ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Mekanik 1 HT12, FFM515

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-12 - 2013-03-26
Antal svar: 67
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

67 svarande

1 (inte alls)»1 1%
1 1%
13 19%
40 59%
5 (över förväntan)»12 17%

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som väntat» (3)
- Hade inga särskilda förväntningar» (3)
- Det känns som att det egenligen var gymnasiefysiken, bara det att allt skulle skrivas mycket jobbigare, dvs krångligare. Som en slags byråkratisk fysikkurs, men det kanske bara är jag som har en skev uppfattning...» (3)
- Väldigt bra innehåll!» (4)
- Jag var väldigt glatt överraskad!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

Ange gärna om du går F eller TM.

67 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
3 4%
5 7%
16 24%
5 (mycket relevant)»40 61%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.4

- Jag såg ingen koppling till matematiken i undervisningen där den borde ha varit.. » (1 (ej relevant))
- jag går TM » (2)
- TM» (3)
- Tm» (4)
- Det beror väl kanske på vad man väljer att göra senare i utbildningen, men oavsett så tränas man i problemlösning på ett sätt som troligtvis går att tillämpa i helt andra sammanhang, och något sådant är ju självklart relevant. Går TM» (4)
- (4)
- TM» (4)
- mkt trevligt att få se praktiska användningar till matten» (4)
- TM» (4)
- Går TM. Tycker kursen har varit intressant med tanke på att jag funderat på en sådan inriktning » (5 (mycket relevant))
- F (mycket relevant) » (5 (mycket relevant))
- (5 (mycket relevant))
- (5 (mycket relevant))
- Jag går F» (5 (mycket relevant))
- tm» (5 (mycket relevant))
- (5 (mycket relevant))
- (5 (mycket relevant))
- Känns som viktig kunskap för kommande år.» (5 (mycket relevant))
- Jätterelevant, går F.» (5 (mycket relevant))
- (5 (mycket relevant))
- Går F» (5 (mycket relevant))
- Mekanik är väl byggstenen för alla annan fysik? Förstår man inte mekanik kan man väl knappast förstå annan fysik heller :S» (5 (mycket relevant))
- (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

67 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 4%
4 5%
29 43%
5 (Mycket bra avvägt)»31 46%

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bara numeriska uppgifter under kursen » (2)
- Tentorna har blivit påtagligt mycket lättare sen t.ex. 2006 och det känns ju lite tråkigt kanske.» (2)
- Med endast fyra uppgifter är det svårt att få med allt.» (3)
- Jättebra tenta! » (5 (Mycket bra avvägt))
- Inga överraskningar.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Motsvarade hela kursen på ett bra sätt. Det var ingen chock när jag fick tentan utan det var vad jag hade förväntat mig.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Bra att frågorna är uppdelade på de olika momenten i kursen» (5 (Mycket bra avvägt))
- Mycket bra med den uppdelning som görs.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

67 svarande

<25%»3 4%
25-50%»5 7%
50-75%»8 11%
>75%»51 76%

Genomsnitt: 3.59

- Det välplanerade schemat var mycket bra. Gjorde det möjligt att i förväg veta vilka föreläsningar som inte skulle tillföra tillräckligt mycket för att vara värda att gå på för att istället läsa eller öva i böckerna.» (25-50%)
- Gick ej på de sista överkursföreläsningarna.» (50-75%)
- Blev sjuk en vecka och kom aldrig ikapp.» (50-75%)
- Ca 3/4.» (>75%)
- ej överkurs» (>75%)
- Missade en föreläsning.» (>75%)
- Jag närvarade på alla föreläsningar» (>75%)
- Såklart man gick på föreläsningar, inte bara var det lärorikt utan väldigt underhållande också!» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

