ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/Kf: Fasta tillståndets fysik HT12, FFY011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-12 - 2013-03-26
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 110%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

55 svarande

1 (inte alls)»1 1%
1 1%
31 56%
14 25%
5 (över förväntan)»8 14%

Genomsnitt: 3.49 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade trott att det skulle vara en rolig och inspirerande kurs. Men den var mest förvirrande och tråkig.» (1 (inte alls))
- Ungefär vad man kan förvänta sig efter att ha läst termon.» (3)
- Väldigt lik termon, ungefär vad man förväntade sig. Dock lite roligare, tack vare Igors entusiasm.» (3)
- Hade inte så mycket förväntningar.» (3)
- Hade låga förväntningar, men blev ändå positivt överraskad -- även om kursen inte direkt var min "cup of tea".» (4)
- Tror det är den mest intressanta kursen på hela grundutbildningen! » (5 (över förväntan))
- Kursen är upplagd på ett jättebra sätt och får en intresserad av ämnet. Man har lyckats relatera alla konstiga saker som händer hos atomer och elektroner till saker man kan relatera till i verkligheten, i form av olika experiment eller tillämpningar. » (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

55 svarande

1 (ej relevant)»2 3%
2 3%
11 20%
23 41%
5 (mycket relevant)»17 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.92

- Bra kurs för den som vill fortsätta på fysikspåret, dock inte speciellt relevant för dem som vill inrikta sig på kemitekniken» (1 (ej relevant))
- Kommer inte läsa vidare inom området.» (3)
- Dessto mer om man skall fortsätta på materialhållet.» (4)
- Är väl ett av de största områden inom » (5 (mycket relevant))
- Allmänbildande!» (5 (mycket relevant))

3. Vad tyckte du om duggan?

Var den väl avvägd?

54 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 3%
16 29%
26 48%
5 (mycket bra)»10 18%

Genomsnitt: 3.81

- Var inte andra frågan från delar av boken som, enligt kurshemsidans uppgifter, inte skulle vara med på tentan? Dålig stil» (2)
- Tyckte att det inte framgick att termo-kapitlet var relevant för duggan på kurshemsidan, men den var en så liten del så kanske inte spelar någon större roll.» (3)
- Var sjuk då duggan gick och skrev den ej» (3)
- Skrev den inte.» (3)
- Bra att den finns. Men eftersom den är på en väldigt tydligt avgränsad del av kursen (Igors del) så hade det varit bra om det fungerade något i stil med hur det är på elfälten. Att om det går bra på duggan, så ska man inte behöva göra Igors del på tentan över huvud taget. Då hade man kunnat koncentrera sig mer på Mats del och blivit bättre på den.» (3)
- Lite skev poängfördelning (många poäng för lätt uppgift). Dumt med deluppgifter som kräver att man gjort deluppgifterna innan. Hade gärna haft fler uppgifter.» (3)
- Det uppmuntrar en att hålla sig i fas från första början och så var det bra med en anonym dugga. » (4)
- Den gjorde vad den skulle.» (4)
- Tyvärr lite långsam rättning. Utöver det tycker jag att den är en bra "examination" i mitten av kursen. » (4)
- Bra uppgifter och snäll rättning. Trevligt att få en ursäkt att ta paus från kandidaten.» (5 (mycket bra))
- Hann inte plugga så mycket som jag ville.» (5 (mycket bra))
- Bra frågor. Behåll som det är!» (5 (mycket bra))
- Bra med en dugga på mitten!» (5 (mycket bra))

4. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

54 svarande

1 (inte alls)»2 3%
14 25%
16 29%
16 29%
5 (Mycket bra avvägt)»6 11%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt orättvist. Alldeles för mycket på det allra sista i kursen. Och det kändes inte alls som att den speglade kursinnehållet. Den var mycket svårare än tidigare års tenor och innehöll många delar som tidigare aldrig varit med på tentan. » (1 (inte alls))
- Tycker det är märkligt att ha två stora uppgifter om magnetism och kristallbindning som vi inte haft några räkneövningar på. Tentan kändes ovanligt svår.» (2)
- Svår! Inte alls lik tidigare tentor. Inga frågor där man testades på grundkunskaper.» (2)
- Ansåg tentan tog upp mer av kursens senare del. Dessutom anser jag att årets tenta var så pass svårare att jag som haft en del "extraarbete" (labbar och skrivande utöver dem tisdagarna och torsdagarna) i kandidatarbetet, kände under tentan att jag hade en mycket liten chans att bli godkänd.» (2)
- Tentan var svårare i år jämfört med tidigare. Det kändes som att man förväntades kunna mer på vissa avsnitt jämfört med tidigare år. Sen var det vissa delar som vi inte gått igenom så mycket som gav relativt mycket poäng på tentan, typ kohesiv energi (en föreläsning) eller magnetism som vi inte ens hade några räkneuppgifter på. » (2)
- Inte bra att en fråga handlade om magnetism när vi aldrig gått igenom hur man räknar på magnetism på någon av räkneövningarna. Samma sak med frågan om kohesivenergi. » (2)
- En oproportionerligt stor del av tentamina examinerade delar som inte tagits upp på storgruppsövningar. Nog för att det fortfarande är en del av kursen, men två av fem uppgifter är väl mycket.» (2)
- Svår!» (2)
- Skrev inte tentan» (3)
- Det var en svår tenta om man jämför för med tidigare år. » (3)
- Kändes som att tight binding-modellen och magnoner inte berörts tillräckligt för att få så stor roll på tentan. I övrigt bra fördelning med uppgifter från olika avsnitt.» (3)
- Väldigt svåra tentafrågor.» (3)
- jag saknar teorifrågorna som var med på gamla tentor, nu är det mer ren räkning» (4)
- Tentan kändes väldigt svår. Jag hade önskat att få räkneövning i magnetismdelen då denna dök upp på tentan.» (4)
- Några uppgifter svårare än vad funnits att öva på. Tycker inte om uppgifter där man kan inte kan svara på b) om man inte gjort a).» (4)
- Trevligt med en svår tenta!» (5 (Mycket bra avvägt))
- Så vitt jag kunde bedöma motsvarade tentan kursens innehåll.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Examinationen ställde krav på att riktigt förstå teorin. Bra jobbat med att undvika typade tentor.» (5 (Mycket bra avvägt))

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

54 svarande

<25%»5 9%
25-50%»5 9%
50-75%»12 22%
>75%»32 59%

Genomsnitt: 3.31

- pga, sjukdom och labb som gjorde att jag halkade efter och inte tog ikapp innan sista veckan» (25-50%)
- Jag fann inte att de gav så mycket förståelse för ämnet tyvärr.» (50-75%)
- Gick på nästan alla av Igors, färre av Mats (kandidat>fasta).» (50-75%)
- När boken är så pass dålig som den är väljer man att gå på föreläsningarna fastän de inte är så bra.» (>75%)

