ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDSL vt13 - Tillverkningsteknik, LMU234

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»4 9%
Cirka 20 timmar»14 31%
Cirka 25 timmar»12 27%
Cirka 30 timmar»9 20%
Minst 35 timmar»5 11%

Genomsnitt: 2.93

- Har varit för mycket att göra» (Cirka 25 timmar)
- Väldigt mycket, i förhållande till 50 % studier.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»5 11%
75%»13 30%
100%»25 58%

Genomsnitt: 4.46

- ~95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 9%
Målen är svåra att förstå»11 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 56%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 9%

Genomsnitt: 2.65

- Jag har förvisso sett och läst målen men då detta borde ha visats i början av kursen och inte dagar innan tentan har jag inte haft någon nytta av dom.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Olika för olika föreläsare, vissa la inte ut målen förrän väldigt sent.» (Målen är svåra att förstå)
- för många olika delar i kursen och för sen uppladdning av läromål gjorde det onödigt stressigt att checka av allt i slutet» (Målen är svåra att förstå)
- Vissa lärare var tydliga med målen för deras område men hade behövts att alla lärare delade ut mål för respektive område!» (Målen är svåra att förstå)
- Målen blev tydliga framåt de två sista veckorna. Dem gjorde också att man kunde välja vad man skulle läsa på. Den prioriteringslistan per gav oss sista lektionen borde ges ut i början så att man bättre visste vad man skulle läsa och så, eftersom kursen är så extremt omfattande. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Synd att vi inte fick ut målen förren några dagar innan tentan. Vore bra att få dem tidigare då det är en väldigt bred kurs som saknar röd tråd och det blir väldigt rörigt och svårt att hålla koll på vad som ingår. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Rörigt när vissa föreläsare gav läromål men inte alla.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lite rörigt när det är så många moment i kursen och alla visa sina mål. De är ju samma mål som visas men det framstår som olika.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt olika mål för olika delar som inte alltid överensstämmer med föreläsningstimmarna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»16 40%
Nej, målen är för högt ställda»23 57%

Genomsnitt: 2.55

- Mycket repetition, självklarheter och för låga krav (som vanligt).» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Skulle inte vilja säga att dom är för högt ställda, däremot för omfattande. Känns som om hela kursen egentligen är två kurser som man försökt "knö ihop" i en kurs. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Iaf för ekonomi och produktionsteknik. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket på en gång- hade varit guld med dugga eller halvtenta. Alt. uppdelning plaster och resten.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är svårt att ta in så mycket ny kunskap om så mycket nya saker samtidigt, speciellt då man aldrig har varit i kontakt med ämnena tidigare. Upplever att det är för mycket krav på detaljnivå, vore bättre med mer övergripande mål, för att få en bredare och långvarigare kunskap.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var väldigt omfattande innehåll i kursen. Då det endast testades med en tenta var det svårt att uppfylla målen. Hade underlättat att ha åtminstone en dugga eller en deltenta tidigare i kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- For mycket olika moment för att kunna med alla » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»21 52%
Ja, i hög grad»16 40%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.4

- Mycket utantillsaker. » (I viss utsträckning)
- tentan skulle ha varit mer övergripande inte gått in så mycket på detaljer inom varje ämne.» (I viss utsträckning)
- Väldigt stort område, borde ha avgränsat en viss del för att öka förståelsen i det stora hela.» (I viss utsträckning)
- Väldigt olika nivå från olika lärare. Antal är ju kanske lite väl tydlig med vad han kommer tentera på, vilket uppskattas av många elever men gör provet lätt. Per försöker som motsats att göra det till en omöjlighet att förstå frågorna.» (I viss utsträckning)
- Eftersom målen var så omfattande kunde de inte testas fullt ut» (I viss utsträckning)
- Tentan var bra! Kändes mycket mer relevant än de tentorna man har sett från tidigare år.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»18 40%
Ganska stor»16 36%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 2.61