67 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 1%
13 19%
24 36%
5 (mycket bra)»28 42%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mindre uppgifter, mer teori. Jag tycker att man ska gå igenom uppgifterna på räkneövningen. » (3)
- Föreläsaren var bra men föreläsningarna tillbringades i alltför stor grad på exempel som lätt kunde göras själv. Tvivlar dock på om ämnets karaktär möjliggör detta att ändras, och säkerligen uppskattade många klasskamrater den mer praktiska karaktären.» (3)
- Jag tycker att Måns är osammanhängande i beskrivningar och hoppar över de viktigaste (och svåraste) bitarna i ex. och integrerar inte matematiken där han borde ha gjort det. » (3)
- Bra upplägg. Bra med många exempel men det har varit svårt!» (4)
- Varierande, men oftast var de bra :)» (4)
- Kursen är förvisso inte så teoritung men Måns hade kanske kunnat lägga lite mer tid på att förklara vissa koncept» (4)
- Bättre räkneexempel som tar med lite mer oanade lösningar och inte bara självklara exempel» (4)
- Ibland var vissa saker lite oklara, men oftast bra kvalitet på föreläsningarna.» (4)
- Föreläsningarna i sig är jättebra, men ibland är kopplingen till boken för vag. Gäller framförallt överkursdelen i dynamiken, där Måns löser uppgifterna på ett helt annat sätt än boken gör.» (4)
- Lite fler räkneexempel går nog att klämma in till nästa gång. » (4)
- Lite mer exempel även på de grundläggande sakerna hade varit bra och inte bara direkt gå på de svårare exemplen och övningsuppgifterna» (4)
- Måns är en fantastisk föreläsare. » (5 (mycket bra))
- Bra avvägning mellan teori och exempel» (5 (mycket bra))
- Det är roligt att lyssna på Måns. Han är pedagogisk på ett sätt som kanske inte alla andra föreläsare vi haft har varit. » (5 (mycket bra))
- Bra, lagom tempo. Bra att du tog upp en del exempel på föreläsningarna.» (5 (mycket bra))
- Jättebra med exempel och diskussion!» (5 (mycket bra))
- Måns är bäst!» (5 (mycket bra))
- se ovanstående.» (5 (mycket bra))
- Till skillnad mot de föreläsarna vi haft tidigare så är du (Måns) en Mycket bra pedagog och fortsätt gärna förklara enkelt och göra enkla jämförelser. Det är något som det varigt extremt snålt med i det tidigare kurserna. Du skriver i ett mycket lagom tempo till skillnad från de andra kurserna jag haft. Fortsätt helt enkelt med de du gjort. » (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

67 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
11 21%
23 45%
10 19%
5 (mycket bra)»7 13%
Deltog ej»16

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- räkna lite exempel, som på matte övningarna» (2)
- Bättre om de går igenom uppgifterna och sen att vi får jobba på egen hand, som i matten. » (2)
- Skulle vilja att fler uppgifter gicks igenom.» (2)
- Kanske hade varit bra om några ex drogs upp på tavlan.» (2)
- Blandat. Men jag är inte så mycket för räkneövningar » (3)
- Snubben i FL51 som bara visade sina lappar vad man än frågade var inte jättekul. Stellan var bäst!» (3)
- Kan inte vara mer säker eftersom att jag bara var på en. Det är bra att det finns ett ställe att gå till och ställa frågor men det var inte rätt arbets miljö för mig.» (3)
- Tyvärr kan det bli kö när många behöver hjälp» (3)
- Lite svårt att få hjälp ibland.» (3)
- Tycker man kunde ha lite mer genomgång på räkneövningarna. Speciellt i den stora salen (FL71) var vi så många att de tog väldigt lång tid att få hjälp. Bytte därför till FL51, räkneövningsledaren där var mycket pedagogisk och trevlig! Råkade dessutom gå till FL61 en gång, den räknaövningsledaren hade lite överlägsen attityd och nedlåtande ton.» (3)
- Deltog inte på så många. Men det fanns helt klart tid och möjlighet att få hjälp av lärare, så det var bra.» (4)
- Det var ett bra sätt att komma igång med varje kapitel även om man inte han lösa så många uppgifter på dem.» (4)
- Kanske att man gick igenom, 1-2 svårare uppgifter så man förstår hur de som utformat uppgifterna vill att man ska tänka.» (4)
- Stort tack till Stellan för bra engagemang och hjälp » (5 (mycket bra))
- Några fler korta exempel hade suttit fint, men inte lika många som i matematik. » (5 (mycket bra))
- UTAN DESSA HADE KURSEN VARIT OBEGRIPLIG, STORT TACK TILL DE BRA RÄKNEÖVNINGSLEDARBA! » (5 (mycket bra))
- Har inga klagomål.» (5 (mycket bra))
- det är skönt att det finns möjlighet att gå och fråga men man sköter sig ganska bra själv när man kommit igång» (Deltog ej)
- Jag deltog i tre räkneövningar i början på kursen, men tyckte inte att de gav så mycket eftersom övningsledaren inte gick igenom några uppgifter på tavlan. Jag fick senare reda på att andra övningsledare gick igenom uppgifter på tavlan, så jag tycker att det är dåligt att det inte var mer enhetligt. Det borde enligt mig inte vara någon skillnad i vad man får ut av övningarna beroende på vilken övningsledare man går till.» (Deltog ej)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

