ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V13 - Människa maskinsystem, PPU060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»10 40%
Cirka 20 timmar»8 32%
Cirka 25 timmar»5 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.04

- Kursen kräver inte mycket arbete.» (Högst 15 timmar)
- Jobbade dock mer än fulltid under tentaveckan, projektet halkade efter på grund av företaget» (Högst 15 timmar)
- Kanske lite låg skala här. En helg gick åt till att fixa till rapporten (20h utövar all annan tid som gick åt till att skriva huvuddelen), föreläsningarna (6h/vecka), två hemtentor (20h). » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»1 3%
25%»7 26%
50%»6 23%
75%»5 19%
100%»7 26%

Genomsnitt: 3.38

- Jag har varit på 1 och en ½, föreläsning.» (0%)
- För dåliga föreläsningar. Allt fanns nämligen i boken. Även att dem var 3 h gjorde att man inte klarade av att hålla sigvaken.» (25%)
- Jag läste en annan kurs parallellt som krockade i schemat och har därför inte varit med på så många föreläsningar.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 47%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 26%

Genomsnitt: 2.26

- Jag kommer inte ihåg målen.» (?)
- kommer inte ihåg målen» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- Jag kommer inte ihåg målen.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 35%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.58

- Jag kommer inte ihåg målen.» (?)
- Svårt att veta vilka svar man förväntades ges på första tentan, de kunde gett svar på gamla tentan» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»6 23%
Ganska liten»11 42%
Ganska stor»6 23%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.23

- Jag har hört av föreläsare att i den här kursen är det ~80 % man redan vet och ~20 % nytt, så det är ju inte så konstigt att det mesta känns igen. Å andra isdan är det rätt skönt att ha hört allt, även om det är mycket gammalt. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 23%
Ganska stor»11 42%
Mycket stor»8 30%

Genomsnitt: 3

- noggrannare sidhanvisningar till boken i förhållande till föreläsningar skulle uppskattas.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»13 50%
Mycket bra»9 34%

Genomsnitt: 3.19

- Hade varit bättre om pp slide legat ute ett par dagar innan så man hade haft tid att skriva ut dem» (Ganska dåligt)
- Svårt att veta vad som varit fel på hemtentorna. » (Ganska dåligt)
- Resultat på duggor borde ges via ping pong.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»14 53%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.65

- Jag tycker dock att handledare borde prata ihop sig, vi fick svaret att vi inte kunde få en extra granskning efter sista handledningen, medan andra grupper fick det (de som hade andra handledare). Jag kan köpa att vår handledare inte hinner med en extra granskning, men det borde vara rättvist mellan alla grupper och handledaren borde kunna stå för att han inte hinner granska en extra gång, istället för att hänvisa till orättvisa. » (Ganska bra)
- Eva Salomonsson är grym!» (Mycket bra)
- Vi fick mycket bra hjälp från vår handledare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 30%
Mycket bra»17 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Vissa var lata» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 20%
Lagom»16 64%
Hög»3 12%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3

- Kursen hade nog varit tung om den gått samtidigt som någon annan kurs än kandidatarbetets första halva. Kursen tog upp mycket tid utanför föreläsningarna. » (Lagom)
- Jag tror dock att vårt projekt blev för stort, vi hade en mycket, mycket större arbetsyta än vad vi hade. något vi noterade i slutskedet. » (Hög)
- I och med projektarbetet blir arbetsbelastningen ganska ojämn under läsperioden. Det blev väldigt mycket att göra mot slutet. Men då det inte är några tentor denna period fungerar det ändå ok.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 11%
Lagom»11 42%
Hög»11 42%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.38

- Det var svårt att få igång kandidatarbetet ordentligt tidigt på terminen » (Låg)
- Rörig kandidat» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 11%
Godkänt»8 30%
Gott»10 38%
Mycket gott»4 15%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sjukt luddigt. Kändes lite som sunt förnuft beskrivet med svåra flummiga ord.» (Mycket dåligt)
- enda som saknades var intresse från mitt håll.» (Gott)
- kul att komma ut på företag och arbete» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hemtentor!»
- Den handledare vi hade var väldigt hjälpsam och duktig, ha handledningen på samma sätt.»
- Projektet, kul att komma ut på arbetspltsen. Att få göra ett projekt åt ett företag gör också att man tar det mer seriöst och är mer noggrann med att det man skriver verkligen stämmer till 100 %.»
- Gillar hemtentorna men uppgifterna borde förtydligas»
- Handledare Erik! »
- Projektarbetet skall bevaras.»
- Hemtentor! Man lär sig otroligt mycket mer»
- Hemtentamen känns som ett bra sätt att lära sig på utan att sätta press på eleven.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hemtenta två tar väldigt lång tid och man är inte alltid helt säker på vad som krävs på varje fråga. Osäkerheten på frågorna gäller båda tentorna. Hemtenta ett var lagom tidskrävande men hemtenta två tog för lång tid. Jag satt med första frågan i fyra timmar och när tentan var klar hade jag varjen ork eller tid att läsa igenom den innan jag lämnade in. Fast jag la så mkt tid tror jag inte jag kommer få bra poäng»
- Med tanke på att jag spenderade 13 och 12 timmar på respektive hemtenta och har hört att andra gjort detsamma tycker jag att man bör få två dagar på sig istället för en.»
- Att skriva mindre tolkningsbara uppgifter på hemtentan speciellt gällande hemtenta 2, och uppgift 1 på hemtenta 1. »
- Undervisning skall vara tydligare och mer koncentrerad.»
- Inget »
- Tentan»
- Allt»

16. Övriga kommentarer

- Markera övningstentorna med TYDLIG text att de är övningstentor.. Vet flera som satt och jobbade med dem de första timmarna på tentamen..»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.5
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från