6. Vad tyckte du om Igors föreläsningar?

55 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 7%
7 12%
24 43%
5 (mycket bra)»20 36%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes väldigt populärvetenskapliga. Det bara dök upp uttryck som man inte sett tidigare och som inte härleddes.» (2)
- betraktade föreläsningarna i första hand som intresseväckande, ej undervisande. Det var svårt att skymta röd tråd i power-pointar med ibland empiriska resultat, ibland (för) nedbantade härledningar och ibland bara formler som gällde för det aktuela specialfallet.» (2)
- För entusiastisk över sitt ämne» (2)
- Engagerande och intresseväckande, men hjälpte inte för att förstå det svåra i kursen (teorin). Skulle gärna sett att härledningar och ekvationer gjordes på tavla och mindre handviftande.» (2)
- Diffraktion gicks igenom alldeles för fort och sedan lades jättelång tid på att förklara kemisk bindning, som borde vara en självklarhet från gymnasiet. På diffraktion slängdes det förbi massa powerpoints i en rasande fart och det var svårt att hänga med. » (3)
- Okej, men det är svårt med power point. » (3)
- Powerpoint-slides skulle behöva läggas upp tidigare än kvällen innan föreläsningarna. Igor drog ut lite väl mycket på tiden på många av föreläsningarna.» (4)
- mycket härledningar på en slide blir lite otydligt ibland» (4)
- Verkar verkligen gilla sitt ämne och vill lära oss genom att visa och förklara mer än en gång.» (4)
- De var mycket trevliga och roliga att gå på då Igor lyckas med att hålla skärpan och uppmärksamheten uppe. Jag kände inte att jag lärde mig så mycket på dem dock.» (4)
- Igor är underbar, men föreläsningarna kunde haft mer struktur.» (4)
- Igors entusiasm smittar! Trevliga föreläsningar, även om jag gärna hade sett att de var lite mer ""tekniska"". » (4)
- Bra med powerpoints i början, gör det lättare att hänga med.» (4)
- Inspirerande» (4)
- Igor är väldigt rolig utan att ta fokus från ämnet.» (5 (mycket bra))
- Man blir väldigt glad av att lyssna på Igor vilket gör att ens egna intresse för kursen ökar! Hur åt skogen ska de klara sig nästa år?» (5 (mycket bra))
- bästa föreläsningarna på F» (5 (mycket bra))
- Igor är väldigt pedagogisk och det är kul att lyssna på honom när man märker att han verkligen gillar att undervisa.» (5 (mycket bra))
- Roliga, lärorika, underhållande, allt man kan önska sig.» (5 (mycket bra))
- Väldigt inspirerande!» (5 (mycket bra))
- Igor är en fantastiskt bra föreläsare, en av de bästa jag haft. Han är väldigt entusiastisk vilket bland annat får en att lyssna och bli intresserad.» (5 (mycket bra))
- Igor brinner verkligen för ämnet och väcker ett intresse för det. Systemet med Power-point-presentationer gjorde att jag kunde lyssna på föreläsningen och förstå istället för att fokusera på att anteckna. Dock svårt att repetera föreläsningen utifrån slidesen. Hade gärna sett att anteckningar likt de sista föreläsningarna fanns på Ping pong också.» (5 (mycket bra))
- Igor skulle kunna vara aningen mer rigorös i sina föreläsningar. Nu känns det lite som att han lika gärna skulle kunna hitta på vad han säger. Jag är inte särskilt förtjust i Igors användning av PP» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om Mats föreläsningar?

55 svarande

1 (inte alls bra)»2 3%
8 15%
22 42%
14 26%
5 (mycket bra)»6 11%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ostrukturerade, osammanhängande och de kändes inte alls förberedda. Mats har för dålig koll på vad vi kan sen innan och ägnar ofta tid åt att gå igenom "fel" saker på föreläsningarna. Det är svårt att veta vad man ska ta med sig från varje föreläsning.» (1 (inte alls bra))
- var inte på så många men upplevdes virrigt och inte helt givande» (2)
- Gav intryck av att inte riktigt veta vad han pratade om och vart han ville komma.» (2)
- Jag uppfattade dem som röriga och kände inte att de gav mycket.» (2)
- Mer svart tavla, mindre oengagerade slajds.» (2)
- Kändes väldigt röriga, svårt att hänga med och förstå poängen med det som gicks igenom på tavlan. Lite mer rubriker och röd tråd hade underlättat mycket.» (2)
- Behöver prata högre och tydligare framförallt. En del föreläsnigar var bra men på en del vart det svårt att hänga med.» (2)
- Mats är kompetent men han saknar samma pedagogik som Igor besitter. Men Mats har ju inte haft kursen så länge i och för sig, jag tycker att Mats borde tagit lite mer fysikaliska exempel för nu kändes det mest som att man satt och kollade på ekvationer som inte sade en något.» (3)
- Det var under mats del jag inte kunde närvara på alla föreläsningar pga kandidatarbetet som krånglade och behövde fixas» (3)
- Kändes lite som att han la mycket energi på att förklara det man förstod och gick väldigt snabbt igenom det som var svårare.» (3)
- Helt ok!» (3)
- Kändes lite virrigt ibland. Inte tillräckligt förberedd?» (3)
- Lite röriga ibland» (3)
- Kändes smått rörig ibland. Kan försöka vara tydligare med vart man är på väg samt förklara de formler man startar med. Annars var föreläsningarna bra! Anteckningarna på kurshemsidan var super under tentaveckan! (Och om man missade en föreläsning)» (4)
- Det kändes som att Mats ibland glömde att vi i KF inte läst optiken, tillämpad kvantfysiken och en del annat. Lite dålig struktur på föreläsningarna och inte ogenomtänkt tavelanvändning, i övrigt mycket bra.» (4)
- oftast bra men lite ostrukturerat ibland. Hänvisar ofta till en kurs i statistisk fysik vilket är jobbigt för dom som inte har läst den kursen.» (4)
- Bra att Mats anteckningar fanns på Ping pong. Istället för att anteckna på föreläsningarna kunde jag lyssna och se till att förstå det som gicks igenom.» (4)
- Mats är väldigt duktig på att härled och gör det tydligt. Dock skulle han kunna vara med tydlig i vad han just nu vill visa, eller vad han har för poäng i resonemanget han för. Ibland blir man helt lost av detta. » (4)
- Överlag väldigt bra föreläsningar men de upplevdes stundtals som lite ostrukturerade då det inte alltid var så lätt att följa Mats anteckningar på tavlan. » (5 (mycket bra))

8. Var räkneövningarna givande?

Ge gärna omdöme för respektive räkneövningsledare i kommentarsfältet (glöm ej namn på räkneövningsledaren!).