67 svarande

1 (Mycket liten)»3 4%
6 8%
16 23%
20 29%
5 (Mycket stor)»22 32%

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärde mig mer av att räkna själv egentligen, men dock behövdes undervisningen som ett stöd så ska nog inte klandra den så mycket ändå.» (2)
- Mycket bra komplement till boken» (4)
- Den ringa hjälp som krävdes utanför kurslitteraturen uppfylldes gott på de föreläsningar man kände ett behov att närvara vid.» (4)
- En del föreläsningar var kanske lite väl teoritunga, speciellt med tanke på att detta inte examinerades. Då var det lönlöst att sätta sig in ordentligt i denna teori.» (4)
- Har haft väldig stor användning av anteckningar sen föreläsningar när jag arbetat med uppgifterna» (5 (Mycket stor))
- Man kunde slängt böckerna och bara haft Måns. Kursen är inte så teoretisk, det lära mest ut problemlösning, och det lär man sig bättre på föreläsningarna» (5 (Mycket stor))
- Trots att det blev mycket självstudier pga. sjukdom.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.92


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

67 svarande

Ja»0 0%
Nej»67 100%

Genomsnitt: 2

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

1 (För låg)»1 1%
1 1%
10 14%
37 55%
5 (För hög)»18 26%

Genomsnitt: 4.04

- Lagom.» (3)
- Många uppgifter som också varit rätt svåra. Men det har varit en kul utmaning» (4)
- En del att göra, men mycket lärorikt och roligt. » (4)
- Men det behövdes!» (4)
- Underskattade kursen från början» (4)
- mer angivna uppgifter än nödvändigt» (4)
- lite mycket uppgifter per vecka. samtidigt tror jag att det är viktigt att räkna många uppgifter» (4)
- Det var jobbigt, men inte omöjligt,» (4)
- För hög med tanke på alla de uppgifter man skulle göra på 1-3 dagar och att uppgifterna till stor del varierade så man kunde inte riktigt bara göra en eller två sen gå vidare direkt.» (4)
- Väldigt mycket uppgifter om man ska göra alla (vilket man i och för sig inte behöver göra om man inte vill).» (4)
- VÄLDIGT många uppgifter att räkna. Var och en av dem tar väldigt mycket tid. Stellans tips var i och för sig att om man inte klarar en uppgift så hoppar man den och gör en annan tills man kan ställa frågor. Problemet blir ju om det är ett helt kapitel man inte förstår ordentligt. Då blir det att man skjuter upp det och sedan när man kommer till en övning så har man sparat massor med uppgifter, måste få en förklaring, sedan räkna på dem, och vips så har man hamnat efter. Jag föreslår 6 uppgifter/föreläsning (istället för 8 som det var nu) och att de väljs ut noggrannare och med större omsorg.» (4)
- Extremt många uppgifter » (5 (För hög))
- Brukar inte kryssa i 5 i den här delen av kursutvärderingen, men den här gången var det svårt att hinna med allt. Speciellt i början när man behöver komma in i ämnen är tempot lite väl högt» (5 (För hög))
- Det är nog för högt tempo när jag inte hann med överkursavsnitten trots att jag gärna lärt mig dem. Visst hade jag kunnat plugga ännu mer på kursen och offrat många timmars sömn (men jag är en människa, ingen robot). Men allting har en viss inlärningstid så för mig personligen var det för högt tempo på kursen.» (5 (För hög))
- Väldigt många uppgifter som det förväntades att man skulle göra. Uppgifterna tar lång tid att göra innan man är varm i kläderna.» (5 (För hög))
- Antalet uppgifter som behövde bearbetas spegla sig inte mot mängden fakta föreläsningarna innehöll.» (5 (För hög))
- Mycket att lära sig på kort tid...» (5 (För hög))
- varje upg tog ca 1h, vi skulle göra ca 40 st i veckan.. det är den tiden vi ska lägga på båda kurserna ink lektionstid, det funkar inte. » (5 (För hög))

