ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ZBASS vt13 - Projektkurs i fysik, MVE285

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 74
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

74 svarande

Högst 15 timmar»42 56%
Cirka 20 timmar»14 18%
Cirka 25 timmar»7 9%
Cirka 30 timmar»9 12%
Minst 35 timmar»2 2%

Genomsnitt: 1.85

- Denna kurs var inte särakilt tidskrävande, låg arbetsbelastning» (Högst 15 timmar)
- Jag pluggade nästan ingenting i den här kursen, och vi hade inga föreläsningar..» (Högst 15 timmar)
- Mycket ojämn belastning. Väldigt få timmar i början av perioden och väldigt många timmar i slutet av perioden. (gäller "transistorförstärkare")» (Högst 15 timmar)
- arbetade mest på lektionerna. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

72 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 2%
75%»6 8%
100%»64 88%

Genomsnitt: 4.86

- Har enbart gått på föreläsningnarna. Löst uppgifterna har främst gjorts tillsammans med andra på egen tid.» (50%)
- Familjemedlem gick bort.» (75%)
- varit sjuk en del.» (75%)
- Att kalla det undervisning är lite av ett skämt. Artos genomgång av växelström var okej, men resten av "undervisningen" skulle man lika gärna kunnat hoppa över. (gäller "transistorförstärkare")» (100%)
- över 100% –,vi fick arbeta övertid för att hinna med experimenten (vi hann inte i alla fall)» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

74 svarande

Jag har inte sett/läst målen»31 41%
Målen är svåra att förstå»12 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 24%

Genomsnitt: 2.24

- Har varken läst eller hört talas om att sådana existerar. Labbledaren har ej nämnt detta.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har varken läst eller hört något om att mål för denna kurs finns.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Minns ej målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Ingen i vår grupp hade en ANING om vad målet var med den här kursen inför den första laborationen... Detta gjorde att vi förlorade ca 4 timmar då vi inte hade något att göra på det första "övningstillfället" heller.» (Målen är svåra att förstå)
- Målet med projektet kändes mer som ett stresstest snarare än att vi skulle lära oss något (Sol/Vind)» (Målen är svåra att förstå)
- Det rådde allmän förvirring vad som väntades av oss i kursen» (Målen är svåra att förstå)
- Projektet handlade mer om att bygga krets än om transistorn.» (Målen är svåra att förstå)
- Jag och hela den grupp jag var med i hade väldigt svårt att förstå vilken nivå vi skulle lägga oss på. Om det är för att vi läste slarvigt eller för att det faktiskt var svårt att förstå, är kanske inte upp till mig att avgöra.» (Målen är svåra att förstå)
- Otydligt med vad det egentligen var vi skulle göra» (Målen är svåra att förstå)
- Kollar aldrig så noga på målen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det står bra i kurs-pm. Eventuellt kan läraren betona det viktigaste på första föreläsningen (vilket säkert har gjorts).» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 6%
Ja, målen verkar rimliga»35 72%
Nej, målen är för högt ställda»10 20%

Genomsnitt: 2.14

- vet ej då målen var svåra att förstå» (?)
- Såg dem ej» (?)
- Tyckte fysik del B låg på bra nivå. Förkunskaperna som krävdes (främst matte) passade kursen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Beror lite på vilket projekt man har valt, har jag förstått. Vissa verkar ha det väldigt lätt och lugnt medan vi fick högre och högre krav ju längre kursen gick.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det kändes som att det krävdes mer förkunskaper speciellt för kursens laborationer. Mer en hälften av tiden gick åt att lära sig hur saker fungerade, innan själva laborationerna kunde påbörjas. Läraren sa att tanken var att "learn by doing", men det kändes ganska tröstlöst att slängas rakt in i en laborationssal utan närmare instruktioner om man aldrig sett en kopplingsbräda innan.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Hade inför första labben aldrig sett ett kretsbord men förväntades att förstå allt, och kunna börja med kretsen direkt. Hela gruppen var vilse men fick ingen ledning.» (Nej, målen är för högt ställda)
- med tanke på den dåliga förkunskapen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

62 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»32 51%
Ja, i hög grad»18 29%
Vet ej/har inte examinerats än»12 19%

Genomsnitt: 2.67

- vet ej då målen var svåra att förstå» (?)
- Vi hade ingen examination.» (?)
- Vi fick en rejäl utskällning över att vår presentation var upplagd fel, trots att vi inte fått någon mall för vad som skulle tas med eller inte. » (I viss utsträckning)
- Även om det var svårt att förstå vad vi skulle prata/skriva om fick man mer förstålse av att sammanfatta.» (I viss utsträckning)
- Examinationen bestod av ett skriftligt grupparbete samt gruppredovisning. Detta ger bara en fingervisning om vad man kan, men det skulle lika gärna kunna vara endast en av medlemmarna som gjort arbetet.» (I viss utsträckning)
- Men tycker att övningstentorna var svårare än själva tentan vilket var lite missvisande. Den tenta vi fick var på bra nivå.» (Ja, i hög grad)
- Har ännu inte fått något svar om arbetet har kommit in.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- inte riktigt klart vad vi skulle komma fram till och var svårt då man inte fick någon vägledning eller feedback på arbetet.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

