ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Mekanik 1, FFM515

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-11 - 2008-04-13
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Tove Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

54 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 3%
21 38%
28 51%
5 (över förväntan)»3 5%

Genomsnitt: 3.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag förväntade mig laborationer och mer teori» (3)
- Jag hade högre förväntningar än jag borde ha haft. Mekanik var bara räkning, inte alls så mkt resonera som jag trodde det skulle vara.» (3)
- Mer grundläggande och långsammmare än jag hade trott.» (3)
- Den var bra, ibland lite svår att greppa. Väldigt lätt att hamna efter» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

54 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 5%
16 29%
5 (mycket relevant)»35 64%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.59

- Känns som detta är sånt man verkligen kommer jobba med sen. Hur sant det är vet jag inte, men det e den känslan jag får. » (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

54 svarande

1 (inte alls)»1 1%
7 12%
9 16%
22 40%
5 (Mycket bra avvägt)»15 27%

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan motsvarade inte överhuvudtaget förväntningarna. För mig tror jag det var gynnande men seriöst, var den inte lite konstig?» (1 (inte alls))
- Innehöll överdrivet mycket fjädrar» (2)
- Oj, svår tenta i avseende på svårtolkad.» (2)
- Jag gillar inte att föreläsningar är såpass lätta jämfört med uppgifterna i boken/tentan...Det är väldigt grundligt på föreläsningarna...Väldigt omjämna tentor från år till år. Vissa skulle man klarat en 4, andra underkänt. Det är inte rättvist» (2)
- Inte bra, inte dåligt heller.» (3)
- Första uppgiften var mer ett prov på att hantera krångliga matematiska uttryck som uppkommer, mer än att testa kunskaper om jämvikt. » (3)
- Många fjäderuppgifter.» (3)
- Oväntat mycket om fjädrar kanske, men inget som inte var med i kursen i alla fall. Innehållsmässigt rättvist. Svårighetsmässigt - tja, det skulle ju vara ett svårt år...» (4)
- trodde det var mekanik vi läste inte geometri...(första talet på tentan)» (4)
- Avsnittet med planetbanor osv kanske kunde skippats helt. Det ska vi som jag fattat det ändå göra i Mek 2.» (4)
- Bra spridning av frågor, en på varje avsnitt osv. Det var dock lite ojämn nivå på frågorna, både på denna tentan och om man jämför med gamla tentor så är vissa skitlätta och andra omöjliga. » (5 (Mycket bra avvägt))
- Rättningen på tentan var hård, bättre att ha fler poäng totalt. Som på mattetentorna, men då högre gränser om man vill ha det.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

54 svarande

<25%»0 0%
25-50%»1 1%
50-75%»5 9%
>75%»48 88%

Genomsnitt: 3.87

- Blev sjuk på slutet så missade hela sista läsveckan.» (>75%)
- I slutet gav jag upp då det kändes onödigt eftersom det inte motsvarade tentor och bokens uppgifter» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

