ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3_12/13 Kommunikation på engelska 2 del A, LSP028

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-12 - 2013-04-07
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
23 svarande

1 4%
3 13%
13 56%
5 21%
1 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Förstår inte riktigt relevansen för vårt program. »

Kursens mål var tydliga
23 svarande

0 0%
2 9%
10 45%
9 40%
1 4%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
23 svarande

0 0%
2 10%
5 26%
10 52%
2 10%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.63

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
22 svarande

1 4%
5 23%
7 33%
7 33%
1 4%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.09

Kursen kändes angelägen för min utbildning
23 svarande

1 4%
3 13%
9 39%
8 34%
2 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.3

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
23 svarande

0 0%
1 4%
4 17%
12 52%
6 26%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Integrationen med PCM»
- Avstämning av essayskrivandet »
- Samarbete med PCM»
- Respons från kursmedlemmar av essayn kan behållas Bra med delinlämning så att man kom igång och hade en grundide att fortsätta jobba med!»
- Oklart vad som ingick i denna kursen samt i PCM. Men tror att det var uppsatsen och den anser jag inte behöver vara kvar till nästa år. »
- Sarah is great, she does a really good job!»
- Allt»
- Essay. Sarah!»
- Saras lektioner var bra»

4. Saknade du något i kursen?

- Tillfällen för feedback»
- Mer struktur, tydligare mål och mer övning!»
- Nej»
- Nej»
- Tydligare information om va varje del i en essay faktiskt ska innehålla och hur man på ett bra sätt kan skriva de olika delarna. Lite mer vägledning än att bara läsa andra essay (svårt att veta vilket betyg de essay vi fick hade).»
-

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Tycker det är dumt att Sarah betygsätter vissa essäer och Anna-Maria vissa. »
- För mycket små inlänmingar»
- Att essän som skrevs både för denna kurs och PCM borde tillhöra endast PCM kursen. Det uppstod bara en massa förvirring då lärarna var ute efter olika saker och gav olika information om hur essän skulle skrivas och vad den skulle innehålla. Istället bör rapporten som skrevs i PCM ingå som ett moment i kommunikationskursen då detta redan är inblandat i kursen genom det ständiga arbetet med advisors och presentationen. Det skulle underlätta och göra förvirringen mindre. »
- Små moment, så som att skriva en reflektion om responsen och så kändes onödiga.»
- Föreläsningarna som var tyckte jag inte passade in i sammanhanget och kändes som att det var lite slöseri med tid när man ville arbeta med andra projekt, kanske kan lägga upp det på ett mer intressant och projektbaserat upplägg för att behålla dem. Responsen av essayn var bra men kändes som att det hade varit bättre och mer strukturerat att få kommentarer på datorn istället för handskrivet. Mer strukturerat och tydliga instruktioner och betygskriterier för essayn!(som var tydliga och samma från de båda kursansvariga, sitt och diskutera tillsammans innan kursen vad som gäller för er båda, annars blir det väldigt förvirrande för oss studenter!!!)»
- Ja den kanske inte borde vara kvar»
- Det e inte nödvändigt att skriva reflektion av vad en respons har gett var och en. Alla dessa småuppgifter är irritierande och tar bara tid. Vi har fattat grejen!»
- Nej»
-

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

Föreläsningar
23 svarande

3 13%
OK»13 56%
5 21%
++»2 8%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.26

Övningar/övriga lektioner
22 svarande

2 10%
OK»9 47%
5 26%
++»3 15%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.47

Att få hjälp och svar på frågor
22 svarande

2 9%
OK»12 54%
6 27%
++»2 9%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.36

Kurslitteratur och annat kursmaterial
21 svarande

0 0%
OK»4 80%
1 20%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 2.2

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
23 svarande

3 13%
OK»5 21%
10 43%
++»5 21%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.73

Projektarbete i grupp
22 svarande

0 0%
OK»3 27%
6 54%
++»2 18%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2.9

Muntlig redovisning
22 svarande

0 0%
OK»5 23%
6 28%
++»10 47%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3.23

Tentamen
21 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»21

Genomsnitt: 0

Hemtentamen
20 svarande

0 0%
OK»0 0%
2 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»18

Genomsnitt: 3

Dugga
21 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»21

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
23 svarande

0 0%
OK»8 40%
10 50%
++»2 10%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.7

Studiebesök
21 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»21

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
21 svarande

0 0%
OK»1 25%
2 50%
++»1 25%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 3

Feedback under kursens gång
23 svarande

1 5%
OK»6 30%
11 55%
++»2 10%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.7

Feedback vid examination
21 svarande

1 12%
OK»1 12%
5 62%
++»1 12%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 2.75

Laborationer
21 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»21

Genomsnitt: 0

Annat
21 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»1 100%
Vet ej/ Ingick ej»20

Genomsnitt: 4

7. Övriga kommentarer

- Jag är inte nöjd med tutorial lektionen då Sarah inte gav någon givande kritik och bortförklarade sig med att hon var trött och hade suttit med det sen 8 på morgonen. »
- Anmärkningsvärt dåligt fokus från examinatorn vid presentationen av projektarbetet. »
- Till nästa år känns det med relevant att hela klassen får feedback och blir bedömda av samma lärare, antingen av en av er eller båda. Som upplägget ser ut nu blir det inte rättvis bedömning då vi blir bedömda av olika lärare. Även svårt att skriva en essä som bedöms i två olika kurser då jag har fått olika feedback som säger emot varandra vilket leder till att jag måste prioritera vilken kurs jag vill satsa på. Många små delinlämningar som bidrar till stress, även om dessa är till för bedömning i kursen hade jag gärna sett att dessa bakas in i en inlämning i slutet av kursen istället. På så sätt kan man lättare fokusera på de större inlämningarna under kursens gång.»
- Hade vart kul att se andra gruppers presentationer. Detta framgick inte att vi skulle.»
- Som sagt. Är mest en flummig kurs som är inbakad i PCM. Oklart vad som hör till engelskan samt vad som hör till PCM. Hög arbetsinsats sett till hur mycket poäng kursen är på.»
- Vart var Annamaria i denna kursen? Om det är hon som sätter betyg känns det konstigt om man i princip bara ser henne på presentationen av PCM, och inte ens då känns hon närvarande då AM satt och läste mejl istället för att lyssna. Dåligt!»
-
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.08

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.08
Beräknat jämförelseindex: 0.52

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från