74 svarande

Mycket liten»21 28%
Ganska liten»16 21%
Ganska stor»15 20%
Mycket stor»22 29%

Genomsnitt: 2.51

- Enligt de papper som vi läste så skulle kursansvarige/läraren undervisa iallafall lite om vad vi skulle hålla på med, men det blev tydligen inte så.» (Mycket liten)
- Vi fick ingen relevant undervisning för vårt projekt.» (Mycket liten)
- Ingen relevant undervisning för just vårt projekt förekom.» (Mycket liten)
- Jag hade Marston jonston som handledare. Han svarade inte på en enda fråga och uppträdde mycket nonchalant och överlägset när man inte förstod så undervisningen gav mig verkligen inte någon ting. Allt jag och samtliga i min grupp lärde oss var genom att själva söka på intermett eller fråga andra elever som hade mer erfarenhet inom ämnet.» (Mycket liten)
- Otrevligt, arrogant och ohjälpsam handledare» (Mycket liten)
- föreläsningen om växelström var informativ och bra men fortsatt undervisning var i stort sett meningslös» (Mycket liten)
- Marston var arrogant och sällan till hjälp» (Mycket liten)
- Inga frågor besvarade. Allt man lärde sig kom ifrån vad man kunde hitta på internet.» (Mycket liten)
- Eftersom vi aldrig visste om vi gjorde rätt.» (Mycket liten)
- Det kändes som att det var mest press på att göra det rätt och fort. Att man redan skulle kunna allt. » (Ganska liten)
- Det har varit mycket laborationer, och under varje laborationstillfälle har minst ett instrument varit trasigt, vilket lett till frustration.» (Ganska liten)
- Vi har inte haft några föreläsningar utan bara laborationer där vi inte fick någon hjälp» (Ganska liten)
- Den enda "undervisning" vi fick var i och med labbarna, och jag antar att det hjälpte en del men det mesta arbetet gjorde vi själva.» (Ganska liten)
- knappt någon undervisning. » (Ganska liten)
- Det ingick väldigt lite undervisning men jag lärde mig mycket på lektionstid.» (Ganska stor)
- Det mest lärorika var att diskutera med läraren.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit otroligt pedagogiska och strukturerade. Toppen!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»33 45%
Ganska liten»16 22%
Ganska stor»19 26%
Mycket stor»4 5%

Genomsnitt: 1.91

- Vi, i projektgrupp transistorförstärkare, fick endast ett litet blad om det och sen skulle vi kunna allt.» (Mycket liten)
- Allt som behövdes fanns på plats vid labb. I övrigt inget annat» (Mycket liten)
- se ovan.» (Mycket liten)
- Har själv fått söka information» (Mycket liten)
- Har inte haft någon kurslitteratur » (Mycket liten)
- Jag har inte tittat i någon kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Vi använde oss mest av internett» (Ganska liten)
- Material till kursen har jag själv hämtat. Det ingick ingen speciell kurslitteratur.» (Ganska liten)
- Den enda "kurslitteratur" vi haft var vårat labbkompendium, vilket fungerade sådär. » (Ganska liten)
- Det var ett bra labb-pm men ville man läsa mer om ämnet fanns inte mycket att tillgå.» (Ganska liten)
- Använde gamla böcker, var ganska hjälpsamt men lektionerna var absolut mest givande.» (Ganska liten)
- Det som var oklart fick läsas extra i boken. I och med att läraren har varit tydlig har man oftast kunnat räkna på och resonerat fram lösningen själv eller med andra. » (Ganska liten)
- kurs-pm:et om transistorförsärkare fungerade bra» (Ganska stor)
- Vi fick all vår kunskap från kursen om elektromagnetism. » (Ganska stor)
- vissa begrep är svåra att förstå med bokens förklaring.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

