ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD 1213 LP3 Hållfasthetslära MHA063

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-02
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Vid ett tillfälle försvann en uppgift jag lämnat in, och jag blev aldrig riktigt klar över om den kom fram eller inte.»

Kursens mål var tydliga*
17 svarande

0 0%
0 0%
3 18%
6 37%
7 43%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
17 svarande

0 0%
1 6%
2 13%
6 40%
6 40%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
17 svarande

0 0%
0 0%
3 18%
4 25%
9 56%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
17 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 23%
13 76%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
17 svarande

1 5%
1 5%
2 11%
7 41%
6 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
17 svarande

0 0%
0 0%
2 11%
8 47%
7 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Öppnade kursboken på tentan i princip och hann inte med att räkna i övningshäftet. Får väl se när tentaresultatet kommer om det var tillräckligt eller ej...»
- Konstruktionsuppgifterna var lärorika»

Föreläsningar*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 5%
Gav tillräckligt / Bra»4 23%
Lärorikt / Ganska bra»9 52%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 17%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 5%
Lärorikt / Ganska bra»9 52%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 41%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Räknestuga*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»1 6%
Gav lite /Ganska dåligt»1 6%
Gav tillräckligt / Bra»6 37%
Lärorikt / Ganska bra»5 31%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 18%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»4 23%
Gav tillräckligt / Bra»5 29%
Lärorikt / Ganska bra»2 11%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 35%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursbok*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»5 29%
Gav tillräckligt / Bra»3 17%
Lärorikt / Ganska bra»8 47%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 5%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningsbok*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»1 6%
Gav lite /Ganska dåligt»3 20%
Gav tillräckligt / Bra»4 26%
Lärorikt / Ganska bra»5 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 13%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Utdelat material*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 12%
Gav tillräckligt / Bra»2 12%
Lärorikt / Ganska bra»7 43%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 31%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»2 11%
Mycket lärorikt / Mycket bra»15 88%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 6%
Lärorikt / Ganska bra»4 25%
Mycket lärorikt / Mycket bra»11 68%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 25%
Lärorikt / Ganska bra»3 25%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 13%
Gav tillräckligt / Bra»2 13%
Lärorikt / Ganska bra»9 60%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 13%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 50%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Har ej varit så närvarande pga kårföreningar »

Föreläsningar
17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 11%
75%»5 29%
100%»10 58%

Genomsnitt: 4.47

Övningar
17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 11%
75%»7 41%
100%»8 47%

Genomsnitt: 4.35

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.06


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Konstruktionsuppgifterna»
- konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifterna samt bonuspoängen de gav.»
- Allt var mycket bra!! Gästföreläsning givande men kunde eventuellt varit lite längre fram i kursen, Inlämningsuppgifter bra och Anders fantastiska pedagogik.»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifterna!»
- Konstruktionsuppgifterna. »
- Mycket bra föreläsare, intresserad och väldigt kunnig. »
- Konstruktionsuppgifter»
- Inlämningsuppgifter var jättebra, lärorika. Bra att man får bonuspoäng för de är man värd då de var ganska svåra! Det är jättebra när Anders kopplar det till problem i verkligheten!»
- Konstruktionsuppgifterna»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Borde ta det lugnare i början så man förstår grunderna ordentligt.»
- mindre tidskrävande konstruktionsuppgift så att man hnner räkna uppgifter också!»
- Föreläsarens tempo»
- Lugnare tempo i början. Svårt att hänga med med alla nya begrepp.»
- Eventuellt matlabmoment i inlämningsuppgifter, Testa FEM-analys i datormiljö.»
- Arbetsinsatsen konstruktionsuppgifterna kräver, lite väl mycket»
- Färre räkneuppgifter utöver konstruktionsuppgifterna. Man hinner inte med båda...»
- Konstruktionsuppgift 3 var så svår att man fick magsår och grav ångest. Inte ok.»
- inget.»
- kanske ha en liten sammanfattning av gästföreläsarens powerpoint. Det var väldigt svår att läsa in 60 slides (med stor del text skriven skrivstil) till tentan. »
- Föreläsningarna gick för fort fram, detta var ändå något han hela tiden kollade av med oss. Vi har med andra ord oss själva att skylla att farten på föreläsningarna var som de var.»
- Storleken på konstruktionsuppgifterna (för stora!), genomgångarna var för snabba, »
- Övningshäftet var ganska svårt då svaren inte var så utförliga med beräkningsgång och liknar inte tentatalen överhuvudtaget. Dessutom tog inlämmningsuppgifterna upp alla tid vilket gjorde att man missade vissa bitar som tryckkärl och så vidare som inte täcktes av inlämningsuppgifterna. Det hade varit bra med några lättare basuppgifter så att man kunde hänga med vad som gicks igenom varje vecka och bara kunde göra några snabba tal för att få ett snabb, överskådlig förståelse om vad vi pratar om på föreläsningarna, vilka formel som används etc.. »
- Boken, finns det måhända någon som förklarar begreppen bättre i text? »

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 17%
Gott»8 47%
Mycket gott»6 35%

Genomsnitt: 4.17

- Hållfasthet är inte lätt och då är sättet man lär ut viktigt. Var mer koncisa med beteckningar så att man inte blandar ihop dem. Lägg mer tid på att repetera och förklara grunderna så att man kan hänga med på det avancerade. » (Godkänt)
- tung kurs» (Gott)
- Intressant kurs. Föreläsningarna gick lite väl fort fram, kändes ovärt att gå ibland. Jag kände mig för dum när jag inte kunde hänga med.» (Gott)
- Bra kurs, bra att Anders försökte anpassa till TD med exempel som vi kunde relatera till, det märktes att han hade lagt mycket tid och energi på detta! » (Gott)
- Mycket bra jobbat av både Anders och Tore. » (Mycket gott)
- Även om det var en svår kurs och troligtvis kuggade jag tentan lärde jag mig ändå väldigt mycket. Anders och Tore var väldigt engagerade och trevliga föreläsare! » (Mycket gott)
- Konstruktionsuppgifterna var väldigt, väldigt svåra, men jag upplevde dem lärorika. Ibland hade Anders väldigt hög fart i föreläsningarna, men om man sa till brukade han sakta ner=) Jag tyckte det var en rolig kurs!» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.06
Beräknat jämförelseindex: 0.76

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från