ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3 12/13 Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, LBT345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 4%
Godkänt»1 2%
Gott»11 25%
Mycket gott»30 68%

Genomsnitt: 4.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sjukt riktad mot väg och vatten.» (Dåligt)
- En av de bästa och mest givande kurserna hittills med en lärare som bryr sig om sina elever.» (Gott)
- Strukturerade föreläsningar. En föreläsare som var lätt att förstå och som räknade mycket och noggrant på tavlan. Grymt!!» (Mycket gott)
- Rolig kurs med bra föreläsningar.» (Mycket gott)
- underbar föreläsare! härlig energi och engagemang! » (Mycket gott)
- Väl strukturerat och tydligt. » (Mycket gott)
- En intressant kurs som var väl strukturerad med bra föreläsningar och övningar. » (Mycket gott)
- Bra upplägg och duktiga engagerade föreläsare!» (Mycket gott)
- Mia är så bra!!!» (Mycket gott)
- Strukturerade föreläsningar, bra exempel och förutsättningar för att nå kursmål. » (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.56


Lärandemål

Efter kursen skall studenterna kunna arbeta med samhällets VA-anläggningar i samband med planering, byggande och drift allmänt samt speciellt ha förmåga att tillämpa kunskaperna vid projektering/dimensionering och drift av VA-anläggningar med hänsyn till miljön. Teknologerna skall

- kunna beräkna vätsketryck mot konstruktioner
- kunna lösa stationära hydrauliska problem avseende stationär strömning i - rör, - kanaler - mark
- kunna mäta flöden
- beskriva och förklara kommunala VA-anläggningars funktion


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 6%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»34 77%

Genomsnitt: 3.61

- Kan utvecklas. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»39 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.04

- Med den fantastiska föreläsaren och räkneövningarna var målen lätta att förstå och ta till sig.» (Ja, målen verkar rimliga)
- I efterhand känns de rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mia gör dem rimliga!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen borde vara 7,5 hp så vi byggare får lära oss och får poäng för lika mycket som väg- och vattnarna.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Lite högt ställda och att vi på bygg enbart får 6hp för kursen jämfört med VoV som får 7,5 känns konstigt.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»9 20%
Ja, i hög grad»31 72%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.79

- Två uppgifter jag aldrig sett innan, pumpvarianten, H-varianten» (I viss utsträckning)
- Tentamens svårighetsgrad var långt över de övningstentor som fanns ute ett exempel på detta är uppgift 4 på omtenta 2013 i jämförelse med tentauppgift 7 på vår tenta båda behandlar hydrostastik, men svårhetsgraden är mycket mycket stor. Rent generellt var tentan mycket svårare än de tentor som varit tidigare och jag tycker att uppgifterna var obalanserade.» (I viss utsträckning)
- Examintationen var lite förvirrande om man jämför med de tal vi hade räknat tidigare. Man fick nästan känslan av att de som gjort tentan ville "jäklas" med oss.» (I viss utsträckning)
- Lite för otydligt ställda problem.» (I viss utsträckning)
- Klurigare frågeställningar än tidigare» (Ja, i hög grad)
- Sedan upplevde jag att en del av uppgifterna fått en knorr vilket gjorde de svårare än många uppgifter på övningstentorna. Vissa uppgifter var inte så lika uppgifterna i boken.» (Ja, i hög grad)
- Kan tycka att det var en svår tenta i förhållande till de tidigare tentorna som jag räknat igenom under pluggandet. Det kändes som att det var en klurig twist på varje uppgift, svår tenta som sagt.» (Ja, i hög grad)
- tycker det va en bra tenta, fast uppgift fyra va lite väl svår och tillkrånglad, iaf när den låg som första räkneuppgift.» (Ja, i hög grad)
- Kändes som väldigt svår tenta i förhållande till tidigare tentor» (Ja, i hög grad)
- Det får jag allt säga att den gjorde. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har Hydraulikundervisningen varit för din inlärning (av kursmålen inom hydraulik)?