53 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 7%
13 24%
27 50%
5 (mycket bra)»9 16%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr för lite teori, och outnyttjad tid.» (2)
- Använd matematiska formler för att beskriva en formel. Skriv den inte med ord fyra gånger och sen en gång på ett halvstringent matematiskt språk.» (2)
- Jag tycker inte man lärde sig av föreläsningarna. Det som sades stod i boken.» (2)
- Positivt: Tydligt, bra med mycket räkning Negativt: Många onödigt långa formuleringar. Tempot kan hållas högre med fortsatt tydlighet. » (3)
- Det är ofantligt retligt när någon (läs Måns) säger något och sedan skriver av det ord för ord. Det är väldigt lätt att skära ned det han skriver till en tiondel eller i alla fall femtedel i ens egna anteckningar. Man vill ju ha kärnfulla anteckningar i blocket och inte romaner. Sen är det ju retligt att när man själv ska räkna uppgifterna så går det otroligt dåligt... Kunde vara lämpligt att han någon gång säger "så här ska man inte göra" för det är oftast den linjen man kommer in på efter ett tag...» (3)
- Relevant det som sägs och skrivs. Stort minus att nästintill allt föreläsaren säger skrives upp ordagrant i fullt formulerade meningar som tar onödigt lång tid. Försök trimma skrivandet så ges mer tid till att berätta och förklara.» (3)
- Fler lätta exempel då men kan se grundprinsiperna och inte tappar fokus från allt annat. Det var därför sellan som de lösta exemplen på lektionerna var till någon större hjälp även om tillfällen förekomm ibland då dom var det.» (4)
- Särskilt första delen, statik var bra föreläsningar tycker jag. Sedan hamnade jag efter» (4)
- Bra insatts av föreläsaren, trotts ganska enkla genomgångar blev det aldrig monotont och tråkigt också bra demonstrerade exempel dock kunde några fler exempel blivit helt lösta, vi hade ju inte precis tidsbrist.» (4)
- Lugna, metodiska och lätta att följa. I mitt tycke blev det ibland lite långrandigt med allt uppgiftsräknande. Lite mer teori hade varit roligt.» (4)
- lite långsamt ibland» (4)
- Bra att många tal osv gicks igenom så att man lärde sig det man behövde kunna. » (5 (mycket bra))
- Sakliga och bra» (5 (mycket bra))
- Väldigt pedagogiskt. Måns hoppade inte över små "inses lätt"-steg och allt var lätt att förstå. » (5 (mycket bra))
- Bra, klart och tydligt. Exempeluppgifterna går lite väl snabbt ibland.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra Måns!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

54 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
1 2%
11 22%
19 39%
5 (mycket bra)»16 33%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ojämn hjälp mellan räkneledarna, ibland kändes det omotiverande att fråga om hjälp. En speciell SNF-räknestuga bara med Mekanik skulle vara något bra, de vet vad man fastnat på och hur man ska tänka, tänka extra på...» (1 (inte alls bra))
- det var alldeles för mycket snack, jag hade svårt att koncentrera mig.» (2)
- Det var mycket bra räkneövningsledare, men man fick vänta länge på hjälp eftersom det var så många som behövde hjälp.» (3)
- Där lärde man sig kursen. Definitivt inte på föreläsningarna.» (4)
- Bra med mycket egen räkning istället för långa demostrationsräkningar.» (4)
- Många handledare och därmed lättillgänglig hjälp.» (4)
- Mycket bra möjlighet att få hjälp!» (4)
- Mer mer mer!!! Det är här allt faller på plats! Därför tycker jag att man ska satsa ännu mer på räknestugorna!» (5 (mycket bra))
- Måns var en väldigt bra övningsledare, och det var synd att han bara hade räknestuga under de första veckorna.» (5 (mycket bra))
- Underbart att bara kunna sitta och räkna utan att behöva lyssna på massa exempel innan som slukar tid. Bra övningsledare också.» (5 (mycket bra))
- bra handledare» (5 (mycket bra))
- Tyvärr klarar jag inte av tempot särskilt bra på F så därför satsade jag mer på matten. Mek är en kurs som kräver räknevana men jag prioriterade matten.» (Deltog ej)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
3 5%
17 31%
21 38%
5 (Mycket stor)»12 22%

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Räkning är viktigast eftersom mycket är reptition kunskapsmässigt» (3)
- Uppgifterna har varit bra, man får ofta fel på sista om man inte har rätsida på teorin och ger en väldigt bra facit till om du fattat allt eller inte. » (3)
- En del problem i boken som man inte kunnat löst utan att läsa motsvarande kapitel noga. Föreläsningarna var bra i övrigt. Bra blandning av teori och demonstrationer.» (4)
- Utan undervisning kan man lika gärna läsa kursen på distans? Det är föreläsningarna som gör att jag lånar pengar av csn.» (5 (Mycket stor))
- Har inte haft tid att engagera mig i mek1 på fritiden.» (5 (Mycket stor))