Matrisfråga

- De som inte är Bo kändes väldigt oinspirerande, ungefär som om de läste upp en färdig lösning. Bo var dock jätte bra, de få gånger jag fick plats i klassrummet.»
- Bo är klockren! Mats och Maths kan försöka vara tydligare med vad man försöker räkna ut, hur, samt förklara var de formler som man använder kommer ifrån. Bättre strukturering alltså. Detta gör Bo jättebra som dessutom går igenom varje uppgift efteråt så att man kan ställa extra frågor.»
- Väldigt långsam progress»
- Bo Hellsings övningar var jättebra, han var välförberedd, pedagogisk och strukturerad vilket gjorde att mycket klarnade på hans övningar.»
- var inte på Mats Granaths övningar nån gång, de andra övningsledarna är jag inte säker på vem som var vem.»
- Bo Hellsing borde få en medalj i pedagogik. 5+!»
- Det jag tyckte om med Bos övningar var att han i slutet av varje uppgift gjorde en snabbgenomgång av vad uppgiften gick ut på.»
- Bo Hellsing var jättebra! Även Mats Granath var bra och svarade gärna och på ett bra sätt då man undrade något. Jag var bara hos Maths Karlsson en gång då jag tyckte att han kändes oförberedd och bara skrev av den lösning som fanns på PingPong.»
- Bo Hellsing gick metodisk igenom uppgifterna, redde ut varför och hur man bör lösa dem och gjorde en snabb genomgång av lösningsgången efteråt. Mycket god pedagogik!»
- Jag kände en brist på information på hur man skall tänka när man ser en specifik uppgift och kunskap om varför man vill räkna på det man gör. En del räkneövningar bestpd bara av långa uträkningar där man istället hade kunnat kraftsamla till att verkligen förstå innebörden och lösningsmetodiken i problemet.»
- Maths verkade inte vilja hålla räkneövningarna.»
- Uppgifterna i häftet och därmed de som räknades på övningarna kändes inte så värst relevanta för kursen. Det borde finnas rekommenderade uppgifter! Om man frågade Igor efter rekommenderade uppgifter så hänvisade han redan i läsvecka ett till gamla tentor. Detta gjorde att man kom igång sent att börja räkna och om det skulle komma något på tentan som inte kommit på tidigare tentor så hade man inte aå mycket att säga.»
- Bo var bra för han gick igenom efteråt avd han gjort och man följde verkligen med i räkningen. Det gjorde dock att inte alla uppgifter hanns med vilket inte kändes så bra. Mats G var bra för han hade en lite teorigenomgång i början (dock kunde den bli lite väl lång ibland). Dock var räkneövningarna, precis som hans föreläsningar, lite osammanhängade och ostrukturerade.»
- Bo hade en bra pedagogik med att sammanfatta uppgifterna efter att de räknats igenom.»
- Det märks att Bo har lagt ned mycket tanke på övningarna. En toppengrej han gjorde var att tydligt gå igenom vad som behövdes innan lösningen började, och efteråt sammanfattade lösningen!»
- Jag var en på varje i 72 och 73 och resten i 74.»
- Bo har ett väldigt pedagogist sätt att gå igenom uppgifter. Välstrukturerat och lagom tempo. Jättebra att gå igenom och repetera uppgiften i slutet. Bra på att förklara begrepp. De andra var rätt bra de med, inte lika pedagogiska bara. »

Maths Karlsson (FL72)
51 svarande

1 (inte alls bra)»2 7%
9 32%
9 32%
5 17%
5 (mycket bra)»3 10%
Deltog ej»23

Genomsnitt: 2.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Mats Granath (FL73)
50 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
5 16%
16 51%
6 19%
5 (mycket bra)»3 9%
Deltog ej»19

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Bo Hellsing (FL74)
55 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 5%
6 15%
12 31%
5 (mycket bra)»18 47%
Deltog ej»17

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Vad tyckte du om laboration F2 (Lauefotogram)?

Ge gärna ett omdöme för respektive laborationsledare samt labbPM i kommentarsfältet. Glöm ej namn på laborationsledaren!

52 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»5 9%
9 17%
17 33%
18 35%
5 (mycket bra)»2 3%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelat på olika grupper:

Raja Selleppan: (30 st)
1 (inte alls bra)2 6%
28 27%
312 41%
46 20%
5 (mycket bra)1 3%
Deltog ej1

Genomsnitt: 2.86

- Denna labben kändes extremt överflödig! Extremt lite praktiskt arbete och endast mekaniskt arbete efter "labbandet", som inte bidrog till förståelsen alls» (1 (inte alls bra))
- Den var inte så mycket laboration eftersom ingenting fungerade, man satt mest och kollade i tabeller, gav väl lite kunskaper men omotiverat lite. Hade varit mer intressant om man faktiskt hade fått ett fotogram och inte bara kollat på ett gammalt.» (2)
- Kändes mer som ett 4h lång iq-test i illistrerad vetenskap när man var tvungen att matcha millerindexen med varandra. Röntgenapparaten funkade inte heller» (2)
- Inte så spännande. Man gjorde nästan ingenting och lärde sig nästan ingenting.» (2)
- Jag lärde mig nog inte något alls. Det var inte helt lätt att förstå vad vi gjorde för något. » (2)
- Skär ned till 2 timmar och ta bort gissningsmetodik. Tyvärr var handledarens engelska så undermålig att den vid tillfällen gjorde saker och ting oförståeliga.» (2)
- Fick inte göra labben, utan bara jobbig databehandling. Det var nog en nyttig labb, dock.» (3)
- Väl mycket letande i tabeller. Men det var ändå lärorikt.» (3)
- Labben var helt okej men jag förstod nog aldrig egentligen vad det var vi höll på med när vi använde Grenigernätet. Raja Selleppan var engagerad och duktig men jag hade personligen väldigt svårt att förstå vad han sa ibland vilket ledde till att förståelsen för det vi gjorde inte var så hög som jag egentligen velat.» (3)
- För lång» (3)
- Raja var bra, man lärde sig en del mer praktiska saker, tyvärr fick vi inte utföra bestrålningen p.g.a. trasig fotofilm-hållare» (4)
- Tråkigt att vi fick lite problem och fick använda en tidigare grupps resultat för att kunna göra uppgifterna. Labb-PM var väldigt bra. » (4)
- Bra för förståelse av planen och millenindex» (4)
- Raja var bra när man ställde frågor till honom. LabbPM:ets beskrivning av Greningernät var luddig.» (4)
- När labben var färdig lät han oss gå och höll inte kvar oss tiden ut som jag fick höra att Viktoria gjorde genom att ställa en massa frågor.» (4)