44 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»8 18%
Mycket stor»33 75%

Genomsnitt: 3.65

- läser Bygg» (Mycket liten)
- Väldigt bra med labbar så man får se hur det funkar i verkligheten.» (Ganska stor)
- Mia har varit den bästa föreläsaren någonsin!! Väldigt pedagogisk och mån om att eleverna ska lära sig» (Mycket stor)
- Räkneförelösningarna var guld värda» (Mycket stor)
- Jag tycker föreläsningarna har varit mycket bra! Det märks att ni ha rlagt tid på kursen och att föreläsningarna är väl genomtänkta. Det enda jag saknade var lite mer teori bakom kanalströmningen som jag upplevde som det absolut svåraste området i kursen.» (Mycket stor)
- Mia är grym!» (Mycket stor)
- Mias föreläsningar va väldigt bra tycker jag.» (Mycket stor)
- Jättehärligt lärare! Hon verkar verkligen vilja lära ut och gillar ämnet!» (Mycket stor)
- Mia är den bästa lärare jag har haft.» (Mycket stor)

6. Till hur stor del har du närvarat på Hydraulikföreläsningarna?

44 svarande

Mycket lite»1 2%
Ganska lite»0 0%
Ganska ofta»4 9%
Mycket ofta»39 88%

Genomsnitt: 3.84

- läser bygg» (Mycket lite)
- Dom var otroligt givande, lätta att hänga med på vilket gjorde dom roliga att gå på. » (Mycket ofta)
- Har varit på alla föreläsningar och alla räknestugor samt legat i fas genom hela kursen, gjorde alla övningstentor och inget av detta gjorde mig tillräckligt förberedd för vad som skulle komma på tentan.» (Mycket ofta)
- Inte missat en enda.» (Mycket ofta)

7. Till hur stor hjälp har VA-föreläsningarna varit för din inlärning (av kursmålen inom VA-teknik)?

44 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»8 18%
Ganska stor»13 29%
Mycket stor»20 45%

Genomsnitt: 3.13

- Tycker att det varit lite blandat. » (Ganska stor)
- En del va bättre än andra men mestadels intressanta. » (Ganska stor)
- Bra med varierande föreläsare. » (Ganska stor)
- otroligt duktig föreläsare som sagt. dock gick det undan ordentligt på slutet då man knappt hann hänga med att anteckna. annars har det fungerat utmärkt! » (Mycket stor)
- Väldigt roliga och allmänbildande föreläsningar. Ger en perfekt översikt på vad VA-tekniken handlar om i verkligheten.» (Mycket stor)

8. Till hur stor del har du närvarat på VA-föreläsningarna?

44 svarande

Mycket lite»0 0%
Ganska lite»1 2%
Ganska ofta»15 34%
Mycket ofta»28 63%

Genomsnitt: 3.61

- Har varit på alla föreläsningar och alla räknestugor samt legat i fas genom hela kursen, gjorde alla övningstentor och inget av detta gjorde mig tillräckligt förberedd för vad som skulle komma på tentan.» (Mycket ofta)
- Jättebra föreläsningar! » (Mycket ofta)
- Inte missat en enda. » (Mycket ofta)

9. Till hur stor hjälp har Räknestugorna varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»11 25%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»9 20%
Mycket stor»15 34%

Genomsnitt: 2.63

- Övningsledarna kollade bara på facit utan att ge den lärande diskussionen som jag förväntar mig vid räknestugor. Facit kan jag kolla på själv. » (Mycket liten)
- Alldeles för mycket prat! Dock jättebra att tillfällena finns, så att man kan fråga om ev klurigheter.» (Mycket liten)
- Har inte gått på någon räknestuga.» (Mycket liten)
- Jag tycker de har varit bra men jag har sällan närvarat pga att arbetsmiljön inte passar mig.» (Ganska liten)
- Räknat mycket själv och i grupp med andra istället.» (Ganska liten)
- Har varit på alla räknestugor samt legat i fas genom hela kursen, gjorde alla övningstentor och inget av detta gjorde mig tillräckligt förberedd för vad som skulle komma på tentan.» (Ganska stor)
- Bra att de finns så att man kan få hjälp när man fastnar även om jag räknat mestadels hemma.» (Ganska stor)
- bra att kunna fråga och få hjälp. har räknat en del själva i grupp också» (Ganska stor)
- Bra med tillfällen att få räkna själv, men att hjälp finns tillgängligt» (Mycket stor)
- Guld värda!» (Mycket stor)

10. Till hur stor del har du närvarat på Räknestugorna?

44 svarande

Mycket lite»12 27%
Ganska lite»5 11%
Ganska ofta»9 20%
Mycket ofta»18 40%

Genomsnitt: 2.75

- En gång» (Mycket lite)
- Kände att det inte gav så mycket så jag närvarade inte vid de sista två. » (Ganska ofta)
- Hälften kanske.» (Ganska ofta)
- Har varit på alla räknestugor samt legat i fas genom hela kursen, gjorde alla övningstentor och inget av detta gjorde mig tillräckligt förberedd för vad som skulle komma på tentan.» (Mycket ofta)