8. Tycker du att det saknas laborationer i kursen?

53 svarande

1 (Saknas inte alls)»22 41%
10 18%
12 22%
4 7%
5 (Saknas mycket)»5 9%

Genomsnitt: 2.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Laborationer tenderar att pressa oss elever mer under läsperioderna, jag tycker att det är nog med press!» (1 (Saknas inte alls))
- Kan tänkas finnas som moment i någon av mekanikkurserna» (3)
- Alltid lärorikt men tveksamt om det är värt att lägga tid på i denna kurs.» (3)
- Svårt att klämma in, kanske demo. på ngn föreläsning i stället och då en rolig en :D» (3)
- Personligen avskyr jag att skriva rapporter till labbarna så om man kunde göra labbar utan att behöva skriva sådana hade det gärna kunnat få vara några.» (3)
- Det hade varit roligt som omväxling till räknandet» (3)
- Det känns som om det finns stor potential för en laboration o andra sidan får det inte bli ännu en fysiken omkring oss labb...» (4)
- Hur ska man kunna få en intuitiv känsla för hur man ska tolka krafter om man inte får experimentera och ha sig med dem? Fysisk erfarenhet av sånt här är bevisat viktigt för inlärningen. » (5 (Saknas mycket))
- Borde finnas matlab laborationer» (5 (Saknas mycket))

9. Om det fanns frivilliga laborationer skulle du då göra dem?

54 svarande

1 (Absolut inte)»8 14%
15 27%
21 38%
5 9%
5 (Helt säkert)»5 9%

Genomsnitt: 2.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var för stressad, för lite tid! Hade jag haft tid så kanske...» (1 (Absolut inte))
- Kanske om det var något riktigt intressant men troligtvis skulle jag prioritera tentaplugget så att säga.» (2)
- om de gav bonus på tentan» (2)
- Inte alls säkert :)» (2)
- ser ingen mening med laborationer men jag har svårt att låta bli att gå på sådant som är schemalagt» (2)
- Beror på hur mycket tid jag hade haft annars. Kursen va mycket rolig, så det är möjligt att jag skulle gjort dom. » (3)
- Det är troligtvis något som skulle prioriteras lägre än räkning.» (3)
- Bonuspoäg?» (3)
- imån om tid!» (3)
- Beror på svårighetsgraden. Om de vore för lätta eller ointressanta skulle jag inte göra dem.» (3)
- I mån av tid.» (3)
- Om de kunde ge bonuspoäng på tentan» (4)

10. Till hur stor nytta tycker du att Fysiken omkring oss har varit för Mekanik 1?

52 svarande

1 (Ingen nytta)»14 26%
23 44%
10 19%
3 5%
5 (Stor nytta)»2 3%

Genomsnitt: 2.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fysiken omkring oss är tyvärr en oinspirerande och förvirrad kurs - de flesta slutar gå på den efter en vecka.» (1 (Ingen nytta))
- Frikroppsdiagram hade man ju en idé om redan innan.» (1 (Ingen nytta))
- Fysiken omkring oss rörde till vad mekaniken rättade till tycker jag.» (1 (Ingen nytta))
- Fysiken omkring oss handlar egentligen inte om någonting så den har inte varit särskilt stor nytta.» (1 (Ingen nytta))
- Helt olika kurser.» (2)
- Fy.omk. hade varit till större nytta om man där hade lärt sig lite mer nyttiga saker och lite mer grundligt. Alltså, man hade kunnat fokusera på färre saker och gå in djupare på det. Nu blev det så att man ändå gjorde om allt från början på ett annat sätt i Mekaniken.» (2)
- Föreläsaren i Fysiken omkring oss kunde varit mer strukturerad med mekanikavsnitten, ett väldigt hoppande som var svårt att få struktur på. Kändes ibland som att gymnasiekunskaperna i mekanik rördes till snarare än klarnade under Fysiken omkring oss. » (2)
- Kunde varit mer grundläggande saker i Fysiken omkring oss» (2)
- Trycka mer på att räkna med vektorer. » (2)
- bra repetition» (3)
- Det mesta känns igen från gymnasiet.» (3)
- Den var till annan nytta» (3)

