ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V13 - Grundläggande datorteknik, EDA217

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-18
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»7 14%
Cirka 20 timmar»24 48%
Cirka 25 timmar»9 18%
Cirka 30 timmar»7 14%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.44

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»16 32%
100%»32 65%

Genomsnitt: 4.63


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 36%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 38%

Genomsnitt: 2.63

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»38 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Rolf kunde vara tydligare med grunderna.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 17%
Ja, i hög grad»29 72%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 2.92


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»17 34%
Mycket stor»26 53%

Genomsnitt: 3.38

- Det var väldigt mycket mail...» (Ganska liten)
- Främst är det övningstillfällena som har gett mest förståelse.» (Ganska stor)
- Demopassen har varit väldigt givande.» (Mycket stor)
- Engagerande och intressanta föreläsningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»9 18%
Ganska stor»26 53%
Mycket stor»10 20%

Genomsnitt: 2.85

- Väldigt rörigt med alla pappet och olika ställen man hämtar informationen från, bättre om allt var på ett ställe.» (Mycket liten)
- Arbetsboken var jättebra, exten var bra, men läroboken gillade jag inte.» (Ganska stor)
- När man väl förstod boken insåg man hur bra den var.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»22 45%
Mycket bra»23 47%

Genomsnitt: 3.41

- Mycket lösa papper man behövde skriva ut och ha koll på. hans OH-bilder som han la upp på kurshemsidan stämmer inte alltid med de han använder vid föreläsningarna, och ibland är ordningen annorlunda.» (Ganska dåligt)
- Simulatorn hade vissa brister. Buggar etc. » (Ganska dåligt)
- Tentasvaret kom sent. Lite väl mycket lösblad och häften att arbeta med.» (Ganska bra)
- Förslag till förbättring: istället för 50 mailutskick per dag - lägg det under nyheter på hemsidan» (Ganska bra)
- Det var lite strul med simulatorn och kopplingsbox på en av labbarna.» (Ganska bra)
- DigiFlisp var inte det bästa programmet tyvärr.» (Ganska bra)
- Simulatorn kan förbättras betydligt» (Ganska bra)
- Första föreläsaren som använder websida, mail och kursadministration på ett bra sätt! Extra plus» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»18 36%
Mycket bra»21 42%
Har ej sökt hjälp»8 16%

Genomsnitt: 3.71

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 12%
Mycket bra»41 83%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 8%
Lagom»36 73%
Hög»9 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»34 69%
Hög»12 24%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.24


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 18%
Gott»19 38%
Mycket gott»21 42%

Genomsnitt: 4.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kurs!» (Gott)
- En kurs som kändes relevant och konkret.» (Gott)
- FEMMA!» (Mycket gott)
- riktigt rolig kurs» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Rolf »
- Rolf»
- Rolf»
- Studera smart.»
- Simuleringspassen var mycket lärorika, och Arbetsboken likaså. »
- sim-passen var väldigt bra. Bra upplägg på kursen.»
- Läraren»
- Övervägande delen bör bevaras.»
- Demopassen.»
- Läraren»
- Generella uppläget gällande områden i kursen»
- Demotillfällen»
- Demopassen»
- Rolfs ständiga påminnelser om studieteknik»
- Rolf»
- Rolf»
- Förläsningarnas innehåll och ordning.»
- Demo-Daniel»
- Lärarnas (särskilt Rolfs)engagemang var jättebra, fortsätt så!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbhandledarnas inställning till eleverna.»
- Stabil labbutrustning!»
- Fler sim-pass! Stundtals lite lugnare föreläsningar, ibland gick det väldigt fort.»
- Labbledare som kan besvara frågor bättre. »
- Fixa problemen med simulatorn. »
- LABBUTRUSTNINGEN! Den var jättedålig.»
- Tavelsuddningen (den var hemsk). Kurs för Peter i hur man suddar en tavla?»
- Uppdatera simulatorer :) »
- Släng DigiFlisp-programmet»
- Avhjälp felen i simulatorn och ta det lite lugnare i början av kursen.»
- Handledare under sim-tillfällena ska ha fått reda på vad det är för hemuppgifter som är till våra labbar så att man snabbt kan få hjälp. Handledare ska även ha mer koll, inte bara kunna svaren på uppgifterna, utan kunna förklara lite mer varför det är just det svaret och så vidare (jag hade simtillfälle på fredagar, då handledaren inte hade vidare koll och det känns lite oproffisionellt när handledaren går samma årskurs som en själv och har knappt någon mer kunskap än själva kursen i sig, som han själv läste ett halvår tidigare)»
- Simulatorn, den fungerar dåligt på skärmar 16 tum eller mindre, man ser inte hela arbetsytan och det finns ingen scroll. Sen skulle det också vara härligt om det gick att tabba mellan rutorna när man ska fylla i variabler och liknande.»

16. Övriga kommentarer

- Rol Snedsböl var en mycket duktig och engagerande föreläsare. »
- Lektionerna var mycket bra, men missade man en lektion var det väldigt svårt att komma ikapp, tycker inte att det fanns någonstans man kunde läsa till sig det som gicks igenom på lektionen. »
- många o svåra labbförberedelser, var svårt att hinna med ibland, men annars bra»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.24


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.24
Beräknat jämförelseindex: 0.81


Kursutvärderingssystem från