Viktoria Gusak: (22 st)
1 (inte alls bra)3 13%
21 4%
35 22%
412 54%
5 (mycket bra)1 4%
Deltog ej0

Genomsnitt: 3.31

- Väldigt tråkigt och onödigt att jämföra olika millerindex för att hitta korrekt reflektionsplan. Detta borde göras med dator.» (1 (inte alls bra))
- Mycket trevlig och snäll handledare. Laborationen tillförde inte mycket till kursen. Jag satt mest med tabellerna och greningernätet och fick ta fram fem punkter innan jag fick ett resultat = bortkastad tid.» (1 (inte alls bra))
- Viktoria var bra och såg till att man verkligen förstod teorin bakom experimentet. Själva labben kändes dock inte alls vettig då den mest gick ut på att söka efter värden i tabeller.» (1 (inte alls bra))
- Mest givande av laborationerna. Dock säger inte detta mycket. Alls» (2)
- Handledaren gjorde ett jätte bra jobb för att göra en riktigt tråkig labb bättre.» (3)
- Över förväntan men då hade jag fått höra om "grundutbildningens tråkigaste labb" vi blev klara med manuella arbetet fort så det han inte bli mördande tråkigt. Hon sa dock att labben skulle göras omtill nästa år så att den motsvarar vad man gör i verkliga livet, låter bra.» (3)
- Helt okej. Lite onödigt att göra själva laborationen, då maskinen var trasig och vi fick ta en tidigare bild. Att leta efter plan var tråkigt, men inte så tidsödande för oss som för vissa andra. Viktoria var bra.» (3)
- många tyckte det var en tråkig labb verkar det som, men jag tyckte den var bra för att förstå teorin. sen måste man nog ibland göra tråkiga saker (i.e. räkna millerindex) för att komma fram till roliga resultat» (4)
- Man fick mycket bra förståelse i analysdelen.» (4)
- övning med praktisk förankring och bidragande till förståelse om diffraktion. okej labb-pm.» (4)
- Labben var bra och relevant för kursen! Men detaljer i tillvägagångssättet var svåra att förstå endast genom att läsa labbPM och Viktoria förklarade dåligt hur vi skulle lösa uppgiften, så det tog mycket längre tid än det hade behövt göra. Annars var labben bra och givande!» (4)
- Kul när man fick klura och räkna lite själv!» (4)
- Trevlig labb och Viktoria är en mycket bra handledare. Något tråkigt att tabellerna innehöll många värden vilket gjorde det lätt att missa något relevant men antar att det inte är mycket att göra åt det.» (4)
- Lärorik. Labhandledaren var duktig.» (4)

10. Vad tyckte du om laboration F7 (Lågtemperaturfysik)?

Ge gärna ett omdöme för respektive laborationsledare samt labbPM i kommentarsfältet. Glöm ej namn på laborationsledaren!

54 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»1 1%
1 1%
7 13%
11 21%
5 (mycket bra)»32 61%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelat på olika grupper:

Michael Simeon: (26 st)
1 (inte alls bra)1 4%
21 4%
33 12%
45 20%
5 (mycket bra)14 58%
Deltog ej2

Genomsnitt: 4.25

- Lite häftigt men totalt ogivande i inlärningssyfte» (1 (inte alls bra))
- här var det bara att sitta på sin pall och kolla på en ganska långsam och föga spektakulär labb, väldigt tråkigt. synd att fontänen inte funkade det var bara den jag såg fram emot bland alla labbarna» (2)
- Största delen av labben gick till att vänta på nerkylning. De moment man kunde göra själv var tråkiga, men att prata med Michael var kul och intressant. Skulle nog vara roligare om utrustningen inte var i ett så dåligt skick.» (3)
- Fruktansvärt häftigt men hade svårt att hänga med på teorin» (4)
- Bra! här kan man också skära ned till 2 timmar. Tror det var Michael jag hade. Om så var fallet så var han mycket bra.» (4)
- Väldigt givande labb och bra handledare!» (5 (mycket bra))
- Mycket bra handledare! Fantastisk rolig och intressant laboration, det bästa på hela kursen! Det var lärorikt och roligt och ökade mitt intresse för lågtemperturfysik, halvledare och supraledare avsevärt. Mycket skönt att göra labben i "samarbete" med handledaren, dvs att han var med på alla moment och guidade oss genom labben. Kul att han hela tiden förklarade vad vi gjorde och vad som hände i glasbehållarna.» (5 (mycket bra))
- Bästa labben under hela utbildningen! Både övningsledaren och labbens upplägg var jättebra.» (5 (mycket bra))
- Väldigt intressant och lärorik! Michaels genomgångar var väldigt bra.» (5 (mycket bra))
- Riktigt bra labbledare som förklarade intressant och så man verkligen förstod» (5 (mycket bra))
- Jätterolig. Bra att man var 4 studenter, då lärde man sig mer.» (5 (mycket bra))
- Riktigt bra labb och labhandledaren var kunnig och inspirerande.» (5 (mycket bra))

Arsalan Pourkabirian: (4 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
41 25%
5 (mycket bra)3 75%
Deltog ej0

Genomsnitt: 4.75

- Kommer inte ihåg vad handledaren hette men han var blond, blåögd och tyckte att vintern var för varm i Göteborg. Han var ivf fall duktig och labben var väldigt häftig, även om det mer var en demonstration.» (4)
- En av de bästa laborationer jag haft!» (5 (mycket bra))

Pier Paolo Aurino: (4 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
41 25%
5 (mycket bra)3 75%
Deltog ej0

Genomsnitt: 4.75

- Väldigt rolig och intressant. Synd att suprafluiditet inte kunde demonstreras.» (5 (mycket bra))
- Pier Aurino var superbra handledare och såg till att lägga fokus på det som var svårt, diskuterade alla frågor vi hade och såg samtidigt till att det hela tiden var roligt. En mycket givande labb trots att superfluid-delen inte gick att genomföra. » (5 (mycket bra))

Marco Arzeo: (8 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
32 25%
42 25%
5 (mycket bra)4 50%
Deltog ej0