- Det första som nämndes i kursen var att den saknade en "röd tråd". Det stämde. Man bör binda ihop de olika momenten osv. De olika tillverkningstekniker bör visas och exemplifieras mer. Tex när man talar om smide eller cnc-fräsning bör dessa processer visas på film (youtube eller liknande) för att få en ökad förståelse för momentet. Föreläsaren från Arcom hade en relativt komplicerad process att visa, men där förstod man ändå då han visade film över hur det fungerade! Studiebesök nästa år?! Tex visa en avancerad cnc-maskin i verkligheten, och en djuppressmaskin.» (Mycket liten)
- Eftersom att den absoluta majoriteten av alla föreläsningar bestod av att en random man dök upp och visade 80 powerpointslides så var upplägget knappast pedagogiskt. Dessutom var det knappt någon kontinuitet mellan föreläsningarna. Resultatet var spretigt.» (Ganska liten)
- Problemet är att det är svårt att förstå vad föreläsarna menar. De har brett utspridda områden och kort tid att behandla det på. Detta är dessutom en kurs som skulle tjäna väldigt stort på att använda sig utav visuell stimulans. DVS Videofilmer och tydliga bilder på de olika maskinerna samt när de är i aktion. » (Ganska liten)
- En del föreläsare har varit mindre bra helt enkelt..» (Ganska liten)
- Antals undervisning är otroligt strukturerad och tydlig, så den ger mycket. Per är motsatsen, stökig och dålig på att visa vilka delar som är av hög betydelse. Dock är han skön som person, så det är ändå underhållande. Att det blev så många föreläsaren försämrar kvalitén överlag.» (Ganska liten)
- Det var ganska rörigt med så många olika föreläsare, särskilt när deras undervisningstillfällen gick omlott med varandra. » (Ganska liten)
- Krävdes att man kunde vissa detaljer från boken som aldrig nämnts på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Bäst undervisning på plastdelen, fast den var väldigt mastig.» (Ganska stor)
- Endel lärare kronglade till lektionerna väldigt mycket. » (Ganska stor)
- de momenten där vi hade max en eller två föreläsningar var inte till så stor hjälp.» (Ganska stor)
- Framförallt plast och pulvermetallurgi. Ej skärande eller plastisk, där blev man mest förvirrad» (Ganska stor)
- beroende på lärare» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»6 13%
Ganska liten»11 25%
Ganska stor»22 50%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.59

- Hade inga böcker, det gick lika bra ändå. Dock måste jag hylla Pers Pingpong-administration.» (Ganska liten)
- Skulle behöva dela frågan, kursmaterial och en annan fråga utdelat material.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»27 61%
Mycket bra»12 27%

Genomsnitt: 3.13

- Många powerpointsbilder blev uppdaterade några minuter innan lektionen startade och då hade men redan skrivit ut de gamla powerpointbilderna. Dessa borde ligga ute en vecka innan lektionen hålls.» (Ganska dåligt)
- Bra att man kunde komma åt alla powerpoints för föreläsningarna, men lite väl rörigt med så mycket papper.» (Ganska bra)
- Det blev lite rörigt på Pingpong i slutet. Indelningen i olika ämnen var bra (även om de borde ha hela sitt namn inte bara pulver eller plast) Mer en önskning från pingpongs sida är att kunna datumsortera uppladdat material.» (Ganska bra)
- Jag skrev ut powerpoint-presentationerna innan lektionerna eftersom de låg ute på hemsidan, men så ändrade några av föreläsarna sina powerpoints några minuter innan lektionen vilket var väldigt frustrerande. Ladda inte upp de gamla powerpointsen överhuvudtaget!» (Ganska bra)
- Förutom att mycket var rörigt fungerade det ganska bra.» (Ganska bra)
- Ibland uppdaterades föreläsningens power point precis innan föreläsningen skulle börja, vilket gjorde att de som skrivit ut den dagen innan till exempel hade fel material till föreläsningen.» (Ganska bra)
- Väldigt mycket material! » (Ganska bra)
- Generellt bra, men facit till övningstentorna var riktigt dåliga. Tanken med facit menar jag är att man samlar svaren på ett ställe för att man enkelt ska kunna hitta dom, inte hänvisa till böcker och utdelat material då detta leder till att man får ägna mycket tid åt att leta och sortera bland papper.» (Ganska bra)
- Nära perfektion.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»7 15%
Ganska dåliga»11 25%
Ganska bra»19 43%
Mycket bra»4 9%
Har ej sökt hjälp»3 6%

