ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ZBASS vt13 - Matematik, del D, LMA164

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 101
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

100 svarande

Högst 15 timmar»26 26%
Cirka 20 timmar»23 23%
Cirka 25 timmar»26 26%
Cirka 30 timmar»16 16%
Minst 35 timmar»9 9%

Genomsnitt: 2.59

- Tempot var mycket lägre än Matematik del B & C vilket gjorde att man slappande av och inte lade så mycket tid utanför utsatta föreläsningar och övningstillfällen.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

101 svarande

0%»2 1%
25%»1 0%
50%»6 5%
75%»17 16%
100%»75 74%

Genomsnitt: 4.6

- Iulia Pops föreläsningar var inte så givande för mig så jag skippade en del av dem.» (50%)
- Endast föreläsningar.» (50%)
- Inte gått på alla räkneövningar då man ibland varit klar med hela veckans uppgifter väldigt tidigt.» (75%)
- Jag går på alla föreläsningar men sällan på övningstillfällen.» (75%)
- sjuk en del» (75%)
- alla föreläsningar, inga övningstillfällen» (100%)
- Missat en föreläsning pga jobb.» (100%)
- Fantastiska föreläsningar av Lars W.» (100%)
- Föreläsningarna var av god kvalitet. Kändes som väl spenderad tid (slapp att läsa i boken).» (100%)
- Missat max 5 föreläsningar» (100%)
- allt för det mesta (minus någon föreläsning och något övningstillfälle)» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

101 svarande

Jag har inte sett/läst målen»33 32%
Målen är svåra att förstå»1 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»28 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»39 38%

Genomsnitt: 2.72

- Fick säkert se dem men de upprepades inte ock det åkte in genom ett öra och ut genom det andra.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag kollar aldrig så noga på vad de är för mål med kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag minns inte målen (fast jag tror att vi gick igenom dem i början av kursen), men jag klarade provet med en 5:a endast genom att läsa igenom föreläsningsanteckningarna. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

84 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 2%
Ja, målen verkar rimliga»78 92%
Nej, målen är för högt ställda»4 4%

Genomsnitt: 2.02

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

86 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 11%
Ja, i hög grad»68 79%
Vet ej/har inte examinerats än»8 9%

Genomsnitt: 2.97

- Frågorna på tentorna motsvarade inte det vi har gått igenom under kursens gång. Det hade varit bättre att fokusera mer på svårare uppgifter, även göra fler uppgifter i boken än vad som var på planeringen. Alltför mycket tid togs till att gå igenom massa bevis» (?)
- Tentan var lik föra årets och de fick vi veta. Så blev lite som ett mönster.» (I viss utsträckning)
- Det sista avsnittet, om Asymptoter och grafritning, tog upp en väldigt stor del av tentamen, men fick knappt en hel föreläsning tillägnad sig. Det tyckte jag var lite underligt.» (I viss utsträckning)
- Jag hade uppfattat det som att det skulle ligga mer fokus på tydlig och utförlig kurvkonstruktion, men Lasse fick det att verka som att det knappt var viktigt, bara kurvan skissade upp någorlunda. Saknade en tydlig "punktlista" för konstruering av kurvor.» (I viss utsträckning)
- Men en fråga på tentamen var väldigt underligt ställd och svår att förstå. Man insåg när man såt rättningsfacit att den inte var menad som den var ställd. Skärpning!» (Ja, i hög grad)
- och jag klarade inte den. men nu i efterhand innehöll tentan det man skulle kunna» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

