ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Nationalekonomi, SJO145

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-12 - 2007-11-04
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»7 43%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- jag borde lagt ner mer tid åt studier utanför skoltid. Tentaplugget för denna jursen blev tufft!» (Högst 15 timmar)
- Mycket läsning hemma.» (Cirka 25 timmar)
- mycket tid för att sätta sig in i allt» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»5 31%
100%»10 62%

Genomsnitt: 4.56

- Samtliga lektioenr» (100%)
- Ca 100%, missat 1 lektion.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 25%

Genomsnitt: 2.75

- Då kursen har i princip endast behandlat makroekonomin, kan detta framgå på ett bättre sätt i målen. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 75%
Nej, målen är för högt ställda»3 25%

Genomsnitt: 2.25

- Målen som är uppskrivna anser jag att vi har gått igenom och föjlt.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»3 23%
Vet ej/har inte examinerats än»7 53%

Genomsnitt: 3.3

- det var en mycket bra utformad tenta som speglade kursen utmärkt.» (Ja, i hög grad)
- Har inte examinerats än, men med tanke på hur kursen verkar och hitintills varit tropr jag att man kommer att få testas FÖR EN GÅNGS SKULL på vad man har lärt sig.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»10 62%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 3.37

- det har varit svårt att förstå Alexis ibland, men det hjälpte att ha hört begrepp m.m när man gick tillbaka till kursboken» (Ganska stor)
- Anser att allt jag har lärt mig är på lektionerna. Anser att Alexis har undervisat på ett mycket bra sätt, är det ngt man inte förstått har han förklarat på ett bra sätt. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»7 43%
Mycket stor»8 50%

Genomsnitt: 3.43

- Anser att jag tagit mer del av undervisningen än av´,boken. Men boken har varit bra, följsam och relativt lätt att läsa. Har använt den mer om en uppslagsbok för att förklara begrepp.» (Ganska stor)
- En mycket bra kursbok! Mycket pedagogisk! Motsvarade kursinehållet mycket bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3.12

- Han har inte administrerat kurshemsidan själv, vilket gjort att det hela lite omständigt» (Ganska dåligt)
- Även om materialet inte kommit ut direkt, har informationen, oftast från Annelie Rask vart bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 4.06

- Som jag tidigare nämnt anser jag att Alexis gjort ett mycket bra undervisningsjobb. Känner att klassen har vart delaktig i lektionerna och har inte bara stått framme och snackat.» (Mycket bra)
- Efterson jag hade svårt att förstå Alexis förklaringar var det lättare att söka svaren i kurslitteraturen» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»8 50%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.62

- Vet inte riktigt hur jag ska svara på denna, då vi inte haft mycket till gruppövningar eller lektioner där vi har fått arbeta tillsammans, men det har väl vart bra...» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 62%
Hög»4 25%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.5

- Högre än vi brukar vara vana vid, men känns som om det vart berättigat arbete.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»4 25%
Lagom»6 37%
Hög»4 25%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3

- Som jag skrev i Säk A-utvärderingen aser jag lätt att i kunnat läsa ett till ämne för att kanske underlätta för nästa period då vi verkar ha mycket mer att göra.» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 12%
Gott»10 62%
Mycket gott»4 25%

Genomsnitt: 4.12

- Allmänbildande kurs, väldigt översiktlig, men också bara 2,5 poäng.» (Mycket gott)
- TYcker att jag lärt mig grymt mycket genom denna kurs. Gillar innehållet, lärare samt tempo.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren, Alexis är mycket bra!»
- Bra struktur i inläsningen och pedagogiska föreläsningar. Mycket bra kursmaterial!»
- Innehållet i kursen och lärare.»
- att det är den nivån det är på idag, att man får en bra koppling till verkligheten, även om det är svårt.»
- Kursboken»
- Alexis.»
- Tycker inte något behöver förändras»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Möjligtvis intensifiera de bitar som står tillräckligt tydligt i boken och ägna mer tid åt det som är ytligare/knepigare förklarat i boken.»
- Kanske ha mer konkreta jämförelser med verkligheten. Men vad jag har förstått så har man inte riktigt haft tid till att lägga in större övningar eller grupparbeten. Mer tid kanske?»
- vet faktiskt inte, det är ju så att vissa kurser är svårare att sätta sig in i, och ibland kan man inte göra så mycket åt det.»
- Möjligen bättre förberedda föreläsningar..»
- Kändes som om kursen var lite för stor för att bara vara en 3,7/3,8 poängs kurs.»
- Inget»

16. Övriga kommentarer

- Anser att vår lärare Alexis har varit mycket tillmötesgående, och verkligen försökt hjälpa oss och lägga in extra lektioner och frågestunder. Kanon. Han var verkligen intresserad att få oss insatta och få oss att förstå. Bra.»
- Kursen är alldeles för stor för att vara 3,7 poäng! Jag har gjort tentan och med 99% säkerhet har klarat den, men med tanke på hur mycket tid jag har lagt på kursen borde jag, eller förtjänat en 5a... men tyvärr kändes det inte riktigt så efter tentan....»
- Inga övriga kommentarer.»
- Bra kurs»


Kursutvärderingssystem från