Genomsnitt: 4.25

- Tråkigt att man inte fick göra något själv utan mest lyssna. Men handledaren (Marco) var bra!» (3)
- Marco var väldigt trevlig! Och labben var intressant, men skulle gärna se en förnying av utrustningen! Flera saker som inte fungera. » (4)
- Mycket trevlig. Var på hans första F7-labb, så han var lite ovan, men det gick bra. Han visade oss även runt i rummen intill och visade sitt forskningsprojekt.» (4)
- Riktigt bra labb, väldigt häftigt resultat!» (5 (mycket bra))
- Bra genomgång av handledaren, men labb-PM var lite tråkigt. » (5 (mycket bra))
- Vet ej vad han hette. Italienare var han i alla fall.» (5 (mycket bra))

Seckin Kintas: (5 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
31 20%
41 20%
5 (mycket bra)3 60%
Deltog ej0

Genomsnitt: 4.4

- Cool labb som inte krävde särskilt mycket av en. Bonus med en "rysk" pirat!» (4)
- Roligt att få stöta på lite coolare saker. Och Seckin är helt underbar. Labb-PM:et kan behöva ses över.. står att den skrevs 1984 men refererar till en upptäckt från 1986. Det gäller att ligga i framkant!» (5 (mycket bra))
- Seckin is the man! Klart en av de bästa och skönaste laborationshandledare jag haft! LappPM är ett "bevis" på att Maj Hansson har tillgång till en tidsmaskin. Hur skulle hon annars veta år 1984 att högtemperaturssupraledarna skulle upptäckas 1986? I övrigt ett mycket bra labbPM.» (5 (mycket bra))
- Fantastisk labb, fantastisk handledare! Coolt helt enkelt (pun intended).» (5 (mycket bra))

Ida-Maria Svensson: (7 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
31 14%
41 14%
5 (mycket bra)5 71%
Deltog ej0

Genomsnitt: 4.57

- Den bästa av de fyra labbarna. » (3)
- Intressant lab. tyvärr var inte handledaren helt inläst på teorin.» (4)
- Helt klart den bästa labben! Det var jätteintressant och jag lärde mig väldigt mycket. Ida-Maria var jättebra som handledare. Hon var engagerad och förklarade saker på ett sätt så att man förstod.» (5 (mycket bra))
- bra labb pm men förberedande frågorna måste ändras. Bra labb med ökad förståelse för lågtemperaturfysik. mycket bra handledare.» (5 (mycket bra))
- LabbPM kändes väldigt gammalt och gav inte så mycket. Labben däremot var riktigt cool och lärorik! Även Ida-Maria var bra som labbhandledare!» (5 (mycket bra))
- Toppen och givande labb. Mycket intressant att se och Ida-Maria delade med sig av sig kunskap!» (5 (mycket bra))

11. Vad tyckte du om laboration F9 (Elektronmikroskopi)?

Ge gärna omdöme för respektive laborationsledare samt labbPM i kommentarsfältet. Glöm ej namn på laborationsledaren!

53 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»3 5%
7 13%
19 36%
16 30%
5 (mycket bra)»7 13%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelat på olika grupper:

Olof Bäcke: (35 st)
1 (inte alls bra)1 2%
26 17%
315 44%
49 26%
5 (mycket bra)3 8%
Deltog ej1

Genomsnitt: 3.2

- Fyra timmar bortslösad tid» (1 (inte alls bra))
- Väldigt passiv labb, framförallt om man inte pillade på mikroskopet. Kul att se att sakerna fungerar, men efter en 10 minuter slutar det vara häftigt.» (2)
- Trevligt att se hur elektronmikroskopi fungerar, men var i övrigt lite långtråkig när man inte egentligen gjorde så mycket. Olof skötte sig utmärkt.» (2)
- Tråkigt att titta i mikroskop i fyra timmar. Jag fattar grejen efter en halvtimme, resten var bara dödtid...» (2)
- Kul att få se och prova alla mikroskop! Skönt att det gavs tillfälle att diskutera arbetsuppgifterna i slutet.» (3)
- okej labb. Gav praktisk erfarenhet av elektronmikroskopi, men förhållandevis lite kunskap på den tiden. okej handledare.» (3)
- Hade två handledare där, en på varje del. Bägge var bra :)» (3)
- Hyfsat bra labb. Kul att se mikroskopen. » (3)
- Första delen men SEM var bra och kul att vi fick ratta själva, men seg då vi var tvugna att vänta på alla som skulle få testa på. Andra delen med TEM gav inte så mycket, när Olof bara satt själv och tryckte på några knappar och vi inte fick se någonting. Det gav inte så mycket. Men avslutande uppgifterna var givande!» (3)
- Laborationen tog alldeles för lång tid, den kunde utan problem dragits ner till 2-3 timmar istället för 4.» (3)
- När man fick göra själv var det så svårt att handledaren ändå fick göra det, och på den andra delen fick man ju bara titta på. Det är tråkigt. Fast det var kul att se mikroskopen i verkligheten!» (3)
- Hade Torben Pingel som handledare (gick inte att välja i listan). Häftigt att få använda elektronmikroskop men lite segt när man var åtta personer och alla skulle få testa. Torben var en mycket bra handledare.» (3)
- För lång» (3)
- Alldeles för tidskrävande igen. Sätt folk framför utrustningen och låt de leka med joysticken, men inte i 20 minuter var. Roligt att se på "riktigt" utrustning.Skär ned till kortare tid även här. Bra handledare» (3)
- Coolt» (4)
- Hade Torben som handledare, Olof var med lite på slutet. Labben var väldigt intressant, kände att räkneuppgifterna på slutet inte var så mycket labb, kanske kan göras om så att det blir mer praktiskt på något sätt? Ivf tog det 45 minuter längre än beräknat så den måste effektiviseras.» (4)
- SEM var rolig att prova på, TEM gav inte lika mycket eftersom man inte såg så mycket och inte fick prova själv.» (4)
- Kul att faktiskt se "riktig" vara. Roligt att dessutom få pilla på den själv. Olof hade koll.» (4)
- Inte heller I denna labb så mycket eget arbete, men ett mycket intressant och givande ämne än i laue-labben. Intressant med liten räkne-session efter själva labbandet, och Olof levererade som miniföreläsare!» (5 (mycket bra))

Haiping Lai: (11 st)
1 (inte alls bra)1 9%
21 9%
32 18%
44 36%
5 (mycket bra)3 27%
Deltog ej0