11. Till hur stor del har Laborationer (inkl testen i PingPong) varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»4 9%
Ganska liten»11 25%
Ganska stor»15 34%
Mycket stor»14 31%

Genomsnitt: 2.88

- Testen på pingpong var bra!» (Ganska liten)
- Bra att få se hur saker ser ut på riktigt, men ibland svårt när man inte gått igenom teorin för det innan.» (Ganska liten)
- Lab 1, ej så bra, mycket ljud och ej så givande. Lab 2, bra!, lugnt, och man hade plats att sitta och räkna på, lite stressigt med tiden bara.» (Ganska liten)
- Ökade förståelse för de räknemoment som ingick i kursen.» (Ganska stor)
- De ökar förståelsen och jag tyckte de låg vid bra tidpunkter i kursen. Det är bra med testen så vet man lite vad det handlar om när man kommer dit.» (Ganska stor)
- Dom har varit bra, lite mycket uppgifter på kort tid även om uppgifterna var bra fanns inte mycket tid att reflektera över vad man faktiskt gjorde. » (Ganska stor)
- bra att få se det i praktiken, och ganska bra ändå att man gör en uppgift innan så att man blir lite mer insatt. » (Ganska stor)
- Bra med uppgifter inför» (Mycket stor)
- Väldigt bra upplägg!» (Mycket stor)
- laboration nummer 2 på skolan var till större hjälp då man kände sig mer hemma och kunde räkna och ta hjälp och lära sig än uppe på mölndals vattenverk.» (Mycket stor)
- Intressant och roligt att uppleva teori i praktiken.» (Mycket stor)
- Alltid roligt med praktik för att leka, prova och förstå!» (Mycket stor)
- Mycket bra att det funnits flera sätt att få lära sig på och genom.» (Mycket stor)

12. Till hur stor del har Studiebesök (inkl inlämningsuppgiften) varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»9 20%
Ganska liten»7 15%
Ganska stor»19 43%
Mycket stor»9 20%

Genomsnitt: 2.63

- Inlämningsuppgift onödig» (Mycket liten)
- Studiebesöket gav mig nästan ingenting. tyvärr.» (Mycket liten)
- Man hörde nästan ingenting, för stor grupp, för bullrigt. Jag var vid ett vattenreningsverk nära där vi hade lab 1.» (Mycket liten)
- Studiebesöken var inte så bra organiserade, de borde haft en mick så att man åtminstone kunde höra vad de sa. Det låter ganska mycket inne på verken så om man ska lära sig något bör man ju kunna höra vad de säger.» (Ganska liten)
- Tyckte möndalsvattenverk var tråkigt. Kunde redan ganska mycket genom uppgiften. » (Ganska liten)
- De 300 orden tyckte jag var riktigt bra. Då fick man en helt annan blick av vattenverket när man kom dit. Det hade jag också nytta av på tentamen.» (Ganska stor)
- bra att få se det i praktiken, och ganska bra ändå att man gör en uppgift innan så att man blir lite mer insatt. » (Ganska stor)
- Svårt att höra vad de pratar om under ett studiebesök när man är i stora grupper.» (Ganska stor)
- Lite synd att man inte alltid hörde vad personen som visade runt sa. Bra med inlämningsuppgiften.» (Ganska stor)
- Att läsa in dricksvattenrening var lätt efter studiebesöket. » (Mycket stor)
- Väldigt bra och få se hur det ser ut i verkligheten. » (Mycket stor)

13. Till hur stor hjälp har Hydraulikboken och exempelsamlingen varit för din inlärning (av kursmålen inom hydraulik)?

44 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»14 31%
Mycket stor»26 59%

Genomsnitt: 3.47

- Texten är mycket bla bla bla, räkneexemplen är det som har gett något.» (Ganska liten)
- Bra bok. » (Ganska stor)

14. Till hur stor hjälp har VA-teknikmaterialet och annat kursmaterial varit för din inlärning (av kursmålen inom va-teknik)?