11. Vore det bra med en dugga i Mekanik 1?

54 svarande

1 (Inte alls)»2 3%
6 11%
13 24%
14 25%
5 (Mycket bra)»19 35%

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom tentamensuppgifterna är hämtade ur kurslitteraturen är man redan bekant med frågeformuleringen.» (1 (Inte alls))
- Jag tycker om att lägga upp min egen studietakt och det blir bara jobbigt när man måste försöka passa in med någon slags allmän studietakt. Duggor tar bara upp energi eftersom jag måste planera om hela studierna på ett onaturligt sätt.» (2)
- tror inte det» (2)
- Endast om det inte innebär att balansen av tentafrågor rubbas till fördel för en dugga.» (3)
- Alltid bra med duggor. Måns är ju en legendariskt hård rättare. Det skulle definitivt vara bra att veta hur hård innan man blir tvungen att göra en omtenta.» (4)
- alltid bra...» (4)
- Bonuspoäng är alltid trevligt.» (4)
- Jag gillar duggor! MAn får bra möjligheter att visa vad man kan hittills och gör tentamenssystemet mer rättvist! » (5 (Mycket bra))
- Ja så att man kan testa en bredare kunskap» (5 (Mycket bra))
- Duggor är alltid bra för att mäta hur bra man har klarat sig fram till dess.» (5 (Mycket bra))
- på maskin har de två duggor i första mekanik kursen som ger bonuspoäng till tentan» (5 (Mycket bra))
- Hjälper till att hålla igång pluggandet över större del av kursen, och man tvingas lära sig materialet bra två gånger, så att det sitter bättre.» (5 (Mycket bra))
- Absolut» (5 (Mycket bra))
- Ja, det minskar risken för att folk (jag) hamnar efter.» (5 (Mycket bra))
- Duggor är alltid bra.» (5 (Mycket bra))
- alltid bra med dugga» (5 (Mycket bra))
- Så man får en bild av var man ligger.» (5 (Mycket bra))

12. Skulle du skriva duggan även om den inte genererade några bonuspoäng?

53 svarande

1 (Absolut inte)»4 7%
8 15%
11 20%
11 20%
5 (Helt säkert)»19 35%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Återigen tidsbrist. Om jag hade mer tid så ja, absolut!» (1 (Absolut inte))
- För en dugga krävs motivation då man ändå har mycket att göra under tiden. Alltså bonuspoäng = folk skriver duggan och får bra inlärning, precis som i matten.» (1 (Absolut inte))
- Någon större mening att skriva en tenta om man inte får betyg ? En dugga ger mäöjlighet att testa mer av kursen. Känns dumt att en del av kursen skulle vara valfri i så fall.» (2)
- bonuspoäng ökar motivationen rejält» (3)
- Iom att tentatalen inte skiljer sig nåt från "representative problems" i boken så tror jag inte att själva kunskapen skulle öka med duggan. Däremot "tentaträningen". (Att skriva utan facit och utan bok).» (3)
- Inte helt säkert.» (3)
- Känns som att det är reelevant att se vilken kunskap man besitter i dagsläget» (5 (Helt säkert))
- Jag vill ju själv veta vart jag ligger, samt lägga lite press på en själv att komma ikapp.» (5 (Helt säkert))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

13. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

54 svarande

Ja»0 0%
Nej»54 100%

Genomsnitt: 2

- Men ibland kändes det som att några räkneövningsledare inte kunde hjälpa en framåt. Det blev svårt att fråga igen... Kanske var det mina frågor som inte var tillräckligt tydliga...» (Nej)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
29 53%
22 40%
5 (För hög)»2 3%

