ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V13 - Sensorer, signaler och system, SSY041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-18
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»4 9%
Cirka 20 timmar»16 39%
Cirka 25 timmar»11 26%
Cirka 30 timmar»6 14%
Minst 35 timmar»4 9%

Genomsnitt: 2.75

- Avsevärt mycket mer under de sista 3-4 veckorna av kursen» (Cirka 25 timmar)
- Innehållsmässigt bra, men rapporten till labb Z5 tog mycket tid. Jag tycker att det var väl spenderad tid, men sammantaget gjorde det att arbetsbelastningen blev väldigt hög. Den andra kursen blev lidande och likaså övrig verksamhet i denna kurs. Mer som information om hur mycket tid det tar i anspråk än egentlig kritik.» (Cirka 30 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket längre tid en beräknat» (Minst 35 timmar)
- Förstår inte hur lärarna tänkte här. Sex stycken labbförberedelser. 4 st rapporter som tog minst 10 timmar att göra varje och en stor rapport som tog mer än 40 timmar att skriva. En mindre matlab uppgift som tog 15 timmar att genomföra och en större som tog 30 timmar att genomföra. Ants hemuppgifter som han hade varje vecka. Så mycket kan man inte lägga in i en kurs det var hemskt stressigt..» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»0 0%
25%»3 7%
50%»5 12%
75%»13 32%
100%»19 47%

Genomsnitt: 4.2

- Jag tycker boken var riktigt bra att läsa i.» (25%)
- Bara vissa övningspass» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 42%

Genomsnitt: 2.92

- Tas upp bra i mättekniken men skulle kunnas förklaras bättre i signal och system delen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 91%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.08

- Alldeles för mycket att lära sig under kort tid. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Svårt när man inte klarat S3a.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 22%
Ja, i hög grad»20 55%
Vet ej/har inte examinerats än»8 22%

Genomsnitt: 3

- mätteknikdelen på examinationen borde enligt mig innehålla mer mätteknikfrågor och inte statistik-kurs frågor då vi inte egentligen har lärt oss något om statistik på kursen eller tidigare kurser.» (I viss utsträckning)
- Svår, saker vi inte gått igenom grundläggande kom på tentan» (Ja, i hög grad)
- Ganska bra variation på uppgifterna som gjorde att det inte riktigt blev en typtenta, med undantag för Butterworth uppgiften. Gör ett butterworth HP eller bandpass på provet med?» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 19%
Ganska stor»13 31%
Mycket stor»20 48%

Genomsnitt: 3.29

- Tyckte Ants hade för mycket teori och för lite demonstrationer förra året så läste allt själv i boken. Denna termin i del B var det dock annorlunda, som blockflöjtslaborationen, mycket bra!» (Ganska liten)
- Rörig och stressig exercise» (Ganska liten)
- Vore bra med mer praktiska exempel, så man vet vad man använder det vi räknar ut till i verkligheten. Man får då mer inbtresse för kursen!» (Ganska stor)
- Övningarna har dock ofta varit bortkastad tid då övningsledaren inte sällan skriver så litet att man inte ser vad som står om man sitter långt bak. Det ska inte spela någon roll var i salen man sitter.» (Ganska stor)
- Mycket stor på Ants del men väldigt liten så Gunnars del det han gick igenom på föreläsningarna kunde jag inte koppla till labbarna. Om han gick igenom mer såsom kom på latenta som varför man ska använda ström eller spänningsriktig koppling och hur man ska förklara detta på tentan eller när man hellre använda oscilloskåpet istället för rms/dc omvandlaren för att räkna ut effektivvärdet » (Ganska stor)
- Både Ants och Johan har varit oumbärliga!» (Mycket stor)
- Mycket goda insatser från samtliga föreläsare, övningsledare! Det är en sann fröjd med att få utbilda sig med denna kvaliteten på undervisningen!» (Mycket stor)
- Ants Silberberg mycket bra!!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»11 26%
Ganska liten»20 48%
Ganska stor»9 21%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2

- Tabellerna i kursboken är hur bra som helst» (Mycket liten)
- Använde 5 sidor i Ants bok och den vita använde jag knappt heller. » (Mycket liten)
- Boken behövs inte» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen har inte alls hjälpt, exempelsamlingen har däremot varit till mkt stor hjälp. » (Ganska liten)
- Använda PPR rätt mycket i del A men inte särskilt mycket i del B. Det fanns helt enkelt ingen tid att läsa i den utan jag fick förlita mig på övningar och föreläsningar. Mät-kompendiet är bra och informativt, men kanske lite rörigt. Kapitel-indelningen är tänkt att vara till hjälp, men det är svårt att veta om G ligger före eller efter K. Jag hade föredragit numrerade kapitel.» (Ganska liten)
- Övningstalen testar inte tentauppgifterna» (Ganska liten)
- Övningsuppgifterna, inte kursboken» (Ganska stor)
- *Bra bok (men dyr) *Sjukt lärorik hemlab *Bra salslaborationer» (Ganska stor)
- Kursboken har jag för egen del haft väldigt liten användning för. Övningsuppgifterna och i synnerhet lösningarna till dessa som funnits tillgängliga på kurshemsidan har däremot varit till mycket stor hjälp!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»23 56%
Mycket bra»12 29%

