ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt13 - Styr- och reglerteknik, LET192

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»7 36%
Cirka 20 timmar»8 42%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- Bortsett från obligatoriska labbar så spenderades fredag och måndag förmiddag, innan tentan, till att gå igenom tentor. Det är all nedlagd tid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»1 5%
25%»0 0%
50%»3 15%
75%»7 36%
100%»8 42%

Genomsnitt: 4.1

- Gick endast på de tre obligatoriska labbarna bortsett från den halva föreläsningen som jag satt och somnade på.» (0%)
- Gjorde examensarbete på halvtid. Föreläsningar och labbar var utspridda på veckans alla dagar så jag fick prioritera exjobbet många dagar.» (50%)
- Var sjuk annars bra föreläsningar » (75%)
- För lite i styrdelen, känndes som det bara var repetition de tre sista veckorna» (75%)
- Några föreläsningar har krockat» (75%)
- Hoppade över en frivillig inlämningsuppgift, annars 100%...» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 42%

Genomsnitt: 2.68

- Reglerdelens mål var tydliga, styrdelens obefintliga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- "jag har läst målen målen men jag kommer inte ihåg vad jag tänkte just då" -borde finnas..» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 14%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Inte deltagit i någon icke obligatorisk aktivitet och maximalt lagt 10h på hela läsperioden i pluggtid och får en klar fyra. Har inte heller några vidare förkunskaper. Kursen är ett skämt!» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 57%
Ja, i hög grad»5 35%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.5

- Det var lite väl låg nivå faktiskt» (I viss utsträckning)
- Tentan kan nog gå till historien som den absolut enklaste genom tiderna.» (I viss utsträckning)
- Har ju tyvärr inte läst målen, men testade examinationen målen så är de alldeles för lågt ställda.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»6 31%

Genomsnitt: 2.84

- Reglerdelen var så långsam så det var ganska enkelt att ligga ett kapitel före hela tiden. Styrdelen var ännu mer seg och långsam, sista 3 veckorna gjorde vi till och med samma kapitel. Föreläsningarna har med andra ord för mig varit till för repetition och att jag inte missat ngt.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar som kändes värda att närvara på, gäller båda delar av kursen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»11 61%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 3.05

- Kurslitteraturen är 10-15 år gammal. Den har hjälpt mig att klara tentan, men jag är skeptisk till hur mycket av det som fortfarande är relevant, särskilt inom ett område som förändras så snabbt som detta.» (Ganska liten)
- Lektionerna var bra så man behövde inte läsa ihjäl sig i böckerna.. BRA! » (Ganska liten)
- Inlärning och inlärning, kurslitteraturen var till stor hjälp på tentan då man inte behövde lära sig något innan man gick dit.» (Ganska stor)
- Styrteknikkompendiet hjälpte inte särskilt mycket. Borde finnas någon bättre litteratur.» (Mycket stor)
- Bra kurslitteratur, kompendiet i styrteknik kunde kännas något slarvigt ibland, men annars som sagt mycket bra och relevant litteratur!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 3

- Varför använda pingpong, det blir omständigt för oss studenter.» (Mycket dåligt)
- I styrtekniksdelen var uppstyrningen av labbgrupper dåligt planerad. » (Ganska dåligt)
- Fast samarbetet mellan Robban och Bertil lämnade en hel del att önska..» (Ganska bra)
- Bertil har varit bra med allt sådant. Robban däremot är organiserat kaos personifierat. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»6 31%
Har ej sökt hjälp»6 31%

Genomsnitt: 3.94

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.78

- Kul att optimera en regulator med förinställda hack på 50% skillnad. Något svårt att känna den där varma mysiga känslan när man optimerat en regulator.. labben var mer en utmaning att få den mindre kass tyckte jag» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»6 31%
Låg»4 21%
Lagom»9 47%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.15

- Kändes lite som semester jämfört med andra kurser » (För låg)
- nog de "billigaste" 7.5hp man kan få. » (För låg)
- Väldigt grundläggande» (För låg)
- snark» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»2 10%
Låg»4 21%
Lagom»11 57%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.68

