementeras för att bli av), och det blev lätt att fastna i hur koden ska vara så bra som möjligt på designens bekostnad. Gärna fler exempel från "verkligheten", både från akademien och annorstädes. Till exempel var det intressant att se mjukvaran som någon vårdinrättning använde sig av och se hur verkligt den dåliga designens hot är. Som nämnt tidigare, läshänvisningar kopplade till schemat.»
- Se till att ge bättre insikt av vad kursens mål är i form av vad för typ av kunnande som är extra utmärkande för en design kurs gentemot andra kurser.»
- Tydligare att-göra för varje vecka. Inte enbart de första två.»
- Det är många övningar och labbar i början, går det att effektivisera bort någon sådan för att börja med projektet tidigare?»
- INTE NETBEANS!»
- Mer interaktiva föeläsningar.»
- Förslag: Gör om labbarna till en del av projektet, t.ex. gör så att man får designa en loginruta eller liknande i lab 1 och en produktvy, istället för receptvy, i lab 2.»
- Skulle i så fall vara det med mindre implementering när det gäller projektet. Gillar ändå att man fick mycket repetition och många lärdomar kring det.»
- Gillar inte riktigt att jobba i Swing med GUI-editor, men det kanske inte finns några alternativ. Övningarna bör struktureras om, de var tråkiga och gav väldigt lite. Mer tips om hur man ska lägga upp programmet, liksom systemarkitektur. Tror att det var många som inte hade en bra plan där.»
- Börja med projektet tidigare.»
- Bättre system för att skapa projektgrupper, så att man slipper hamna med personer som inte har liknande schema (grupper i TMV206 till exempel).»

16. Övriga kommentarer

- tidwells bok var mycket intressant läsning. bra som kurslitteratur.»
- 95% av tiden på projektet spenderades på programmerings- och implementationsdetaljer som inte tangerade kursens område så mycket. Vet inte om det är meningen eller ej, men tiden vi hade över till att faktiskt prata och labba GUI-konstruktion var liten i jämförelse. Tror att det hade varit MYCKET rimligare att ha den här kursen efter "objektorienterat programmeringsprojekt" då mycket av de saker man lär sig där och som ska vara moment i den kursen i stället hamnade här för de studenter som inte har mycket erfarenhet av mjukvaruutveckling i grupp utanför studierna. Exemepel: De som inte kunde git (eller något annat versionshanteringssystem) fick antingen spendera mycket tid med att lära sig det under kursens gång, alternativt fick de grupper som inte använde det säkert mycket huvudvärk och krångel.»
- Jag uppskattade litteraturtipset "The Inmates are Running the Asylum". Jag har inte hunnit läsa klart den, men bortsett från ett och annat fördomsfullt uttalande är det definitivt en läsvärd bok för alla som har med IT och mjukvara att göra, såväl chefer, ingenjörer och programmerare som användare, för att beväpna sig mot den dåliga designens hot. Kul därutöver att få reda på att forskning om spel och deras design bedrivs på Chalmers. Definitivt inspirerande.»
- Trevligt med extern föreläsning om GUI i spel. Större delen av kursen gavs på svengelska, finns det termer på svenska för begreppen eller talar man enbart engelska i UI-desing-sammanhang?»
- Gör tentan enklare och skippa fusklappen(lappen man fick ha med på tentan).»
- Synd att projektet ligger i slutet. Det blev lite väl stressigt med två tentor plus projekt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.81

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.81
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från