43 svarande

Mycket liten»8 18%
Ganska liten»11 25%
Ganska stor»16 37%
Mycket stor»8 18%

Genomsnitt: 2.55

- Filerna på pingpong var otroligt jobbiga att läsa och för långa.» (Ganska stor)
- Bra med utdeltat mtrl. » (Ganska stor)
- Bra med extra material som man kan läsa om man är intresserad» (Mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 27%
Mycket bra»32 72%

Genomsnitt: 3.72

- Var lite konstigt med anmälningar till studiebesöken» (Ganska bra)
- Riktigt bra information ifrån Mia! » (Mycket bra)
- Jättteduktig på att lägga upp material, svara på frågor och allmänt komminicera via nätet!» (Mycket bra)
- Jätte bra! har inte varit med om något bättre. Så här skulle varje kurs vara.» (Mycket bra)
- väldigt bra strukturerad hemsida» (Mycket bra)
- För en gång skull har det funkat, kan bero på att de kanske koncentrerat sig denna gång på pingpong och enbart använt detta. » (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»29 65%
Hög»13 29%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.31

- Vi byggare borde få 7,5 poäng också » (Hög)
- Gällde och ligga i och hänga med. » (Hög)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»8 18%
Mycket bra»27 61%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.72

- Som sagt, pratigt på övningarna. Däremot har det aldrig varit problem att få svar från Mia och övriga i forskarhuset via muntlig fråga eller mail. Tummen upp!» (Ganska dåliga)
- Försökt via pingpong ibland utan resultat men dock alltid gått att få hjälp på räknestugor. Men tycker man ska få svar via pingpong med om man använder sig av den kanalen/forumet när det finns. » (Ganska bra)
- Vid funderingar har föreläsarna tagit sig tid utöver schemalagd-bra! » (Ganska bra)
- Snabba svar på mail, och bra med möjligheter på räknestugorna. » (Mycket bra)
- Snabb respons via pingpong» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 11%
Mycket bra»36 81%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.86

19. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»32 72%
Hög»8 18%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.22

- jag lästa bara 80%» (Låg)
- Åter igen massa kurser samtidigt, baka ihop så vi max läser två kurser samtidigt!» (För hög)


Önskade åtgärder

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mias föreläsningar, hon är väldigt pedagogisk och det är jättebra att hon repeterar.»
- Mias föreläsningar!!»
- Mia! Och allt annat, laborationer räknestugor studiebesök m.m»
- Bra struktur och tydliga föreläsningar som täcker det mesta»
- Mia»
- MIA! Och de förberedande testen på pingpong. Studiebesöken och laborationerna.»
- Mia var väldigt duktig föreläsare.»
- Föreläsaren och kursboken»
- Mia, bra pedagogiskt och mycket bra struktur på föreläsningar.»
- Mia! Bästa läraren jag haft här på Chalmers. »
- Det mesta! Föreläsningarna har varit jätte bra och Mia är jätte duktig. »
- Mia, räknestugorna»
- Mia! En jättebra lärare. Tydlig och väldigt strukturerad. Bästa läraren som jag har haft hittills»
- MIA!»
- Bra med räknestugor, lär man sig väldigt mycket på. Bra exempelsamling. Bra lärare!!»
- räknaövningarna. »
- Mia Bondelind!»
- Mia som lärare»
- Allt.»
- tycker Mia är en bra lärare. Kul att vi läser tillsammans med V...»
- Läraren! Hon var verkligen engagerad och riktigt roligt att gå på föreläsningarna!»
- Studiebesöken och laborationerna. Egentligen allt när jag tänker efter.»
- Mia och upplägget!»
- testerna inför laborationer»
- ALLT!»
- Mia som föreläsare»
- Allt. Upplägget, undervisningen och material till den här kursen har varit väldigt bra. Otroligt genomtänkt. Jag önskar verkligen att alla kurser och lärare på Chalmers var så här bra. Varför är de inte det??»
- De tydliga och bra föreläsningarna.»
- MIA! Laboration 2.»
- Mia»
- Bra föreläsningar!»
- Studiebesöken/labbarna och Mia som hittills varit den bästa läraren jag haft på Chalmers. Mycket förstående och välvillig till alla. »
- Mia som föreläsare-oerhört pedagogiskt och strukturerat! »