Genomsnitt: 2.65

- För många föreläsare med olika kompetenser gör att det inte gick att få svar på frågor man gått och funderat på sedan tex. förra föreläsningen.» (Mycket dåliga)
- Då det var såpass många olika föreläsare med olika ämnesområden var det svårt att veta vem man borde vända sig till när man mötte ett problem.» (Mycket dåliga)
- Svårt att få kontakt med lärare för respektive delar» (Ganska dåliga)
- Några av föreläsarna, framför allt Per, startade sitt ämne med att antagit att studenterna kunde fackbegrepp och hade gedigna förkunskaper. Detta gjorde det svårt att komma in i ämnet. När man sedan ställde frågor var det samma problem vilket gjorde att svaren inte blev mer begripliga än föreläsningen.» (Ganska dåliga)
- Svårt man så många föreläsare.» (Ganska dåliga)
- Svårt med så många föreläsare.» (Ganska dåliga)
- Många olika lärare som kommer och går och då finna inte chans att träffa lärare igen om man inte maila vilket då kan vara svårt att förklara sig.» (Ganska dåliga)
- Många olika lärare men vissa var bra och andra sämre. Vissa var stressade och väldigt svåra att få raka svar ifrån.» (Ganska bra)
- Fick svar på allt jag frågade på mail osv relativt fort. Tack! » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 38%
Mycket bra»23 52%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.61

- Väldigt självständig kurs.» (Ganska bra)
- Man var tvungen att sitta tillsammans och lära sig och diskutera för att klura ut vad som var tänkt att läras ut med de olika delarna av kursen. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 15%
Hög»25 56%
För hög»12 27%

Genomsnitt: 4.11

- Svårt att sätta igång att läsa till denna kursen då allt var så delat och rörigt. » (Lagom)
- Belastningen var "lagom" mest på grund av att det blev rörigt med många föreläsare. Chalmers ställer överlag undermåliga krav i sina kurser. Vill man vara Sveriges bästa tekniska högskola får man höja kraven avsevärt.» (Lagom)
- Ganska låg i början och väldigt hög i slutet. Kan delvis förklaras med min dåliga studieteknik, men en dugga i mitten hade hjälpt enormt! » (Lagom)
- Belastningen upplevdes väldigt hög då hela kursen blev så osammanhängande och föreläsningar inom olika områden till viss del låg växelvis.» (Hög)
- Väldigt brett område med många olika föreläsare. Stor osäkerhet i vad som skulle efterfrågas på tentamen. Tidigare teser som delats ut har varit väldigt olika standard på vilket bidrog till att ingen riktig måttlinje fanns.» (Hög)
- Kursen blev påfrestande mot slutet när vi fick försöka sammanställa allt material. Känns som om kursen kunde delats upp i två kurser, en om metall-tillverkning och en plast-tillverkning exempelvis.» (Hög)
- Väldigt omfattande. Det känns som om det har varit svårt för de olika föreläsarna att avgränsa sitt område vilket har gjort att omfattningen ibland känts omänsklig.» (Hög)
- Framförallt var det svårt att plugga på den eftersom den är så spretig och jag hade svårt att få grepp om vad det var som var viktigt.» (Hög)
- Med bättre struktur hade arbetsbelastningen snabbt normaliserats.» (Hög)
- Man skulle kunna saker som inte gicks igenom på föreläsningarna, för mkt detaljer» (För hög)
- Kursen hade väldigt många delar som inte hörde till varandra.» (För hög)
- Alldeles för omfattande kurs! Går inte att lära sig så mycket teori om så många skilda ämnen. Vore bra om det fanns något som höll samman allt i kursen så man fick något samband.» (För hög)
- Alldeles för mycket att kunna i alldeles för många delar!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»9 20%
Hög»21 47%
För hög»12 27%