101 svarande

Mycket liten»4 3%
Ganska liten»15 14%
Ganska stor»26 25%
Mycket stor»56 55%

Genomsnitt: 3.32

- Föreläsningarna var mer till otyg är än hjälp. Det drogs en lång haräng bevis, alla sitter chockade frågande där och sen dras nästa harang.» (Mycket liten)
- Iulia Pops föreläsningar var som sagt inte så givande för mig.» (Ganska liten)
- Jag har läst Matte A-E på gymnasiet så de mesta var inte nytt. Men helt klart bra föreläsningar» (Ganska liten)
- Iulia Pop har istället för att lära ut bara sänkt vårat självförtroende och sedan när man ställer frågor så förlöjligar hon en och återberättar exakt vad hon har skrivit på tavlan. Hennes pedagogik är urdålig, och hon är uppenbarligen för smart för att kunna sänka sig själv till "vår nivå" för att lära ut. hade MYCKET hellre föredragit Lennart Falk eller Jonny.» (Ganska liten)
- Vår föreläsare Iulia Pop var för teoretisk i sin undervisning» (Ganska liten)
- Det var under många föreläsningar svårt att förstå vad föreläsaren gick egenom, föreläsaren kunde ibland gå egenom saker vi egentligen inte behövde kunna vilket var dåligt eftersom vi skulle kunna använt den tiden till att öva på det väsentliga. Under föreläsningarna var det svårt att ställa frågor om man inte förstod eftersom att föreläsaren förklarade ofta i svåra ord som inte var förståeliga för oss elever som aldrig gått egenom detta. Det har dessutom varit svårt att veta vilka bevis vi skulle kunna och på vilket sätt vi skulle bevisa dem eftersom föreläsarna hade olika sätt att bevisa dem, vilket gjorde att de som hade Lars hade mycket kortare och enklare sätt att bevisa dem än vi som hade Iulia, vilket gjorde allt mycket förvirrande. Det behöver vara mycket bättre kommunikation mellan lärarna så att man vet vad som verkligen gäller, för man vill ju inte få sämre betyg pga. det.» (Ganska stor)
- Utan föreläsningarna hade man nog inte förstått mycket, och de hjälper verkligen när det kommer till att man kan titta tillbaka på sina anteckningar, men föreläsningarna i sig har definitivt inte varit vad jag skulle kalla bra. Iulia Pop, vars grupp jag varit i, passar helt enkelt inte som föreläsare på den här kursen. Hon har definitivt inte hjälpt mig i mitt lärande. Min personliga åsikt är att hon kanske är för smart för den här kursen. Hon ligger helt enkelt på en helt annan nivå i matte, och kan därför inte helt enkelt förstå hur vi inte kan förstå det hon pratar om. Hon har inte varit till någon hjälp när man frågar om hon kan klarifiera något, då blir hon nästan stött och suckar, som att man är dum i huvudet som skulle kunna fråga något sånt. En annan anledning till att jag tror hon helt enkelt ligger på fel nivå för att föreläsa på den här kursen är att hon ofta hoppar över steg/göra flera uträkningar i ett steg, vilket är svårt att hänga med i när man antecknar och hon skriver så svårt, och det har ofta varit problematiskt i min egen förståelse. Jag tyckte inte om henne, hon verkade ha fel attityd, men jag tror verkligen inte att det bara är det. Varför är för att nästan alla i hela TB har klagat på henne och matematikundervisningen på samma sätt.» (Ganska stor)
- Min föreläsare gick väldigt fort fram för att hinna med mycket på lektionen snarare än att sakta ner och försäkra sig om att vi som studenter förstår.» (Ganska stor)
- Det är mycket viktigt. Dock var jag tvungen att bytta föreläsningsgrupp från Iulia Pop till Lars grupp. De är en otroligt skillnad och känns alltid som ett lotteri om man får en lärare som kan lära ut eller en som endast skriver 6 a4 per timme utan att förklara med ord och lite runt omkring så man får se samband och får en djup förståelse. Detta är något jag blivit mycket besviken på chalmers för. Det är mycket orättvist och ett lotteri om vilken lärare man får och hur svår kursen i sin tur blir att förstå. Man måste komma ihåg att vissa av oss på basåret aldrig någonsin läst den här typen av matte och därför gäller det att läraren har kompetens nog att kunna lära ut detta, inte bara kunna skriva upp 12 till en början helt obegripliga bevis. Jag har börjat ifrågasätta om det över huvudtaget sker någon som helst kontroll på hur bra en lärareverkligen är på att LÄRA. Det är ju de yrket går ut på, de räcker inte att vara en otroligt bra mattematiker. De borde iallafall kontrolleras att alla elever, oavsett lärare, har exakt samma förutsättningar att lära sig. Det som räddade mig i denna kursen är att det är så lätt att byta föreläsningsgrupp, så ett plus för det! » (Mycket stor)
- Kanonbra föreläsare, Lars.» (Mycket stor)
- Lasse var kanon! Riktigt pedagogisk och metodiskt i sitt föreläsande. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

