ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt13 - Matematisk överbryggningskurs, LMA224

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»2 8%
Cirka 20 timmar»6 24%
Cirka 25 timmar»6 24%
Cirka 30 timmar»5 20%
Minst 35 timmar»6 24%

Genomsnitt: 3.28

- Läser 150%» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»2 8%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»7 28%
100%»14 56%

Genomsnitt: 4.2

- Har inte gått på mer än den första föreläsningen utan har läst allt labbmaterial istället. Det var bra upplagt att man kunde klara labbarna på det som faktiskt stod i labbhandledningen.» (0%)
- Vilken undervisning? Dan höll jättebra genomgångar men tyvärr så var det inte samma kunskap som vi examinerades på.» (25%)
- pga schema-krockar» (75%)
- Föreläsningarna suger. Det gås ju bara igenom det som kommer på labbarna. Och det som vi gör på labbarna är ju inte det enda som kommer på tentan. Behövs mer föreläsningar och mindre labbar. » (75%)
- Onödig» (100%)
- (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 16%
Målen är svåra att förstå»5 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 32%

Genomsnitt: 2.8

- Han kanske visa dem första dagen men inget jag kommer ihåg. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Missade först veckan. Så ansvaret ligger på mig att leta upp målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- För det första fick vi kunskapskrav från läraren väldigt sent. Först efter halva kursen fick vi reda på vad den egentligen skulle handla om. Och dessutom fick vi inte undervisning eller material så att vi skulle kunna nå dessa mål. » (Målen är svåra att förstå)
- Men kravlistan underbar,» (Målen är svåra att förstå)
- Men målen är skeva då flervariabel inte är ett krav för kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 54%
Nej, målen är för högt ställda»10 45%

Genomsnitt: 2.45

- Gränsfall för högt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Alla de olika bevis och härldningar som vi sedan fick på kravlistan var aldeleds för svåra eftersom det fullständigt saknades undervisning i kursen. Ingen teori gick igenom förän alldeleds på slutet efter att vi vid flertal tillfällen klagade både direkt till lärare, och de studenter som skötte all undervisning. Dessutom mail kontakt och via studentcentrum. Hela tiden ifrågasatte det vad vi sa, Jack tog oss inte på allvar. Tillslut kom han på några labborationer men inga föreläsningar! » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är orimligt att förvänta sig att folk ska lära sig allt på egen hand. Lektioner(som är genomgångar) med doktorander som aldrig gjort detta tidigare är inte vettigt för inlärning. Flervariabel är inte ett förkrav för kursen, men kursen bygger på att man ska ha läst den. Detta gör att målen blir orimliga.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»11 45%
Ja, i hög grad»10 41%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.54

- Tentan var ett skämt! det enda vi kunde utgå ifrån var en övningstenta. Den vi sedan fick var otroligt svårt en 8 p uppgift kunde innehålla 4 olika delfrågor mycket omfattande. Man kunde tro att läraren trodde att kursen omfattade 15 hp» (I viss utsträckning)
- Fråga 2 på tentan var rent bevis i linjär algebra, vilket jag var under uppfattningen att inte skulle komma(också inte ett förkunskapskrav till kursen).» (I viss utsträckning)
- Mer elak. Tenta har jag inte skrivit, jag minns inte ens att vi gjort randvärdesproblem utan alla randvärden.» (I viss utsträckning)
- Hade hellre sett att en större del av tentan täckte det vi faktiskt gjort på labbarna.» (I viss utsträckning)
- Uppenbart svårare än både övningstenta och tidigare tenta!» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»14 58%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»4 16%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.66