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»23 34%
Mycket bra»34 50%
Har ej sökt samarbete»9 13%

Genomsnitt: 3.76

- Bad ofta klasskompisar om hjälp när jag fastnat på någon uppgift.» (Mycket bra)
- Räknade alltid med någon annan nästan, det är bra för då känns det som om man kommer någon vart. Det negativa var väl att jag kanske hade en del luckor.» (Mycket bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

67 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 7%
Ganska bra»28 41%
Mycket bra»19 28%
Har ej sökt hjälp»15 22%

Genomsnitt: 3.65

- Ibland svårt att hinna ställa frågor på räkneövningarna när det var många där.» (Ganska bra)
- Mycket folk på räkneövningarna.» (Ganska bra)
- Bra med två räknestugor/vecka. Hade dock mycket problem och mycket uppgifter så kändes ibland som att man behövde 3/vecka.» (Ganska bra)
- Bra med många räknestugor» (Mycket bra)
- Måns svarar på frågor otroligt bra. » (Mycket bra)


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

67 svarande

1 (ej prisvärd)»9 14%
13 20%
21 33%
15 23%
5 (mycket prisvärd)»5 7%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 2.9

- Vilken skitbok. Det står inget intressant att finna i den som inte gicks igenom i större detalj och med mindre utsvävningar på föreläsningarna. I fortsättningen borde man antingen byta litteratur eller bara ha ett uppgiftskompendium. » (1 (ej prisvärd))
- (1 (ej prisvärd))
- tråkig. för mycket ovesäntliga detaljer. uppgifterna är det enda som är bra.» (1 (ej prisvärd))
- Böckerna var dåliga, gick inte igenom bra teori. » (1 (ej prisvärd))
- Måns ratade boken på många plan och eftersom att den var amerikansk är det mycket ordspya överallt så man förstår inte något sammanhang över huvudtaget» (1 (ej prisvärd))
- Själva instruktionerna i böckerna har inte varit till så mycket hjälp.» (2)
- Uppgifterna var väldigt bra men amerikanarnas luftiga sätt att skriva gillar jag inte.» (2)
- dåligt med modern literatur som inte har lösningar online... 6th edition hade ju detta men inte 7th från vad någon jag känner kunde hitta. Det var ofta man körde fast i timmar utan att inse vad man gjorde fel» (2)
- Dyrt!!» (2)
- Jag gillade inte böckerna. De var i helt klart rätt riktning, bättre än de andra luntorna med utantillkunskaper och utan förklaring, men de försökte inte tillräckligt bra. Exempeluppgifterna i boken förstod man till 75% inte. » (2)
- Amerikansk rappakalja » (2)
- Dyr bok, "räddas" av att den används även till mek2.» (3)
- OK med tanke på att vi ska ha böckerna i mekanik 2 också.» (3)
- ganska bra när man skulle kolla formler, men om man skulle kolla på ett exempel eller en härledning var det lättare att kolla i anteckningar» (3)
- Använde inte kurslitteraturen så mycket pga olika anledningar. Det intryck jag fått är i alla fall att den kunde varit bättre. Ett minus är att den är på engelska, eftersom de språkliga svårigheterna ibland försämrade förståelsen för ämnet mekanik, vilket är det viktiga i sammanhanget. Dessutom avviker kurslitteraturen från de allmänt antagna beteckningarna på fysikaliska storheter, vilket inför viss förvirring.» (3)
- Synd att det inte fanns lösningsförslag för upplaga 7.» (3)
- Bra övningar om det inte varit så mycket siffror, samt att boken helt saknar mer avancerade exempel uppgifter eller lösningsförslag.» (3)
- Statiken, nja. Dynamiken, nja. Alltså jag vissa kapitel förklarade boken bra, andra var helt värdelösa. Så både ja och nej. Men skulle nog äga att de var överpris om man jämför med hur mycket de gav tillbaka.» (3)
- Alltid bra med böcker man kan ha i flera kurser, dock läste jag inte så mycket i den.» (4)
- Prisvärt då böckerna täcker 2 kurser.» (4)
- Måååånga övningar. Superbra! » (5 (mycket prisvärd))
- Mycket prisvärd i och med att den används i Mekanik 2 också. Om annan litteratur hade använts där hade betyget dragits ned.» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade boken av en vän.» (Köpte inte boken)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