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre att ha instuderingsfrågor till tentan för VA-teorin. Att läsa igenom flera kompendier med otroligt mycket information kändes väldigt brett och svårt att veta vart fokus skulle läggas!»
- Vissa va-teknik föreläsningar kändes inte så viktiga. »
- Mer konkret teori hade varit bra. Teorifrågorna på tentan kändes luddiga eftersom man inte visste hur utförliga svar som krävdes.»
- Tentan var för svår, jag känner mig ledsen och lurad efter all tid jag lagt ner på att studera inför tentan. Jag förberedde mig för de krav som jag antog skulle gälla även i år, jag tycker att det känns väldigt tråkigt att behöva offra två veckor i sommar för att studera inför en omtenta som aldrig borde skett, jag har aldrig tidigare fått en omtenta på chalmers.»
- Förbättring av studiebesöken kanske.»
- kurslitteratur till va-teknik»
- Jag tycker lite mer tid kan läggas på teori bakom kanalströmning och direktastegmetoden. Detta upplevde jag som den absolut tuffaste delen av kursen och där tyckte jag det saknades lite från föreläsningarna.»
- Lägg ut lösningar till räknestugorna tidigare. Om man kört fast kunde man sitta en hel helg utan någon ledning till vissa uppgifter»
- studiebesöket.»
- Om man skriver 300 ord om den reningsprocess man INTE ska se på studiebesöket så lär man sig dubbelt :-)»
- Inget.»
- ...Dock lite tråkigt och töntigt att vi inte läser samma "kurs" ändå, borde va samma för båda tycker jag. Vet att det är svårt med poäng och så men om man ändå ska läsa ihop borde man lära sig samma saker. »
- Inget tror jag»
- Tentamensutformning»
- INGET!»
- Det bör vara exakt samma kurs för både byggare och vov-are. Endast PDFer, när det rör textdokument och presentationer, bör läggas upp på pingpong/Studentportalen. Inte wordfiler och powerpoints. Bland dagens teknik med tablets och mobiler bör man eftersträva dokumentformat som kan öppnas på alla plattformar. I dagsläget har Microsoft inte släppt Word och Powerpoint för tablets och mobiler som inte kör Windows och det går därför inte att garantera att alla dokumenten går att öppna smidigt på modern teknik.»
- Tveksamt om något kan bli bättre.»
- Studiebesök och laborationer bör ej göras i bullriga miljöer.»
- Allting är redan helt perfekt»
- Ska det vara så svårt att fixa med mikrofonen, att den finns på plats osv. Är också alltid bra att säga åt folk att vara tyst annars kan de gå.»
- Funder kring examinationsformen, måste man ha tenta och allt annat????»


Övriga kommentarer

22. Övriga kommentarer

- Väldigt bra kurs»
- Vet inte vad som är VA respektive Hydraulik.»
- Kursen i helhelt var en av de bästa jag läst på min tid på chalmers, men tentamen drar ner helhetsintrycket något katastrofalt, de flesta jag har pratat med var mycket besvikna angående tentan.»
- Mycket bra»
- Tack Mia!»
- Rolig kurs med mycket bra upplägg och lärare. Dock upplevde jag att ett par räkneuppgifter på tentan var lite svåra då de hade en liten knorr och inte rikigt liknade det vi räknat på i övningsboken eller uppgifterna i de tidigare tentorna. Jag täcker då främst på pumpen och luckan. Luckan upplevde jag berodde väldigt mycket på elevens mattekunskaper. Även om man förstod hur man skulle göra var utrycket svårt att lösa ut.»
- Det är konstigt att dela kursen på två, känns konstigt att inte vi Byggare kan få läsa hela kursen.»
- Bästa kursen jag läst på Chalmers »
- Mia borde få ett diplom.»
- Härligt med en lärare som vill lyssna på eleverna och vill göra sin kurs så bra som möjligt!»
- Mia är fantastisk. Så pedagogiska föreläsningar och lyhörd. »
- Kursen är en förebild för andra kurser.»
- jättebra kurs! Tänk om alla kurser höll den här kvalitén på undervisningen!»
- Superbra föreläsningar! »
- svår tenta »
- Mia var den bästa föreläsaren/läraren jag har haft under mina snart 3 år på Chalmers. Önskar att man kunde ha henne i fler kurser.»
- Tack Mia!»
- Fantastisk lärare med bra och pedagogiska föreläsningar. Bra att inte behöva köpa en extra bok till VA-delen, fungerade bra med materialet som fanns att tillgå på ping pong.»
- Mia, du är i min topp 3 pedagogiska föreläsare! Tur att det finns såna som du!»
- Helt perfekt kurs. Underbar och villig att förbättras lärare. Bästa kursen jag har läst hittils»
- Tack för en trevlig kurs!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.56
Beräknat jämförelseindex: 0.89

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från