- Helt orelevanta föreläsningar, skrev lite matlabkod utan att förklara vad den gjorde eller vad problemet som skulle lösas var. » (Mycket liten)
- Undervisningen var fruktansvärt dåligt. "studenten" som skötte undervisningen kom sent varje lektion ! Och sedan var det inte mycket till föreläsning så all teori och kunskap fick läras in på egen hand. » (Mycket liten)
- Mer och grundligare föreläsningar behövs» (Mycket liten)
- Övningsledarna som undervisar är inte bra, inte bra alls. De var nästan alltid försenade och oförberedda.» (Mycket liten)
- Dan gjorde sitt bästa men han har ingen erfarenhet av utlärning, "lektionerna" var dessutom bara genomgångar för matlab, och inte för att man skulle lära sig något.» (Mycket liten)
- Föreläsaren var extremt dåligt förberedd, om man nu ska ha föreläsning över huvud taget, ta det då seriöst! Katastrof för chalmers anseende.» (Mycket liten)
- Labbarna har fungerat väldigt bra! Däremot har tycker jag att man som lärare skall komma i tid till lektioner. Varje fredagslektion var ni minst 10 minuter sena ofta uppemot 20 minuter. Det är inte ok. Teoriundervisningen och lektionerna kunde varit bättre strukturerade.» (Ganska stor)
- Bra labbhandledare» (Ganska stor)
- Undervisningen var en mycket viktig del för att klara av den här ganska breda och svåra kursen. Tyvärr lämnade upplägget en hel del i övrigt att önska. Examinatorn var närvarande på första föreläsningen och höll i introduktionen för kursen. Sedan tog två doktorander (tror jag?) över undervisningen. Den som höll i majoriteten av undervisningen var säkert kompetent på området, men undervisningen var ett skämt, föreläsningarna verkade inte vara förberedda över huvud taget och slarvfel på tavlan förekom hela tiden, som regel snarare än undantag kom föreläsningsledaren ca en kvart för sent (fruktansvärt respektlöst slöseri med vår tid!) och det var krångel med lokaler och så vidare. Visst måste doktorander få sina undervisningstimmar, men det hade känts bra om examinatorn själv inte övergav skutan helt och hållet. Extra retligt var att han (examinatorn) var närvarande på något labbtillfälle och verkade vara mycket duktig. Man kan inte annat än anta att kursen hade gått mycket lättare och varit mycket trevligare om han hade varit med hela tiden...» (Ganska stor)
- De hjälplärare som fanns på plats var till myclet stpr hjälp pch jag lärde mig jätte mycket.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»6 24%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»7 28%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.44

- Finns ju ingen kurslitteratur!! Det är väldigt dåligt. » (Mycket liten)
- Vilken litteratur? Jag stiderade alla labbpm vi fått ut (eftersom drt skulle Täcka hela tentamen. Villet det INTE GJORDE ! » (Mycket liten)
- Oerhört svårt att förstå jacks"s egenskrivna material och eftersom vi inte heller gick igenom det så var det svårt att få förklaringar.» (Ganska liten)
- jag har ju behövt förlita mig totalt på att läsa mig till sånt som flervariabeln skulle gett. Alltså borde detta vara ett förkunskapskrav, men eftersom flervariabeln inte är ett förkunskapskrav så är det orimligt att man ska behöva lära sig allt själv.» (Ganska stor)
- Suveränt labbmaterial.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»15 60%
Mycket bra»7 28%

Genomsnitt: 3.16

- Hade varit bra om allt var klart innan kursen började. Ex. kravlistan kom inte upp på kurshemsidan förän efter flera veckor.» (Ganska dåligt)
- Allting man förväntade sig skulle finnas där fanns där, detta höjer dock inte min åsikt om kursen.» (Ganska bra)
- Lät att hämta hem uppifterna ifrån internet.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»3 12%
Ganska dåliga»6 24%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»9 36%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Övningsledarna var inte konsekventa, ibland kunde de inte och det fanns vissa kommunikationsproblem.» (Mycket dåliga)
- Läraren, Jaques, ville inte delta på föreläsningar eller övningar.» (Mycket dåliga)
- Vi fick aldrig svar på våra frågor "studenterna" som höll kursen kunde inte den teorin som vi förväntades kunna. Man kunde få svar som" ja tycker inte att bevis är så roligt, man har ju ingen användning för dem" jätte kul att höra när det förväntas att man sitter 7 v och memorerar utantill mass bevis och härledningar» (Ganska dåliga)
- Då undervisningen som nämnts ovan lämnade en hel del i övrigt att önska så var trycket ganska stort de gånger det fanns möjligheter till frågor och väntetiderna på hjälp under labbtillfällena kunde ibland bli löjligt långa.» (Ganska dåliga)
- Det fanns hjälp att få på matlab uppgifterna. Det faktum att man klarar av matlab uppgifterna är dock inte ett tecken på att man lärt sig dom underliggande principerna.» (Ganska bra)
- Dan är bäst.» (Ganska bra)
- Jag satt ofta kvar till sent i skolan och labbade. Det var SUPER att Jacques svarade på mina mail så sent!» (Mycket bra)
- Möjligheterna att ställa frågor var lite blanad, det berorde helt på vem som man frågade hjälp ifrån. » (Mycket bra)
- Hjälp av övnimgsledarna har fungerar kanon. Vart var examinatorn som sesan skrev tentamen ?! » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»19 76%
Har ej sökt samarbete»4 16%