101 svarande

Mycket liten»3 2%
Ganska liten»15 14%
Ganska stor»36 35%
Mycket stor»47 46%

Genomsnitt: 3.25

- Bara utnyttjat kurslitteraturen för uppgifternas skull.» (Ganska liten)
- det räckte med anteckningarna från förelåsningen» (Ganska liten)
- Google var till mer nytta» (Ganska liten)
- De tar upp det mesta i boken på föreläsningarna , så man behöver mest boken för enskilda exempel. » (Ganska stor)
- Bra övningsuppgifter, har inte läst jättemycket i boken, har mer fått hjälp av anteckningar från föreläsningar.» (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur med många lösningsexempel.» (Ganska stor)
- Lärde mig de mesta genom att läsa och räkna i böckerna.» (Mycket stor)
- Utan kurslitteraturen hade jag inte klarat tentan, efter de föreläsningarna. Så är det tyvärr, att det var alldeles för ofta man inte förstått någonting på föreläsningen, och fått läsa och diskutera boken för att fatta något.» (Mycket stor)
- Iulia Pop hoppade ofta över 2-3 steg lite överallt i hennes förklaringar vilket gjorde att man bara hamnade efter och hade anteckningar som var förhastade och som man inte begrep sig på. Boken har varit räddaren i nöden.» (Mycket stor)
- litteraturen funkar strålande» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

101 svarande

Mycket dåligt»5 4%
Ganska dåligt»14 13%
Ganska bra»45 44%
Mycket bra»37 36%

Genomsnitt: 3.12

- De som lagt upp filerna har lämnat dem upp och ned, sen tappa man åtkomsten till kurs hemsidan på slutet man blev länkad till nått annat ställe» (Ganska dåligt)
- i kursens början fanns ej något material överhuvudtaget på den angivna kurshemsidan, detta kom upp en bra bit senare» (Ganska dåligt)
- En del tentor hade lagts in på kurshemsidan uppochner och utan fullständiga lösningar.» (Ganska dåligt)
- Svår att nå stundtals» (Ganska dåligt)
- Lite dålig med info och uppdatering på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Lite rörig kurshemsida» (Ganska bra)
- ett felaktigt facit lades upp till övningstentorna. Även ett felaktigt facit lades upp efter tentan. » (Ganska bra)
- Hemsidorna är svåra att surfa sig fram på och till. Gäller allmänt.» (Ganska bra)
- Det missades att skriva vilken tenta som hörde till vilket facit på övningstentorna vilket rörde till det» (Ganska bra)
- Fungerade dåligt med kurshensidan efter kursen avslutades och går inte att komma in på är vilket gör det svårt att förbereda sig ordentligt om man ska göra om tentan» (Ganska bra)
- Behövs tydligare notifikationer när nytt material eller en ny labb kommer » (Ganska bra)
- Inga problem alls.» (Mycket bra)
- All info fanns» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

99 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»6 6%
Ganska bra»27 27%
Mycket bra»45 45%
Har ej sökt hjälp»19 19%