71 svarande

Mycket dåligt»9 12%
Ganska dåligt»11 15%
Ganska bra»38 53%
Mycket bra»13 18%

Genomsnitt: 2.77

- Svårt att förstå schema» (?)
- Vi fick, i slutet av projektet, ett kompendium på engelska om vad vi egentligen hållit på med sedan projektet startade. Detta hjälpte föga i ett så sent skede. Dessutom erhölls ingen ytterligare kunskap via "undervisningen" och "mallen" vi fick instruktioner om att följa, var tydligen inte heller korrekt då vi fick anmärkningar gällande vår rapport, trots att vi följt nyss nämna mall till punkt och pricka.» (Mycket dåligt)
- Vi fick i slutet av projektet ett häftat blad som handlade lite om det vi höll på med, hjälpte mkt lite då vi var halvvägs igenom projektet. Projektrapports-mallen som fanns att tillgå var inte den bästa, då en del meningar var felskrivna så att det var svårt att förstå hur man skulle tolka den.» (Mycket dåligt)
- Vi fick inte reda på något om kursen innan första tillfället och labb-pm var utformat Mycket dåligt» (Mycket dåligt)
- Det som redan var på "ping-pong" var bra och tydligt. Men är fortfarande missnöjd med kursen men det kan har mest berott på lärarens inställning till det.» (Ganska dåligt)
- bra hemsida (ping-pong) och organisering men otroligt dålig information om när materialet fanns tillgängligt o.s.v. vissa blad las ut senare utan att någon information gavs till eleverna t.ex. vilket gjorde att man halkade efter» (Ganska dåligt)
- Mkt rörigt system för att välja kurser, anmäla sig till labbar, se aktuellt schema etc.» (Ganska dåligt)
- Dokument som vår handledare sa vi skulle ha läst hade inte ens lagts ut på nätet. Det fanns otydlighet i vilka dokument som tillhörde vilka projekt. Tips är att handledaren berättar vilka dokument som är viktigast för kursen.» (Ganska dåligt)
- tog tid innan man förstod hur hela kursen fungerade. kan vara bra med mer information nästa kurs.» (Ganska dåligt)
- Själva materialet funkade bra men handledaren var verkligen katastrof. Jag kan i efterhand förstå Marstons syfte, att vi själva skulle hitta fel och sedan lösningar och på så vis lära oss själva. Men har man endast 3 veckors erfarenhet av mycket basic ellära måste man få lite hjälp att ens komma igång. Men Marstons attityd och bemötande mot oss elever snarare försvårade allt. » (Ganska bra)
- Var lite otydligt hur man skulle gå till väga angående val av grupper.» (Ganska bra)
- Förstår dock fortfarande inte varför vi skulle lämna in rapporten som .pdf-fil» (Ganska bra)
- Inga större problem» (Ganska bra)
- Borde finnas ett smidigate sätt än ping-pong. Användes i princip bara till att anmäla sig till en grupp vilket troligtvis hade kunnat gjort smidigare.» (Ganska bra)
- En uppdatering och lite klarare på kurshemsidan hade varit bra. Lite klarare direktiv om vad man ska ha med och inte. Var i värmelära-bad och kände att det var ganska oklart häfte som låg ute på Ping pong» (Ganska bra)
- hade ingen större användning för den. Skrev endast ut labb-kompendiet.» (Ganska bra)
- På sidan Ping-Pong finns en funktion med projektkurser som jag saknade, det kan användas för att dela material med andra i projektkursen men det verkar som att denna kursen inte har den funktionen aktiverad. Det hade varit smidigare om den varit det.» (Ganska bra)
- Borde varit tydligare annonsationer om nytt material/Labborationer m.fl.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

74 svarande

Mycket dåliga»19 25%
Ganska dåliga»8 10%
Ganska bra»18 24%
Mycket bra»28 37%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 2.78