Genomsnitt: 3.46

- Bra men många uppgifter att räkna, men ibland lite mycket» (3)
- Uppgifterna tar en väldig tid, men givetvis nödvändigt.» (3)
- För att lära sig mekanik krävs det att man lägger ner ett bra arbete, går igenom teorin igen tills man förstått helt. Jag tyckte att den var bra, om än väldigt tufft tempo. Om man inte har varit så uppdaterad i gymnasiefysikdelen var det kämpigt... Märktes nog även i fysiken omkring oss.» (3)
- Lagom.» (3)
- Stressas till att göra mycket => lär sig mer» (3)
- Otroligt mycket uppgifter men jag tror ju som sagt att mek handlar om räknevana och då behövs många uppgifter. Alla F kurser är jobbiga.» (4)
- Väldigt individuellt.» (4)
- Ta bort en tredjedel av upgifterna. Om det går» (4)
- Många frågor tog lång tid att lösa, och det var många frågor man behövde göra för att lära sig något.» (4)
- Alltför mycket uppgifter att räkna.» (4)
- Mycket uppgifter som var väldigt osammanhängande och som gjorde det hela hårt i vissa perioder» (4)
- Det kändes rent omöjligt att hinna med alla uppgifter och ligga i fas i både mekaniken och flervariabeln. Tills man kom till rörelsemängdsavsnittet det vill säga, som gick på några timmar bara.» (5 (För hög))

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»10 18%
Mycket bra»38 70%
Har ej sökt samarbete»5 9%

Genomsnitt: 3.87

- Tyvärr är det så att de jag studerat med tidigare slutat pga det höga studietrycket på F.» (Ganska dåligt)
- Lära sig mekanik själv går inte.» (Mycket bra)
- Har inte hittat någon att diskutera med. Genomgående tema hittils i utbildningen. Sitter med vänner, men de är lite tightare och jag hamnade lite utanför. Jag var också väldigt osäker inför just mekaniken att den skulle bli väldigt tuff, drar mig gärna inför att fråga då...» (Har ej sökt samarbete)

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»14 25%
Mycket bra»35 64%
Har ej sökt hjälp»3 5%

Genomsnitt: 3.72

- Behövs fler räkneövningar!» (Ganska dåliga)
- Jag måste säga att när man frågade Måns fick man bra svar och vad man skulle koncentrera sig på. Räkneövningarna var svåra att få ut något vettigt när man inte förstod teorin helt. Bad om hjälp av två olika ledare på Kinematiken men de kunde inte hjälpa mig framåt. » (Ganska dåliga)
- På räkneövningarna.» (Ganska bra)
- Alla föreläsare vi haft, inklusive Måns, är mycket hjälpsamma och svarar på frågor.» (Mycket bra)
- Det fanns gott om räknestugor och man kunde fråga på förläsningar som alltid. » (Mycket bra)
- Framförallt på räknestugorna har det varit väldigt bra. Pendrill förtjänade verkligen guldäpplet.» (Mycket bra)
- Mycket bra/duktiga räkneledare» (Mycket bra)


Kurslitteratur

17. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

54 svarande

1 (ej prisvärd)»3 5%
6 11%
13 25%
18 34%
5 (mycket prisvärd)»12 23%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 3.57

- Jag tyckte inte boken var bra. Dåligt upplagd och hade en del underliga beskrivningar på saker. En del uppgifter hade med teori att göra som det inte står nåt om i boken och det är irriterande när man sitter och räknar och inte förstår.» (2)
- Tråkig och alldeles för omständlig. Det anteckningarna klargör på en halvsida tar boken 3 sidor. Frågorna är alldeles för plottriga (och numeriska) vilket leder till småfel, frustration och leda. » (2)
- En bok som baseras på övningar och inte har fullständiga lösningar är en dålig bok, men det var bra uppgifter. Även om lösningarna finns på nätet så har jag betalat för att få dem på pränt.» (3)
- Känns som att det var en uppgiftssamling man köpte. Teorin i boken tittade jag bara i någon gång. Och en uppgiftssamling där det bara finns svar till varannan uppgift är irriterande...» (3)
- Dåligt att uppgifterna varierar så otroigt mycket från exemplen...Inga lösningar i boken...» (3)
- Läste inget i boken, men uppgifterna var bra.» (3)
- Bra för att kunna räkna uppgifterna» (4)
- Täcker allt (ibland lite för mycket) och var inte farligt dyr.» (4)
- Mycket fint illustrerad bok även om en del av teorin är något kortfattad. Bra för att träna problemlösning.» (5 (mycket prisvärd))
- 600kr på Cremona är det bästa kapet hittils i F1» (5 (mycket prisvärd))
- 150:- för båda böckerna begagnade» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade av snäll fadder» (Köpte inte boken)