Genomsnitt: 4.08

- Annars hade jag inte kunnat slutföra kursen överhuvudtaget. » (Mycket bra)
- Man får ju mer hjälp av övriga studenter än av lärare. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 29%
Hög»7 29%
För hög»10 41%

Genomsnitt: 4.12

- Labbarna i kursen har tagit vädigt mycket tid. Men har också varit väldigt givande.» (Hög)
- Något ska man ha läraren till, under kursen fick man lära sig allt på egen hand eftersom läraren inte ville undervisa.» (För hög)
- För hög jämfört med tentan. Det finns saker som kommer på tentan som vi aldrig ens har gått igenom. Skulle vara najs att ha en bok att luta sig tillbaka på då som man kan läsa. Calculus, som han rekommenderade, är ju alldeles för bred. » (För hög)
- Då många uppgifter kräver att man har en djup förståellse utav matematiken så lades mycket energi och tid på att tolka och förstå uppgifterna. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»8 32%
Hög»12 48%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.76

- 150% plugg. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»8 32%
Dåligt»6 24%
Godkänt»6 24%
Gott»4 16%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 2.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fruktansvärt dålig kurs. Som enbart kan beskrivas som ett sett för Chalmers att hindra oss från lindholmen att gå en master. 7 labbar och en enorm tenta med bevis och ingen undervisning. » (Mycket dåligt)
- Tentamen skiljde sig mycket från undervisningen och trots att man deltagit i allting och gjort alla labbar två gånger så kunde man ändå inte klara tentan. Däremot kravlistan var bra förberedning inför tentan men den skiljde sig mycket från undervisningen. » (Mycket dåligt)
- Sämsta kursen ever under mina 3 år på Chalmers. Inga folk på föreläsningarna så det säger ganska mycket. Och många hoppade av kursen. » (Mycket dåligt)
- Kursen ger mig inte alls en överbryggning från högskoleutbildning till master. Det som vi examinerades på var teori och bevis. Jag tycker det är dåligt att vi fick göra labbar Och en väldigt svår tenta ! Jag förväntade mig labbar och ev en tentamen som testade den kunskap vi lärt in under 8 veckors tid. Inga matematiska härledningar och bevis. Det är inte en matematikmaster vi ska läsa ! Den matematiken som Z på Johanneberg läser är inte av denna teoretiska grad.» (Mycket dåligt)
- Kursen är ett skämt, i all ärlighet så borde högskoleingenjörs-matten bli mer som Civil-matten då det kapas viktiga moment ur matematiken. Denna överbryggningskurs kompenserar inte för bristen i de tidigare matekurserna.» (Dåligt)
- Fruktansvärt dåligt planerad och genomförd kurs. Främsta anledningar: 1. Mycket förvirrade föreläsningar och genomgångar, som präglas av total okunskap om vilka förkunskaper studenterna har. 2. Avsaknad av pedagogiska moment som förekommer i ALLA andra kurser med räknemoment, t ex övningsuppgifter till respektive avsnitt (att räkna, inte som labbarna) och lärarledda räkneövningar.» (Dåligt)
- Kändes som om examinatorn inte riktigt testade oss på det som vi har gjort under 7 veckor.. Utan mer mer att han testade oss på matematiska definitioner istället för det som vi har arbetat med, Matlab.» (Dåligt)
- Under perioden var allt riktat mot labbarna men på tentan var det nästan ingen Matlab.» (Godkänt)
- Hade fått bättre om föreläsningarna var bättre förberedda.» (Godkänt)
- Labbarna MVG. Lektionerna G.» (Gott)
- Mycket bra datorövningar, men undervisningen är kass.» (Gott)
- Om tentan va lättare, full pott.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna var bra men kanske lite mycket i förhållande till hur lite av det som kom på tentan.»
- Inget»
- Inget.»
- Övningsledare!»
- Alla datorövningar.»
- Kursen bör ses över!»