Genomsnitt: 3.73

- Först hade jag Iulia pop och där kände jag att det inte alls fungerade. Hon bara skrev och skrev och ingen hängde med på någonting kändes det som. Och det var mycket svårt att ställa frågor vilket jag kände till viss del berodde på språkkunskaper. Det var svårt att komunicera och få fram vad man menade när man kanske inte kunde precis alla matematiska termer osv utan försökte förklara lite med mer allmänna ord. Där kändes det som att det var lite svårt att få fram vad man menade och få ett givande svar. » (?)
- Examinatorn hänvisade till föreläsaren och vice versa. Trots korta och konkreta frågor så fick man avvikande svar, riktigt - riktigt - dåligt.» (Mycket dåliga)
- t.ex. när en vän mailade en fråga till kursansvariga och då hänvisade de till varandra utan att ge något svar fick jag ett väldigt nonchalant intryck av de ansvariga. » (Mycket dåliga)
- Föreläsaren (Julia Pop) verkade alltid lite irriterad när elever försökte ställa frågor under föreläsningar. » (Ganska dåliga)
- Det var svårt att få svar på vilka bevis man skulle kunna och hur mycket man skulle bevisa» (Ganska dåliga)
- På föreläsningarna och när man fråga Iulia i pauserna - välsigt dåligt. På övningstillfällena - bra.» (Ganska bra)
- På övningstillfällerna, mycket bra.» (Ganska bra)
- Excercise-lektionerna är räddningen. Utan dem hade jag inte haft en chans. Boken och föreläsningarna känns i viss mån otillfredsställande på så sätt, eftersom man hela tiden måste söka hjälp på annat håll för att förstå» (Ganska bra)
- Jättebra på undervisningsövningarna men inte lika bra på föreläsningarna så Yulia kunde bli irriterad på en för att man inte förstod. » (Ganska bra)
- Damiano våran övningsledare är jätte duktig och har hjälp oss massor.» (Mycket bra)
- Exerciseledaren var klockren!! Det är Gör väldigt mycket! Bra sammarbete med föreläsaren som kom in då och då och kollade till övningen. VÄLDIGT BRA!» (Mycket bra)
- Mycket bra på övningstillfällena - väldigt, väldigt dåligt på föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Övningsläraren Damiano är väldigt duktig på att lära ut och förklara komplicerade saker på ett mer förståeligt vis.» (Mycket bra)
- det var lätt att fråga på övningstillfällena.» (Mycket bra)
- Återigen, Lasse tog sig alltid tid att svara på ev frågor från oss studenter. » (Mycket bra)
- Tack vare övnings-tillfällena med bra övningsledare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

101 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 10%
Mycket bra»82 81%
Har ej sökt samarbete»8 7%

Genomsnitt: 3.97

- Vi hjälps åt bra.» (Mycket bra)
- Jobbat mycket med kompisar, vilket funkar bra för mig.» (Mycket bra)
- Inom den egna gruppen. Med övriga studenter har man ingen kontakt med.» (Mycket bra)
- Chalmers studentkår är bäst» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

99 svarande

För låg»2 2%
Låg»11 11%
Lagom»62 62%
Hög»20 20%
För hög»4 4%

Genomsnitt: 3.13

- Den kändes låg under tiden, men nu i efterhand tycker jag att det borde varit högre belastning för att förstå allt. » (?)
- Ganska lågt tempo jämfört med förut, men det var att vänta iom att det var en 4,5-poängskurs.» (Låg)
- På kursen va belastningen låg men eftersom vi hade tre kurser parallellt hade den inte kunnat vara högre» (Låg)
- Låg i början hög på slutet» (Lagom)
- I och med att vi fick leta reda på mycket information själva så blev arbetsbelastningen väldigt mycket högre.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

99 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»65 65%
Hög»26 26%
För hög»6 6%

