ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3_12/13 Project and commercial management, LBT410

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-12 - 2013-04-07
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
24 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
12 50%
12 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga
24 svarande

0 0%
2 8%
4 17%
12 52%
5 21%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.86

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
24 svarande

0 0%
0 0%
1 4%
12 54%
9 40%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.36

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
24 svarande

0 0%
0 0%
8 33%
10 41%
6 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.91

Kursen kändes angelägen för min utbildning
24 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 16%
20 83%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.83

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
24 svarande

0 0%
1 4%
3 12%
7 29%
13 54%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.33

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Projektarbetet»
- The project was really fun!»
- Projektarbetet»
- Projektarbetet»
- Allt, jättebra kurs. »
- Projektbiten, det gav en stor förståelse gör hur projekt drivs i arbetslivet»
- Huvuduppgiften. Lärorikt, relevant och bra! Sen att man i ettan får se presentationerna - det var väldigt värdefullt för mig kände jag nu!»
- Projektarbetet »
- Samarbetet med advisor team. »
- Projektet vilket kopplar det man lär sig.»
- Presentationen i slutet av kursen. Samt samarbetet med advisors.»
- Projektet, det känns angeläget för utbildningen»
- Phil!»
- Innehållet på projektet var väldigt bra och givande för vår utbildning.»
- Projektet var mycket bra. Bra att få jobba i grupp som en konsultfirma. Uppsatsen känns inte lika angelägen för vår utbildning.»
- It is vital that Phil stays in charge for this class. He does a terrific job and is a really inspiring lecturer and a true professional.»
- Allt»
- Projektarbetet. Phil!»
- Projektarbetet»

4. Saknade du något i kursen?

- No»
- Nej»
- Nej»
- Nej»
- Jag saknade information om vad varje föreläsning skulle innehålla. Om man missade en föreläsning så hade man ingen chans att ta reda på vad som var "temat" för föreläsningen. »
- Mer och tydligare genomgång av olika delar av projektet, så som Upphandling eller kostnader. »
- Lite mer struktur på både projekt och föreläsningar, känns lite rörigt för tillfället »
- Nej inte direkt.»
- I"d like each lectures to have a clear theme so one knows what to expect of the lecture. One specific subject area, like procurement, risk manangement, etc.»
- Mer fördjupning i alla ämnen man skrev om.»
-

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- No»
- Samarbetet med kommunikation på engelska, eller så bör de prata ihop sig mer»
- Nej»
- Tror inte det faktiskt»
- Nej. Endast bättre struktur och information av föreläsningarna. »
- Att essän som skrevs inte ska ingå i kursen kommunikation. Det skapade förvirring då lärarna ville olika och gav olika information om hur den skulle skrivas. Detta gör att man måste välja en av lärarna man ska lyssna på och det gör det svårt att få högsta betyg i båda kurserna. »
- Samarbetet med advisors hade varit smidigare om vi själva hade bestämt möten istället för att detta var schemalagt.»
- Det är lite flummigt med inblandningen av engelskakursen. »
- Why isn"t it compulsory for everyone to listen to each others presentations? This is honestly the only presentations I was curious to listen to ever. So for next year, have the presentations in one of the bigger lecture halls, make it mandatory to listen to each other, and this presentation would really be a milestone in every AE students career. »
- Mer tid för kursen. Så att man kan fördjupa sig mer inom de olika delarna.»
-

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Mycket bra med feedback och arbete med advisors»

Föreläsningar
24 svarande

1 4%
OK»8 33%
11 45%
++»4 16%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.75

Övningar/övriga lektioner
23 svarande

0 0%
OK»6 50%
4 33%
++»2 16%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2.66

Att få hjälp och svar på frågor
24 svarande

0 0%
OK»0 0%
9 37%
++»15 62%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.62

Kurslitteratur och annat kursmaterial
23 svarande

1 8%
OK»8 66%
2 16%
++»1 8%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2.25

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
24 svarande

2 11%
OK»3 16%
11 61%
++»2 11%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 2.72

Projektarbete i grupp
24 svarande

0 0%
OK»1 4%
10 43%
++»12 52%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3.47

Muntlig redovisning
24 svarande

0 0%
OK»1 4%
10 43%
++»12 52%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3.47

Tentamen
22 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»21

Genomsnitt: 3

Hemtentamen
22 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»21

Genomsnitt: 3

Dugga
22 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»22

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
24 svarande

0 0%
OK»2 10%
14 73%
++»3 15%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 3.05

Studiebesök
22 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»22

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
22 svarande

0 0%
OK»1 50%
0 0%
++»1 50%
Vet ej/ Ingick ej»20

Genomsnitt: 3

Feedback under kursens gång
24 svarande

0 0%
OK»3 13%
11 50%
++»8 36%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 3.22

Feedback vid examination
22 svarande

0 0%
OK»1 10%
5 50%
++»4 40%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 3.3

Laborationer
21 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»21

Genomsnitt: 0

Annat
21 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»21

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Upplevt en mycket bra respons på frågor och mail - bra där!»
- Lite tråkigt att inte lyssna på andra gruppers presentationer. Uppfattades som att man inte skulle det.»
- Beyond doubt the best class in the AE program we"ve had (so far). This is really what the AE program is about. A highly relevant class and the project is supa fun! And Phil is great, outstanding!»
-
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.5
Beräknat jämförelseindex: 0.87

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från