ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3_12/13 Virtuellt byggande, LBT087

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-12 - 2013-04-14
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
16 svarande

0 0%
0 0%
6 37%
4 25%
6 37%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga
16 svarande

0 0%
1 6%
6 37%
5 31%
4 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
16 svarande

0 0%
0 0%
5 35%
6 42%
3 21%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.85

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
16 svarande

0 0%
1 6%
3 20%
3 20%
8 53%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.2

Kursen kändes angelägen för min utbildning
16 svarande

0 0%
0 0%
2 12%
4 25%
10 62%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.5

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
16 svarande

0 0%
6 37%
6 37%
3 18%
1 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.93

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Det var bra att vi fick räkna själva utan datorprogram innan vi började med datorövningarna. »
- Datorövningarna»
- Att man får testa så mycket själv i datorsalar»
- Allt»
- Det täta sammarbetet med verkliga företag. Bra det, ökar känslan av relevans!»
- Tidsplanering är bra att kunna, och kul att testa lite innovativa program, dock inte lika bra när dessa nästan aldrig fungerade som de skulle... »
- Möjligheten att få testa på det senaste inom datorprogram relaterat till bygg, mycket bra! »
- Föreläsningarna/övningarna om Revit»
- Allt»
- Övningarna»

4. Saknade du något i kursen?

- Tentamen»
- Högre betyg skalor.»
- Skulle nog föredra om kursen kunde ge betygen 3-5, eftersom jag tror man lägger ner mer tid på kursen. »
- Nej»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Jag tycker att det kanske blev lite enformigt med så många datorövningar. Det hade kanske varit roligare att fördjupa sig i kanske två datorprogram än att använda så många olika.»
- Håll kursen till en läsperiod och examinera med tentamen på de teoretiska momenten, så försöker man mer och lär sig bättre.»
- att försöka ha kursen sammanhängande.»
- Göra så att man även kan få 4 och 5:or.»
- Det är bra att vi får lära oss nya program, men det är dåligt att det är buggar i programmen som gör att det blir väldigt tråkigt att arbeta i det, då det hela tiden hänger sig»
- Kursen bör läsas under en läsperiod, alternativt under två LP:s efter varandra för att få ett naturligt flyt i kursen. Nu blir den väldigt ryckig och uppstyckad när det hinner gå flera månader mellan 1:a och 2:a delen av kursen. Dessutom se till så att programmen vi jobbar i fungerar, annars känns det oseriöst.»
- Samma svar som 4 »
- Ha den sammanhängande»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Det var mycket eget arbete med att prova sig fram, ibland gick det bra och ibland inte så bra. Det var dock bra att allt prövande vägdes upp med teori på föreläsningarna. »
- Ku att Börje är så uppdaterad med de senaste programmen, känns väldigt relevant!»
- Intressant kurs, bra upplägg på lärandet.»

Föreläsningar
16 svarande

1 6%
OK»6 37%
6 37%
++»3 18%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.68

Övningar/övriga lektioner
16 svarande

1 6%
OK»2 12%
4 25%
++»9 56%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.31

Att få hjälp och svar på frågor
16 svarande

0 0%
OK»2 12%
8 50%
++»6 37%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.25

Kurslitteratur och annat kursmaterial
15 svarande

2 22%
OK»3 33%
3 33%
++»1 11%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 2.33

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
15 svarande

0 0%
OK»2 15%
6 46%
++»5 38%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 3.23

Projektarbete i grupp
13 svarande

0 0%
OK»4 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 2

Muntlig redovisning
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Tentamen
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Hemtentamen
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Dugga
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
16 svarande

0 0%
OK»2 15%
8 61%
++»3 23%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 3.07

Studiebesök
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»1 100%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 4

Gästföreläsare
14 svarande

0 0%
OK»4 33%
3 25%
++»5 41%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 3.08

Feedback under kursens gång
15 svarande

0 0%
OK»2 15%
4 30%
++»7 53%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 3.38

Feedback vid examination
14 svarande

0 0%
OK»2 33%
1 16%
++»3 50%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 3.16

Laborationer
13 svarande

0 0%
OK»1 33%
0 0%
++»2 66%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 3.33

Annat
13 svarande

0 0%
OK»1 50%
0 0%
++»1 50%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 3

7. Övriga kommentarer

- Ha fasta deadlines på uppgifter, annars skjuter man kanske det framför sig och det vill man inte egentligen. »
- Klockren kurs. Extremt bra återkoppling mellan lärande och praktik. Börje är oerhört pedagogisk och bra lärare. »
- Börje är en go gubbe men det går lite långsamt ibland. Vissa exempel hade räckt om man bara visade hur man gör i stora drag, så får man tänka lite själv också. Sen känns det spontant som att vissa delar i kursen, så som tidsplanering, nästan bör ligga i någon annan kurs än Virtuellt byggande, eller vad har det med saken att göra? Hyfsad kurs i sin helhet som hamnar lite i kläm iochmed att den går parallellt med vissa andra kurser om tenderar att uppta en stor del av ens tid och energi.»
- En ny lärare/föreläsare som var tillgänglig mot slutet av kursen som heter Roger var inte så bra. När man frågade honom om hjälp så kände man sig i det närmsta "dumförklarad" pga hans frågor eller påståenden tillbaka. Det märktes att han inte var utbildad pedagog. »
- Härligt engagemang från Börje! Bra gästföreläsare»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från