Genomsnitt: 3.35

- Lägre än andra perioder» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

100 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»8 8%
Godkänt»23 23%
Gott»39 39%
Mycket gott»29 29%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr gjorde föreläsningarna att kursen i sig blev sådär kul. Jag tycker annars att matematiken vi räknat på har varit den roligaste matten, gillar derivata och kurvor. Men föreläsningarna tar ner betyget.» (Dåligt)
- Jag har lärt mig en betydlig del matematik, så kursen har väl gjort sitt egentligen - men Iulia Pop har bara försvårat inlärningen och sänkt den allmänna moralen av föreläsningsgruppen.» (Dåligt)
- I jämförelse med de tidigare mattekurserna på TB kändes det som att lektionernas innehåll inte var särskillt aktuellt för vad som skulle exsamineras. Vi ägnade exempelvis en halv lektion till ett krångligt bevis som inte änns fanns på bevislistan.» (Dåligt)
- Vi hade Iulia Pop. Hon gick igenom bevis alldeles för snabbt och utan att förklara vad vi skulle använda dem till. Hon lärde ut bevis som var mycket mer avancerade än vad vi behövde kunna utan att berätta det för oss. Hon skrev litet och det var svårt att se vad hon skrev vilket blev ett problem när hon skrev så snabbt att man inte hann skriva ned det medan hon sa det. Det gjorde att det inte heller fanns möjlighet att hinna tänka och förstå det hon skrev. Mycket svårt att hinna med att ta till sig det hon försökte lära ut även om hon verkade vara bra på matematik i sig.» (Dåligt)
- När jag väl bytt till Lars föreläsningsgrupp var det en bra kurs, men det beror så otroligt mycket på vilken av lärarna man fick och det känns ganska dåligt att de ska vara slumpen som avgör att halva klassen får det mycket svårare eller lättare» (Godkänt)
- dock kunde föreläsaren hamna på sidospår med bevis som vi inte skulle kunna och då kunde man tappa bort sig. hon ville gärna skriva fort och många tappade bort sig i hennes takt. dock kunde hon matte mycket bra. » (Gott)
- Lars är jättebra och jag är jättenöjd. Lagom mycket bevis och det var tydligt tidigt vad vi skulle plugga på med teori delen. Har inte upplevt det innan.» (Mycket gott)
- Intressant!» (Mycket gott)
- Rolig kurs med bra lärare.» (Mycket gott)
- något uttröttande p.g.a. det ständiga upprepandet av "derivatan av f av g av x..." och "lim h går mot noll f av g av x..." men det finns nog ingen lösning på det... » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällen.»
- allt»
- allt»
- Upplägget under föreläsningen.»
- LARS! Otroligt duktig på att lära ut. Ingen behövde ställa frågor för han visste precis vad vi undrade och besvarade innan någon behövde fråga. Mycket duktig på att lära ut.»
- Lasse- helt klar bästa föreläsaren hittills. :)»
- Lasse, eller någon annan som är lika bra på att lära ut.»
- materialet och arbetsbelastningen, då perioden innehåller 3 kurser till skillnad från tidigare så är det bra med lite lugnare matematik-del»
- Lärare har jag fått väldigt positivt intryck av!»
- Lars, han är bästa läraren jag haft under alla mina skolår. »
- Lars! Riktigt bra och tydliga föreläsningar. Förklarar på ett bra sätt och föreläser i ett lagom tempo.»
- Kunskapen hos alla övningsledare och räknecaféer!»
- Lasse underbart bra föreläsare. Poängterar tydligt vad som är viktigt att lägga tid på och hans anteckningar var till mycket stor hjälp inför tentamen!»
- Upplägget av kursen»
- Lasse! Kanonduktig föreläsare!»
- Vår övningslärare Damiano»
- Excercise-lektionerna. »
- Lars gör en fantastisk insats och bör fortsätta hålla kursen. Han avväpnar avancerade begrepp på ett väldigt effektivt sätt och får alla att förstå. »
-
- Lars Westerlund - Kanonlärare som älskar det han gör och får oss i åhörarbänken att förstå! En man av rang! »
- Kursen var i stort väl upplagd.»
- Damiano är en fantastisk övningsgruppsledare!»
- litteratur, innehåll»
- samma undervisningsupplägg »
- Lasse som föreläsare. Han får en att känna sig lugn, trots mycket nytt att lära sig!»
- Lasse som föreläsare! »
- The showmanship»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De som undervisar ska vara pedogogiska. »