Genomsnitt: 3.95

- Två tunga kurser... » (För hög)
- Två för omfattande kurser samtidigt!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»4 9%
Dåligt»17 38%
Godkänt»18 40%
Gott»5 11%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det här är den spretigaste och mest förvirrande kursen jag läst på Chalmers. Tillverkning är ett jätteviktigt ämne för oss och därför förtjänar kommande studenter en bättre kurs. » (Mycket dåligt)
- Jobbigt med flera lärare» (Mycket dåligt)
- Det var ett mycket intressant innehåll i kursen men jag önskar att det hade förmedlats på ett mer pedagogiskt sätt.» (Mycket dåligt)
- Tråkigaste och mest ointressanta kurs jag någonsin läst. Kände ingen relevans i kursen alls, och tror inte jag kan applicera mina kunskaper från detta till något framtida jobb.» (Dåligt)
- För mycket kunskap som skulle pluggas in, så att det blev svårt att lära in det som man skulle kunna ha nytta av, och sådant som verkligen var intressant.» (Dåligt)
- För mycket material i form av böcker+utdelat material. det var svårt att ta in det man skulle behövt. » (Dåligt)
- Det har varit ojämna intryck. Vissa undervisare har varit jätte duktiga medans andra har saknat det pedagogiska lärandet. » (Dåligt)
- Rörigt, spretigt och dålig nivå på vissa föreläsare.» (Dåligt)
- Väldigt spretig kurs där varje lärare anser att sitt ämne är det viktigaste och riktar in sig för djupt» (Dåligt)
- Kursen känns alldeles för omfattande i förhållande till tiden man har på sig samt ganska omordern.» (Dåligt)
- Tendens att vissa avsnitt fördjupas allt för mycket.» (Godkänt)
- Skulle gärna se plast-delen som en enskild kurs då den var en stor del men också väldigt intressant. Ytterligare fördjupning hade uppskattats. » (Godkänt)
- En väldigt spretig kurs med alldeles för stort bredd. Något som skulle göra kursen lättbegripligare är att dela in kursmålen i mindre delmål så att man lättare vet vad som förväntas av en.» (Godkänt)
- Kursen i sig är bra men för rörig. Finns mycket som bör förbättras.» (Godkänt)
- Viktigt ämne, halvsjaskigt genomfört.» (Godkänt)
- Per öhl skulle verkligen kunna behöva: 1. tala långsammare så man hinner höra och förstå 2. Strukturera upp tavlan och inte använda gamla figurer att kladda på mer och mer streck på tills man inte ser vad det föreställer. När platsen på tavlan är slut är det bra sudda en tavla och börja om på, från vänster till höger. I kursen var det mycket sudda en kvadratdecimeter mitt i tavlan och sedan börja skriva därifrån ut i den gamla skriften så man inte ser vad det står. » (Godkänt)
- Det är en väldigt viktig och bra kurs inför framtiden är jag helt övertygad om. Ska man få något förtroende i arbetslivet känns det soma tt tillverkningsmetoder är väldigt viktiga att ha koll på och innehållet i kursen kändes relevant för detta. Dock är kursen på tok för stor och motsvarar mer än 7.5 HP. Snarare uppåt 10-11. » (Gott)
- Den var väldigt bred, så det var svårt att få ett helhetsgrepp om den. » (Gott)
- Det var en intressant kurs och den gav oss en bra överblick om olika tillverkningstekniker.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laboration. Kan dock vara mycket tydligare. Skärande bearbetning: Tänk på struktur när du skriver på tavlan :) Inte helt lätt att hänga med.»
- Kursadministrationen har fungerat jättebra.»
- Ge fler HP till kursen eller ta bort någon del. »
- Antal Boldizar, pedagogisk lärare som verkade mån om att vi lärde oss något.»
- Honnör till Antal (Plastföreläsaren) och "Arkham-snubben". Det märktes att både verkligen gillade vad de höll på med. Arkham-snubbens upplägg var också det som var bäst upplägg på. Han kunde på en föreläsning behandla så att man fick en väldigt tydlig förståelse för tillverkningsmetoden, samt vart dess nisch låg. Hur gjorde han då detta? Jo, genom att utnyttja de hjälpmedel han hade till sitt förfogande. Han visade en film som väldigt bra gick igenom hur maskinen fungerade så man direkt fick förståelse för det. Han behandlade sen de mer tekniska termerna (vilken sorts material som lämpar sig, fördelar, miljöaspekt och begränsningar), han hade också med sig en sådan protes som kunde tillverkas i maskinen och efter det frågestund. Med andra ord perfekt utfört, se till att han får komma tillbaka nästa år också.»
- Laborationerna och "orienteringskurs"-tänket»
- Alla föreläsare var bra. Läroboken om plast var intressant att läsa i.»
- Antal»
- Per Öhl.»
- intressanta föreläsningar, understryk vikten av att hänga med på powerpointsen»
- Om man ska ha flera föreläsare ska antal bevaras, samt pingpong-utförandet. Kursen håller ett relativt högt tempo, vilket är bra.»
- Plastläraren var bäst, den enda som verkligen konkretiserade det han pratade om!»
- Kursinnehållet.»