- Jag hoppas att detta kan klassas som konstruktiv kritik, men vår labbledare (marston) var under hela tiden oerhört arrogant och nedvärderande, vilket gjorde att man slutligen inte vågade ställa några frågor. Man fick iof ändå aldrig några svar. Han uttryckte även saker som att "det var konstigt att vi ens kommit in på universitetet" samt att vi "inte ställde intelligenta frågor". Frågorna vi ställde replikerades även ofta med en motfråga så som "var det där en fråga?"» (Mycket dåliga)
- Vår labb-handledare var inte villig att svara på frågor utan man möttes med ett arrogant svar eller en motfråga, vi fick även höra saker som att det var konstigt att vi ens kommit in på universitetet eller att vi ställde ointelligenta frågor. Inte ett särskilt trevligt bemötande. » (Mycket dåliga)
- Som sagt fungerade det inte alls bra med att ställa frågor. Vi fick aldrig svar på frågorna utan bemöttes bara av nonchalans och nästan nedvärderande attityd. Det känns mycket oseriöst av chalmers att tydligen ta in vilka handledare som helst utan att de verkar ha några som helst kunskaper om hur man borde bemöta elever som lärare. Visst var det en lite kurs och "bara" på basårsnivå men personligen hade jag iallafall förväntat mig en högre lägstanivå på lärare och handledare. Och vad jag förstått har många andra med samma handledare också upplevt samma sak. » (Mycket dåliga)
- Marston Johnston som var vår lärare var väldigt översittande, ohjälpsam och rent av arrogant. Vi fick mer respons på hur man ska ställa frågor istället för råd som vi behövde för att klara av våra uppgifter. Detta gällde samtliga grupper, jag hörde honom nästan skälla på några för att de frågade om deras upplägg på rapporten såg vettigt ut. Han vägrade svara och frågade istället hur de skulle beskriva väggen och utgå ifrån det. Man märkte att de eleverna blev väldigt fundersamma och de fick aldrig hjälp med något. En annan grupp, som jag inte hörde vad de frågade, fick dra tillbaka sin fråga för att han endast svarade på ett förnedrande sätt, så de insåg att det inte var någon ide. Första lektionerna, när vi inte visste hur det fungerade i labben, fick vi aldrig någon hjälp utan vi blev endast påminda om hur långt efter vi låg och att vi måste skynda på det hela. Då insåg vi att han inte ville att vi skulle lära oss utan bara göra det som skulle göras.» (Mycket dåliga)
- Vi fick väldigt lite handledning. Fick inget svar alls på det mail jag skickade till handledaren kring detta.» (Mycket dåliga)
- Handledaren betedde sig som en översittare och var inte alls tillmötesgående.» (Mycket dåliga)
- Återigen. Marston var sällan till hjälp.» (Mycket dåliga)
- Labbassistenten Marston var fruktansvärt dålig. Han svarade inte på några frågor och var extremt otrevlig och arrogant när man frågade någonting. Han sa väldigt opassande kommentarer och hade en översittarattityd. Marston bör INTE få arbeta med studenter! Exempel på kommentarer från Marston när man frågar saker, "Hur kom du ens in på chalmers?! Hur hade du tänkt dig kunna fortsätta dina framtida akademiska studier om du inte ens förstår det här?" "Du vill att jag ska mata dig med en sked, men det tänker jag inte göra!" "That"s not an intelligent question! I"m not going to answer that!" Listan fortsätter....» (Mycket dåliga)
- Hemskt. Tror inte jag är ensam av att vara otroligt missnöjd. Det finns olika sätt att inte ge svar på frågor, men att fördumma någon är helt fel sätt.» (Mycket dåliga)
- Fick ingen hjälp eller vägledning överhuvudtaget. Det hade verkligen gjort projektet mycket mer intressant och lärorikt om den hjälpen hade funnits.» (Mycket dåliga)
- Väldigt svårt att få svar på de frågor man ställde i sol och vind projektet. Handledaren som var där var ytterst ohjälpsam!» (Mycket dåliga)
- Under laborationen fick man i princip ingen hjälp alls, då hon tyckte att vi skulle testa oss fram till allt för att förstå det. Men under "övningstillfällena" så var hon mycket hjälpsam.» (Ganska dåliga)
- våran labbhandledare (marston) var mycket knepig att jobba med och det var svårt att få information av han, när man väl fick det dock så var det helt ok men det var mer sällan än ofta» (Ganska dåliga)
- Vår handledare har inte varit så mycket till hjälp när vi undrat saker. » (Ganska dåliga)
- Möjligheten till hjälp var bra, men att få hjälp kunde man ju drömma om. Enligt vår handledare handlade ALLT om att komma på hur man skulle göra på egen hand. (gäller "transistorförstärkare")» (Ganska dåliga)
- För det mesta så kunde inte läraren hjälpa oss (Rudiger) –,antingen så förstod han inte själv eller så svarade han bara motvilligt.» (Ganska dåliga)
- Ibland lite för många elever per lärare, samt att det inte var så många lektioner» (Ganska bra)
- På labbarna kunde vi ställa frågor, det fanns även extra lektioner inlagda där vi fick tillfälle att ställa frågor. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

74 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»15 20%
Mycket bra»55 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.67

- Vi hade en person i vår grupp som hette Victor Gudmundsson. Han hade extrema svårigheter att ta in vad läraren sa till honom och ifrågasatte ALLT hon sa, även om hon förklarade det fruktansvärt enkelt ibland. Sedan störde han sig hela tiden på att vi inte fått veta vad vi skulle göra, och istället för att ta reda på detta så satt han och surade hela laborationerna.» (Mycket dåligt)
- Man hade lite olika syn på saker och ting inom gruppen» (Ganska dåligt)
- Samarbetet har generellt fungerar bra med undantag från en gruppmedlem som inte var särskilt delaktig.» (Ganska bra)
- En person i gruppen var inte särskilt delaktig vilket skapade lite irritation.» (Ganska bra)
- I och med att Marston inte gav några svar blev det lite sammarbete mellan grupperna. Man fick dela med sig att det man kunnat hitta.» (Ganska bra)
- Med en dyslektiker i gruppen, blev arbetsbelastningen ganska stor på oss andra två.» (Ganska bra)
- Det har fungerat mycket bra. Vi har fått diskutera mycket med andra då man inte vågat fråga handledaren något på grund av de dåliga bemötandet man fick av Marston. » (Mycket bra)
- Alla grupper inom transistor projektet fick istället fråga varandra, och snacka ihop sig, men ledde oftast till fler frågor.» (Mycket bra)
- bra samarbete både i och mellan grupperna» (Mycket bra)
- Vi jobbar intensivt i en grupp på tre studenter. Övriga har man mycket mindre kontakt med » (Mycket bra)
- chalmers har den underbaraste studentkåren!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