67 svarande

1 (Mycket liten)»10 14%
14 20%
16 23%
17 25%
5 (Mycket stor)»10 14%

Genomsnitt: 3.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Värdelös, struntade i den helt och pluggade på anteckningar och gamla tentor istället» (1 (Mycket liten))
- Jag lärde mig allt från lektioner och gamla tentor. » (1 (Mycket liten))
- Till slut struntade jag i boken och körde bara på Måns föreläsningar, anteckningar och gamla tentor. Det gick mycket mycket bättre då!» (1 (Mycket liten))
- Hade varit bättre ifall kurslitteraturen var på svenska.» (2)
- Bortsett från uppgifter har jag inte använt den.» (2)
- Ganska svårläst, bitvis svårt att få sammanhang i texten.» (2)
- kurslitteraturen hade fast ingen fakta angående kursen .Samt att dess egen fakta inte spegla sig för sin egen svårighetsnivå på frågorna.(för svåra frågor och för lite bakgrundsfakta att kunna luta sig tillbaka på )» (2)
- Föreläsningarna var mycket bättre!» (2)
- Endast vridmoment och exempeluppgifter, annars ganska illa. Oftast förvirrade de en istället. Eller var inte tillräckligt specifika.» (2)
- Den har inte varit till någon hjälp alls hittills, men det är möjligt att den kommer att vara det inför omtentor.» (3)
- bra övningar, läste inte så mycket i boken alls annars.» (3)
- Bra övningar, men lite okoncis text. » (4)
- De exempel som fanns i boken var ofta svåröverskådliga och lösningarna som presenterades på dessa var nästan aldrig på minsta sätt applicerbara på de övningsuppgifter som sedan följde. Teorin som presenterades i boken var dock bättre presenterad än exemplen, men den var ofta otillräcklig för att lösa uppgifter. Utan Måns exempel hade det varit väldigt svårt börja lösa övningsuppgifter.» (4)
- Främst uppgifterna och exempeluppgifterna i boken var bra. Men själva teorin i boken gillade jag inte alls. Det var rörigt med hundratals varianter på formler utan bra förklaring eller struktur. » (4)
- Teorin var svårläst (där fick man kolla anteckningarna istället) men uppgifterna var bra.» (4)
- Har många bra uppgifter, men tyvärr är själva teoritexten begränsad.» (4)
- Jättebra uppgifter! Lärde mig dessutom överkursdelen till dynamiken med hjälp av boken, vilken presenterade den teorin på ett något annat sätt än Måns gjorde (vars sätt jag inte riktigt förstod).» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.04