- inget»
- inget»
- Föreläsningarna, varför göra det så komplicerat när matematiken inte alls är så komplicerad? Mer förståeliga föreläsningar, när man går egenom en asymptot borde man också måla upp en så att man verkligen förstår och ser vad det är, inte bara en massa text.»
- Iulia Pop som föreläsare. Hon ändrade till och med och la till sakert i bevisen vi skulle kunna, som den andra gruppen, som hade kursansvariga Lars, inte gått igenom. Detta gjorde det väldigt komplicerat att plugga in dem, då de inte överensstämmnde med boken och det var alldeles för komplicerade saker.»
- Korrekta facit efter tentan?»
- skötandet av kurshemsidan, lägg upp kurs-pm och veckoplanering tidigt så elerverna är förberedda»
- Ta gränsvärden för sinv/v=1 i del B som handlar om gränsvärden, så som det var ca två år tillbaka. »
- Vi hade Iulia på både föreläsning och övningstillfälle. Detta var inte att föredra då man inte kan få saker förklarade i andra ord om man inte förstod på föreläsning. Dessutom räknade hon inte exempel på allt som togs upp i de rekommenderade övningarna och drog massa onödiga bevis - slöseri med tid.»
- Man bör inte ha samma lärare på exercise som på föreläsning. Man bör ha chans att få saker och ring förklarat på ett alternativt sett. Inte lägga så mycket fokus på bevis vi inte kommer tenta på på föreläsningarna. »
- Fler uppgifter i boken. Mer samarbete mellan lärare och examinator, dom verkade inte prata allt sinsemellan. Det blir lite jobbigt när man måste maila examinatorn och fråga i ett kör! »
- Lärarna var väldigt otydliga angående hur bevisen skulle se ut. De hade även väldigt svårt att svara på frågor om detta.»
- Korrekt upplagda övningstentor och lösningar och se till att föreläsarna inte skyndar igenom kursens innehåll för fort.»
- Iulia Pop bör inte vara en föreläsare.»
- Skulle vilja ha mer exempel/undervisning om hur vi tillämpar matematiken.»
- Ha endast en föreläsare eller se till att de gör ett bättre samarbete mellan föreläsarna. Att de vet vad den andre gör. Att ha en föreläsare som utformar tentan och bara har koll och informerar sin egen grupp fungerar inte!»
- Hade vart toppen om de 2 lärarna kunde komma överrens om ett en gemensam bevislista samt exakt hur mycket man faktiskt behöver härleda på varje bevis.»
- Lite nogrannare och pedagogiska genomgånger och bevisen. Ofta gick det för snabbt. Antingen lyssnade jag och förstod beviset eller så skrev jag av. Jag hann aldrig göra båda.»
- En mer pedagogisk föreläsare?»
- Se till att det är föreläsare/examinatorer som bryr sig om att eleverna ska få rätt information i rätt tid.»
- Inte börja alla föreläsningar med tunga bevis. Tror man lättare tar till sig beviset om man gått igenom en enklare uppgift först, på så vis kan man återknyta till den enklare uppgiften medan man går igenom beviset.»
- Jag önskar att föreläsningarna kunde fokusera mer på ordentliga genomgångar av hur man löser problem istället för att gå igenom många uppgifter på ett sätt som gör att man inte hänger med och så tycker jag inte att det är någon mening att gå igenom bevis på föreläsningarna eftersom de ju ändå står i boken och hjälp att förstå dem ändå inte ges på ett ordentligt sätt på föreläsningarna»
- kursansvarigas dåliga attityd. kanske inte väldigt konstruktivt, men Lars gjorde inget vidare bra jobb som ansvarig. Om man mailar en fråga till ansvarig för kursen bör denne försöka ge ett bra svar!»
-
- Ta lärdom av Johnny och Lennart när det gäller repetitionsveckan. Rusa inte på massa tentauppgifter direkt, ta tid att sammanfatta det viktigaste från kursen.»
- bättre samarbete mellan lectorerna då det var väldigt mycket som var oklart vad som förväntades av en till tentamen»
- Inte gå igenom bevis under föreläsningstiden som ej tas upp på tentan. Självklart bra att förstå bättre men om man ska få ut så mycket som möjligt av tiden borde de ha slopats»
- vilka bevis som skall kunnas, gärna att man vet klart vilka som gäller. var förvirrande i början av kursen. sen att föreläsaren inte drar upp nya bevis och fastnar i dem en hel föreläsning. mer struktur kanske»