74 svarande

För låg»6 8%
Låg»8 10%
Lagom»35 47%
Hög»16 21%
För hög»9 12%

Genomsnitt: 3.18

- Jag la inte ner så mycket arbete men blev ändå godkänd..» (Låg)
- Inte särskilt hög, men ojämnt fördelad. Redovisningen låg i tentaveckan, vilket var lite olyckligt. Mycket tid lades även utanför undervisningstid då all info om vårt projekt i poncip erhölls via nätet då vi inte fick någon ordentligt genomgång på undervisningen.» (Lagom)
- Dock var det lite snedfördelat då vi de två första veckorna inte gjorde något men sen blev det istället lite mkt att göra. Istället för att man hade fått börja tidigare och kunna fördela arbetet bättre!» (Lagom)
- Främst pga bra föreläsningar.» (Lagom)
- Då ingen hjälp fanns att tillgå fick man jobba väldigt hårt för att förstå de lättaste principerna» (Hög)
- Krävdes mycket jobb med att leta fram fakta och information.» (Hög)
- Mycket låg till en början, men ALLT fokuserades mot slutet av kursen vilket medförde högt stressmoment (samtidigt som tentaplugget drog igång).» (Hög)
- Den tog väldigt mycket tid från tentapluggandet eftersom det var svårt att starta på rapporten innan sista labbtillfället» (För hög)
- kan bero på förvirringen av vad som väntades av oss eller ej» (För hög)
- med tanke på hur stressad och frustrerad man har känt sig eftersom vägledning har uteblivit.» (För hög)
- Har varit ett kaos med hög stress när fåtalet av mätinstrumenten fungerade i sol och vind projektet. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

74 svarande

För låg»2 2%
Låg»4 5%
Lagom»46 62%
Hög»21 28%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.2

- Liten mattedel gjorde att man fick tid över till projektet. » (Lagom)
- Inte för mycket, inte för lite!» (Lagom)
- Sprid ut det mer.» (Lagom)
- mest p.g.a. denna kurs» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