Genomsnitt: 3.63

- Tråkig och innehållslös lab. Fyra timman bortslösad tid. Hade räckt att bara visa upp respektive mikroskop i 10 minuter. » (1 (inte alls bra))
- Väldigt mycket väntetid. Var frustrerande att sitta och kolla på när andra misslyckades med att använda mikroskopet.» (2)
- Lite långtråkig labb, men nu i efterhand var det helt ok ändå.» (3)
- Jag hade både Olof och Haiping. De var båda väldigt trevliga och hjälpsamma och förklarade på ett bra sätt vad vi gjorde. Det var överlag en rolig och givande labb.» (4)
- Hade även Torben Pingel på TEM-delen. Det var väldigt mycket demonstration över labben, men det var intressant att se. Lite trånga utrymmen. Varenda student hade kanske inte behövt styra SEM:et bara för att leta runt och hitta fokus.» (4)
- Intressant laboration, men det gick lite segt framåt. » (5 (mycket bra))

Amine Yousfi: (7 st)
1 (inte alls bra)1 14%
20 0%
32 28%
43 42%
5 (mycket bra)1 14%
Deltog ej0

Genomsnitt: 3.42

- åter igen sitta på en pall och kolla på när andra labbar i fyra timmar med ytterst lite eget arbete.» (1 (inte alls bra))
- Lite seg, men intressant.» (3)
- Lite långsam ibland, mycket väntetid. Annars rolig.» (4)

12. Vad tyckte du om laboration F12/STM (Sveptunnelmikroskopi)?

Ge gärna ett omdöme för respektive laborationsledare samt labbPM i kommentarsfältet. Glöm ej laborationsledare!

54 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»6 11%
8 15%
18 34%
15 28%
5 (mycket bra)»5 9%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelat på olika grupper:

Pooya Tabib: (29 st)
1 (inte alls bra)4 14%
25 18%
312 44%
44 14%
5 (mycket bra)2 7%
Deltog ej2

Genomsnitt: 2.81

- Kul att ha testat men andelen lyckade försök är lite för låg. Inte roligt att titta på myrornas krig i 4 timmar. Bra genomgång innan dock!» (1 (inte alls bra))
- Denna labben var för lång och handlade mest om att ha tur när man preparerade utrustningen (klippa spets och det) sista två-tre timmarna gjorde man inget vettigt alls. Det hade varit mycket bättre om man använde första halvan av labben till att försöka göra en sveptunnelmikroskopi med utrustningen vi hade och andra halvan till att få se hur mikroskopin med riktigt mikroskop går till, typ som elektronmikroskoplabben.» (1 (inte alls bra))
- Hade fungerat som en två-timmarslabb» (1 (inte alls bra))
- Man förstod snabbt poängen, men skulle göra många nya spetsar då det sällan blev bra-» (2)
- Proven som skulle undersökas var i inte alls bra skick! » (2)
- här fick man i alla fall göra något men mesta av tien gick åt till att vänta för att se om spetsen var tillräckligt bra efter att provet stabiliserat sig. mycket trist dötid.» (3)
- Inte så givande, tog bara massa tid med spetsen. » (3)
- Det gav ingen ökad förståelse, kändes som att man bara satt och klippte vassa spetsar och bekräftade att dom inte var tillräckligt vassa.» (3)
- Svårt att få ett bra resultat. Det kändes som att man i bästa fall fick en suddig bild. Brist på bra bitar grafen. Bra övningsledare.» (3)
- vet ej vilken handledare jag hade. men labben var okej. Labben behövde dock inte vara så lång. Det gav inte så mycket att ställa in svepelektronmikroskopet flera gånger på samma sätt.» (3)
- För lång » (3)
- Den roligaste laborationen, där man faktiskt fick göra något konkret. Önskas mindre föreläsning innan labben, hade man läst på var det mest upprepning.» (3)
- Hade räckt med 2 timmar, man upprpade ändå bara samma sak. Gjorde inte att man lärde sig mer. » (3)
- Det var en bra labb men det hade nog räckt med hälften av tiden. Det blev lite tråkigt att sitta och vässa nålar och sprita prov hundra gånger. Pooya var lugn och hjälpsam och skötte sitt jobb som handledare jättebra.» (4)
- Givande labb, men tyvärr hade vi problem att få det att fungera, så det blev lite av ett antiklimax. » (4)

Torben Pingel: (25 st)
1 (inte alls bra)2 8%
23 12%
36 24%
411 44%
5 (mycket bra)3 12%
Deltog ej0

Genomsnitt: 3.4

- Fyra timmar bortkastad tid» (1 (inte alls bra))
- Totalt meningslös. Man lärde sig ingenting och det var bara tidsfördriv. Mest tur om man lyckades eller inte. » (1 (inte alls bra))
- Resultatet på labben avgjordes helt av turen. Det kändes som om det krävdes en enorm tur att få en tillräckligt bra spets för att kunna genomföra en mätning. Jag försökte med hela 6 spetsar och fick ändå aldrig en bra bild. Labben hade kunnat utformats mer som en demonstrationslab, lite som F9.» (2)
- Tråkigt att göra en lab som handlar om att ha tur och där man förstår principen efter 2 timmar, sedan 2 timmar repetativt arbete utan resultat. Torben var dock bra» (2)
- Roligt med en praktisk labb, även om det var ganska svårt att lyckas så var det häftigt det man gjorde. Det skulle vara lite tydligare med vad uppgiften var, kändes som man mest satt och lekte tills tiden var slut, kändes inte riktigt som det fanns något mål.» (3)
- Hade varit intressant om man någon gång hade lyckats få en bra bild. » (3)
- Pingel var trevlig, labben lite tråkig. Lite spännande med STM dock.» (3)
- Torben var väldigt tafatt och gav inga bra instruktioner på vad vi skulle göra. Men fräckt att vi kunde se atomstruktur med mikroskopet! Själva labben var bra. » (3)
- En spännande labb som faktiskt krävde lite arbete.» (4)
- Roligt att man fick göra så mycket själv, extra kul när man fick bra upplösning!» (4)
- Pillig» (4)
- Vi fick inte speciellt bra resultat, men det kändes ändå givande iom att Torben erbjöd en god dialog om ämnet och fokuserade på att man förstod den bakomliggande teorin även om experimentet gick mindre bra.» (4)
- Väldigt coolt att man kan göra något så avancerat med en så enkel apparat.» (4)
- Häftigt när man tillslut lyckades få en bra bild! Lite segt fram tills dess. Torben är en bra handledare.» (4)
- Väldigt rolig labb när man lyckades få bilder. Det var intressant att förstå vad det egentligen var man såg. Lite synd att så få lyckades bara (åtminstone då jag var där). Labb-pm behöver ses över. Bland annat infördes variabler utan att det angavs vad de stod för.» (4)
- Skulle kunna göras till en 2 timmars labb.» (4)
- Riktigt coolt att faktiskt kunna få fram riktigt snygga bilder med den utrustningen vi hade. En mycket rolig labb. Dock så borde proven fixas till. Flera av dem är så ojämna att man känner att man skall föra en spets in i en brunn snarare än mot en plan yta. Torben var behjälplig.» (5 (mycket bra))

13. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

55 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
5 9%
22 40%
21 38%
5 (Mycket stor)»6 10%

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Knappt gått på föreläsningar, inte gått på räkneövningar. Lärt mig från labbar, boken, uppgifter, internet och kompisar.» (1 (Mycket liten))
- Har knappt deltagit.» (2)
- Tyvärr så kände jag inte att undervisningen gav så mycket. Jag hade velat se mer disskusioner om hur man skall tänka, hur det skall användas och mer resonering kring formler.» (2)
- Fått leta en del på egen hand efter andra förklaringar. Tex wikipedia» (3)
- Då vi inte haft några rekommenderade uppgifter har det inte blivit att man räknat så mycket så undervisningen har blivit det man lärt sig på.» (4)
- Jag har knappt tittat i boken utan fått i princip allt från föreläsningar och räkneövningar.» (4)
- Framförallt har övningarna varit till väldigt stor hjälp.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.49


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

14. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

54 svarande

Ja»0 0%
Nej»54 100%

Genomsnitt: 2

- Fast det känns ju lite jobbigt att höra "Det här har ni lärt er i *kurs som inte Kf:are läser*" ibland. » (Nej)
- Vad är det här för dum fråga att ha med i en kursutvärdering? Det står för övrigt bara kontaktuppgifter till F vilket känns diskriminerande i sig...» (Nej)
- Inte vad jag märkte i alla fall.» (Nej)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 3%
26 48%
22 40%
5 (För hög)»4 7%

Genomsnitt: 3.51

- Jag ansträngde mig inte så mycket och klarad mig (nog) hyffsat bra. Det finns väldigt mycket att ta till sig för den intresserade, vilket bör göra att folk kan välja sin egen belastning. Fungerade bra vid sidan om kandidaten.» (3)
- Skulle kunna vara högre, men nu tillåts man att fokusera mer på kandidaten. Men det kanske bara känns lugnt för att man inte är van vid så här få kurser samtidigt. » (3)
- Man går på F.» (3)
- Hade det funnits rekommenderade uppgifter så hade man nog kännt att man hade haft mer att göra.» (3)
- Bra blandning av labbar, föreläsningar och räkneövningar. Och bra med en dugga i mitten. Lagom mycket att göra och lagom takt på kursen.» (3)
- Ganska lugnt tempo, men jag hade helt klart kunnat plugga mer än jag gjorde.» (3)
- Rimlig» (3)
- Väldigt bra belastning. Det hade inte varit bra om det varit rapporter på labbarna.» (3)
- Det är en stor och svår kurs, men det vägs upp av att den är rolig och intressant. » (4)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»9 16%
Mycket bra»37 68%
Har ej sökt samarbete»7 12%

Genomsnitt: 3.92

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»18 33%
Mycket bra»13 24%
Har ej sökt hjälp»20 37%

Genomsnitt: 3.92

- Någon form av konsultationstid vore bra.» (Ganska dåliga)
- Har inte provat att ställa så många frågor. Verkade fungera. Igor förklarade dock aldrig vad A (elektromagnetiska vektorpotentialen) var för KF.» (Ganska bra)
- Finns väldigt många kompetenta som man kan fråga och få bra svar utav. Främst Igor, Mats och Bo utan inbördes ordning.» (Mycket bra)
- Mats svarade bra på våra frågor.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

1 (Mycket liten)»6 11%
7 12%
16 29%
18 33%
5 (Mycket stor)»7 12%

Genomsnitt: 3.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kittel är inte lämpad för utlärning.» (1 (Mycket liten))
- Nästan inte använt den, utom under själva duggan.» (1 (Mycket liten))
- Kittel är fruktansvärd som lärobok, jag blev dummare av att försöka läsa den.» (1 (Mycket liten))
- Dålig bok.» (1 (Mycket liten))
- Boken är inte särskilt bra.» (2)
- Hua! Vilken oerhört opedagogisk bok. Om man väljer att kalla något för introduction så kanske ett exempel här och där hade varit att föredra. Har kikat på andra böcker men det verkar tyvärr vara ett genomgående tema.» (2)
- Igor och Mats anteckningar är bra. Kittel är usel som en lärobok men fungerade ganska bra när man skulle fräsha upp saker i tentaveckan. Kittel borde inte rekommenderas att köpa, då den bara behövdes på duggan. Eget formelblad borde kunna ersätta den.» (3)
- Att ha tillgång till så mycket material på hemsidan var en fantastisk hjälp!» (3)
- Kittel är en tung bok att läsa.» (3)
- Boken var ju skit men anteckningar från räkneövningar och gamla tentor var bättre. » (3)
- Boken var den främsta källan för inlärning, då jag inte engagerade mig mycket på föreläsningarna. Kittel som lärobok var relativt tråkig. Jag upplevde det inte som jätteilla, men den kändes... oinspirerad. Finns det inga bättre alternativ?» (3)
- Anteckningarna på Ping pong var bra. Kursboken var väldigt omfattande och inte den mest pedagogiska jag haft. Var inte direkt uppskattad men jag har haft sämre böcker.» (3)
- Det var den större källan till information som vi hade. Det sagt så var Kittel även grymt dålig... Den fungerar typ som ett uppslagsverk med tabeller, men i övrigt så är den riktigt dålig.» (4)
- Bra med räkneövningar upplagda på nätet!» (4)
- Inte så mycket kurslitteraturen, men väl de dokument som låg på hemsidan, speciellt lösta räkneövningsuppgifter och tentor.» (4)
- Trots det torra språket i kittel var literaturen ganska lärorik när man vant sig vid skrivstilen.» (4)
- Föreläsningsanteckningarna som Mats lagt upp var väldigt bra! Kittel däremot är skit som kurslitteratur, man har inte nytta av den förrän kursen är över för att den är för opedagogisk (för att inte tala om dötrist att läsa i övrigt). Man har inte nytta av dess tabeller ö.h.t. i kursen, så tycker inte att det är ett rimligt argument för att ha den kurslitteratur.» (5 (Mycket stor))
- inte riktigt helt nöjd med kittel men svårt att sätta fingret på vad som är felet. » (5 (Mycket stor))
- Har i stort sett bara lärt mig genom att läsa och räkna.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.24