Genomsnitt: 3.07

- Knappt något uppladdat material på kurshemsidan. Slides/anteckningar från föreläsningar/exercises hade uppskattats.» (Mycket dåligt)
- Ants la aldrig ut facit till flertalet hemuppgifter trots att flera skickat mail med detaljerade siffror på vilka uppgifter som saknades. Tycker jag var dåligt gjort. De gamla tentorna för del B la han upp på fredagen innan tentaveckan trots flera önskningar om dem tidigare. Det gjorde att man inte kunde fråga honom om man inte fattade. » (Mycket dåligt)
- Dåligt med uppdateringar, tentorna kom ut i allra sista stund.» (Ganska dåligt)
- Den absolut största brisen är att det endast delades ut föreläsningsmaterial för Mätteknikdelen. Missade man en föreläsning i signal/system-delen så fanns inget material att titta på. Eftersom det handlar om matematik så borde föreläsningsmeterialet gå att dela ut. Det är antagligen ganska oförändrat genom åren och borde vara en engångsansträngning från föreläsarens sida. Grymt dåligt.» (Ganska dåligt)
- Lite sent ute med tentorna» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 29%
Mycket bra»21 51%
Har ej sökt hjälp»7 17%

Genomsnitt: 3.8

- Har aldrig varit med om sämre och otrevliga handledare för labbarna speciellt i labbgrupp B. Vi förstod inte så mycket och frågade ofta om hjälp. Blev bemötta med irritation, dumförklarar och när vi räckte upp handen låtsades de att de inte såg en. Om vi inte förstod vad första Labbledaren menade och vi fastnade igen, och en annan handledare kom och hjälpe oss kunde han säga att vi skulle göra en helt annan sak, väldigt svårt att lära sig när handlederna inte har pratat ihop sig hur man löser en uppgift. En handledare sprang till och med ifrån mig snärja hade en fråga, han såg mig i ögonen och jag börjar ställa min fråga och han springer därifrån, inte så roligt att som elev bemötas så när man inte förstår. I och med detta blev labbarna kopplade till stark ångest och jag mådde dåligt av att gå dit. Måste dock ge ett stjärna till skåningen som vi hade som handledare två gånger då vi inte hunnit klart på vårt ordinarie labbpass han förklarade bra och tryckte inte ner en alls. » (Mycket dåliga)
- Föreläsaren och räkneövningsledaren gav bra svar men det kunde va svårt att få tag i dem i samband med schemalagd tid då det finns vissa klasskamrater som gärna lägger beslag på dem så länge som möjligt (hela rasten). » (Ganska bra)
- Kunde önskat fler konsultationstillfällen kring hemlaborationer» (Ganska bra)
- Övningsledaren följde inte kösystemen man skrivit upp på tavlan ex. Övningsledaren var arrogant och dummförklarande.» (Ganska bra)
- Bra med mycket räknestugor.» (Ganska bra)
- Gunnar Elegered har varit föredömlig på att svara på frågor på e-post! Både Johan Nohlert, Gunnar Elgered och Ants Silberberg har svarat bra och informativt på frågor under föreläsningar och raster.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 26%
Mycket bra»30 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

- Alltid jobbigt med grupparbeten.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 39%
Hög»19 46%
För hög»6 14%

Genomsnitt: 3.75

- Enklare denna termin när tungteorin i del a var löst.» (Lagom)
- mycket inför och efter labbar » (Hög)
- Sista veckorna med hemlabb, labbtenta och allt vad det innebar gjorde att tentaplugget blev lidande när det gällde att tidsprioritera.» (Hög)
- Det kändes som att kursen på 15p bestod av 15p signaler och system och 7.5p mätteknik. Det blev alltså alldeles för mycket. Labbtentan fick bägaren att rinna över.» (För hög)
- Rapporten tog mycket tid. Jag tycker verkligen det var ett bra kursmoment som ska vara kvar, men kanske kunde man tagit bort en föreläsning den vecka de flesta skrev rapporten. Då var arbetsbördan övermäktig.» (För hög)
- Otroligt mkt inlämningar, mätlabbar och signaler. Labbarna » (För hög)
- För mycket med labbrapporterna» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 7%
Hög»15 36%
För hög»23 56%