74 svarande

Mycket dåligt»14 18%
Dåligt»12 16%
Godkänt»17 22%
Gott»21 28%
Mycket gott»10 13%

Genomsnitt: 3.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Oorganiserat, svårt att få hjälp, inga konkreta svar av lärare. » (Mycket dåligt)
- Värdelös... Vi lärde oss ingenting i princip...» (Mycket dåligt)
- Att komma till en labbsal för 2:a gången i sitt liv och förväntas kunna allt och inte få ställa några frågor är lite kämpigt. Vi fick gissa oss till det mesta och stor förvirring uppstod. Givetvis förstår vi att syftet är att "lära genom att försöka själv", men att helt vara utan handledning blir för svårt då vår kunskap kring elektro från början var ganska liten med tanke på att projektet i princip startades parallellt med den första salsundervisningen i fysik B.» (Mycket dåligt)
- Kursen i sig var ganska bra men helhetsintrycket jag kommer ta med mig var att det var riktigt dåligt och ett stort frustrationsmoment som enbart berodde på de dåliga bemötandet vi fick av handledaren. Han sa att vi skulle göra fel för att själva hitta problemt och lösningen, men när man "låg efter" och försökte felsöka ett problem man inte alls förstod fick man bara nedvärderande komentarer om att skynda på alla frågor om hjälp bemöttes bara med motfrågor där man skulle försvara sin fråga och slutade alltid med att man bara gick därifrån utan någon som helst hjälp. Hörde Marston pressa en annan grupp och började ställa frågor om den uppenbart vita väggen var vit och menade att deras fråga var lika "dum" som denna och de tvingades nästan förklara sig för hur de kunnat ställa en så dum fråga. » (Mycket dåligt)
- Denna slutsats drar jag eftersom jag gick in för projektek med inställningen att det skulle vara roligt att göra något praktiskt men fick mest ångest över kursen under dess gång.» (Mycket dåligt)
- Väldigt lite information. Den som fanns var dåligt utformad och dålig handledare.» (Mycket dåligt)
- Detta gäller projektkurs: Sol och Vind Den här kursen kändes som att kastas ner i stormigt vattnet iklädd blyvikter innan man lärt sig simma. Vår handledare var alltid mycket vag i sina svar på våra frågor, vilket tydligen är meningen också enligt Kursansvarig. Merparten av tiden i labbet ägnades åt felsökning och fruktlöst grubbel om varför det gick fel. Pinsamma mängder utrustning var trasig och som total nybörjare på ämnet är det minst sagt svårt att veta om ens mätresultat är rimliga, och ifall de inte är det beror det då på att man gjort fel eller helt enkelt på att materialet man jobbar med är sönder? Den här frågan har vi ställt oss genomgående i alla våra experiment, och ingen klarhet kommer av att fråga handledaren heller. Hela kursen har präglats av känslan av att inte ha en aning om vad man håller på med vilket bidragit till en mycket hög stressfaktor. Man känner sig som en idiot hela tiden i stort sett, vilket var fruktansvärt rent ut sagt. Rapportskrivandet har känts som en parodi på ett skämt. Här ska man skriva en utförlig rapport om sina resultat och dra slutsatser utifrån det. När alla ens resultat är (snällt uttryckt) väldigt egendomliga och man inte har någon aning om varför de är det känns rapportskrivningen som en fars. Personligen tycker jag att det är väldigt tröstlöst att sitta och spekulera runt ett mätresultat som alldeles uppenbart är helt åt skogen, men man kan ju inte skriva "det blev fel och vi har inte en susning om varför" på nästan allting i projektrapporten.» (Mycket dåligt)
- Hittentills har jag uppskattat allt på TB. Projektet blev första momentet som gjorde att man inte ville gå till skolan. Man la ner tid men kände alltid att man låg efter. Vi gjorde flera försök med att få Marston att hjälpa oss. Det var svårt att veta vad man skulle lära sig och hur. » (Mycket dåligt)
- Förkunskapen var dålig vilket medförde att det var svårt att göra en bedömning om vi hade fått rimliga resultat. Eftersom vi inte ens fick någon bekräftelse på om vi gjorde rätt så var hela projektet väldigt frustrerande att genomföra. Ytterligare en STOR frustationsfaktor var att det fans begränsat med utrustning och hälften av den var trasig och vi behövde lägga så otroligt mycket tid på att felsöka vid varje labb-tillfälle och upprepa försöken. På grund av detta hann vi inte ens genomföra alla uppgifter.» (Mycket dåligt)
- Dålig handledning, mätinstrument och de flesta saker man skulle använda i sina mätningar i sol och vindprojektet fungerade inte. Frustrationen och irritationen har upplevts hög hos de flesta studenter som valt sol och vindprojektet. » (Mycket dåligt)
- Det var rätt så tråkigt att komma till en labbsal och inte ha en aning om vad man ska göra och inte heller kunna ställa några som helst frågor. Självklart går det också ut på att man ska lära sig genom att prova sig fram, men när man inte ens vet hur man ska börja (vilka instrument som gör vad etc) så är det rätt svårt att komma igång.» (Dåligt)
- Det jag är mest frustrerad över är att flera andra kurser verkar vara rätt lätta (kollision, kemi) jämfört med sol/vind (och säkert många andra kurser), vilket självklart känns orättvist. » (Dåligt)
- Se andra kommentarer» (Dåligt)
- fick inte ut speciellt mycke av kursen, någonting positivt var dock en inblick i projektarbetsformen på chalmers och hur man bör jobba i grupp» (Dåligt)
- För mycket som inte funkat som det skulle och handledaren kunde varit lite mer hjälpsam..» (Dåligt)
- För tidskrävande i förhållande till vad det gav» (Dåligt)
- Jag tycker att det var rätt svårt då jag inte hade några erfarenheter sedan tidigare. Även om syftet var att man skulle arbeta självständigt vilket är bra tycker jag att man borde fått mer hjälp. Eftersom kursen endast bestod av laborationer och att jag inte hade några förkunskaper tog alla delmoment lång tid. Vi hann därför inte genomföra alla och vi visste inte om vi gjort rätt eller fel. Svårt att hitta liknande mätningar på internet för att jämföra. Syftet är bra och kursen kunde varit intressant men jag lärde mig inte mycket och tycker att allt mitt arbete var lite slöseri med tid. jag kunde lärt mig betydligt mycket mer med lite handledning.» (Dåligt)
- Har knappt lärt mig något alls, förutom lite mer om likströmskretsen, vilket redan erhålls i Fysik del B.» (Dåligt)
- Svårt att förstå vad det är som förväntas av sig, ingen guidning om man har kopplat rätt (fysikkurs i ellära). Eftersom man själv inte riktigt vet vad som är rimligt är det viktigt att få bättre hjälp.» (Dåligt)
- ganska ostrukturerad kurs, då målen var otydliga. » (Dåligt)
- Då vi alla (i vår grupp) var nybörjare innom elektro området var det väldigt svårt att direkt placeras framför ett ocsilloskop, ett kopplingsschema i handen och instruktionen "Kör igång" Vår handledare gjorde ett mycket bra jobb men sprang mellan alla grupper som en dåre för att hjälpa till, då i stort sätt alla hade svårigheter.» (Godkänt)
- En ganska meningslös kurs som bara tar tid från de viktigare ämnena.» (Godkänt)
- Det kändes som de olika projekten varierade mycket i svårighetsgrad, vi arbetade med kollisioner och det kändes som det inte fanns så mycket att fördjupa sig i på just det området, samtidigt som det mesta vi skrev om hade vi redan läst om i föregående kurser. » (Godkänt)
- knappt godkänt. Det var så frustrerande när utrustningen inte fungerade och knappt fick vi någon genomgång angående hur man skulle koppla ihop olika kretsar. » (Godkänt)
- Hade varit bättre då vi hade mekanik men ändå bra med en uppfräschning.» (Gott)
- Per Öl» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- allt»
- Inget»
- Det var riktigt bra att läraren på den muntliga presentationslektionen inte var insatt i ämnet. Då kunde han endast utifrån de vi berättat ställa frågor där vi kanske var lite otydliga och på så sätt förstod man vart det behövdes ytterligare förklaring »