16. Övriga kommentarer

- Jag är besviken på chalmers när det gäller lotteriet om vilken lärare man får och hur bra denna är på att lära ut. Det känns som att det är något man borde se över rutinerna för eftersom det i så gott som samtliga kurser på basåret funnits en grupp med en jättebra föreläsare och en där man haft stora problem att förstå och lära sig något över huvudtaget. Hoppas man inser att det handlar om att lära ut, inte hur duktig man är själv och precis som alla andra yrken borde man kunna ställa krav på kompetensen inom de område de faktiskt ska arbeta med, som i detta fall är att föra kuskapen vidare och få oss att förstå vad vi faktiskt gör! »
- Man märkte sent att kursen endast var 4,5hp. Visst det var lite mindre övningar men examination och förberedelser vart den samma.»
- Kommunikationen mellan de två föreläsarna har varit under all kritik. Flera gånger har kurskamrater e-mailat examinator för frågor gällande bevisen till tentan och inte fått svar på sina frågor. Vi har fått olika bevis i de två grupperna varav den ena gruppen har fått betydligt längre och utvecklande bevis än den andra. Bevisförklaringen borde vara den samma i de båda grupperna. »
- Lars är bäst»
- Antingen får Chalmers lägga ner att ha två olika föreläsare för Tekniskt Basår eller så får ni ta tag i det ordentligt för så som det har fungerat denna läsperiod är helt oacceptabelt! Jag har varit i Julias föreläsningsgrupp där undervisningen har gått så otroligt fort, jag har knappt hunnit skriva av i det tempot vi har haft och man har märkt hur ilskan i salen från elever har varit påtaglig på grund av detta. Jag har förståelse för att det är mycket som ska hinnas med men vissa tillfällen har vi legat långt före planeringen medan eleverna inte har hängt med i det som har undervisats. Vid många tillfällen har det dessutom varit oklarhet om vad som krävs i kursen och vad som inte krävs. Ett konkret exempel är att första föreläsningen fick vi utdelat en lista på vilka bevis som skulle ingå i kursen. I mitten av kursen har någon (Lars?) bestämt att ett bevis ska strykas och delar ut en ny lista till sin grupp. Vår grupp får ingen information från varken Julia eller Lars och framförallt ingen ny lista. Istället hör vi det ryktesvägar av elever från andra gruppen och näst sista föreläsningsveckan får vi det bekräftat efter att flera elever frågat Julia, beviset skulle strykas. De första gångerna svarade hon bara på frågan till de elever som hade frågat, hon meddelade alltså inte övriga gruppen direkt! Det finns även misstankar om att vi inte har gått igenom allt vi skulle. Implicit derivering fanns skrivet på en form som dör upp på gamla tentor, denna form har vi inte alls gått igenom på föreläsningar. Julia har på en föreläsning skrivit upp formen men aldrig förklarat den eller räknat med den. Istället fick vår fysikföreläsare lägga ner tjugo minuter för att gå igenom den i slutet av kursen. Han var chockad över att vi inte kunde derivera och sa att han aldrig hade fått frågan något tidigare år. Tittar man på tidigare mattetentor så känner jag dessutom för första gången sedan jag började basåret att det vi har gått igenom på föreläsningar inte är det som finns på vissa av övningstentorna. Så inför tentan var jag riktigt orolig för att saker som jag inte känner igen skulle komma men jag antar att jag hade tur denna gången. Vi har även på Julias föreläsningar gått igenom hjälpsatser till våra bevis. Det har då varit oklart om man måste bevisa dessa hjälpsatser innan det egentliga beviset. Julias svar var att hon tyckte det (men hon visste alltså inte vad som krävdes för kursen). Jag som elev är inte intresserad av vad hon tycker utan jag vill veta vad som ingår i kursen och vad vi ska examineras för. Mail har även skickat till Lars, examinatorn för detta men han har vägrat att svara på frågorna utan hänvisat till Julias föreläsningar eller boken (som då inte är ekvivalenta) och då inte ger något svar på frågan. Vi har alltså fått gissa på tentan. Att ha en examinator som vägrar svara på konkreta frågor är absurt. Jag vet att det har skickats många mail till Lars och de har besvarats på samma sätt, han har hänvisat till någon annan istället för att svara. Mycket information angående kursen har Lars gett sina elever, de har berättat för oss övriga i vår Facebookgrupp för basåret, det är så vi faktiskt har fått information, ryktesvägar. Så får det absolut inte vara! Jag känner absolut att jag har missgynnats i denna kurs när man totalt har struntat i hälften av eleverna och inte gett dem alls samma möjlighet. »
- Jag går i grupp 7. Övningsledarna vi har haft har varit väldigt duktiga och hjälpsamma :)»
- Det fanns ett antal föreläsningar där tid lades på saker som inte kändes helt relevanta. T.ex. matematiska bevis som vi inte "behövde" känna till. Det fanns säkerligen en tanke bakom det men för min del så ser jag hellre att den tiden läggs på räkneexempel eller något annat som vi drar mer nytta av till tentamensskrivningen. »
-
- Tyckte Lasse var bra»
- Temposkillnaden var stor mellan Matematik B-C och Ma D. Dels innebar detta större press och stress i period 2 och en mer avslappnande period 3. Dock gjorde projektkursen att stressen jämnades ut lite grann.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.87

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.87
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från