- Den externa föreläsaren, från tex Arcom! Flera!»
- plastkursen var väldigt bra! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vi bör inte läsa denna kurs.»
- Varje examinator tenderar till att gå in extremt specifikt på sin del. Det fanns farhågor inför tentan att varje examinator ville ge en svår fråga vilket det hade varit tidigare år. Nu fanns det dock en bättre helhetsbild med färre grundligt utförliga frågor. _____ Laborationen var nyttig och lärande genom liknande aktiviteter. Ett studiebesök hos två olika tillverkande företag borde definitivt vara på sin plats. Förutom den att inlärningsprocessen är erkänt bättre så ger detta även möjlighet att se två olika arbetsplatser. Chalmers är generellt sätt dåligt (åtminstone på Lindholmen) att integrera studenterna med arbetslivet. I samhället idag så bildar vi oss ganska snabbt en uppfattning om ett visst jobb "är något för mig" och detta hade hjälpt många på ett tidigt stadium att underlätta val av fortsatta studier.»
- Färre gästföreläsare eller åtminstånde möjlighet att träffa dem fler gånger ifall man behöver ställa frågor. Mindre fokus på gigantiska powerpoint presentationer. Man behöver göra kursen mer fokuserad och mindre spretig, en tydligare inriktning helt enkelt. Den bästa lösningen kanske vore att dela upp kursen i två?»
- DUGGOR ELLER HALVTENTA! Katastrof att bomba in alla spridda ämnen på en och samma tenta- frågor om 7 A4 säger väl det mesta.»
- Inte så mycket detaljnivå. Varje lärare verkar tycka att deras del är viktigast och att man ska kunna så mycket som möjligt inom just deras ämne.»
- Att dela ut läsanvisningarna i början istället för lv7.»
- Det är 2013 nu, ta steget in i 2000-talet och släpp overhead-bilder, de är ett väldigt primitivt hjälpmedel och borde inte lämpa sig på en TEKNISK högskola i världsklass. Sätt ihop en powerpoint istället. Se även de övriga kommentarerna jag lämnat. »
- mer övergripande. kanske mindre ämnen»
- Hade varit jättebra med deltentor eller duggor under kursen, gärna sådana så att man kan tenta av de olika delar. Svårt att plugga till en tenta med så många skilda ämnen och föreläsare. Exempel en enskild tenta för plast i mitten av kursen hade varit bra.»
- Ha en tydlig linje (även ifall detta inte skulle finnas) om vad som krävs av en, dela ut läsanvisningar och kunskapsmål första föreläsningen istället för sista.»
- Mycket tydligare vad och hur djup kunskapen ska vara på de olika områdena och kursen som helhet. »
- Det hade vart skönt med duggor eller deltentor under kursens gång så det inte blir så extremt mycket att läsa in till tentamen. Två eller tre deltentor hade varit mycket smidigare och givande.»
- Att inte gå så djupt in i detalj på allt, i så fall dela upp det mer. Eller åtminstone ha läst materialkunskap innan kursen eller liknande så man har grundkunskap.»
- Försöka hitta en röd tråd.»
- Många av föreläsarna borde uppdatera sig och använda projektorn istället för overheadapparaten. Sen hade det varit betydligt mycket bättre att visa bilder på olika maskiner istället för att försöka måla upp dessa på tavlan. Sen borde vissa moment ha förklarats lite mer grundligt. Det var många tillfällen som endel föreläsare räknade med att vi kunde massa saker om de olika delarna. Att dessutom ha 7 st olika lärare under en kurs är inte heller så bra.»
- dela ut läromål och läanvisningar i BÖRJAN på kursen.»
- Föreläsarna borde börja prata med varnandra.»
- Minska antalet föreläsare, sätt högre krav.»
- Strukturen och kursupplägget. Minst en dugga till. Gärna en deltenta så att man kan lägga en del av kursen bakom sig då den är såpass omfattande. Hade även varit skönt att få samtliga kursmål(mer specifika sådana) från början.»
- Få mer struktur på kursen. Kändes som att det bara var massa föreläsningar med olika föreläsare hela tiden. De hade knappt koll på sina egna grejer och definitivt inte koll på varandras! Kändes som sagt var som att det var massa grejer som trycktes in i en och samma kurs. Blev bara rörigt i slutet då vi studenter var tvungna att själva sitta och försöka förstå vad det var lärarna egentligen ville att vi skulle veta...»
- Kursupplägget, fixa en "röd tråd", exemplifierande och studiebesök för att förstå. Ämnet är intressant men upplägget gör att kursen förlorar mycket värde. »
- Duggor på vissa delar av kursinnehållet»
- Inför dugga halvvägs genom kursen. »
- antal moment och mål i krusen, minska ner antalet mål, för detaljerat på kursmålen när det är så mycket olika moment»
- Skaffa en ordnad struktur.»
- Mindre antal föreläsare. Mer fokuserat innehåll, mindre variation av områden.»
- visa kursmål i god tid. strukturera upp bättre. svårt med olika lärare, svårt att få tag och fråga lärare då de inte är på skolan.»