- Laborationerna, hela iden! Det är kul att blanda teori och praktik.»
- grupparbetet på 3-4 pers var bra för att få kunskap i hur man ska jobba i grupp»
- Presentation som examinationsmetod i kombination med frågsamma examinatorer som tar reda på om man förstått (labbledare)»
- Mycket bra föreläsare! (Arto) kul med lite experiment!»
- Jag tycker absolut att den gemensamma laborationer borde bevaras. »
-
- Milan! Extremt kunnig, pedagogisk och hjälpsam. »
- Möjligheten till att få välja mellan de olika projekten som fanns detta året.»
- De olika projekten var spännande att välja bland»
-
- Mycket eget arbete och labbar.»
- Valmöjligheten att själv välja och påverka hur man ska utföra sitt arbete.»
- Labbarna var det som gjorde denna kursen givande»
- Ingenting! Allt var verkligen himla dåligt uppstyrt. Det kändes som att ingen riktigt ville ta ansvar för organisationen av kursen för sol och vind-projektet »
- Jag är osäker på vad målet var med denhär kursen. Jag hade hellre läst kemi B eller Biologi A än att göra ett projekt som detta. Om man jämförde arbetsbördan hos oss som läste fysik med dom som läste Kemi så hade vi EXTREMT mycket mindre att göra - detta är inget jag klagar på men om detta inte är meningen kanske det borde förändras till nästa år. Även de olika projekten inom fysik-blocket tog olika lång tid att utföra. Jag tycker det känns som om hela idéen med detta projekt är att döda tid. »
- Milan och Ingvar var väldigt bra labbledare.»
- Valmöjligheterna. Bra att man kunde välja på så många olika.»
- inget»
- Den stora valfriheten!»
- Möjligheten avtt välja projekt»
- The Showmanship»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ingenting»
- Lärarna (marston johnson)»
- Byte av labbledare och någon som är mer engagerad och behjälplig i olika situationer. Dessutom någon mer föreläsning om det specifika projekt man har valt så man har lite "kött på benen" innan man ska in i labbsal och koppla ihop saker som man aldrig har sett förut. »
- Börja kursen tidigare så att man hinner förstå hur mkt det är att göra och hinna fördela arbetet på ett vettigt sätt! Samt en lite mer ödmjuk handledare så att man slipper gissa sig fram till precis allt, och i slutändan inte ha förstått så mycket av vad man egentligen gjort.»
- Jag antar att de övriga kommentarerna är ganska tydliga. Det bör kunna ställas lite krav på utlärningsförmåga och den sociala kompetensen på de som blir handledare och inte bara tillsätta vilken doktorand som helst. Detta tycker jag borde gälla generellt på alla kursen. Det är en sak jag blivit mycket negativt överraskad av här på chalmers, att det är ett sånt lotteri om man hamnar i en grupp med en bra lärare eller en där de vore bättre att helt vara utan »
- Läraren, Marston Johntson bör bytas ut eller få lära sig hur man lär ut och hur man uppför sig bland yngre människor. Tycker synd om studenterna nästa år ifall han är kvar och uppför sig som iår.»
- filter - labbuppgifter i punktform»
- Jag tycker vindsnurran var ett moment för mycket i kursen, särskilt iom att de sällan fungerande. För att vara en 4.5p kurs tog den alldeles för mycket på både arbetstid och livslust. Antingen ta bort vindsnurran eller ge mer instruktioner för hur saker fungerar.»
- Handledare»
- informationsutdelningen, tydligare upplägg och mer informativa labbhandledare»
- Handledare. Någon som helst information innan om vad som kommer att hända. Visste inte om att projektet var en labb innan lektionen på dagen vi skulle ha den.»
- * Lite mer introduktion till vad som skall göras, hur det skall göras (och kanske t.o.m varför) INNAN vi kastas in i labbet och står som gökar och tittar förvånat på komponenterna! Mycket svårt att komma igång med något man inte vet vad det är! * Mer disskution om hur man skriver en rapport på ett snyggt sätt. Visst fick vi papper med instruktioner som var riktigt bra men efter inlämnandet av rapporten fick vi kommentarer som vi inte hade någon aning om att vi skulle tagit med, ex skriva i PASSIV FORM. Tack.»
- Tydligare, mer relevant introföreläsning. Arbetsbelastningen och antal moment i kursen kan ökas om det ges en bättre översikt så att man kan komma igång snabbare»
- Jag tyckte det var svårt att veta vad som förväntades av mig, vilken nivå och hur mycket tid man förväntades lägga. Dessutom kändes labben i mekanik onödig i detta skede, den hade däremot varit GULD att få i fysik A. »
- Det hade behövts ett bättre kurs PM med tydliga instruktioner om vad som förväntas av eleverna i form av rapport-upplägget och speciellt presentationen. »
- Jag tycker att det borde bli fler tillfällen att utföra sina laborationer.»
- Eftersom jag är kopiöst missnöjd med i princip allting den här kursen hade att erbjuda vet jag inte riktigt vad jag ska svara här. En bra början hade ju vart fungerande utrustning. När man (på Chalmers!!) måste börja varje labbtillfälle med 15-20minuters tester av precis allting man kan tänkas behöva använda för att se till att det inte är trasigt är det någonting som inte stämmer. Lättast är att skriva upp det som inte har varit trasigt vid något tillfälle: blyackumulator, regulator och solcell. Allt annat vi har använt har vid ett eller oftast flera tillfällen varit trasiga.»
- Lite tydligare info om labbar på hemsidan»
- Laborationerna kunde vart mer ingående för att kunna sätta sig in mer i projektet.»
- om kursen, vilken startade 2-3 veckor efter de övriga 2 vi läste även startat samtidigt hade vi haft mer tid att plugga på övriga kurser under repetitionsveckan. Vi hade inte behövt fokusera på rapport och redovisning också.»
- Utrustningen borde fungera bättre.»
- Oerhört viktigt att byta labbassistent!! Marston bör inte få arbeta med studenter!!»
- Byt ut Marston»
- Mer tydlighet i vad som är syftet och vad som skall uppnås»
- Vår handledare, marston, kände jag inte alls tog rollen som handledare särskilt seriöst, det kändes som om han tyckte han var där för att barnpassa oss och inte svara på våra frågor och hjälpa oss. Så en lite trevligare attityd och behjälplighet från handledaren hade varit något att se över.»
- Informationen i förväg om hur kursen kommer att fungera bör vara mycket tydligare. första veckorna förstod vi inte vilka lektioner på schemat vi skulle eller inte skulle ha. När kursen väl började kom den igång i raketfart och vi hade inte förstått hur vi skulle ha förberett oss. vi fick väldigt otydlig handledning på laborationerna varför det första av dessa tre var helt bortkastad tid. »
- En laboration till hade inte skadat»
- Omfattningen skulle kunna vara högre»
- Tydligare direktiv för presentation och rapport.»
- Allt! Gör om hela sol- och vindprojektet eller ta bort det. Styr upp det bättre och gör ett nytt labb-kompendium!»
- Att projekten har samma svårighetsgrad.»
- Tidsfördelningen. (gäller "transistorförstärkare")»
- tydligare mål med kursen, möjligheterna till att få hjälp på ett bättre sätt och få utrustning som fungerar. Var otroligt mycket saker som var trasiga.»
- Tydligare linjer på vad det är vi ska göra. Tänkte att det skulle vara mer fritt och omfattande än det var. »
- Mer engagerad lärare, fungerande utrustning och ordentlig undervisning! »
- Mer detaljerad beskrivning av hur man skriver en lab rapport»
- bättre information om presentationen! kanske att det står på informations bladet att det är ett krav på power point redovisning och att det läggs stor vikt på det. »
- Allt! Se över upplägget, handledningen, informationen av projektet men se framförallt till att ni inför nästa år har mätinstrument som fungerar!!!! Skulle minska stressfaktorn betydligt!!»