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

1 (Mycket liten)»3 5%
6 11%
7 12%
22 40%
5 (Mycket stor)»16 29%

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Många och bra övningar, men texten hade gärna fått vara mer enkel och överskådlig.» (3)
- Dålig teoriframställning i kursboken. Exemplen i boken var även generellt för specefika och numeriska för att vara riktigt användbara.» (3)
- Uppgifterna i boken/böckerna är bra, men jag har använt förläsningsanteckningar för att förstå teorin. » (4)
- Lösningarna på internet på VBL av författarna är kassa. Men bra bilder. » (4)
- Det går inte att läsa mek kursen utan litteraturen pga övningarna» (5 (Mycket stor))
- Svårt att sig problemlösning utan problem att öva på. » (5 (Mycket stor))
- Räkna uppgifter = lära sig.» (5 (Mycket stor))
- Det är boken jag kann. Sampelprobblems är gätte bra.» (5 (Mycket stor))
- Uppgifterna är kanonbra tycker jag. Att det finns lösningsexempel är väldigt bra för att man ska kunna komma vidare.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.77


Kommentarsfrågor

19. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

54 svarande

Ja»53 98%
Nej»1 1%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.01

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med mycket tid till egen räkning på räknestugorna.»
- Räknestugorna»
- Räknestugorna var bra att ställa frågor på.»
- Kursen är bra som den är»
- Räknestugorna, de strukturerade föreläsningarna. »
- boken, föreläsare»
- Räknestugorna. De var utmärkta.»
- Boken»
- Den klara föreläsnings stilen»
- Antalet räkneövningar»
- räkneövningarna»
- Räkneövningarna.»
- de talrika räknestugorna»
- Räkneövningarna!»
- Tentamens indelningen»
- Vet ej»
- Räknestugorna»
- Kurslitteraturen är bra, och upplägget med mycket räkning och exempel på föreläsningarna fungerar bra.»
- Uppgifterna, föreläsningarna. Räknestugor kanske lite annan tappning»
- Räkneövningsledarna var bra. Och övningarna också.»
- Antalet räknestugor (om inte fler).»
- uppgifter»
- strukturen»
- Tempot, föreläsningar var väldigt tydliga och lätta att förstå.»
- Räkneövningar och föreläsningarna.»
- Räknestugorna!»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag gillar teori mer än räkningar. Nu blev det ju BARA räkningar (med en kort teoribeskrivning "såhär är det" utan förklaring till hur man kommit fram till det) Mer funderingar över vilka fundament hela teorin vilar på och hur man dragit slutsatserna. Bara räkna efter en formel blir så lätt och tråkigt, på något sätt. Vill man göra sådant läser man väl M eller Z? :) T.ex., jag gjorde alla uppgifter om rörelsemängd för jag tyckte det var spännande att veta mer om. Att det kanske skulle komma någon insikt om jag räknade mer på det (eller varför man nu räknar uppgifter, jag bara antog att det var vitsen). Men fastän att jag löste alla uppgifter så fattar jag ändå inte så mycket om det. Jag hade bara blivit lite snabbare på att lösa talen efter typmallen. Det kanske är kul? Men det kanske kan vara ännu roligare? Jag hade hoppats t.ex. att förstå begreppen mer djupt och grundläggande och kunna tillämpa på nya mer komplexa fenomen. Nu kändes det som en kurs som kan vara kul om man ska vara gymnasielärare.»
- min studieteknik :)»
- Jämnare nivå på tentorna. »
- Går det att få någon bättre jämnhet i svårighetsnivån på tentorna?»
- Åtmindstånne ett grundläggande exemprl på varje föreläsning. Man lär sig ändå inget av de svåra exemplen förens man kan dom lätta. Det är bara om man går tillbaka och läser igenom exemplerna igen efter att man löst uppgifterna som dom är till nån större nytta och det är få som gör det. Då är det bättre med enextra shuts för de lättare uppgiftrna inför räknestugan.»
- Oklarheter I promframställningarna»
- Frivilliga laboration som kan ge något/några bonuspoäng.»
- dugga»
- Föreläsaren borde skriva mindre text och mer matematik, räkna fler tal och de tal han räknar bör EJ vara de svåraste han kan hitta. Börja med ett enkelt exempel då han precis gått igenom något nytt och sen ett lite svårare och sist av allt kan han räkna en väldigt svår uppgift. Men då ska han också räkna klart den och inte bara utföra allt som är uppenbart, utan faktiskt gå igenom det som många tycker är det svåra.»
- Fler räkneövningar!»
- Räkna ett tal varje räknestuga istället för att bara ha eget arbete. Ha en dugga som ger bonuspoäng till tentan.»
- Boken bör bytas ut. Lite mer förklarande runt teorin och inte bara säga på föreläsningarna att: så här är det.»
- Vet ej»
- Fler räknestugor!»
- Ny bok, onödig rörig text.»
- Svårt att få in men om en labb skulle göras så vore en bra sak att ha fyra-fem personer i varje grupp och att de fick DISKUTERA fysik. Väldigt bra för lärande och för kommunikation om det går att få fungerande. En tanke kan också vara att använda fysiken omkring oss grupperna då man redan är van vid samarbete och kommunikation»
- inget»
- Rättningssystemet med att rätt tänkt fram till svaret kan ge delpoäng och inte rakt av pang 3 poäng eller inget som det beskrivs på tentan. Lite mer exempel som ger en rättvis bild inför tenta etc och inte för lätta uppgifter som demonstreras. Framförallt bör nivån på tentorna läggas jämt. Förrförra årets tenta var på en ruggigt lätt nivå, årets tenta däremot var helt annorlunda och på en helt annan nivå. Att ha flyt med uppgifter ska inte resultera i en 4:a och oflyt i underkänt. Då är det en ojämn nivå som inte speglar kursen anser jag.»
- vet ej»
- En dugga.»
- Boken.»
- inget»
- Måns kan lära sig av Cederwall vad gäller pedagogiken. Dugga och laborationer borde också finnas.»

