ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3_12-13 Industriell matematik, LMA136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-12 - 2013-04-07
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
21 svarande

2 9%
8 38%
8 38%
3 14%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Opedagogisk lärare»
- Kursen känns inte relevant för utbildningen »

Kursens mål var tydliga
21 svarande

2 10%
2 10%
7 36%
7 36%
1 5%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.15

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
21 svarande

0 0%
4 20%
10 50%
5 25%
1 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.15

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
21 svarande

1 5%
6 31%
8 42%
4 21%
0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.78

Kursen kändes angelägen för min utbildning
21 svarande

11 52%
6 28%
2 9%
2 9%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.76

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
21 svarande

0 0%
2 9%
4 19%
8 38%
7 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.95

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Projektet iår kändes mer aktuellt för våran utbilning än vad tidigare års projekt gjort! Bra!»
- Duggorna»
- Böckerna var bra. »
- Duggorna»
- Bra koncept i sin helhet, med projekt och duggor»
- Vle»
- Duggorna»
- Datorövningar»
- Många data övningar, det var då man lärde sig mest. »
- Ingenting»
- Duggorna var bra, det var ett bra sätt att lära sig matten på. Vle övningarna var också riktigt bra. »
- Vet ej. Kändes onödig och orelevant.»

4. Saknade du något i kursen?

- Fler konkreta exempel på uppgifter med lösningar! »
- Relevansen till programmet, vad har vi för användning av detta i yrkeslivet? En tydligare koppling och förklaring till varför vi lässer detta. »
- Övningslektioner utöver vle.»
-
- Nej»
- Undervisning i diverse datorprogram»
- Inte vad ja kan komma på»
- Relevans till programmet/utbildningen. Övningstillfällen, utöver datortillfällerna. »
- Inte vad jag kan komma på. »
- Inte direkt.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Ta bort projektet, vilket inte gav någonting! »
- Föreläsningarna, de bör bli tydligare och inte gå så fort. Man hänger inte med och Jonas drog i stort sett alltid över tiden. »
- Annan lärare »
-
- En mer erfaren lärare skulle ha bättre förutsättningar för att lära ut på ett pedagogiskt sätt. Som det var nu så hade jag svårt att förstå»
- Vet ej»
- Samma som ovan»
- Ha en lektion och sedan en följande dataövning där man får använda de man precis lärt sig.»
- Hela upplägget»
- Jag tycker att man ska ta bort projektarbetet, det gav ingenting. »
- Annorlunda upplägg för att det ska bli lättare att lära sig. »

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Tycker att projektet var bra att de fanns, dock bör man försöka få det mer tydligt från början. Duggorna var bra då de fick oss att börja plugga i tid. Läraren är duktig, men måste förklara på ett annat sätt så vi förstår.»
- För att lära mig behövdes mycket självständigt arbete, jag gjorde många övningar på Vle och använde boken för att hitta förklaringar och svar till uppgifterna. »

Föreläsningar
21 svarande

7 33%
OK»12 57%
1 4%
++»1 4%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.8

Övningar/övriga lektioner
20 svarande

3 15%
OK»8 42%
5 26%
++»3 15%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.42

Att få hjälp och svar på frågor
20 svarande

5 26%
OK»8 42%
4 21%
++»2 10%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.15

Kurslitteratur och annat kursmaterial
21 svarande

3 14%
OK»11 52%
5 23%
++»2 9%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.28

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
20 svarande

4 57%
OK»1 14%
2 28%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 1.71

Projektarbete i grupp
21 svarande

9 45%
OK»6 30%
4 20%
++»1 5%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 1.85

Muntlig redovisning
19 svarande

2 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 1

Tentamen
20 svarande

3 15%
OK»10 50%
4 20%
++»3 15%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.35

Hemtentamen
18 svarande

2 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 1

Dugga
21 svarande

2 9%
OK»4 19%
8 38%
++»7 33%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.95

Självverksamhet
21 svarande

1 6%
OK»9 56%
1 6%
++»5 31%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 2.62

Studiebesök
19 svarande

2 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 1

Gästföreläsare
19 svarande

2 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 1

Feedback under kursens gång
20 svarande

5 35%
OK»8 57%
1 7%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 1.71

Feedback vid examination
20 svarande

3 42%
OK»3 42%
1 14%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 1.71

Laborationer
19 svarande

2 50%
OK»1 25%
1 25%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 1.75

Annat
17 svarande

2 66%
OK»1 33%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»14

Genomsnitt: 1.33

7. Övriga kommentarer

- Lärarens pedagogik var bristande»
- Kursen kändes inte relevant till programmet, föreläsningarna var otydliga och gick väldigt fort. Man fick inte svar på de frågor man ställde och Jonas gav ett osäkert intryck. Uppgifterna i VLE var otydliga och man förstod inte vad han frågade efter, om du frågade honom om hjälp behandlade han en som om man var fem år. Vilket ledde till att man fick jobba väldigt mycket själv .»
- Nöjd med kursen.»
- Ingen som helst förstående för inlämningsuppgiften. Fick ingen hjälp av läraren som var väldigt ovillig till att hjälpa till. Onödig kurs. »
- Tyckte inte att kursen var så relevant för vårt program. Att läsa en mattekurs är alltid bra men att läsa sannolikhet tyckte jag inte var så givande eller viktigt inom min framtida jobbkarriär. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.57

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.57
Beräknat jämförelseindex: 0.39

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från