16. Övriga kommentarer

- Mekaniklaborationen var bra men Radioprojektet var mycket rörigt. »
- Att få motta nedvärderande kommentarer från labbledare är inget som uppskattas och definitivt inget vi gjort oss förtjänta av. Vi ser själva ganska allvarligt på detta och hoppas att nästa års elever inte kommer att bli bemötta på samma sätt som vi blivit. »
- Att slippa mötas av nedvärderande kommentarer från sin handledare är något man hoppas att kommande studenter slipper då det inte var något vi förtjänat över huvud taget.»
- det känns som att kursen skulle kunna vara så mycket bättre än vad den är om bara informationen skulle gå ut tydligare till eleverna så dom vet vad som väntas av dom vilket leder till att dom kan jobba mer självständigt»
- Om målet med kursen var att avskräcka mig från teknik, har den lyckats.»
- Bra att få öva på muntliga presentationer.»
- Det kändes som en utfyllnadskurs. Bör struktureras upp och göras mer seriös eller tas bort. Gillar idén med en projektbaseradvkurs men kraven kändes väldigt låga och instruktioner över vad man faktiskt skulle uppnå saknades i min mening.»
- Jag har varit väldigt stressad över hela detta projektet eftersom handledningen har varit obefintlig, större delen av utrustningen trasig -> tiden knapp. Även om det bara gällde att få godkänt så måste kursen organiseras mycket bättre! »
- Handledarna behöver ses över. (gäller "transistorförstärkare"). Se till så att handledaren som tillsätts har rätt attityd till studenterna. Detta handlar om studenter som aldrig tidigare har jobbat med projekt på detta sätt eller aldrig skrivit en projektrapport. Se till att handledaren är hjälpsam och inte bara arrogant. Det krävdes för oss att bli "pissed" på vår handledare för att han skulle börja vara till hjälp. Detta ska inte behövas. »
- Rudiger (sol & vind) sa att ett mål för kursen var att förstå att det är svårt att få ordentliga resultat, men vad är det för mening med ett sådant mål! Bättre utrustning och genomgång skulle nog ha hjälpt en del. »
- Milan va riktigt bra!»
- Obs! viktig kritik: Fysik del A var natt och dag jämfört med Fysik del B. Mycket på A kursen stressades genom. Matten som användes var ibland otydlig, och teorin bristfällig. Flera lösningsuppgifter kändes omöjliga att förstå. Del B var mycket lättare att greppa. Kanske bör del A vara längre tidsmässigt än del B?»
- Lite mer riktlinjer för hur projektet ska genomföras då alla inte genomfört ett projekt i fysik innan. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.01

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.01
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från