Kommentarsfrågor

19. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

54 svarande

Ja»52 98%
Nej»1 1%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.01

- möjlighet att få sin dugga poäng utan att maila mats. » (Ja)
- Om man bortser från att jag sökte andras förklaringar inom viss teori» (Ja)
- Läsanvisningar till boken lades ut torsdag läsvecka 7.» (Ja)
- Det var lite oklart vilka hjälpmedel man fick ha på tenta. När man får ha en egenskriven formelsamling på tentan bör man få tydliga instruktioner om det i kursens början så att man kan skriva den aktivt under hela kursen gång. Den blir mycket bättre då och man får med fler relevanta saker. Dessutom stod inte Beta med som hjälpmedel på tentan, men det var det ingen som registrerade. Sen var det även oklarheter vilken miniräknare man får ha. Är det typgodkänd eller valfri? Mats G hänvisar till tentavakten, tentavakten hänvisar till examinatorn och i slutändan är det ingen som bryr sig. Tydligare beskrivning behövs!» (Nej)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- IGOR!»
- Igor borde ha kursen för evigt!»
- Labbar »
- Igor»
- Allt bra material på kurshemsidan»
- Centraladministrerad dugga är bra, fast det kan vara bra att påminna folk om att komma ihåg sina anonyma koder. »
- Labbarna. Duggan.»
- Duggan. Man må sucka när det närmar sig men man behöver en spark i rumpan ibland»
- Igors roliga föreläsningar, labbarna.»
- Igor, Bo Hellsing, Mats Granath. »
- Labbarna!»
- Laborationerna och Seckin. Duggan bör också bevaras.»
- duggan»
- Texterna till övningstillfällena»
- Igors entusiasm! Och duggan.»
- Duggan!»
- »
- Duggan»
- Anteckningar på Ping pong. Labbarna (framförallt lågtemperaturlabben). Seckin, Seckin, Seckin!»
- Boken är okej, labbarna är intressanta (men för långa)»
- Mats och Igors uppdelning av föreläsningarna och båda deras föreläsningsstilar. Kul med mycket givande labbar. »
- Laborationerna.»
- Labarna är bra och roliga. »
- Igor »

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tycker man får väldigt lite känsla för hur saker hänger ihop i kursen. Formler härleds ena veckan och sen ser man dem aldrig igen då nästa vecka är ett nytt kapitel. Kanske dock är ämnets fel och inte något som går att ändra. Mats är lite rörig.»
- Ny kurslitteratur.»
- Tentamen bör ha en klar godkänt del, mycket av årets tentamen var överkurs»
- labbarna. gör om eller ta bort»
- Kittel»
- Gör labbokning via en doodle istället. Enklare och har praktiserats på kursen datorsystemteknik.»
- Labbarna. Totalt meningslöst att ägna fyra timmar per labb, där labben går ut på att sitta och kolla på när handledaren gör någonting. Helst skulle jag se att labbarna försvann helt men då de säkerligen tillför något (???) så måste de väl vara kvar. Att korta ner dem till ca en timme per labb skulle dock gå utmärkt utan att någonting gick förlorat. »
- Kan vara bra att skriva med om man får ha med sig Beta på tentan. »
- Kursboken.»
- labanmälningsprogrammet var lite otydligt, skulle ju tex ganska enkelt gå att skriva labb, tid och plats i en tabell istället för allt på en lång rad.»
- Tentan. Svårt att veta vad nyckelmoment i kursen är.»
- Inför konsultationstid. Det är bra om det finns några lite mer grundläggande övningsuppgifter att börja med. »
- Byt ut Kittel!! Kittel är riktigt dålig på att öka förståelsen kring ämnet. »
- Läsanvisningar till boken ska finnas tillgängligt från början. Det bör finnas en lista på rekommenderade räkneuppgifter samt lösningsförslag till några av uppgifterna. Räkneövningar bör vara mer i fas med föreläsningar och ska täcka alla områden i kursen. Sluta hänvisa till kurser som många inte har läst!»
- Kursboken»
- eget formelbladet på tentan bör tas bort. Det gynnar bara de som skriver ner allt möjligt (och ibland inte så relevanta saker), istället för att begränsa användandet av formler till de man endast kan använda ordentligt. »
- Labbarna. Det vore bra om det fanns någon lite större sammanställning av de viktiga områdena. Något i stil med de datorskrivna räkneövningssupplementen fast lite större»
- Förnya utrustningen på lågtemperaturlabben. Gärna hitta en mer inspirerande kursbok.»
- Rekommenderade uppgifter!»
- Mats föreläsningar»
- Tycker tentamen bör ha förståelsefrågor för att göra det lättare att klara godkänt gränsen. Det kan vara så att man faktist har en bra övergripande bild om kursens innehåll men faller på matematiska trick under tentan. Just nu är det få frågor och tentamen fokuserar mycket på räkning. »
- Mer matematiskt på föreläsningarna, med härledningar på svarta tavlan. Hjälp oss förstå metoder och hur man tänker, det blir lite mycket kuriosa på föreläsningarna. Korta ner labbarna, om de inte räcker i fyra timmar känns det dumt att vara där och typ vänta. »
- Ta bort Laue-labben, det var verkligen slöseri med tid... »
- Ordna så man kan boka labar tidigare. Blev en del problem i och med att man inte kunde planera kandidatarbetet eftersom man ej visste när man hade labar. Det borde finnas lösningsförslag till åtminstone en del av övningsuppgifterna i häftet. Som det är nu går det knappt att räkna dem alls, utan man får lära sig kursen genom gamla tentor.»
- Bättre korrelans mellan räknestugor och examination»
- Labbarna »

22. Övriga kommentarer

- Hej Igor!»
- Mycket bra kurs!»
- Laborationsanmälan öppnade för sent, speciellt med tanke på att vi samtidigt gör kandidatarbete så att man vill kunna planera. Det är inte ok att skylla två veckors försening på PingPong, det hade gått att göra det bra på ett par dagar om man bara hade brytt sig lite mer. Det var länge oklart om vad som gällde angående formelblad på tentan.»
- Tentan var markant svårare än tidigare. Förhoppningsvis (tyvärr) är jag inte ensam, vilket får visa sig. »
- En väldigt bra kurs!»
- Igor är skön.»
- Tentan var inte representativ för kursen. Delar av kursen som det lagts mycket tid på, både på föreläsningar och räkneövningar, var inte med medan sådant som bara snabbt gåtts igenom kom med på tentan. Rådet från Igor att räkna på gamla tentor och att satsa på diffraktion, gittervibrationer, frielektrongas och halvledare visade sig vara vilseledande. »
- okej kurs, (men kanske lite svårare tenta än tidigare). »
- Räkneuppgifterna var på för hög nivå, hade varit bra med några grundläggande uppgifter på varje kapitel för att fatta det mest elementära innan de svårare kommer.»
- FTF är spännande!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.47
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från