ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt13 - Matematisk statistik, LMA200

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»12 27%
Cirka 20 timmar»10 22%
Cirka 25 timmar»12 27%
Cirka 30 timmar»7 15%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.52

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»3 6%
75%»18 40%
100%»22 50%

Genomsnitt: 4.38

- Morgonföreläsningar, även om jag lyckas ta mig in i tid är jag så pass morgontrött att jag lika gärna kunde stannat hemma.» (25%)
- Förra året» (75%)
- Då föreläsaren var borta vid en del tillfällen så blev det att man missa några föreläsningar» (75%)
- Flera föreläsningar ställdes tyvärr in.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»38 88%

Genomsnitt: 3.74

- Jag har inte läst målen detta året, men antar att det är samma som förra. Och då är de bra.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Bäst beskrivna målen på hela chalmers!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt tydligt visade mål! Kan någon missat dem??» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Ulla har visat målen flera gånger och gått igenom de ordentligt!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket tydliga mål!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Ulla var noga med att följa detta och visa oss vad hon gick igenom varje föreläsing.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen presenteras och avstämmes kontinuerligt under kursen!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt tydligt! Aldrig varit med om ett bättre upplägg på förståelse av kursens mål! Ulla är fantastisk!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Positivt var att Ulla återkopplade undervisningen till målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»41 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 19%
Ja, i hög grad»34 80%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Kändes som att det var mycket som saknades, men samtidigt hade det varit omöjligt att skriva en lagom lång tenta som omfattar allt» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»15 34%
Mycket stor»26 59%

Genomsnitt: 3.5

- hade jag varit på flera föreläsningar är jag övertygad att undervisningen hade hjälpt mer, Ulla var väldigt bra på de få föreläsningar jag var på.» (Ganska liten)
- Mycket pedagogiskt» (Mycket stor)
- Väldigt pedagogiska och roliga föreläsningar, med ett lagom tempo.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»19 43%
Mycket stor»23 52%

Genomsnitt: 3.47

- Mycket bra med genomförliga lösningar i den gula boken.» (Ganska stor)
- Väldigt bra kurslitteratur och mycket bra att lösningsbok fanns att köpa!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»20 45%
Mycket bra»23 52%

Genomsnitt: 3.5

- Ulla är duktig på att skicka ut mail med information om ändringar i scheman och på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Splittrat informationsflöde mail och kurssida.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 13%
Mycket bra»30 68%
Har ej sökt hjälp»8 18%

Genomsnitt: 4.04

- Ulla som handledare på övningstillfällena. Kunde inte blivit bättre! Tusen tack!» (Mycket bra)
- Jag har inte själv sökt hjälp, men har fått intrycket att det var lätt att få svar om man frågade efter något.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 15%
Mycket bra»31 70%
Har ej sökt samarbete»6 13%

Genomsnitt: 3.97

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»28 63%
Hög»14 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- blev lidande i en läsperiod med tre kurser.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»9 20%
Hög»15 34%
För hög»19 43%

Genomsnitt: 4.15

- 3 kurser samtidigt är jobbigt, även om två kurser är väldigt lika» (För hög)
- Kändes för mycket med tre kurser samtidigt, man borde kunna slå ihop diskret matematik och satistiken för att göra det mer kompakt.» (För hög)
- Två halvkurser känns som helkurser ändå. Detta har varit jobbigaste läsperioden någonsin.» (För hög)
- Tre kurser i en läsperiod blir för splittrat och automatiskt för hög belastning då kurserna är för omfattande för sina poängantal (främst de små kurserna).» (För hög)
- vi hade ju tre kurser som gjorde att vi var tvungen att plugga mer. visst att kurserna sammanlagt blev 15 hp men var ändå tvungen att lägga mer tid än vad man brukade» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 13%
Gott»14 31%
Mycket gott»23 52%

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En riktigt bra kurs som känns enkel att "greppa". Mycket tack till Ulla för en underhållande och lärorik kurs!» (Mycket gott)
- Delad plats som bästa kurs med styrtekniken» (Mycket gott)
- Rolig kurs» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulla»
- Föreläaningarna.»
- Ulla Blomqvist»
- Föreläsaren»
- Ulla. Bästa föreläsaren jag har haft sen jag började på Chalmers.»
- Föreläsaren, en av de bästa jag har haft»
- Kurslitteratur och examinator (föreläsare)»
- Riktigt bra föreläsningar och underhållande föreläsare»
- Veckobreven.»
- Ulla och hennes organisation. Hon verkade ha full koll på allt och var engagerande, fortsätt så!»
- Ulla!»
- Ulla»
- Allt!»
- Ulla»
- Många exempel på tavlan är alltid bra och de relaterade historierna var bra för att få uppmärksamhet/ väcka intresse. Personliga hjälpen.»
- Ulla gör undervisningstimmarna intressanta och är duktig på att hålla kontakten med studenterna»
- lärarinnan var väldigt bra»
- Ulla som föreläsare och handledare! Hon får det svåra att verka lätt! Underbar undervisning!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag förstod inte riktigt syftet med att en gång i veckan fylla i ett A4 med kursmål.»
- Kanske att man ska ha en dugga eller något liknande. »
- Hade varit skönt att slå ihop kursen med diskret matematik»
- Inget, behåll kursen som den är»
- Att både matematiskt statistik och diskret matematik inte bör läsas samtidigt. Visst kanske det är lika mycket undervisning i timmar men fortfarande så ska man lära sig ~2 böcker i statistik och 1 i diskret. (+Elektriska mätsystem och mätmetoder som vi också hade denna perioden)»
- aningen högre tempo hade för min del inte skadat, men för andra var tempot lagom»
- Ingenting.»
- Inget speciellt.»
- utmärkt»
- Tillsätt vikarier för föreläsningar, så att de inte ställs in.»

16. Övriga kommentarer

- Bra jobbat!»
- Veckobreven var väldigt bra men kunde kanske ha förslag på uppgifter som man kan göra i första hand och i mån av tid kan man göra de restrerande uppgifterna. De första veckorna fungerade fint men mängden uppgifter under läsvecka 5 och 6 kändes ganska överväldigande.»
- Ulla är en otroligt bra lärare! Mycket pedagogisk och har ett bra tempo på föreläsningarna. Bra struktur på föreläsningar och hela kursen med rekommenderade övningar och gamla tentamenstal. Tack för en rolig kurs Ulla!»
- Bästa föreläsaren någonsin. Rolig kurs.»
- Överlag mycket bra och intressant kurs, synd att läraren hade mycket frånvaro pga sjukdom och skada men det är förståligt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.31

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.31
Beräknat jämförelseindex: 0.82


Kursutvärderingssystem från