- Gjorde examensarbetet parallellt så arbetsbelastningen har varit vettig även om belastningen i kursen varit obefintlig.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»3 15%
Godkänt»6 31%
Gott»7 36%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En mycket intressant kurs, speciellt styrdelen. Men som inte alls lever upp till förväntningarna. För att testa våra kunskaper krävs klurigare frågeställningar och det vore en fördel om allt material som innefattas i kursen används. Nu har stora delar av kursen slopats, vet inte om det är för examinatorerna är lata eller var det ligger. Resultatet blir ju dock att vi får en bekräftelse på att vi klarar något, men sanningen är att vi bara kan hälften. Hur får det Chalmers att se ut när man kommer ut i arbetslivet och säger sig kunna massa saker å sedan har kunskap som en gymnasieelev.» (Mycket dåligt)
- Kurslitteraturen var 10-15 år gammal. Antingen finns det inte ny forskning på detta område (vilket verkar konstigt då kursen går igenom ny teknik), då har jag svårt att se kursen relevans. Eller så finns det ny forskning och uppdaterad kurslitteratur, men då undrar jag varför kursansvarige inte brytt sig om att förbättra kursen. » (Dåligt)
- Hade gärna lärt mig mer fördjupande. Som det är nu är det vanligt formelstoppande och att lära sig en metod. Ganska meningslöst och inte så givande.» (Godkänt)
- Man kan gå in mer i detalj på båda delarna.» (Godkänt)
- Inte dåligt och det är intressant men det blir bara ett pyttelitet skarp på ytan, inget tillfälle till djupare förståelse, förstår att det är en grundkurs men det är så jag tycker» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Catia-delen, men gärna fler funktioner utöver kinematics-delen vore kul att lära sig. Det blev mest ett extra övningstillfälle snarare än en utvecklande Catia-kurs. »
- Labbarna»
- Bertils litteratur var väldigt bra. Skönt med svenska också.»
- Lärarna. Både Robban och Bertil tyckte jag var jättebra. Målen var tydliga och klara. »
- Hade gärna haft reglerlabben tidigare i kursen.»
- Bra och strukturerade föreläsningar i Reglertekniken och bra labbar. Styrkteniken kunde vara mer strukturerad.»
- Reglerlabb och lägga den tidigare, bra för förståelse»
- Det mesta, felet ligger inte i vad som lärs ut utan vad som saknas.»
- Föreläsarna!»
- Labbarna var nyttiga.»
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tidigarelägg första delen av reglerlabben och tydligare uppgifter på andra styrlabben.»
- Uppdatera kurslitteraturen! Det är bättre att endast ha förläsningarsanteckningar snarare än ett kompendie som man hela tiden ifrågasätter relevansen av.»
- Labb 2 plc (LOGO) , ngra fler uppgifter skulle behövas då de flesta var klara redan efter 1 timme»
- Andra labben icstyrtekinik bör tas bort, den gav inget»
- Labbarna.. Det får ju finnas ett mer djupgående mål än att "det är ju kul att labba lite" tycker jag..»
- Första delen på regler labben bör läggas tidigare å styrlabben bör göras tydligare»
- Andra labben i styr gav inte mycket. »
- Kunde vara mer labbar i reglerteknik. Istället för 2 i styrteknik kanske man kan ha 1,5 i varje och på det sättet få ut mer. Lägg labbarna tidigare under kursens gång med.»
- Storleken på kursen. Man måste kunna gå igenom fler och svårare områden för att ge studenterna möjlighet att utvecklas.»
- Man kanske skulle kunna koppla ihop kursens båda delar lite tydligare?»
- Vet inte om upplägget med styr/reglerteknik med två olika lärare var så lyckat. Om man nu ska ha två ämnen i en kurs kanske man ska se till att man har samma lärare i både styr och reglertekniken. Vet att de hade så förra året»
- Mer labbar»

16. Övriga kommentarer

- Styrdelen kan fördjupas, att efter tre veckor inte gå igenom något nytt känns som att vara tillbaka på högstadiet.»
- Robbans "laser uzi" var väl en liten krydda men jag tror faktiskt att resultatet blev nog ändå övervägande dåligt tyvärr. Det var lite gymnasiekänsla över hela styrdelen tycker jag men där blev det lite för mycket. Lämna den på kontoret nästa gång tack!»
- Det är kurser som denna som gör att man inte är det minsta stolt över sin bachelor. Snarare är det så att man skäms över hur lite man kan, trots den status det innebär med en bachelor på Chalmers. »
- I styrtekniksdelen hann vi inte alls med allt vi skulle kunnat.. pneumatik, plc m.m vart borttaget. Hade varit bra att få med den hela planerade kursen! Dålig planering från föreläsare.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.31

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.31
Beräknat jämförelseindex: 0.57


Kursutvärderingssystem från