Genomsnitt: 4.48

- Främst den andra kursens fel (hållf)» (För hög)
- Tunga kurser» (För hög)
- Med alla föreläsningar, labbar, inlämningsuppgifter och övningsuppgifter så har man inte haft tid att göra allt.» (För hög)
- 6 Inlämningar, 1 dugga och 3 tentor på 8 veckor. Det säger sig själv...» (För hög)
- Sammantaget så lades alla tyngre moment i båda kurserna samtidigt under ett kort tidsspann, vilket blev väldigt påfrestande och tentaplugget i båda kurserna blev lidande.» (För hög)
- Två riktigt tunga kurser samtidigt är för tufft» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 21%
Gott»19 46%
Mycket gott»12 29%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mätteknikdelen mycket dåligt, signaler och system godkänt.» (Mycket dåligt)
- En mycket bra och intressant kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt tycker jag!»
- Föreläsarna. Båda var mycket konsekventa och tydliga.»
- Hemlabbarna var väldigt bra för inlärningen. »
- Mätteknikens kopplingen till hållfasthetsläran i form av labb 5»
- Johan»
- Föreläsningarna är bra upplagda och både Ants och Gunnar gör ett jättebra jobb!»
- Samtliga föreläsare och rapporten.»
- ants bra föreläsningar och johans övningar ants har väldigt strukturerade föreläsningar, bra anteckningar!»
- Övningsuppgifterna med tillhörande lösningar.»
- Ants»
- * Laborationerna * Alla praktiska demonstrationer, som den när Ants gjorde FFT av blockflöjtsljud. Det är då teorin känns värd att läsa *Det här med "röd tråd" att hållf kom in i denna kurs. Helst inte en så tung hållflab dock. »
- Mätteknikdelen är bra som den är.»
- Labbarna i mätteknik. »
- Mätteknikdelarna och det strukturerade upplägget på föreläsningarna.»
- Johan»
- Bra med mycket laborationer så att teorin visualiseras.»
- Övningstillfällena»
- Allt förutom labbrapporten. »
- Lab Z5 och inlämningsuppgiften för ANTs»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tidigare ute med gamla tentor»
- Mättekniken och signalbehandlingen borde kopplas närmare i början för att man tidigt skall få en förståelse för vad man räknar på och varför.»
- Johan bör skriva större på tavlan, var svårt att se när man satt i mitten av salen.»
-
- Fundera på planeringen. Går det att ha något fler föreläsningar före/efter rapportskrivningsperioden? »
- Labbhandledarna, övningsledaren till den gamla mycket mer pedagogisk»
- Lägg något praktiskt i början av del A så man får motivation att släpa sig igenom tungteorin. Kanske lägga t.ex. blockflöjtsdemonstrationen på dag 1? Tyckte teorin i del A var så dryg att jag funderade på att byta Z. Andra delen var episk, magiskt att se vad t.ex. FFT kan användas till. Gunnars del tyckte jag var mycket bra, dock skulle jag gärna se att den integreras snyggare med Ants teori del. Den röda tråden är inte så röd mellan dessa kurser som ändå ska vara samma.»
- Det måste finnas utdelat material till ALLA föreläsningar.»
- Lugnare och mer strukturerade exercises. Mer material så som anteckningar och slides på kurshemsidan. »
- Mätteknik delen: byt ut handlederna till några som kan bemöta människor och vet vad de snackar om. Gunnar prata mer om labbtantan på lektionerna och ha facit till tentorna så att man kan plugga på dem och inte bara rätt kopplingsschema 3p utan också rita ut kopplings schemat. Eller lägga ut en grupp som fått bra betyg på tentan för att mer se vad han är ute efter för att få poäng.»
- Mätteknik borde vara en separat kurs. »
- Ants är mycket bra, men föreläsningarna är monotona.»
- Planeringen och samarbete mellan kurserna för att sprida ut arbetsbördan något. Var ofta som inlämningar, rapporter och examinationer lades samma vecka. »
- Labbraporterna. Upplägget med dem tog för mycket tid. »

16. Övriga kommentarer

- Ett häfte med tabellerna från kursboken :)»
- Ants gjorde ett fantastiskt jobb men framför allt ett stort tack till Johan som helt kan ta till sig äran för större delen av den kunskap jag tillskansat mig under kursens gång.»
-
- Labbhandledarna har olika svar på samma fråga, väldigt svårt att lära sig vad som är rätt då!! Du måste alltid dubbelkolla alla svar de ger dig! Ledarna borde gått en kurs på vad kursen handlar om och vad som ger rätt på tentan. De flesta labbhandledarna var otrevliga och satt mest och drack kaffe, såg ut att vara väldigt jobbigt att resa sig ifrån stolen. Granskningstillfället av väldigt kort, missa man det fick man gå på ett tillfälle 1 dah innan omtentan, ORIMLIGT!!»
- Ants, Johan och Gunnar förtjänar mycket beröm för deras undervisning! »
- Tentan hade en fråga som var dåligt formulerad och verkligen kunde ge möjligt»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från