16. Övriga kommentarer

- Ointressanta föreläsningar, för detaljfokuserat. Dåligt.»
- Eftersom att jag vet att det framförts kritik tidigare år så hoppas jag att ni tar åt er och faktiskt åstadkommer en förändring till nästa år. »
- En bra kurs med ett dåligt upplägg.»
- Kursen är väldigt intressant, men det är inte så mycket på grund av föreläsningarna. Att utifrån slarvigt ritade bilder på svarta tavlan försöka förstå hur ett komplext maskineri så som en fräs eller en svarv fungerar är väldigt svårt. För att ens få ordentligt grepp om vad vi faktiskt behandlade var jag tvungen att söka egen information utöver kurslitteraturen och det utdelade materialet. Något som hade underlättat mycket hade varit om en video på maskinen eller tekniken som ska behandlas hade visats i början av varje "block". Då hade man snabbt fått en ytlig förståelse på vad och hur man använder maskinen för/till. Sen kan man ta de schematiska skisserna som närmare pekar ut maskinens uppbyggnad. »
- Byt lektionssal, särskilt då en del föreläsare skriver med en liten typsnittsstorlek som inte är acceptabel och omöjlig att läsa för hälften av klassen. Se till att inte skriva för mycket på PPT-slideerna och ha inte så extremt långa PPT-presentationer.»
- Ofta på kursmöten slätas kritik över med argument som "man kan inte dra för stora slutsatser när bara 50% har svarat" osv. I denna kurs misstänker jag att det blir en hel del kritik. Om det är för få som deltagit i denna enkät så får man väl helt enkelt se på tidigare kursutvärderingar och jämföra. Jag tror tyvärr att det kommer finnas ett ganska utbrett missnöje med delar av kursen (plastiskt och skärande) som säkert synts tidigare år också. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.54

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.54
Beräknat jämförelseindex: 0.38


Kursutvärderingssystem från