- Laborationerna»
- Ingenting. »
- Doktoranderna är duktiga, men utan tillräcklig information om vår bakgrund inom matte har deras genomgångar blivit mycket ojämna i nivå»
- Upplägget med att lära sig med matte mha. Matlab.»
- Det var bra med många lab tillfällen där man kunde fråga labledare efter guidning och tolkning utav frågorna då jag tyckte att det var det svåraste under kursen. »
- Ingenting.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningar som är relevanta till tentan, mer pålästa föreläsare. Presentera matten för oss som vi ska kunna, mycket är kanske repetition men som vi inte använt på 2.5 år annat var helt nytt som var helt omöjligt att lära sig själv då labtexterna var otydliga.»
- Det mesta på kursen som ja nämnt ovan. Bestämm om kursen ska vara en mattekurs eller en matlab kurs. för det är svårt att trycka in typ 2-3 mattekurser plus en matlabkurs i samma !»
- Läraren sköter undervisningen istället för att hans masterstudenter kommer oförbereda och 15-30 minuter sent till varje lektion. »
- Mer inriktad på å räkna "vanlig" matte. Övningsledarna skulle ju kunna komma i tid till lektionerna.»
- Bättre undervisning på teorilektionerna.»
- Lärare!»
- Bättre föreläsningar (planerade, förberedda, i tid...)»
- En behörig lärare bör hålla i lektionerna som lär ut momenten som behövs i kursen. Doktorander bör hållas borta från lektioner, då de generellt inte är bra på att lära ut.»
- Labbarna borde vara lite mindre, och det borde istället vara lite fler föreläsningar.»
- Allt. »
- Låtom Er inspereras av talanger inom er egna institution, Ulla Blomqvists kurser är mycket bra pedagogiskt planerade kurser.»
- Bättre upplägg och planering kring föreläsningarna!»
- En föreläsare som för det första inte kommer 10 min sent VARJE föreläsning... Otroligt respektlöst. Sen kan han ju även arbetat igenom materialet han ska gå igenom så att han sljälv förstår det, om han nu måste läsa innantill...»
- Tenta upplägget, forma tentan mer efter uppgifts upplägget som vi har arbetat med under läsperioden.»
- Labbarna , skippa examinationen helt. Gör duggor eventuelöt för dem som vill ha bättre betyg än 3a. Jag tror att jag hade klarat en master utan denna kunskapen vi examinerades på.. men nu blir denna kurs en spärr då jag ej kommer in på min master med ett underkänt!»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt ofta föreläsaren kom 15-20 min försent till fö.»
- Jaques har deltagit på ca 10% av övningarna, 0% av föreläsningarna. Ända anledningen till att han ens kom till några övningar var för att vi elever fick kontakta studentcentrum med våra klagomål. »
- Jag anser att kursen var ett slöseri på tid och rätt löjligt att ha som krav för master-studier. Gör om den till en ren matlabkurs, då detta verkar vara syftet med kursen(det är dock inte vad som testas på tentan). P.S. Om en lärare inte har tid med en kurs så borde en annan lärare sättas in, om en lärare inte bryr sig om en kurs så borde det samma gälla.»
- Kursen i sig var mycket intressant och laborationsmaterialet var bra och lärorikt. Men undervisningen hade sina brister. »
- Avsaknaden av vissa pedagogiska moment har ibland motiverats av att detta inte är någon grundkurs. Det resonemanget håller inte eftersom man under kursen går igenom helt nya saker, t ex egenvärden. Därför bör man använda samma pedagogiska strategi som i grundkurserna (då man undervisar dessa nya moment).»
- I övrigt, är jag väldigt nöjd med kursen.»
- Dålig kurs. Jag var väldigt positiv inställd då jag kikade på tidigare tentor pch upplägg för samma kurskod. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.36

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.36
Beräknat jämförelseindex: 0.34


Kursutvärderingssystem från