Kommentarsfrågor

14. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

67 svarande

Ja»60 95%
Nej»3 4%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.04

- Bra med filmerna » (Ja)
- kurslitteraturen saknade stora mängder förklaringar om helheten av kursen.» (Nej)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget! Jättebra att man fick information om vad som var överkurs och inte. Planeringen var bra»
- Stellan räknestugor»
- Måns! Bästa läraren jag har haft! »
- Måns»
- Måns och innehållet på föreläsningarna. »
- Tydliga föreläsningar med noggranna förklaringar»
- Stellan»
- Måns som föreläsare, upplägget med "överkursveckor". »
- Måns»
- Tentaupplägget. Överkursveckorna.»
- att övningarna var så att man bara räknade själv och kunde ställa frågor, dvs inga demonstrationer»
- Läraren. »
- Svårighetsgraden.»
- upplägget. bra att man vet redan innan vilka föreläsningar som är överkurs.»
- Måns är bra. »
- exempel på tavlan»
- Filmerna ni spelade in var trevliga när man missade en lektion.»
- kursens helhet och upplägg. »
- Måns!»
- MÅNS BÖR BEVARAS!»
- Upplägget är väldigt bra, med t.ex. överkursveckor, gjorde att jag han ta ikapp. Jag vet att Måns slutar med denna kurs men jag skriver att han borde bevaras ändå. Stämningen på föreläsningar borde bevaras, det kändes lixom trevligt att sitta där.»
- Bättre kurslitteratur »
- Måns och allt vad det innebär. Nivån på tentamen.»
- Tydligheten och systematiken i Måns problemlösning och indelningen i grundkurs och överkurs.»
- RÄKNESTUGOR massor med räknestugetid, miljontals frågor att besvara. Lite mer "flumuppgifter" såsom regalskeppet Vasa, eller "McDonaldsbarn på en gunga". Varför inte beräkna lite mer flumfysik från filmer som Dödstjärnan, eller spännkraft i vajern Batman åker uppochner med. Eller när spindelmannen svingar sig osv.»
- Måns! Suverän undervisning, bra med en föreläsare som kan lätta upp ett sånt tungt ämne.»
- Måns, hans föreläsningar är alltid trevliga och lärorika.»
- Många exempel.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer uppgifter som är "lätta" i början kanske. Har egentligen inget att klaga på. »
- Typenav uuppgifter så de motsvarar tentan»
- Temperaturen i GD»
- Byt kurslitteratur. Ta vad som helst. Inga andra böcker kan rimligtvis vara sämre, i alla fall. »
- Kurslitteraturen!! Större tillgång till basic-uppgifter. De i boken var för svåra»
- Koppla ihop Måns metoder med dom metoder som används i boken på ett tydligare sätt.»
- Inget»
- Strukturen på räkneövningarna. Kanske att övningsledarna försöker ta upp vanliga frågor med hela gruppen istället för att svara på samma fråga åt flera olika personer. Jag kände att detta var något som förekom relativt ofta, vilket i min mening tog upp onödigt mycket tid.»
- Kan inte komma på något specifikt»
- Tentan borde ändra form. Istället för en tenta med endast fyra frågor(utesluter överkursdelen) som man kan tycka endast täcker en liten del av kursen så borde det vara lite fler frågor för att få med en större del av kursens moment.»
- Man borde nog ha i alla fall genomgång på några uppgifter på räkneövningarna. Och man borde ha en bättre kursbok.»
- Kanske att det blir ännu svårare?»
- kurslitteratur»
- Mindre uppgifter på föreläsning, mer på räkneövning. Lösningar till uppgifter bör läggas ut. Borde vara upp till studenterna om de vill använda dem eller inte. »
- kurslitteraturen»
- Fler övningsledare»
- Billigare kursböcker!»
- Bättre struktur på räkneövningarna, se kommentar till frågan angående övningar ovan.»
- Demonstration på övningstillfällen»
- Jag tycker en sammanfattning i slutet av kursen kan vara rätt bra att ha.»
- Läroboken, integrationen med matematiken»
- Kurslitteraturen, jag är riktigt trött på att behöva köpa den absolut senaste upplagan av böckerna när innehållet i varken fysiken eller matematiken vi läser förändrats på 100 år eller mer.»
- Kurslitteratur.»
- Antal uppgifter/vilka uppgifter som ska göra. De bör väljas ut med större omsorg och det bör absolut inte vara fler än 20 uppg./vecka»
- Boken, den gav mig ingenting.»
- Kanske inte riktigt så många exempel som det varit.»

17. Övriga kommentarer

- Stort tack till Stellan »
- Det hade varit fint med ett preliminärt facit till tentan på nätet samma kväll. »
- Känner att Stellan också måste berömmas för sitt arbete. Att alla föreläsningar filmades gjorde det möjligt att hänga med på kursen även om man missade någon föreläsning. På grund av att kursboken vore nästan oanvändbar (lite överdrivet, men nåt i den riktningen) utan Måns exempel var Stellans videor av föreläsningarna oumbärliga. Tack Stellan!»
- En av de bästa kurserna so far!»
- Mycket nöjd. Roligaste kursen hittills, även om detta förmodligen berodde mer på ämnets karaktär än någonting annat.»
- Riktigt givande kurs!»
- Väldigt bra föreläsningar. Lärde mig mycket och fick bra förståelse»
- Det var extremt mycket att göra under kursen så det var väldigt svårt att hinna med. Rättningen av tentorna kändes också mycket sträng med vad jag hört av flertalet studenter»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.76
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från