22. Övriga kommentarer

- Jag var mycket omotiverad att försöka prestera mer än att klara tentan, p.g.a. att kursen har rykte om sig att ha tentor där man kan bli underkänd fast man kan jättemycket, att tentaresultatet är lite slumpvist och inte går att påverka så mycket mer kunskap. Det skulle kännas väldigt bortkastat att lägga för mycket tid på den aspekten av den här kursen (t.ex. prestera för en 5:a men ändå bli underkänd eller få en 3:a eller något sådant). Jag har valt att försöka hitta intressanta ämnesområden inom ämnet istället och se den som allmänbildande. Jag ser mer fram emot Mekanik 2-kursen.»
- Det är trist att jag inte kunde ta mek-kursen seriöst pga det höga studietrycket jag han helt enkelt inte med. Tror att man är otroligt dåligt förberedd från gymnasiet som inte kräver att man förstår det man läser. »
- En överlag bra kurs, men saknades personligt engegemang och kunskapsglädje.»
- Inför laborationer.»
- Jag ska inte säga för mycket, men jag har fått intryket av att rättningen på tentan inte är så rättvisande. Alltså, för många poäng försvinner för räknefel, sånt som inte direkt har med mekanik att göra. Hur många poäng man får på en uppgift borde vara direkt proportioneligt mot hur stor del av mekaniken man behärskar. Så kan man lösa halva uppgiften borde man väl få hälften av poängen.»
- nej»
- Bra kurs.»
- Föreläsaren löste tal noggrant och metodiskt på tavlan men på något vis kändes det ändå inte som att jag lärde mig metoder för att lösa mekaniktalen.»
- Ett alternativ till egna labbar vore demonstationer utförda av läraren inför klassen.»
- Väldigt mycket fjädrar på tentan. Det kändes som om frågorna kunde vara lite mer spridda.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.37
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från